...

EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za II Q 2012

by egb-investments-sa

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,462

views

Comments

Description

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. w II kwartale 2012 r.
Download EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za II Q 2012

Transcript

 • 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012
 • 2. DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 9 000 1 600 Zmiana 8 000 1 400 Zmiana II Q 2012/ 7 000 1 200 II Q 2012/ II Q 2011 6 000 1 000 II Q 2011 5 000 800 1 509  58% 4 000 3 000 8 254 600  134% 5 221 400 2 000 644 1 000 200 - - 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 1 800 1 600 1 600 1 400 1 400 1 200 Zmiana 1 200 Zmiana 1 000 II Q 2012/ 1 000 II Q 2012/ 1 681 800 1 508 II Q 2011 800 II Q 2011 600 600 400  136% 400 200 711 200 590  156% - - 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012-2-
 • 3. DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012) Przychody ogółem (w tys. zł) 9 000 Zmiana 8 000 II Q 2012/ 7 000 II Q 2011 6 000 5 000 8 417  12% 4 000 3 000 7 512 2 000 1 000 0 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 2 000 2 400 1 800 1 600 2 000 Zmiana 1 400 Zmiana 1 200 1 600 II Q 2012/ II Q 2012/ 1 000 1 876 1 200 II Q 2011 2 331 II Q 2011 800 600 800  82% 400 200 400  83% 335 407 - - 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012-3-
 • 4. DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.06.2012 R.) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 16 000 2 800 Zmiana 14 000 2 400 Zmiana 2012/2011 12 000 2012/2011 2 000 10 000 1 600  56% 8 000 15 773 1 200 2 607 74% 6 000 10 120 800 4 000 1 498 2 000 400 - - 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 3 200 2 800 2 800 2 400 2 400 2 000 Zmiana Zmiana 2 000 2012/2011 1 600 2012/2011 1 600 2 989 2 622 1 200 1 200  75% 800 1 710 800 1 445  82% 400 400 - - 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012-4-
 • 5. DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.06.2012 R.) Przychody ogółem (w tys. zł) 18 000 Zmiana 16 000 2012/2011 14 000 12 000  29% 10 000 8 000 16 074 6 000 12 480 4 000 2 000 0 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 2 800 3 200 2 400 2 800 2 000 2 400 Zmiana Zmiana 1 600 2 000 2012/2011 2012/2011 1 600 3 098 1 200 2 492 1 200  79% 800 800  78% 400 400 534 696 - - 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012-5-
 • 6. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Zmiana Zmiana Stan na Stan na stanu stanu 30.06.2012 30.06.2011 w 2Q 2012 w 2Q 2011 AKTYWA AKTYWA RAZEM 10 118 13 966 80 244 57 645 AKTYWA TRWAŁE 943 298 5 265 3 460 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 9 175 13 668 74 979 54 185 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 134 -556 2 061 819 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 563 14 141 72 196 53 227 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 10 118 13 966 80 244 57 645 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY - 971 1 876 34 135 31 755 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 11 089 12 089 46 109 25 889 ZOBOWIĄZANIA w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 600 17 380 39 569 19 042 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 489 - 5 732 5 041 5 747-6-
 • 7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 01.04.2012 - 01.04.2011 - 01.01.2012 - 01.01.2011 - 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 8 254 5 221 15 773 10 120 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 509 644 2 607 1 498 EBIT (zysk operacyjny) 1 508 590 2 622 1 445 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 681 711 2 989 1 710 ZYSK BRUTTO 407 2 331 696 3 098 ZYSK NETTO 335 1 876 534 2 492-7-
 • 8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA II Q 2012 R. (01.04.2012 – 30.06.2012 R.) 01.04.2012 – 01.04.2011 – Wskaźnik 30.06.2012 30.06.2011 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentowność sprzedaży 18,28% 12,34% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 10,67% 22,15% / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 4,90% 13,91% / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,46% 44,91% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał 135,08% 81,53% własnego obcy / kapitał własny P/E* 9,53 4,83 P/BV* 1,03 1,03 * do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2-8- kwartały (QIII, QIV 2011/2010; QI;QII 2012/2011) *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
