...

KNOW HOW nr 2

by

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

602

views

Comments

Description

KNOW HOW to magazyn tworzony i wydawany przez Kancelarię PragmatIQ.
PragmatIQ tworzą prawnicy specjalizujący się w doradztwie podatkowym, w tym w planowaniu podatkowym, oraz szeroko rozumianych procesach restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego: transakcjach sprzedaży udziałów, akcji lub przedsiębiorstw i związanych z nimi procesami audytu prawnego i podatkowego (due diligence), przekształceniach, połączeniach, podziałach, tworzeniu struktur holdingowych, a także we wdrażaniu rozwiązań w ramach planowania podatkowego.
Download KNOW HOW nr 2

Transcript

Niektóre S.K.A. atrakcyjne podatkowo do 2015 r.

Prosty sposób na konsolidację wyników podatkowych w grupie

Jednoosobowa firma może stać się spółką PRZEKSZTAŁCENIA PODATKI

PODATKI

PODATKI PRZEKSZTAŁCENIA SPóŁKI

PODATKI

Optymalne finansowanie spółki Jak wybrać dzień przekształcenia?

Swoimi doświadczeniami dzieli Się

Czas bezpiecznych optymalizacji podatkowych

PRawo i PodaTKi w PRaKTYce

wYdanie ii 1/2014

Prawo umożliwia dofinansowanie spółki na wiele sposobów. Niektóre z nich mogą przynieść też istotne korzyści podatkowe. Wskazujemy formy finansowania i doradzamy, jak z nich skorzystać, by ominąć podatkowe rafy.

Data przekształcenia lub połączenia spółki to drobny szczegół bardzo złożonych operacji. Z praktyki jednak wiemy, że dobrze przemyślany wybór dnia restrukturyzacji spółki pozwala uniknąć wielu problemów po przekształceniu czy połączeniu, a to decyduje o sukcesie całego procesu.

Zdaniem wielu doradców ciągle trwa najlepszy okres na przeprowadzenie dużych transakcji bez konieczności płacenia wysokich podatków. Warto wykorzystać ten czas na wypłacenie zysków zatrzymanych w spółkach, restrukturyzację, sprzedaż przedsiębiorstw, udziałów, akcji czy nieruchomości.

Nadal warto mieć spółkę komandytową Spółka komandytowa = zalety spółki z o.o. + zalety spółki cywilnej

Przedsiębiorcy mogą przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę oraz zachować wszystkie przysługujące im dotychczas prawa i obowiązki. Kiedy warto zdecydować się na takie przekształcenie?

Podpowiadamy, jak dobrze wykorzystać spółki komandytowe w strukturach holdingowych.

S.K.A. o odpowiednich parametrach (rok obrotowy) nadal nie płacą podatków. To wciąż aktualny temat, ponieważ na rynku jest wiele ofert zakupu akcji takich spółek. Podpowiadamy, jak wykorzystać S.K.A. do 2015 r.

strona 3strona 4

strona 8

strona 2

strona 10strona 9strona 6

2

Namierzamy Namiary

Wielka popularność tego określenia wynika z jego przydatności i wygody. Bo zastępuje ono adres, e-mail i numer telefonu, ale zarazem nie ujmuje tych danych jako niepodzielnego kompletu. Pozostawia więc korzystną swobodę wyboru. Namiary (przeważnie w liczbie mnogiej) są poprawne, lecz wciąż uchodzą za dość potoczne. Nic zatem dziwnego, że w sytuacjach oficjalnych mogą niektórych razić. Zalecana ostrożność w użyciu tego słowa dotyczy też… freudowskich przejęzyczeń. Byłem wszak świadkiem rozmowy, w której zamyślony sprzedawca poprosił atrakcyjną klientkę, by podała mu swoje wymiary. I to nie w sklepie z odzieżą czy bielizną…

Tempo! – ale jak?

W biznesie trzeba się śpieszyć! A może raczej spieszyć? – Poprawne są zarówno formy pośpieszny, pośpiesz się, pośpiesznie, śpieszyć się, przyśpiesz, przyśpieszenie, jak i pospieszny, pospiesz się, pospiesznie, spieszyć się, przyspiesz, przyspieszenie... Słowniki preferują na ogół wersje z ś, ale nie jest to wyraźne zalecenie. Argumentem za śpieszyć może być jednak fakt, że spieszyć oznacza też: zmienić kawalerię (lub oddziały zmechanizowane) w piechotę. Wg niektórych specjalistów można nawet mówić i pisać pospiech, lecz powszechny zwyczaj językowy jakoś się z tym „nie zgadza”. Więc zwłaszcza pospiech jest złym doradcą.

Spółki komandytowe wciąż bardzo atrakcyjne

Media dość głośno informowały o planach objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT, natomiast o pomyślnym zakończeniu tej kwestii i rezygnacji Ministerstwa Finansów ze swoich zamiarów, pisały już zdecydowanie mniej.

Informacja o utrzymaniu dotychczasowych, korzystnych zasad opodatkowania spółek komandytowych, mimo że stanowiła bardzo dobrą wiadomość dla wielu przedsiębiorców prowadzących biznes w tej właśnie formie, przeszła bez większego echa.

Przypomnijmy zatem, że w lutym zeszłego roku pojawiły się liczne informacje o zamiarze Ministerstwa Finansów objęcia od 1 stycznia 2014 roku podatkiem CIT nie tylko spółek komandytowo-akcyjnych, ale również samych spółek komandytowych. Ministerstwo Finansów forsowało ten nieracjonalny pomysł aż do października minionego roku, kiedy to Platforma Obywatelska wycofała się z pomysłu opodatkowania spółek komandytowych CIT-em. Ostatecznie 12 grudnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustaw podatkowych, która nie przewiduje objęcia CIT-em spółek komandytowych – nadal są one jednokrotnie opodatkowane.

Spółki komandytowe są wciąż bardzo atrakcyjną formą prowadzenia biznesu. Dzięki nim przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z jednokrotnego opodatkowania zysków, nie ponosząc przy tym osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W związku z utrzymaniem korzystnych zasad opodatkowania tych spółek, możemy się spodziewać, że ich liczba będzie wzrastać jeszcze szybciej niż dotychczas.

Rubryka przygotowana przez językoznawcę, Marka Zboralskiego

Pomimo opisanych planów Ministerstwa Finansów spółki komandytowe wcale nie straciły na popularności w 2013 roku. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 31 grudnia 2013 roku było w Polsce zarejestrowanych 12.658 spółek komandytowych. Oznacza to, że rok 2013 przyniósł zwiększenie liczby spółek komandytowych o 20,6%. Nie jest to, co prawda, rekordowy przyrost, ale należy go uznać za znaczący w kontekście wspomnianych planów Ministerstwa Finansów. Wzrost ten dowodzi bowiem, że polscy przedsiębiorcy docenili również inne - poza jednokrotnym opodatkowaniem - zalety spółki komandytowej, takie jak np. możliwość wyłączenia osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, czy też elastyczność jej konstrukcji i możliwość dopasowania umowy spółki do konkretnych potrzeb danego przedsięwzięcia gospodarczego.

Teraz, gdy wiadomo już, że spółki komandytowe nie zostały objęte CIT-em i nadal mogą cieszyć się jednokrotnym opodatkowaniem, ich popularność na pewno jeszcze wzrośnie.

Naszym zdaniem warto przy każdej okazji przypominać o tym, że planowane niekorzystne zmiany podatkowe nie weszły w życie i spółki komandytowe nadal mogą być bardzo atrakcyjną formą prowadzenia biznesu, również na płaszczyźnie podatkowej. Uważamy też, że każdy przedsiębiorca powinien rozważyć prowadzenie swojej działalności w tej właśnie formie prawnej. Warto przy tym wyjaśnić, że nie musi się to wiązać z zakładaniem nowej spółki komandytowej, gdyż możliwe jest przekształcenie prowadzonego już biznesu w taką spółkę, która przejmie wszystkie prawa (w tym koncesje i zezwolenia) oraz obowiązki związane z prowadzoną dotychczas działalnością.

