...

Nowe oblicze Arkonki w Szczecinie

by tomek-kuczynski

on

Report

Download: 0

Comment: 0

11,580

views

Comments

Description

 
Download Nowe oblicze Arkonki w Szczecinie

Transcript

 • 1. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Arkonka”
 • 2.  
 • 3. Koncepcja zagospodarowania terenu Kąpieliska „Arkonka” zakłada przebudowę kąpieliska oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół niego, rozbiórkę istniejących budynków i budowę nowych obiektów oraz urządzeń i sieci.
 • 4.
  • Koncepcja zakłada :
  • Wybudowanie nowych niecek betonowych z rynną
  • przelewową po całym obwodzie i okładziną z folii basenowej.
  • Niecka I - (sportowa) – wym. 25x16m i pow. 400,00 m2 o głębokości 135-180 cm . Objętość wody w niecce 651,60 m3.
  • Niecka sportowa wyłącznie do pływania - 6 torowa zgodnie z wytycznymi FINA.
  • Niecka II - pow. całkowita 2 282,00 m2, cześć o głębokość od 100-135 cm ma powierzchnię 696,00 m2 objętość wody w całej niecce - 1 203,00 m3.
 • 5. Niecka została podzielona na trzy strefy głębokości odpowiednio: - strefa I - gł. do 40 cm pow. 1 585,00 m2. W strefie tej znajdą się następujące atrakcje i zabawki wodne : - jeż wodny, - parasol wodny, - drzewko wodne, - trzy wyspy, Objętość wody w niecce strefy I wynosi 475,00 m3.
 • 6. - strefa II - gł. do 1,00 m, pow. 582,00 m2 W strefie tej znajdują się następujące atrakcje wodne: - trzy gejzery, - dwa punkty masażu stóp, - pięć wylewek strumieniowych m.in. wąska, szeroka itp. - wyspa o wymiarach 2,6 m na 12m, może ona być wykorzystywana np. do opalania W tej strefie znajdują się również zjeżdzalnie: - rodzinna dł. 14,75 mb , średni spadek 14%, poziom startu +2.10 m, - falowana dł. 52,5 mb , spadek stały 10,5 %, poziom startu +5.50 m, - kamikadze dł. 20mb , średni spadek 27.5 %, poziom startu +5.50 m. Objętość wody w części niecki strefy II 580,00 m3 .
 • 7.
  • - strefa III – sztuczna rzeka dł. 59 mb, gł. od 1.00m do 1.30m – pow.115 m2.Objętość wody w obrębie sztucznej rzeki to ok. 148,00 m3.
  • Niecka III - o pow. całkowitej 600m2 i głębokości 60-90 cm,
  • Objętość wody w niecce 450m3.
  • W niecce tej znajdują się następujące atrakcje:
  • - trzy punkty masażu stóp,
  • - parasol wodny.
 • 8. - Niecka IV - o pow. całkowitej 4 990,0 m2 i głębokości do 40 cm. Objętość wody w niecce to ok. 1500 m3 , W niecce tej będą następujące atrakcje: - jedna duża fontanna wodna o wysokości wyrzutu wody do 15m, - dwie fontanny wodne małe o wysokości wyrzutu wody do 5 m, - cztery wyspy wodne, - dwa jeże wodne, - wodny plac zabaw, - zabawki tryskające wodą, foka i wieloryb, drzewko wodne i parasol wodny. Wokół zespołu basenów zlokalizowane są brodziki dezynfekcyjne -14 szt. Pozwalają one utrzymać odpowiedni stopień czystości na terenie basenów. Pow. jednego brodzika to ok. 6,00 m2.
 • 9. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Arkonka”
 • 10. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Arkonka”
 • 11. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Arkonka”
 • 12. b) Wybudowanie „sztucznej skały”. Jedną z wielu atrakcji na terenie kąpieliska będzie „sztuczna skała”, imitująca naturalne skały. W budowli znajdą się toalety, pomieszczenia technologiczne obiegów wody basenowej z niecek nr 3 i 4, pom. chemii basenowej, zbiorniki przelewowe, a także wejścia na pomosty startowe zespołu zjeżdżalni.
  • Wybudowanie sztucznej plaży i
  • boiska do piłki plażowej.
  • W ramach kompleksowego dostosowania i uatrakcyjnienia pobytu na kąpielisku zostanie stworzona sztuczna plaża z wytyczonymi trzema boiskami o wym. 20X28m do siatkówki plażowej i min. grubości warstwy piasku 30 cm .
 • 13.
  • d ) Wybudowanie boiska o nawierzchni
  • sztucznej.
  • W skład zespołu sportowego boisk o nawierzchni syntetycznej, wykonywanej na podbudowie betonowej lub asfaltobetonowej z warstwą o naw. sztucznej wchodzi:
  • - kort tenisowy o wym. 18.5x38,46m,
  • dwa boiska do badmintona
  • 17,40x9.10m.
  • - nawierzchnia poliuretanowa,
 • 14.
  • e) Wybudowanie skateparku i sztucznego lodowiska.
  • - Skatepark – posadzka płyty z betonu szlifowanego pow. 1 650,00 m2 , nieregularny kształt płyty skateparku. Płyta skateparku zaopatrzona będzie w stałe i przenośne urządzenia do uprawiania jazdy na deskorolce, łyżworolkach i innych urządzeniach..
  • Zamontowane będą m.in..następujące urządzenia:
  • rampa – Quarterpipe h=180cm szerokość 480cm rurki
  • ocynkowane,
  • - ścianę najazdową Wall ramp (4 segmenty) h=300cm, szer. 240 cm, rurki ocynkowane,
 • 15. f) Wybudowanie sztucznego lodowiska W płycie skateparku zatopione byłyby na stałe elementy układu mrożącego, tak aby można było w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny wykonać sztuczne lodowisko. Obiekt byłby oświetleny, byłaby na nim możliwość zamontowania nagłośnienia i zamocowania band lodowiska. Sztuczne lodowisko miałoby pow. ok.1020,00 m2 .
 • 16. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Arkonka”
 • 17. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Arkonka”
 • 18. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Arkonka”
 • 19. Zadanie wykonywane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin umowny zakończenia prac to 30 listopad 2012  r. Przekazanie placu budowy nastąpi w lutym 2012 r. Wykonawca zadania konsorcjum firm projektowo wykonawczych: firma Kornas Sp. z o.o. z Kołobrzegu ( lider konsorcjum),  BLUE Point Inżynieria Basenowa z Białegostoku. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane zadanie - 23 988 888 ,88 zł Projekt „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
 • 20. Dziękujemy za uwagę
 • 21.  
Fly UP