System is processing data
Please download to view
...

I Kongres eHandlu: Anna Rak - "Oswajamy e-przepisy. Praktyczne zastosowanie nowej ustawy o prawach konsumenta w sklepie internetowym."

by fundacja-polak-20

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

552

views

Comments

Description

I Kongres eHandlu: Anna Rak, Trusted Shops
Download I Kongres eHandlu: Anna Rak - "Oswajamy e-przepisy. Praktyczne zastosowanie nowej ustawy o prawach konsumenta w sklepie internetowym."

Transcript

 • 1. Praktyczne przykładywdrożeń zmianw sklepach internetowychAnna Rak, Warszawa 23.10.2014
 • 2. Nowa ustawa niesie z sobą wiele zmian.
 • 3. Nie wiadomo, od czego zacząć.ObowiązkiinformacyjnePrawo do odstąpieniaod umowy ReklamacjeObsługa i proceduryw e-sklepieProces zakupuSprzedaż świąteczna
 • 4. Uporządkujmy zadania!Zmiany można podzielić na 4 kategorie:1. Obowiązki informacyjne2. Proces zakupu3. Prawo do odstąpienia od umowy (Reklamacje)4. Dalsze zmiany, które mają wpływ na funkcjonowanie sklepu
 • 5. Obowiązkiinformacyjne
 • 6. 6Informacje, których wymaga nowaustawa.Wygląda na dużo…
 • 7. Informacje wymagane w art. 12
 • 8. Kim jest sprzedawca?Osobna strona: „Kontakt“ lub „O nas“ Imię i nazwisko, nazwa firmy Adres firmy Numer telefonu lub faksu oraz adres e-mail Informacje o organie, który zarejestrowałdziałalność gospodarczą przedsiębiorcy Numer, pod którym przedsiębiorca zostałzarejestrowanyArt. 12 ust.1 pkt. 2 i 3ustawy o prawachArt. 12 ust.1 pkt. 2 i 3ustawy o prawachkonsumentakonsumenta
 • 9. Przykładowe rozwiązanie
 • 10. Informacje o produktach i kosztach Główne cechy świadczenia Informacje o cenie Informacje o opłatach Termin realizacji świadczeniaArt. 12 ust.1 pkt.1oraz pkt 19 i 20ustawy o prawachkonsumenta
 • 11. Informacje na stronie z opisem produktu …mogą być przydatne przy większym wyeksponowaniu towaru11
 • 12. Pozostałe informacjeMożna je podać np. w regulaminie. Informacje o terminie i sposobie płatności Informacje o prawie do odstąpienia od umowy Informacje o gwarancjach i procesie reklamacji Dalsze informacje, np. informacja o kodeksiedobrych praktyk/ kodeksach etycznychArt. 12 ust.1 pkt 4,7-12, 13,14 oraz 21ustawy o prawachkonsumenta
 • 13. Potwierdzenie zawarcia umowy iinformacjiKoniec formy pisemnej!Obowiązek przekazania potwierdzenia zawarcia umowy na odległośćna trwałym nośniku: w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w momencie dostarczenia towarów albo przed rozpoczęciemwykonywania usługi.Treść: Informacja: art. 12 ust. 1 ustawy Zgody na dostarczenie treści cyfrowych
 • 14. Przykładowe rozwiązaniePotwierdzeniemailem
 • 15. Specjalne wymogi informacyjne…Na stronach internetowych służących doprowadzenia handlu elektronicznego wskazujesię w sposób wyraźny, najpóźniej na początkuskładania zamówienia, jasne i czytelne informacje o:Art. 18 ustawyo prawachkonsumenta ograniczeniach dotyczących dostarczania, tzn. obszarze dostawy, akceptowanych sposobach płatności, tzn. o dostępnych metodachpłatności.
 • 16. Co można wdrożyć już teraz?Strona dotycząca dostawy i płatności
 • 17. Proces zakupu
 • 18. Brak informacji o opłatach za dodatkoweusługi = brak zapłaty Należy uzyskać wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność, którawykracza poza standardową cenę za produkt lub usługę. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił tego wymogu, konsument nie pokrywatych opłat lub kosztów.
 • 19. Zmiany w procesie składania zamówieniaPodsumowanie i nazwa przycisku Dokładny opis produktu przedstawiający istotne cechy towaru lub usługi Cena wybranych towarów (lub usług) oraz koszty wysyłki i innedodatkowe koszty Czas trwania umowy oraz informacje o sposobie i przesłankachwypowiedzenia umowy Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowyZamówienie z obowiązkiem zapłaty