POZNAJ ZALETY SPóŁKI KOMANDYTOWEJ ODWIEDZAJĄC NASZ KANAŁ YOUTUBE, GDZIE ZNAJDZIESZ PREZENTACJĘ

„SPóŁKA KOMANDYTOWA - DLACZEGO WARTO?” www.youtube.com/user/wwwPragmatIQ

SPóŁKI Z O.O. 317 698

SPóŁKI CYWILNE 284 009

SPóŁKI KOMANDYTOWE

12 658

TEMAT Z OKŁADKI

Tomasz Rutkowski t.rutkowski@doradzamy.to

pomocNicy, kTórzy… dezorieNTują

Aby nie powtarzać identycznego rzeczownika w tym samym lub sąsiednim zdaniu, na ogół wystarczy go zastąpić odpowiednim zaimkiem. Jednak gdy może się on odnosić do dwóch lub kilku rzeczowników o podobnej formie (rodzaju i liczbie), utrudni to zrozumienie lub wypaczy sens, np.

• Jego firma miała siedzibę w kamienicy, ale nie był z niej zadowolony. – Z czego?!

• Szef jeździ samochodem z kierowcą. Jest on jednak w kiepskim stanie. – Kto? Co?!

Szerszy kontekst na ogół pozwala się zorientować, o co chodzi, ale i tak jest to zakłócenie jasności. Zaimków nie można więc stosować bezmyślnie, a powtórkę czasem lepiej „ominąć” synonimem.

oj daNa, daNa

Choć w dawnych ludowych przyśpiewkach dziarsko rozbrzmiewa dana, to osobowe mogą być tylko dane. Zamiast: adres to dana osobowa, wykorzystali moją danę itp., należy więc mówić i pisać: adres to dane osobowe, adres należy do danych osobowych, wykorzystali moje dane… Owszem, użycie liczby pojedynczej, gdy mowa o czymś jednostkowym, wydaje się logiczne i precyzyjne. Dane należą jednak do grupy wyrazów występujących tylko w liczbie mnogiej (fachowo: plurale tantum). Jedynie w żargonie środowiskowym (zwłaszcza informatyków) dana może być stosowana bez obawy o dziwactwo lub błąd.

im krócej…

Rozwlekłość bardzo szkodzi językowej sprawności, a więc i skuteczności. Autor tekstu na ogół tego nie dostrzega albo sądzi, że „już naprawdę nic się nie da usunąć”. Tymczasem nawet małe fragmenty można istotnie – i korzystnie – skrócić, np.

• Ankieta, która została przeprowadzona wśród pracowników, wykazała...

• Ankieta, którą przeprowadzono wśród pracowników, wykazała...

• Ankieta przeprowadzona wśród pracowników, wykazała...

• Ankieta wśród pracowników, wykazała...

To, co zostało po stopniowej „wycince” jest równie treściwe, jak wersja pierwotna. I zrozumiałe nawet dla mniej inteligentnych odbiorców. Skracajmy więc śmiało! Ale z głową.

liczba spółek Na koNiec 2013 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2013 r.

Spółek komandytowych jest wciąż zdecydowanie mniej niż spółek z o.o. i spółek cywilnych, mimo iż łączą one zalety obu

Sprawniej i poprawniej po polsku

3

Korzyści z S.K.A. do 2015 r.

Wycofanie z transakcji bez negatywnych konsekwencji

Do końca 2013 r. obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi S.K.A. nie była podatnikiem podatku dochodowego – podatnikami byli jej wspólnicy. Przepisy te były interpretowane w bardzo korzystny dla podatników sposób. Akcjonariusz S.K.A. miał obowiązek zapłacić podatek dopiero w momencie, gdy ze spółki wypłacana była na jego rzecz dywidenda. W efekcie, jeżeli dywidendy nie wypłacano, nikt nie ponosił obciążeń podatkowych. Dzięki temu możliwe było odroczenie lub nawet całkowite wyeliminowanie opodatkowania.

Ze względu na przepisy przejściowe wprowadzające nowelizację ustaw o PIT i CIT, niektóre S.K.A. będą mogły nadal stosować te korzystne zasady.

Tylko S.K.A. spełniające określone kryteria będą skuteczną tarczą podatkową dla swoich akcjonariuszy.

Zdarza się, że decydujemy się na podpisanie umowy, która będzie faktycznie wykonana tylko przy spełnieniu określonego warunku. Przykładowo, strony zawierają umowę pożyczki, uzgadniając, że kwota pożyczki będzie wypłacona, tylko wtedy gdy pożyczkobiorca nie otrzyma kredytu bankowego. Tymczasem już sam fakt dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli np. podpisania umowy pożyczki, pociąga za sobą konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem pożyczkobiorca musi zapłacić 2% podatku, niezależnie od tego, czy skorzysta z pożyczki czy nie. Sądy administracyjne

Niektóre spółki komandytowo–akcyjne mogą korzystać z preferencji podatkowych prawie do końca 2015 r. Do czego warto wykorzystać taką spółkę?

Odpowiednie sformułowanie postanowień umowy umożliwia wycofanie się z transakcji bez konieczności zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Muszą one mieć odpowiednio dobrany rok obrotowy, inny niż kalendarzowy, zarejestrowany przed 12 grudnia 2013 r.

S.K.A. z przesuniętym rokiem obrotowym nie płaci podatku od swoich bieżących dochodów. Dlatego można ją wykorzystać jako podmiot prowadzący działalność operacyjną – zyski S.K.A. nie będą opodatkowane na bieżąco aż do końca jej przesuniętego roku obrotowego. W przypadku spółek o optymalnych parametrach takie wakacje podatkowe mogą trwać nawet 23 miesiące! Po tym okresie spółka stanie się podatnikiem CIT, ale jej dotychczas wypracowane zyski nie zostaną opodatkowane. Pozwala to na bezterminowe odroczenie podatku – opodatkowanie tego dochodu w ogóle nie wystąpi, pod warunkiem, że spółka nie będzie wypłacać dywidendy. Dysponująca środkami pieniężnymi S.K.A. może pełnić funkcję grupowego banku i wspierać finansowo powiązane z nią spółki.

Natomiast jeżeli spółka wypłaciłaby akcjonariuszom zysk, konieczne byłoby pobranie 19% PIT. Jednakże zyski wypracowane w okresie, gdy spółka nie była podatnikiem, nie będą podwójnie opodatkowane – w przeciwieństwie do dywidendy wypłacanej ze spółki z o.o. lub S.A. Przeprowadzenie odpowiednich operacji na akcjach S.K.A. (gdy spółka będzie już podatnikiem CIT), może pozwolić na uniknięcie podatku także przy wypłacie zysku ze spółki do akcjonariuszy.

Ciesząca się przedłużonymi preferencjami S.K.A. może okazać się przydatna nie tylko do prowadzenia bieżącej działalności.

i organy podatkowe stoją na stanowisku, że już samo podjęcie określonych decyzji powoduje obowiązek zapłaty podatku. Ich zdaniem bez znaczenia jest, czy transakcja ostatecznie doszła do skutku.

POD WARUNKIEM, żE…

W takich sytuacjach dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie do umowy tzw. warunku zawieszającego, czyli zapisu, który uzależnia skuteczność umowy od wystąpienia określonego zdarzenia. Przepisy ustawy o PCC wyraźnie mówią, że podatek podlega zwrotowi, jeżeli nie spełni się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności prawnej.

Warunek zawieszający może dotyczyć większości czynności prawnych opodatkowanych PCC,

na przykład sprzedaży, ustanowienia użytkowania lub służebności, czy też umowy spółki i dopłat do spółki.

Gdyby więc w umowie pożyczki, zamieścić wyraźny zapis, że umowa jest zawarta, pod warunkiem, że pożyczkobiorca nie uzyska w banku kredytu do dnia X, to wówczas zapłacony przy zawarciu umowy podatek można by odzyskać, jeżeli kredyt został w tym terminie udzielony.

