...

Założenia wstępne koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów Stoczni Gdynia

by trojmiastopl

on

Report

Download: 0

Comment: 0

15,687

views

Comments

Description

Bałtycki Park Przemysłowy w Gdyni
założenia wstępne koncepcji zagospodarowania przestrzennego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Download Założenia wstępne koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów Stoczni Gdynia

Transcript

 • 1. Pomorska Specjalna StrefaPark Przemysłowy Gdynia Bałtycki Ekonomiczna - w Gdynizałożenia wstępnekoncepcji zagospodarowania przestrzennego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • 2. 1. Lokalizacja terenów Bałtyckiego Parku Przemysłowego w Gdynina tle: -ogólnomiejskiego układu drogowego-wariantu przebiegu trasy kolei metropolitalnej -wytycznych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoMiasta Gdynia PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP
 • 3. Wariant przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej PSSE Gdynia założenia wstępne MPZPUkład komunikacyjny
 • 4. 2. Bałtycki Park Przemysłowy w Gdyni jako część układu rozwojowego morskiego zaplecza transportowo-produkcyjnego.MIEJSKA STREFA PRACY PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP
 • 5. PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP Potencjał inwestycyjny obszaru
 • 6. 3. Zakres opracowania studialnego i granice MPZP wg uchwały o przystąpieniuna tle mapy własności PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP
 • 7. Schemat struktury własności w terenie20 właścicieli działekWielkość obszaru - 96haPSSE Gdynia założenia wstępne MPZP Zakres opracowania MPZP
 • 8. 4.Uwarunkowania i kierunki rozwoju układu drogowego w granicach MPZP dla rejonu Bałtyckiego Parku Przemysłowego w Gdyni PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP
 • 9. Istniejący układ drogowy PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP Układ komunikacyjny
 • 10. Projektowany układ drogowyPSSE Gdynia założenia wstępne MPZP Układ komunikacyjny
 • 11. 5.Zasada cyrkulacji pieszych i kierunków obsługipublicznym transportem zbiorowym PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP
 • 12. SCHEMAT POŁĄCZEŃ PIESZYCHSCHEMAT ZASIĘGU PRZYSTANKÓW SKM I PKM (12MIN)SCHEMAT TRAS AUTOBUSOWYCH I TROLEJBUSOWYCH SCHEMAT LOKALIZACJI PARKINGÓW WIELOPOZIOMOWYCH Cyrkulacja pieszych, komunikacja miejska, parkingi
 • 13. 6.Uwarunkowania i kierunki rozwoju układu infrastruktury technicznej w granicach MPZP dla rejonu Bałtyckiego Parku Przemysłowego w Gdyni-sieć deszczowa- kanalizacja sanitarna - sień wodociągowa- elektroenergetyka - sieć gazowa - sieć ciepłownicza PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP
 • 14. Stan istniejący uzbrojenia terenu - istniejąca przepompownia ściekówPSSE Gdynia założenia wstępne MPZP
 • 15. Projektowane uzbrojenie terenu PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP
 • 16. 7. Wstępne założenia masterplanu dla terenów Bałtyckiego ParkuPrzemysłowego w Gdyni PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP
 • 17. PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP Etapowanie sektorów
 • 18. SCHEMAT STRUKTURY ZABUDOWY SCHEMAT ZABUDOWY ZABYTKOWEJSCHEMAT OBIEKTÓW KSZTAŁTUJĄCYCH WIZERUNEKPSSE Gdynia założenia wstępne MPZPZabudowa kształtująca wizerunek
 • 19. PSSE Gdynia założenia wstępne MPZP Wybrany wariant
 • 20. Droga wewnętrzna
 • 21. Droga wewnętrzna – ciąg pieszo - jezdny
 • 22. Wgląd na plac przed elektrociepłownią przy ul. Przelotowej
 • 23. Wgląd na plac i amfiteatr przed elektrociepłownią przy ul. Przelotowej
 • 24. Zdjęcie: Artus Ryś
 • Fly UP