System is processing data
Please download to view
...

2. p a ph

by jakub-gierszynski

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

1,902

views

Comments

Description

Download 2. p a ph

Transcript

 1. 1. Polityka Decathlonvs.Prawo Handlowe
 2. 2. „GWARANCJA” w PolsceCzęsto słyszymy od sprzedawcy informację, że Konsument ma gwarancję na buty. Nic bardziej mylnego.Co to jest tak naprawdę gwarancja ?Gwarancja, według dyrektywy unijnej, to dobrowolne zapewnienie gwaranta o wysokiej jakościproduktu, pod warunkiem przestrzegania zaleceń zawartych w karcie gwarancyjnej.Do obuwia przecież nie wydaje się karty gwarancyjnej.To wcale nie oznacza, że konsument nie może zareklamować produktu. Wręcz przeciwnie.Według przepisów polskiego prawa, konsument MA możliwość zgłoszenia reklamacji na niezgodnośćtowaru z umową, którą może zgłosić do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia zakupu. Nie znaczy to wcale, żezakupiony produkt ma wytrzymać te 2 lata. Należy tu podkreślić, że na trwałość zakupionej rzeczy mawpływ wiele czynników, do których zaliczyć można: użytkowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, nadmierną eksploatację, należytą pielęgnację i konserwację, uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.Istotne więc z punktu widzenia zasadności takiej reklamacji, jest określenie, czy mamy do czynieniaz wadą fabryczną, czy też nie, albo inaczej niezgodnością towaru z umową. Konsument możezareklamować każdą niezgodność, która to, według niego jest tą niezgodnością, np.: wygodę obuwia,przemakanie, co nie oznacza, że produkt jest wadliwy. Zależy to od konkretnego przypadku.
 3. 3. „GWARANCJA” w DECATHLONDecathlon daje swoim klientom możliwość reklamacji produktóww ciągu 2 lat od daty zakupu.Dla takich produktów jak plecaki Quechua, okres ten wydłuża siędo 10 lat, a w przypadku ramy rowerów, których zakup zostałzarejestrowany na Karcie Stałego Klienta, możliwość ta nie maograniczeń czasowych.
 4. 4. DOWÓD ZAKUPUZa zakupiony produkt odpowiada więc na podstawie przepisówprawa, sprzedawca, czyli podmiot, jaki widnieje na paragonie.Konsument musi zatem udowodnić sprzedawcy, że zakupionyprodukt został kupiony u niego, a nie u sprzedawcy np. w sklepieobok, który ma w swojej ofercie ten sam produkt do sprzedaży.Może to zrobić, przedstawiając paragon, potwierdzenie płatnościkartą.Oryginał paragonu nie jest wymagany.
 5. 5. DOWÓD ZAKUPUDla Decathlon dowodem zakupu produktu jest: paragon, karta stałego klienta lub wydruk paragonu z takiej karty, faktura VAT, potwierdzenie płatności kartą, które drukujemy na terminalu, czy też wydruk z rachunku bankowego.
 6. 6. ZWROT lub WYMIANA PRODUKTUW polskich przepisach prawa konsument, kupując produktw sklepie stacjonarnym, nie ma możliwości zwrotu lub wymianynawet nieużywanego produktu.Zwrot i wymiana towaru jest tylko i wyłącznie dobrą wolą firmy.
 7. 7. ZWROT lub WYMIANA PRODUKTUKlient sieci Decathlon ma możliwość zwrotu lub wymianyproduktu nieużywanego do 30 dni od daty zakupuz paragonem lub bez.Natomiast, jeśli Klient zarejestruje transakcję na Karcie StałegoKlienta, zwrotu lub wymiany produktu będzie mógł dokonaćbez ograniczeń czasowych.
 8. 8. OBOWIĄZEK INFORMACYJNYUstawa narzuca na sprzedawcę szereg obowiązków,m.in. obowiązek informacyjny: o wszystkich cechach, właściwościach i zaletach zakupionej rzeczy, jak dbać o produkt,jak z nim postępować.
 9. 9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNYTaką rolę w Naszych sklepach pełnią opisy umieszczone przykażdym produkcie, aczkolwiek miło ze strony sprzedawcy,jeśli poinformuje Klienta np.: o sposobie impregnacji obuwia,czy produktów z membraną.Możemy także umieścić taką informację przy kasach lub dawaćulotkę informacyjną do każdej sprzedawanej pary obuwia.
 10. 10. TERMINYUstawa określa pewne terminy których musi przestrzegać zarówno sprzedawca,jak i konsument: termin 6-ciu miesięcy ( w nowych przepisach prawa, które będą obowiązywały odpołowy grudnia 2014 roku okres zwiększa się do 1 roku) . Według ustawy, jeśliuszkodzenie pojawi się w tym okresie, istnieje domniemanie, że reklamowananiezgodność należała do wady ukrytej, która istniała w chwili zakupu obuwia. Nie znaczyto wcale, że wszystkie reklamowane niezgodności, jakie pojawią się w tym terminie należyuznać za wadę fabryczną. Uzależnione jest to od konkretnego przypadku; termin 2-ch miesięcy: konsument musi zgłosić do sprzedawcy niezgodność towaruz umową w ciągu 2 miesięcy od momentu jej zauważenia. Jeśli więc konsument podainformację, że reklamowana niezgodność pojawiła się powyżej tego okresu, przedawniająsię roszczenia konsumenta w tej sprawie; termin 14 dni: sprzedawca ma obowiązek ustawowy ustosunkować się do zgłoszonejniezgodności towaru z umową w ciągu 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Konsumentmusi więc dostać jasną informację, czy złożona przez niego reklamacja jest zasadna,czy nie i dlaczego.
 11. 11. TERMINY w DECATHLONW Decathlon reklamacje rozpatrywane są „od ręki”. Tylkow przypadku produktów nadających się do naprawy, jak roweryczy sprzęt fitness, spisujemy dokument rozpatrzenia reklamacji,na które to rozpatrzenie mamy 14 dni.Podejmując decyzję o naprawie, mamy kolejne 14 dni, aby usunąćwadę z produktu.Oczywiście mamy obowiązek poinformowania Klienta, zarównoo decyzji w sprawie reklamacji, jak i skończonej naprawieoraz odbiorze produktu.
 12. 12. ŻĄDANIE KONSUMENTAWedług przepisów ustawy, konsument może żądać naprawylub wymiany, przy czym ma prawo wyboru, a w przypadku kiedynaprawa lub wymiana są niemożliwe, może domagać się odstąpieniaod umowy.Ponieważ w momencie zgłoszenia reklamacji do sprzedawcykonsument nie ma takiej wiedzy, czy sprzedawca może doprowadzićuszkodzony produkt do stanu zgodnego z umową, poprzez jegoskuteczną naprawę, jak również, nie ma takiej wiedzy, czy w magazyniema produkt na wymianę, nie może od razu domagać się zwrotugotówki.Zwrot gotówki w pierwszym etapie postępowania więc nieprzysługuje.
 13. 13. DECYZJA NALEŻY DO CIEBIEW Decathlon to TY DECYDUJESZ o kwalifikacji danej niezgodnościtowaru z umową i proponujesz klientowiNAJKORZYSTNIEJSZE ROZWIĄZANIE.
 14. 14. Aby ułatwić Wam rzetelną ocenęi klasyfikację uszkodzeń reklamowanychproduktów, zachęcamy do zapoznaniasię z dalszą częścią szkolenia 
Fly UP