Wniosek o zwrot podatku należy złożyć nie później niż w terminie 5 lat od końca roku, w którym podatek został zapłacony.

Rubryka przygotowana przez językoznawcę, Marka Zboralskiego

PODATKI

Maria Kopówka m.kopowka@doradzamy.to

Wojciech Kaptur w.kaptur@doradzamy.to

Planując w tym i przyszłym roku znaczące transakcje, warto rozważyć zakup i wykorzystanie odpowiedniej S.K.A.

Spółka komandytowo–akcyjna jest bardzo skutecznym i efektywnym środkiem pozwalającym na podwyższenie wartości podatkowej aktywów majątkowych przed ich sprzedażą, np. przy sprzedaży nieruchomości, której wartość rynkowa znacząco wzrosła w stosunku do tego, za ile została kupiona. W takiej sytuacji konieczne byłoby zapłacenie wysokiego podatku od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy uzyskaną ceną a kosztami poniesionymi w przeszłości na nabycie tej nieruchomości. Aby tego uniknąć, warto przeprowadzić transakcję za pośrednictwem odpowiedniej S.K.A. Podwyższenie wartości podatkowej aktywów z wykorzystaniem S.K.A. może być bardzo dobrym rozwiązaniem nie tylko w przypadku planowanej dużej transakcji, lecz także w celu zmniejszenia bieżących obciążeń podatkowych – obniżenie wykazywanych dochodów podatkowych jest możliwe dzięki wysokim odpisom amortyzacyjnym.

Ponieważ przepisy przejściowe umożliwiają przedłużenie wakacji podatkowych S.K.A, warto wykorzystać odpowiednie spółki, dzięki którym możliwe jest zarówno bezterminowe odroczenie opodatkowania bieżących zysków, podwyższenie wartości podatkowej aktywów majątkowych, jak i przeprowadzenie dużych transakcji w optymalny sposób.

Sprawniej i poprawniej po polsku

4

Spółka komandytowa zamiast podatkowej grupy kapitałowej

Zawiązanie podatkowej grupy kapitałowej pozwala na połączenie wyników kilku spółek, ale wiąże się z wieloma rygorystycznymi wymogami. Dlatego proponujemy dużo prostszy i równie skuteczny sposób – wykorzystanie spółki komandytowej. Zastanówmy się, w jakich sytuacjach pozwala to na znaczne oszczędności podatkowe.

RóżNE WYNIKI SPóŁEK SIóSTR

Gdy prowadzimy dwa rodzaje działalności w ramach dwóch spółek z o.o. i jedna z nich wykazuje zysk, a druga stratę, to oczywiście jedna spółka musi zapłacić CIT. A druga? Co prawda nie płaci podatku dochodowego, ale swoją stratę może rozliczyć tylko z zyskiem wypracowanym w ciągu 5 kolejnych lat i to uwzględniając ustawowe ograniczenia. Możliwe więc, że straty nie rozliczy wcale albo tylko w niewielkim zakresie.

PRzYKład:

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – podatnikami są poszczególni wspólnicy. Dlatego wykorzystanie tej formy prowadzenia działalności w strukturze holdingowej umożliwia podatkową konsolidację wyników kilku podmiotów. Jest to prosta alternatywa dla podatkowej grupy kapitałowej.

PODATKI

Maria Kopówka m.kopowka@doradzamy.to

HoldinG sp. z o.o. wynik: 990.000 zł [(99% x 5.000.000) + (99% x - 4.000.000)]; ciT 188.100 zł

oSoba fizYczna wynik: 990.000 zł [(99% x 5.000.000) + (99% x – 4.000.000)] PiT 188.100 zł

ciT: 188.100 zł

ciT: 950.000 zł

ciT: 197.600 zł

a sp. k. zysk 5.000.000 zł

a sp. k. zysk 5.000.000 zł

b sp. k. strata - 4.000.000 zł

b sp. k. strata - 4.000.000 zł

a sp. z o.o. zysk 5.000.000 zł; ciT 950.000 zł

a sp. z o.o. zysk z podstawowej działalności 5.000.000 zł;

wynik: 1.040.000 [5.000.000 – (99% x – 4.000.000)]; ciT 197.600 zł

oSoba fizYczna zysk z JdG 5.000.000 zł

wynik: 1.040.000 zł [5.000.000 – (99% x – 4.000.000)] PiT 197.600 zł

b sp. z o.o. strata – 4.000.000 zł; ciT – 0 zł

(strata do rozliczenia przez 5 lat - ???)

b sp. k. strata – 4.000.000 zł;

a sp. k. strata – 4.000.000 zł;

ciT: 950.000 zł

a sp. z o. o. zysk 5.000.000 zł;

ciT 950.000 zł

b sp. z o. o. strata – 4.000.000 zł; ciT 0 zł

(strata do rozliczenia przez 5 lat - ???)

W takiej sytuacji warto wykorzystać strukturę holdingową, w ramach której działalność operacyjną prowadziłyby dwie spółki komandytowe podległe pod jedną spółkę z o.o. Dzięki temu zysk wypracowany przez jedną spółkę komandytową podlegałby połączeniu ze stratą poniesioną przez drugą spółkę komandytową, bo wspólnik rozpoznawałby przychody i koszty zarówno jednej jak i drugiej spółki komandytowej proporcjonal- nie do swojego udziału w zyskach tych spółek. Pozwalałoby to na zmniejszenie (lub całkowite wyeliminowanie) obciążeń z tytułu podatku dochodowego.

PRzYKład:

Taka struktura może okazać się szczególnie przydatna w sytu- acji, gdy prowadząc rozwiniętą i przynoszącą duże dochody działalność w jednej branży, zdecydujemy się na rozwijanie bi- znesu w zupełnie innym obszarze, który w początkowej fazie może przynosić straty.

SPóŁKA CóRKA ZE STRATĄ

Podobny mechanizm może być bardzo przydatny w sytuacji, gdy wykazująca straty spółka córka podlega pod dochodową spółkę matkę.

PRzYKład:

Warto rozważyć przekształcenie spółki córki w spółkę komandytową. Dzięki temu spółka matka obliczając swój wynik podatkowy (dodatni lub ujemny), będzie mogła uwzględniać zyski i straty spółek córek

PRzYKład:

GDY WSPóLNIKIEM JEST OSOBA fIZYCZNA

Wyniki osiągane w ramach różnych spółek komandytowych może konsolidować nie tylko osoba prawna (w naszym przykładzie sp. z o.o.), ale również osoba fizyczna. Osoba

fizyczna traktuje dla celów podatkowych przychody i koszty osiągane przez spółkę komandytową tak, jak przychody i koszty z działalności gospodarczej. Najczęściej osoba fizyczna jest komandytariuszem – wspólnikiem, który za zobowiązania spółki odpowiada wyłącznie do wysokości określonej w umowie spółki sumy komandytowej (co oznacza, że w praktyce zakres odpowiedzialności komandytariusza jest podobny do odpowiedzialności wspólnika w spółce z o.o.).

Dla celów podatkowych osoba fizyczna może połączyć wyniki dwóch lub więcej spółek komandytowych, których jest wspólnikiem.

PRzYKład:

Wspólnik może również łączyć wynik spółki komandytowej z wynikiem własnej jednoosobowej działalności gospodarczej (prowadzonej w ramach wpisu do CEIDG).

PRzYKład:

Dzięki temu możliwe jest wydzielenie organizacyjne i prawne różnych obszarów działalności (np. dla każdej ze spółek komandytowych bank odrębnie oceni zdolność kredytową, każda z nich może być właścicielem nieruchomości, wspólnik prowadzący działalność gospodarczą jest zupełnie odrębnym podmiotem), przy jednoczesnym połączeniu ich wyników dla celów podatkowych. Podsumowując, wykorzystanie spółek komandytowych, które nie są podatnikami podatku dochodowego a jednocześnie pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności niektórych wspólników (komandytariuszy), może okazać się wygodnym sposobem na podatkowe połączenie wyników kilku podmiotów.