 • 20. Zmiany można wprowadzić już teraz.20
 • 21. A reklamacje i prawodo odstąpienia odumowy?
 • 22. Informacje o prawie do odstąpienia odumowy Tryb, termin i sposób wykonania prawa odstąpienia odumowy Wzór formularza odstąpienia od umowy Koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swójcharakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybieodesłane pocztą Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionychprzez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie zart. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy pozgłoszeniu żądania zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 22 ust.2 Brak prawa odstąpienia od umowy lub okoliczności, wktórych konsument traci prawo do odstąpienia odumowyArt. 12 ust.1 pkt.9, 10,11 i 12 ustawy oprawach konsumenta
 • 23. Odstąpienie od umowy
 • 24. Kto płaci za zwrot towaru?
 • 25. Odpowiedzialność za zmniejszeniewartości towaru
 • 26. Formularz odstąpienia od umowy Konsument powinien otrzymaćodpowiedni formularzodstąpienia od umowy. Konsument może, ale nie musiskorzystać z formularza. Elektroniczne wypełnienie iprzesłanie formularzaodstąpienia od umowy jestmożliwe z potwierdzeniemodbioru, niezwłocznie, natrwałym nośniku.
 • 27. Formularz odstąpienia od umowy
 • 28. Poprawna informacjaSposób:Tym samym sposobem
 • 29. [1] Od kiedy liczymy 14 dni naodstąpienie od umowy?[1] Termin wygasa po upływie 14 dni od dnia…A) Świadczenie usług, w których przypadku przedmiotem umowy jest dostarczaniegazu, wody oraz treści cyfrowych (nie na nośniku materialnym) Zawarcia umowyB) Umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą Dostarczenia rzeczyC) W przypadku umowy sprzedaży, jeśli rzeczy dostarczane są osobno Dostarczenia ostatniej rzeczyD) W przypadku dostarczania rzeczy regularnie w określonym czasie Dostarczenia pierwszej rzeczy
 • 30. [2] Jak można skontaktować się zesklepem?Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy,muszą Państwo się z nami skontaktować. [2] pełny adres pocztowy numer telefonu* numer faksu* adres e-mail**o ile są dostępneDanekontaktowe
 • 31. [3] Opcjonalne rozwiązanie:wypełnienie formularza online[3] Jeżeli udostępniają Państwo formularzodstąpienia od umowy na stronie internetowej.„Mogą Państwo również wypełnić i …Jeżeli skorzystają Państwo z tejmożliwości, prześlemy Państwuniezwłocznie potwierdzenie otrzymaniainformacji o odstąpieniu od umowy natrwałym nośniku (na przykład pocztąelektroniczną).“
 • 32. [4] Sprzedaż towarów przy założeniu, żenie odbieramy rzeczy od klientaW przypadku odstąpienia od umowy zwracamyPaństwu wszystkie…„Możemy wstrzymać się ze zwrotempłatności do czasu otrzymania rzeczylub do czasu dostarczenia nam dowodujej odesłania, w zależności od tego,które zdarzenie nastąpi wcześniej.“
 • 33. [5] W przypadku odstąpienia od umowyzwracamy towar.[5] Koszty i sposób odesłaniaOdesłanie rzeczy: Odbierzemy. Prosimy o odesłanie.Koszty: Ponosimy koszty zwrotu. Będą Państwo musieli ponieść bezpośredniekoszty zwrotu. Koszty odesłania rzeczy, która ze względu naswój charakter nie może zostać w zwykły sposóbodesłana pocztą Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartościrzeczy.
 • 34. [6] Dotyczy tylko świadczenia usług orazdostarczania wody, gazu i energii„Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęciaświadczenia usług lub dostarczania…zapłacą Państwo kwotę proporcjonalnądo zakresu świadczeń spełnionych dochwili, w której poinformowali nasPaństwo o odstąpieniu od niniejszejumowy.“
 • 35. Przykładowe rozwiązanie
 • 36. Przykładowe rozwiązanie
 • 37. Przykładowe rozwiązanie
 • 38. 25 grudnia, godzina 00:00
 • 39. Życzymy wszystkim owocnego wdrażanianowych przepisów.
 • 40. Dziękuję za uwagę.Trusted Shops GmbHAnna Rak, Country Manager22 462 64 01anna.rak@trustedshops.com
 • Fly UP