 • 9. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 R. (01.01.2012 – 30.06.2012 R.) 01.01.2012 – 01.01.2011 – Wskaźnik 30.06.2012 30.06.2011 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentowność sprzedaży 16,53% 14,80% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 10,67% 22,15% / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 4,90% 13,91% / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,46% 44,91% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał 135,08% 81,53% własnego obcy / kapitał własny P/E* 9,53 4,83 P/BV* 1,03 1,03 * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk nettona ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 koniec roku *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2-9- Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
 • 10. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2012 Objęcie udziałów w Objęcie certyfikatów serii A w podwyższonym kapitale funduszu MEGA DEBT NSFIZzakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (VI.2012) (II.2012) Wydzielenie części procesówspecjalistycznych do EmisjaEGB Nieruchomości obligacji Sp. z o.o. serii G (II.2012) (IV.2012) LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2011 Emisja Podwyższenie do 40 mln obligacji Programu Emisji Obligacji serii H (IV.2012) (V.2012) Wpisanie fuduszu MEGA DEBT NSFIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych pod pozycją RFI: 758 (VI.2012)- 10 -
 • 11. INNE WYDARZENIA W II Q 2012 r.  Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2012 (I.2012)  Obecność na liście „Diamenty Forbesa” (II.2012)  Nominacja w konkursie Firma Dobrze Widziana (II.2012) Po okresowej weryfikacji dokonanej  Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo (II.2012) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,  Tytuł Lider Rynku 2012 (III.2011) w marcu oraz czerwcu 2012 r.  Wyróżnienie w rankingu e-Diamenty Forbesa & Onet 2012 za najlepszą firmową stronę internetową w województwie EGB Investments S.A. po raz kujawsko-pomorskim (IV.2012) kolejny (wcześniej 30.IX i 30.XII.2011 r.)  Wyróżnienie za rzetelność i jakość relacji inwestorskich w została włączona do prestiżowego rankingu przygotowanym przez Miesięcznik o Sztuce Inwestowania Trend (IV.2012) segmentu NewConnect Lead,  Tytuł Euro Leader 2012 (V.2012) w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający  I miejsce pod względem wyników finansowych w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw w rankingu „Złota Setka zarazem największe szanse Pomorza i Kujaw 2011” (V.2012) na przeniesienie swoich notowań  Złota Statuetka w kategorii spółek notowanych na rynku na parkiet główny NewConnect dla serwisu relacji inwestorskich prowadzonego przez Spółkę, w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (VI.2012)- 11 -
 • 12. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W II Q 2012 R. (01.04.2012 – 30.04.2012) Pozyskane w ramach zlecenia Pozyskane w ramach zlecenia Branża II Q 2012 II Q 2011 finansowa (w tym także branża 100.397.945,13 zł 25.917.433,18 zł ubezpieczeniowa) teleinformatyczna 11.529.448,51 zł 13.709.685,53 zł usług publicznych 532.091,24 zł 756.352,33 zł pozostałe 2.274.921,17 zł 60.143,98 zł Razem 114.734.406,05 zł 40.443.615,02 zł Zakupione Zakupione II Q 2012 II Q 2011 Łączny portfel wierzytelności nabytych 14.865.688,23 zł 502.015.761,61 zł- 12 -
 • 13. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W DWÓCH KWARTAŁACH 2012 R. (01.01.2012 – 30.06.2012) Pozyskane w ramach zlecenia Pozyskane w ramach zlecenia Branża 01.01.2012 – 30.06.2012 01.01.2011 – 30.06.2011 finansowa (w tym także branża 185.422.025,80 zł 49.433.408,61 zł ubezpieczeniowa) teleinformatyczna 17.464.508,43 zł 19.751.933,09 zł usług publicznych 1.647.432,79 zł 1.567.298,48 zł pozostałe 4.295.037,16 zł 67.786,25 zł Razem 208.829.004,18 zł 70.820.426,43 zł Zakupione Zakupione 01.01.2012 – 30.06.2012 01.01.2011 – 30.06.2011 Łączny portfel wierzytelności nabytych 22 150 255,01 zł 505 243 740,29 zł- 13 -
 • 14. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85 pr@egb.pl inwestor@egb.plSzczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem: www.egb.pl/relacje-inwestorskie (strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz w serwisie w wersji mobilnej: m.egb.pl Zapraszamy www.egb.pl
Fly UP