6

Negatywna interpretacja podatkowa może być pozytywna!

Zaplanuj podatkowo ważne transakcje

Występując o interpretację podatkową, oczekujemy, że Minister Finansów w całości zgodzi się z naszym stanowiskiem. Dlatego w przypadku otrzymania interpretacji, w której organ uznaje nasze stanowisko za nieprawidłowe (tzw. interpretacja negatywna), wielu przeżywa rozczarowanie, uważając taką interpretację za nic niewartą. Przed wyrzuceniem interpretacji do kosza warto jednak dokładnie zapoznać się ze stanowiskiem organu i jego uzasadnieniem. Może się bowiem zdarzyć, że w gruncie rzeczy odpowiada ono naszym oczekiwaniom, a fiskus uznał nasze stanowisko za nieprawidłowe ze

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organy podatkowe nie mogą zarzucić podatnikowi, że dzięki umiejętnemu wykorzystaniu przepisów zapłacił za niski podatek. Ponadto podatnicy mogą zabezpieczyć się, jeżeli uzyskują indywidualne interpretacje podatkowe (zastosowanie się do interpretacji nie może wywołać negatywnych skutków dla podatnika, który ją uzyskał).

Resort finansów pracuje jednak nad nową klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Jej wejście w życie zapowiadane jest w następnych latach podatkowych.

Po wprowadzeniu ewentualnych zmian w prawie podatkowym optymalizacje nadal będą możliwe, ale z pewnością kluczowe operacje lub restrukturyzacje warto przeprowadzić teraz - gdy brak przepisów pozwalających na kwestionowanie działań podatników.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA PO KLAUZULI

W przeciwieństwie do obowiązujących obecnie regulacji, nowe przepisy dadzą organom podatkowym uprawnienia do określenia zobowiązania podatkowego na podstawie biznesowego skutku danej transakcji z pominięciem zastosowanej przez podatnika konstrukcji prawnej. Organy będą uprawnione do zastosowania klauzuli, jeśli wykażą, że przyjęta konstrukcja prawna nie jest adekwatna

Otrzymanie negatywnej interpretacji podatkowej może mieć dla nas pozytywne skutki. Ochrona jaką dają interpretacje podatkowe, wynika bowiem z zastosowania się przez podatnika do treści wydanej interpretacji, a nie z tego jak Minister Finansów ocenił stanowisko podatnika.

Obecnie brak przepisów, które zabraniałyby tak układać swoje interesy, żeby zapłacić jak najniższy podatek. Dzięki przemyślanym konstrukcjom biznesowym, prawidłowo opracowanym pod względem prawnym, można legalnie osiągnąć znaczne oszczędności podatkowe bez ryzyka.

względu na użycie błędnego sformułowania (np. „nie podlega podatkowi” albo „jest zwolnione z podatku”) lub inną drobną usterkę naszego wniosku.

„NIE” ZNACZY „TAK”?

Należy pamiętać, że jeśli w wyniku analizy tzw. negatywnej interpretacji dojdziemy do wniosku, że stanowisko organu jest dla nas korzystne możemy być pewni, że stosując się do jej treści będziemy korzystali z ochrony na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

ODPOWIEDź NAS OChRONI

Zgodnie z przepisami zastosowanie się do stanowiska organu zawartego w interpretacji

do osiągnięcia danego celu gospodarczego, a jej wdrożenie nie przyniosło podatnikowi żadnych innych korzyści poza obniżeniem opodatkowania. Przykładem może być sytuacja, w której podatnik zamiast sprzedać udziały w spółce z o.o., daruje je spółce znajdującej się w raju podatkowym, a ta z kolei następnie zbywa udziały inwestorowi. W takim przypadku trudno będzie obronić się przed zarzutem, że darowizna miała jakiekolwiek uzasadnienie poza próbą uniknięcia opodatkowania. Na podstawie wprowadzonej klauzuli organy będą mogły dla celów podatkowych pominąć darowiznę i uznać, że sprzedaży dokonał podatnik bez pośrednictwa zależnej spółki.

Założenia do zmiany ustawy przewidują, że organy podatkowe będą mogły zastosować klauzulę, jeśli spełnione zostaną określone warunki, np. organ udowodni, że „w sposób zamierzony stworzono sztuczną konstrukcję prawną, której dominującym celem było uzyskanie (…) znacznej korzyści podatkowej” lub „podatnik nie wykazał innych niż podatkowe, istotnych finansowo lub ekonomicznie, przyczyn uzasadniających zastosowanie wybranej przez niego konstrukcji prawnej”. Jak widać, warunki te skonstruowane są w sposób pozostawiający organom podatkowym sporą swobodę. Z drugiej strony pokazują, że w dalszym ciągu możliwe będzie konstruowanie transakcji w taki sposób, aby organy podatkowe nie miały możliwości zastosować klauzuli. Kluczowe będzie tutaj wskazanie biznesowego uzasadnienia transakcji. Może to być, przykładowo, poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa, zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności, czy inwestowanie dostępnego majątku w nowe projekty.

BEZPIECZNIEJ PRZED KLAUZULĄ

Aby uniknąć wątpliwości, znaczące transakcje takie jak wypłata zysków zgromadzonych w spółkach, przeprowadzenie restrukturyzacji, sprzedaż przedsiębiorstw, udziałów czy nieruchomości

(niezależnie, czy będzie to tzw. interpretacja negatywna, czy interpretacja, w której organ uznał stanowisko podatnika za prawidłowe) będzie chroniło podatnika przed odsetkami za zwłokę i sankcjami karnoskarbowymi, a w przypadku pytań o zdarzenia przyszłe również przed zapłatą podatku.

Ochrona, jaką dają interpretacje podatkowe wynika z zastosowania się przez podatnika do treści wydanej interpretacji, a nie z tego jak Minister Finansów ocenił stanowisko podatnika zawarte we wniosku o interpretację.

PODATKI

Maria Kopówka m.kopowka@doradzamy.to

Wojciech Kaptur w.kaptur@doradzamy.to

warto zaplanować jeszcze w 2014 r. Pozwoli to na wykorzystanie sprawdzonych metod optymalizacyjnych bez ryzyka kwestionowania ich skutków podatkowych. Organy podatkowe nie będą mogły ich weryfikować, bo przepisy dotyczące klauzuli, jak każde inne przepisy prawa, nie mogą działać wstecz. Nie mogą więc objąć transakcji, których skutki prawne i podatkowe wystąpią przed jej wejściem w życie.

Pewne wątpliwości mogą się pojawić np. przy amortyzacji, gdy skutki podatkowe występują również wiele lat po dokonaniu transakcji. Również w tej sytuacji klauzula nie powinna mieć zastosowania. Oprócz zasady, że prawo nie działa wstecz, należy pamiętać o zasadzie ochrony praw nabytych. Kiedy dokonujemy inwestycji, przyjmujemy pewne założenia dotyczące jej skutków finansowych, również w zakresie opodatkowania. Nie powinno tutaj dochodzić do nagłych i diametralnych zmian. Wskazuje na to również praktyka legislacyjna. Przykładem są spółki komandytowo-akcyjne, których rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym – w ich przypadku opodatkowanie CIT-em nastąpi dopiero z początkiem nowego roku obrotowego, mimo że niekorzystne przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych obowiązują już od 1 stycznia 2014 r.

Podsumowując, po wprowadzeniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania optymalizacje podatkowe będą w dalszym ciągu możliwe, ale będą trudniejsze do zaplanowania i przeprowadzenia. W związku z tym warto dokonać kluczowych operacji w 2014 r. Może to być szczególnie opłacalne w przypadku wykorzystania spółek komandytowo– akcyjnych z przesuniętym rokiem obrotowym (o czym szerzej piszemy na stronie 3).

7

Szybciej i bez podatku

Szkoląc pracowników, zmniejszasz podatek

Sprzedaż majątku otrzymanego z likwidacji firmy przed upływem 6 lat od dnia likwidacji spowoduje konieczność zapłacenia podatku PIT. Dotyczy to również majątku z likwidacji lub wystąpienia ze spółki osobowej, np. jawnej czy komandytowej, albo spółki cywilnej.

6 MIESIĘCY ZAMIAST 6 LAT

Zamiast sprzedawać składniki majątku likwidacyjnego, lepiej dokonać ich darowizny na rzecz osób z najbliższej rodziny.

Fundusz szkoleniowy tworzony jest w celu finansowania lub współfinansowania kosztów kształcenia zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jego założenie i prowadzenie pozbawione jest uciążliwych formalności. Fundusz szkoleniowy jest tak naprawdę odrębnym rachunkiem bankowym, a zgromadzone na nim środki mogą być przeznaczane wyłącznie na cele wskazane w ustawie.

Z podatkowego punktu widzenia fundusz ma jedną podstawową zaletę. Sam odpis na fundusz szkoleniowy, czyli w praktyce sam przelew między rachunkami firmowymi, stanowi koszt podatkowy.

Pomniejszenie podstawy opodatkowania następuje więc już w momencie dokonania przelewu. Nie trzeba czekać do faktycznego wydania środków na szkolenia.

PIENIĄDZE NA SZKOLENIE

Od momentu zasilenia funduszu mamy 2 lata na wydanie tych pieniędzy na szkolenia. Co się stanie, jeśli pieniądze

Nie trzeba czekać aż 6 lat, aby bezpodatkowo spieniężyć majątek otrzymany z likwidacji działalności gospodarczej. Istnieje szybszy sposób upłynnienia tego majątku bez konieczności płacenia podatku.

„Fundusz szkoleniowy” brzmi jak instytucja z poprzedniej epoki. Okazuje się jednak, że może on pełnić funkcję nieoprocentowanego kredytu podatkowego.

Darowizna nie podlega PIT, gdyż obowiązek podatkowy dotyczy wyłącznie przypadków odpłatnego zbycia. Ponadto przesunięcia majątkowe w gronie najbliższej rodziny są zwolnione z podatku od spadków i darowizn (w ramach tzw. grupy zerowej). Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego o fakcie dokonania takiej darowizny.

Podarowane składniki majątku likwidacyjnego mogą być bezpodatkowo sprzedane już po 6 miesiącach po otrzymaniu darowizny.

zgromadzone w funduszu nie zostaną ostatecznie wydane na szkolenia, bo na przykład środki będą potrzebne na inny cel, albo pracodawca zdecyduje się na likwidację funduszu szkoleniowego?

W takim przypadku kwota nieprzeznaczona na szkolenia lub zwrócona na główny rachunek firmowy będzie przychodem do opodatkowania. Co istotne, w związku z powstaniem tego przychodu, nie trzeba będzie płacić żadnych odsetek od zaległości podatkowych. Dlatego też fundusz szkoleniowy może pełnić funkcję nieoprocentowanego kredytu podatkowego.

PRzYKład:

Spółka X sp. z o.o. w listopadzie 2011 r. przekazała na fundusz szkoleniowy odpis w kwocie 200 000 zł. Do kosztów podatkowych zaliczono 200 000 zł, CIT za 2011 r. był więc mniejszy o 38 000 zł. W maju 2012 r. na szkolenia pracowników wydano tylko 2 000 zł, pozostała kwota została przelana z powrotem na główne konto firmowe. Spółka osiągnęła przychód w kwocie 198 000 zł i jej podatek wzrósł z tego tytułu o 37 620 zł. Dzięki funduszowi szkoleniowemu kwota 37 620 zł została zapłacona rok później bez żadnych karnych odsetek.

OSZCZĘDNOśCI

Nie doradzamy korzystania z funduszu szkoleniowego wyłączenie w celu przesuwania obowiązku podatkowego. Jeśli jednak w firmie planowane są szkolenia warto przeprowadzić je za pośrednictwem funduszu szkoleniowego i przy okazji zaoszczędzić trochę na podatku.

PODATKI

Rafał Szymkowiak r.szymkowiak@doradzamy.to

Wojciech Kaptur w.kaptur@doradzamy.to

Ten termin dotyczy wszelkich rzeczy ruchomych, takich jak np. samochody, towary handlowe czy wyposażenie bi- urowe. Przykładowo, jeśli wspólnik występujący ze spółki otrzyma w ramach spłaty samochód dostawczy, to może go podarować córce, która po 6 miesiącach od otrzymania darowizny może go sprzedać bez konieczności płacenia po- datku.

NIERUChOMOśCI TRZYMAMY DŁUżEJ

Natomiast nieruchomości, użytkowanie wieczyste czy spółdzielcze prawo do lokalu mogą być sprzedane bez konieczności płacenia podatku dopiero po 5 latach od ich otrzymania. W takim przypadku, jeżeli obdarowany chce wcześniej sprzedać otrzymany majątek, może skorzystać z ulgi budowlanej, która pozwoli na niezapłacenie podatku pod warunkiem przeznaczenia otrzymanego przychodu na cele mieszkaniowe.

Przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę

Przepisy pozwalające na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej wprowadzono do Kodeksu spółek handlowych w 2011 roku, jednak do końca 2012 roku w przepisach podatkowych brakowało odpowiedniej regulacji dotyczącej takiego przekształcenia. Powodowało to duże obawy co do konsekwencji tego przekształcenia na gruncie prawa podatkowego i skutecznie odstraszało wielu właścicieli jednoosobowych firm zainteresowanych zmianą formy prowadzonej działalności. Dopiero nowelizacja przepisów podatkowych, która weszła w życie na początku 2013 roku, rozwiała wcześniejsze wątpliwości związane z możliwością zachowania przez przekształconą spółkę również wszystkich praw, które przysługiwały przekształcanemu przedsiębiorcy na gruncie prawa podatkowego. Dzięki temu przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi coraz chętniej korzystają z możliwości przekształcenia formy prowadzonej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową.

DLA KOGO PRZEKSZTAŁCENIE?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych z możliwości przekształcenia w spółkę kapitałową mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z dniem przekształcenia, tj. z dniem wpisania spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą staje się jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Warto wiedzieć, że przekształcona spółka kapitałowa tylko w chwili przekształcenia musi być spółką jednoosobową. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedyny wspólnik, którym stanie się przekształcany przedsiębiorca, sprzedał lub

darował część lub całość posiadanych przez siebie akcji bądź udziałów w przekształconej spółce na rzecz innych osób.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę handlową jest więc dobrym rozwiązaniem dla osób, które rozważają sprzedanie swojego biznesu lub przekazanie go kolejnym pokoleniom.

To także sposób na ograniczenie przez przedsiębiorcę jego osobistej odpowiedzialności za zobowiązania prowadzonego przedsiębiorstwa.

SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA

Największą zaletą omawianego przekształcenia jest fakt, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Oznacza to, że z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółka przekształcona z mocy prawa staje się podmiotem wszystkich stosunków prawnych, których stroną był dotychczas przedsiębiorca. Nie ma zatem potrzeby zawierania na nowo umów z dotychczasowymi kontrahentami ani ich aneksowania, nie jest również potrzebna ich zgoda na wstąpienie spółki przekształconej w prawa przedsiębiorcy.

Spółka przekształcona co do zasady zachowuje wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.

O ile ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi nie stanowi inaczej, przechodzą one na spółkę przekształconą.

Od początku 2013 r., w związku z wejściem w życie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, wprowadzono przepisy umożliwiające również sukcesję podatkową przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. W związku z nowelizacją, na przekształconą spółkę przechodzą prawa, które przysługiwały przedsiębiorcy na gruncie prawa podatkowego, a związane były z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Przykładowo można tu wskazać prawo do odliczenia podatku naliczonego, uwzględnienia kosztów podatkowych w rozliczeniu spółki, prowadzenia składu akcyzowego, a także obowiązki płatnika związane z wynagrodzeniami. W dalszym ciągu będzie można skorzystać z uprawnień małych podatników (kwartalne zaliczki, jednorazowa amortyzacja, kasowy VAT).

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY W SPóŁKĘ KOMANDYTOWĄ?

Regulacja dotycząca przekształcenia przedsiębiorcy, zawarta w Kodeksie spółek handlowych, pozwala dokonać przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej wyłącznie w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną). Nie oznacza to jednak, że po rejestracji spółki przekształconej nie może dokonać dalszych zmian w jej strukturze lub zmian formy prawnej. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby po dniu przekształcenia przyjąć do spółki nowych wspólników lub dokonać jej kolejnego przekształcenia. W szczególności warto przemyśleć dalsze przekształcenie spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę komandytową, która również daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania, a jednocześnie jest bardziej elastyczna i korzystniejsza podatkowo niż spółki kapitałowe.

Dokonanie dalszego przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową wiąże się, co prawda, z większym nakładem czasu i pracy, jednak pozwala na osiągnięcie docelowej, najbardziej korzystnej formy prowadzenia działalności gospodarczej przy zachowaniu wszystkich praw i obowiązków, które na początku przysługiwały przedsiębiorcy, a następnie spółce kapitałowej powstałej z jego przekształcenia.

PRZEKSZTAŁCENIA

Magdalena Stuczyńska m.stuczynska@doradzamy.to

Wprowadzona do Kodeksu spółek handlowych możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową pozwala kontynuować działalność gospodarczą w formie spółki handlowej z zachowaniem wszystkich przywilejów, praw i obowiązków przysługujących wcześniej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną.

8

Planowanie restrukturyzacji czyli jak unikać problemów po jej przeprowadzeniu

Biegłego można wybrać

Wbrew pozorom wybór dnia przekształcenia lub połączenia wcale nie jest błahą sprawą. Przy prowadzeniu przez spółkę bieżącej działalności, z którą wiąże się mnóstwo „papierkowej” pracy, nieumiejętny wybór dnia restrukturyzacji firmy może spowodować niemałe zamieszanie w jej funkcjonowaniu.

Należy podkreślić, że zarówno w przypadku przekształcenia spółki, jak i połączenia spółek decydujące znaczenie ma dzień, w którym sąd dokona wpisu tego zdarzenia do rejestru przedsiębiorców KRS. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sam zainteresowany przedsiębiorca wskazał konkretny dzień, w którym chciałby, aby sąd zarejestrował przekształcenie albo

Jednym z ważnych etapów w procesie przekształcenia spółki jest badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta (podobnie w sytuacjach połączeń czy podziałów). Wyznaczenia biegłego rewidenta - na wniosek spółki - dokonuje sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla spółki przekształcanej. W praktyce przyjęło się, że spółki często wnoszą o wyznaczenie konkretnego biegłego rewidenta. Należy go wskazać we wniosku z imienia i nazwiska oraz podać numer wpisu na listę biegłych rewidentów. Nikogo nie powinno przy tym dziwić, że w zdecydowanej większości takich przypadków będzie chodziło o wyznaczenie biegłego rewidenta znanego spółce (np. badającego roczne sprawozdania finansowe).

Warto zaplanować procedurę restrukturyzacji spółki w taki sposób, aby dzień, w którym ma nastąpić przekształcenie lub połączenie, był najkorzystniejszy z punktu widzenia działalności firmy.

Sądy rejestrowe z reguły przychylają się do wniosku o wyznaczenie konkretnego biegłego rewidenta. W toku procesu restrukturyzacji warto wskazać KRS-owi biegłego znanego spółce.

połączenie w KRSie – jest to tzw. wpis celowany. We wskazanej sytuacji sądy rozumiejąc potrzeby praktyki, z odpowiednim wyprzedzeniem rozpatrują wniosek i dokonują wpisu zgodnie z sugestią samego przedsiębiorcy. Oczywiście sam wniosek powinien zostać złożony odpowiednio wcześniej, tak by sąd rejestrowy miał czas potrzebny do jego rozpoznania.

W przypadku przekształcenia spółki najkorzystniej będzie, gdy rejestracja nastąpi pierwszego (roboczego) dnia miesiąca kalendarzowego. Z kolei w przypadku połączenia przez przejęcie innej spółki najlepiej, aby był to ostatni dzień miesiąca.

Proponowaniee takiego rozwiązania wynika przede wszystkim z brzmienia przepisów, które w sposób

Podstawą takiego działania jest terminowość pracy biegłego, przewidywalność kosztów, znajomość stosunków wewnętrznych, a co za tym idzie zaufanie jakim wspólnicy i zarząd spółki darzą konkretnego biegłego rewidenta.

Sądy rejestrowe z reguły przychylają się do wniosków przekształcanych, łączonych czy dzielonych spółek o wyznaczenie konkretnego biegłego.

Ze względu na wymienione w art. 66 ustawy o rachunkowości zasady bezstronności i niezależności badania nie należy obawiać się o stronniczość wnioskowanego przez spółkę biegłego. Z praktyki naszej kancelarii wynika, że sądy rejestrowe, m. in. w

PRZEKSZTAŁCENIA

Jakub Kowalczyk j.kowalczyk@doradzamy.to

Jakub Kowalczyk j.kowalczyk@doradzamy.to

Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Zielonej Górze czy Katowicach, bez problemów wyznaczają biegłych wnioskowanych przez spółkę.

Niestety, zdarza się także, że sądy odmawiają wyznaczenia konkretnego biegłego rewidenta (ze znanych nam przypadków są to np. sądy w Krakowie i Toruniu). Sądy nie są w żadnym zakresie związane wnioskiem spółki, dlatego nie istnieje żaden środek zaskarżenia takiej decyzji. Nie należy zatem zbyt pochopnie podpisywać umowy z biegłym o badanie planu przekształcenia czy też wpłacać zaliczki na poczet czynności biegłego, ponieważ jeśli sąd rejestrowy nie uwzględni naszego wniosku, będziemy musieli odkręcać wszelkie związane z tym formalności.

zdecydowany oddzielają od siebie pojęcia „chwili wpisu” (przy przekształceniu spółki) oraz „dnia wpisu” (przy połączeniu spółki z inną spółką) do rejestru przedsiębiorców KRS. Drugim argumentem przemawiającym za skorzystaniem z proponowanego rozwiązania jest brzmienie przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który mówi o zamknięciu ksiąg rachunkowych spółki. W przypadku przekształcenia (zmiany formy prawnej) będzie ono miało miejsce na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, natomiast przy połączeniu księgi rachunkowe spółki przejmowanej zamyka się na dzień wpisu do rejestru połączenia.

Wskazane rozwiązanie pozwoli oddzielić „grubą kreską” działalność spółki sprzed dokonania procesu jej restrukturyzacji od tego, co będzie się działo po wpisie tego zdarzenia do rejestru przedsiębiorców KRS. Ułatwi to życie (brak konieczności wystawiania not korygujących do faktur), a także pozwoli uniknąć dezorientacji u jego kontrahentów.

9

PRzeKSzTałcenia. PołĄczenia. PodziałY. PRawo i PodaTKi PRzY ReSTRUKTURYzacJi SPÓłeK

www.PRaGmaTiQ.Pl

10

Jak pożyczać optymalnie podatkowo?

PCC POżYCZKI OD WSPóLNIKóW –

ELASTYCZNE I BEZ PCC

Finansowanie spółki kapitałowej (sp. z o.o. albo S.A.) występuje w trzech odmianach: podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienie dopłat bądź udzielenie spółce pożyczek przez jej wspólników. Dokonując wyboru jednej ze wskazanych metod, świadomy biznesmen powinien wziąć pod uwagę także konsekwencje podatkowe swojej przyszłej decyzji.

Podwyższenie kapitału zakładowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest zmianą umowy spółki i podlega opodatkowaniu PCC. W takiej sytuacji spółka powinna zapłacić PCC w wysokości 0,5% od wartości, o którą podwyższony zostaje kapitał zakładowy. Również dopłaty są w świetle ustawy o PCC traktowane jako zmiana umowy spółki. Wobec tego uchwalenie dopłat skutkuje koniecznością uiszczenia przez spółkę PCC w wysokości 0,5% od ich kwoty.

POżYCZKA BEZ PCC

Zwolniona z PCC będzie jednak trzecia metoda, a więc pożyczka udzielana spółce kapitałowej przez jej wspólników. W takim przypadku możemy zaoszczędzić niejednokrotnie duże pieniądze (zależne od wysokości pożyczki), gdyż nie musimy ich oddawać fiskusowi.

Kiedy potencjalny pożyczkodawca nie jest wspólnikiem w spółce, nie powinniśmy automatycznie rezygnować z tego pomysłu. Warto wtedy rozważyć, czy przed zawarciem umowy pożyczki nie sprzedać mu lub darować udziału w spółce.

Ustawa o PCC nie uzależnia zwolnienia od posiadania udziału o określonej wartości, więc

sprzedawany (darowany) udział może być niewielki (o wartości wielokrotnie mniejszej niż kwota pożyczki).

Co więcej, o powstaniu obowiązku podatkowego z tytułu PCC decyduje chwila zawarcia umowy pożyczki, jeśli zatem w tym momencie pożyczkodawca będzie wspólnikiem spółki, pożyczka zostanie objęta zwolnieniem z PCC. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po pewnym czasie struktura właścicielska spółki wróciła do punktu wyjścia.

Jedna uwaga, którą dobrze zachować w pamięci: pożyczki udzielone spółce kapitałowej powinny zostać oprocentowane (choćby w minimalnej rynkowej wysokości), aby nie zostały potraktowane jako wartości nieodpłatnie otrzymane przez spółkę, co skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

RAZ A DOBRZE

Co zrobić, kiedy spółka, w której jesteśmy wspólnikiem, nie ma możliwości pozyskania finansowania od swojego wspólnika, a profil naszej działalności wymaga częstego zaciągania nowych pożyczek? Przy znaczących kwotach pożyczek, koszty z tytułu PCC mogą stanowić istotne utrudnienie (mimo pozornie niskiej stawki podatku). Ich cykliczne zaciąganie wiąże się bowiem z obowiązkiem zapłaty 2 % PCC od każdej kolejnej pożyczki.

Ciekawym rozwiązaniem dla takich przedsiębiorców jest zaciągnięcie pożyczki rewolwingowej, przy której strony określają górną granicę zadłużenia pożyczkobiorcy. Na podstawie jednej umowy pożyczki przedsiębiorca może w takim wypadku wykorzystać otrzymane środki finansowe, a po spłacie zadłużenia ponownie pozyskać finansowanie do wskazanego w umowie maksymalnego pułapu. Zgodnie z orzecznictwem, PCC od pożyczki rewolwingowej należy uiścić tylko raz, przy zawarciu umowy pożyczki. Zdaniem sądów nie ma potrzeby uiszczania PCC przy kolejnych wypłatach pożyczki, nawet jeżeli pożyczka będzie wielokrotnie w całości spłacona i ponownie zaciągnięta. A zatem korzystniej jest zaciągnąć pożyczkę rewolwingową, która pociąga za sobą obowiązek tylko jednokrotnej zapłaty PCC, bez względu na wysokość wykorzystanej kwoty finansowania.

CZASEM DOBRZE JEST BYć PODATNIKIEM

Jeszcze się taki nie narodził, kto lubiłby płacić podatki. Jednak czy można czerpać korzyści z faktu bycia podatnikiem podatku albo faktu podlegania opodatkowaniu? Brzmi niewiarygodnie, a jednak może być wymierne w pieniądzach, które zostaną nam w portfelu.

Weźmy na warsztat taką spółkę X sp. z o.o. (podatnika VAT), producenta lalek, która w związku z planowaną inwestycją (nowa linia produkcyjna), zapytała wspólników zaprzyjaźnionej, dobrze prosperującej spółki Y sp. z o.o. (podatnika VAT), producenta odzieży, o możliwość udzielenia oprocentowanej pożyczki. Zgodnie z ustawą o VAT, taka czynność – udzielenie pożyczki pomiędzy dwoma podatnikami VAT, dokonana za wynagrodzeniem w ramach prowadzonej przezeń działalności gospodarczej – stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT-em. Spółka Y sp. z o.o., która wyświadczyłaby usługę pożyczki na rzecz spółki X sp. z o.o., byłaby zobowiązana opodatkować ją VAT-em, gdyby nie fakt, że czynność ta podlega zwolnieniu z opodatkowania, zgodnie z odrębnymi przepisami ustawy o VAT.

CO Z PCC?

Ktoś mógłby zapytać: co z tego i po co te wszystkie wyjaśnienia? Tymczasem trafniej byłoby zapytać: a co zatem z PCC, który zwykle muszę płacić przy umowie pożyczki? Dociekliwym należą się gratulacje, ponieważ ci właśnie zyskali oszczędności. Wystarczy bowiem tylko zajrzeć do przepisów ustawy o PCC i wyczytać z nich, że jeżeli choć jeden z podmiotów jest z tytułu danej czynności opodatkowany VAT-em lub z tego podatku zwolniony (poza wyjątkami, które nie mają zastosowania w naszej sprawie), to czynność zawarcia umowy pożyczki, nie podlega opodatkowaniu PCC.

Bez znaczenia jest fakt, zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych, że pożyczki udzieliłaby nam spółka z o.o., która normalnie produkuje odzież, a pożyczek udziela bardzo sporadycznie lub wcale. Jeżeli tylko stanowi to element jej bieżącej działalności gospodarczej, np. spółka dysponuje wolnymi środkami, które chciałaby w ten sposób zainwestować, licząc na zysk w postaci odsetek, to będzie ona podatnikiem VAT również z tytułu udzielonej pożyczki. Wybór spółki na

SPóŁKI

Dobrą alternatywą dla kredytu bankowego może być pożyczka od wspólnika, kontrahenta czy powiązanej firmy. Wybór odpowiedniego źródła finansowania i umiejętne zaplanowanie transakcji mogą przynieść wymierne oszczędności w podatkach dochodowych i PCC.

Wojciech Kaptur w.kaptur@doradzamy.to

11

pożyczkodawcę nie jest przypadkowy. W jej wypadku niemal każde działanie może być uznane za działalność gospodarczą. Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, warto wskazać w umowie spółki, że przedmiotem jej działalności jest również udzielanie pożyczek – da nam to dodatkowy argument przy ewentualnej kontroli.

Dla omawianego przez nas zwolnienia z PCC nie ma również znaczenia fakt bycia lub niebycia w jakikolwiek sposób powiązanym (poprzez kapitał czy osoby) ze spółką z o.o., która udziela nam pożyczki. Reguły gry są tutaj takie same.

MOżE OBLIGACJE?

Nowoczesny przedsiębiorca, kiedy szuka źródeł finansowania swojej działalności, wcale nie jest skazany na klasyczną pożyczkę. Coraz częściej korzysta z atrakcyjniejszych form pozyskiwania funduszy. Jedną z nich jest niewątpliwie emisja obligacji.

Czym jest taka obligacja? Jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent (w naszym wypadku będzie to po prostu spółka) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (określa się go mianem obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, np. świadczenia pieniężnego. W związku z tym, w praktyce często poprzez wyemitowanie obligacji emitent zobowiązuje się do wykupu obligacji w określonym czasie i do zwrotu kwoty uiszczonej przez obligatariusza przy nabyciu obligacji. Takie obligacje mogą zostać wyemitowane zarówno przez spółki kapitałowe (spółkę akcyjna i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), jak i przez spółkę komandytowo- akcyjną. Zasadniczo obligacje można zbywać, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjność.

OBLIGACJE BEZ PCC

Co szczególnie warto podkreślić, wyemitowanie obligacji oraz późniejszy wykup nie wiąże się z obowiązkiem uiszczania PCC. Dzieje się tak, ponieważ ustawa o PCC zawiera zamknięty katalog czynności, których dokonanie powoduje obowiązek zapłaty tego podatku. W katalogu tym brak jest emisji i wykupu obligacji. Potwierdzeniem powyższego stanowiska są interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe. Wynika z nich bardzo korzystny dla podatników wniosek – czynność emisji obligacji oraz ich wykupu jako czynności niewymienione w katalogu zawartym w ustawie o PCC, ani również niedające się przyporządkować jakiemukolwiek przedmiotowi opodatkowania określonemu w tej ustawie, nie będą podlegać opodatkowaniu PCC.

CIT ZAMIAST DYWIDENDY… ODSETKI

Ustaliliśmy już, że z punktu widzenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), najkorzystniejszą formą dofinansowania spółki jest pożyczka od wspólnika. Rozwiązanie to ma również istotny plus na gruncie podatków dochodowych. Jeśli wspólnik udzielił spółce z o.o. pożyczki, ma do wyboru: otrzymać odsetki albo dywidendę. Jedno i drugie jest dla niego przychodem opodatkowanym co do zasady 19 % PIT lub CIT.

Dla wypłacającej spółki tylko odsetki mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Jeśli spółka zaliczy odsetki do kosztów, to zapłaci mniejszy CIT, na czym w ostatecznym rozrachunku skorzysta sam wspólnik.

JAK SPŁACAć POżYCZKI OD WSPóLNIKóW?

Jednak jak to zwykle w podatkach bywa, tam gdzie z jednej strony pojawiają się udogodnienia, tam z drugiej strony trzeba zachować ostrożność, aby nie wpaść na „minę”. Kiedy bowiem spółka pożycza pieniądze od wspólnika, musi mieć na uwadze przepisy o tzw. „cienkiej kapitalizacji”, które zawarte zostały w ustawie o CIT. Ich istotą jest ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych spółki odsetek od pożyczki, jeżeli została ona otrzymana od podmiotów z nią powiązanych (np. jej wspólników). Wspomniane restrykcje „uaktywniają” się np. w sytuacji, gdy udzielający pożyczki posiada co najmniej 25 % udziałów w spółce (pożyczkobiorcy), a wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów z nią powiązanych przekracza trzykrotność jej kapitału zakładowego. Sprowadzając to do prostego przykładu: jeżeli Pan Malinowski posiada 100% udziałów w spółce z o.o., której kapitał zakładowy wynosi zaledwie 5 tys. zł i udzieli jej pożyczki w kwocie 100 tys. zł, tylko 15 % [(5.000 x 3) / 100.000] kwoty odsetek będzie mogło zostać zaliczone do kosztów podatkowych spółki.

ODSETKI NA KONIEC

Istnieje jednak bardzo prosty sposób na uniknięcie tych niekorzystnych przepisów. W ustawie o CIT graniczną wartość zadłużenia określa się na „dzień zapłaty odsetek”. Nic więc prostszego, jak wskazać w umowie pożyczki, że w pierwszej kolejności zostanie spłacona kwota główna pożyczki (wartość zadłużenia), a dopiero później odsetki. W większości przypadków w momencie zapłaty odsetek wartość zadłużenia nie będzie już bowiem przekraczała trzykrotności kapitału zakładowego.

PROWIZJA TO NIE ODSETKI

Uważne czytanie wspomnianych chwilę wcześniej przepisów może się przyczynić do dalszych oszczędności. Warto zwrócić uwagę, że przy okazji tzw. „niedostatecznej kapitalizacji” konsekwentnie wspomina się tylko o odsetkach. Kiedy jednak idziemy do banku, by wziąć pożyczkę, to zwykle oprócz zwrotu pożyczonych pieniędzy wraz z odsetkami, jesteśmy zobowiązani do opłacenia różnych dodatkowych opłat. Jest normalną praktyką instytucji finansowych, że pobierają np. opłaty przygotowawcze, opłaty związane ze zmianą zasad spłaty długu, które określić można zbiorczo „prowizjami”. Wprowadzenie do umowy pożyczki od wspólnika, dodatkowych zapisów odnośnie obowiązku zapłaty prowizji, np. w związku z przygotowaniem umowy, będzie miało podwójnie korzystny charakter. Po pierwsze, dostosujemy nasze poczynania do standardowych warunków udzielania pożyczek, dzięki czemu zabezpieczymy się przed ryzykiem podważenia przez organ podatkowy „rynkowości” naszej pożyczki. Po drugie, ograniczenia dotyczące „cienkiej kapitalizacji” nie odnoszą się do prowizji. Innymi słowy - będzie

SPóŁKI

ona mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych w pełnej wysokości, bez względu na to, czy pożyczkę otrzymaliśmy od podmiotu z nią powiązanego (np. wspólnika), czy też otrzymalibyśmy ją z banku. Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych przez nie interpretacjach prawa podatkowego.

UZASADNIONA PROWIZJA

Organ podatkowy mógłby teoretycznie, na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, stwierdzić, że ustalona przez nas prowizja to w rzeczywistości zakamuflowane odsetki, które podlegają wspomnianym ograniczeniom. Takie ryzyko jest jednak niewielkie, gdyż prowizje są bardzo powszechnie stosowane w praktyce gospodarczej, dzięki czemu bardzo łatwo uzasadnić ich obecność przy umowie pożyczki.

POżYCZKA OD SPóŁKI SIOSTRY, KTóRA NIE JEST SPóŁKĄ…

Ciekawostką może być również to, że obecne przepisy dotyczące tzw. „niedostatecznej kapitalizacji” nie znajdują zastosowania, kiedy pożyczkodawcą jest spółka osobowa (np. komandytowa lub jawna) czy np. fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ), które jednocześnie są tzw. spółkami siostrzanymi względem pożyczkobiorcy. W ramach wyjaśnienia: ze spółkami siostrami mamy do czynienia, kiedy dwie spółki są kontrolowane przez tę samą spółkę (spółkę matkę) lub osobę fizyczną, a więc kiedy pani Malinowska posiada 100 % udziałów w spółce X sp. z o.o. oraz 100% udziałów w spółce Y sp. z o.o., to te spółki (X sp. z o.o. i Y sp. z o.o.) są spółkami siostrami. Przepisy podatkowe dotyczące tzw. „niedostatecznej kapitalizacji” nie odnoszą się jednak do sytuacji, kiedy pożyczkobiorcą będzie spółka z o.o., a jej pożyczkodawcą siostrzana spółka niebędąca osobą prawną (sp. cywilna, sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna) lub FIZ. Inaczej mówiąc - pożyczenie pieniędzy od wspomnianych podmiotów będzie skutkować możliwością zaliczenia pełnej wysokości odsetek w koszty uzyskania przychodów naszej firmy.

ZAKOńCZENIE

Reasumując, istnieje wiele sposobów na otrzymanie tańszej, bo pomniejszonej o koszty podatkowe, pożyczki na trudne czasy. Z powyższego zestawienia można wysnuć wniosek, że najlepiej zwrócić się w tej sprawie do współpracowników w biznesie, a niekoniecznie do banku. W ten sposób otrzymamy finansowanie, a odsetki pozostaną „w rodznie”. Umiejętne ukształtowanie przepływów pieniężnych tak, aby zminimalizować lub zlikwidować obciążenia podatkowe, to know-how pragmatycznych doradców.

Jednocześnie przy zawieraniu umowy pożyczki należy pamiętać o zawartych w Kodeksie spółek handlowych przepisach dotyczących zawierania takich umów przez spółki kapitałowe z osobami będącymi w tych spółkach członkami zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentami lub likwidatorami. Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki z tymi osobami lub na ich rzecz wymaga zawsze zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki, a brak takiej zgody skutkuje nieważnością umowy. Należy również pamiętać, że w przypadku umowy pożyczki zawieranej przez spółkę kapitałową z członkiem jej zarządu, spółka musi być przy takiej czynności reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółkia albo przez radę nadzorczą.

dobieRzemY naJlePSzY model TRanSaKcJi dla TwoJeJ fiRmY. PodaTKowo i PRawnie.

www.PRaGmaTiQ.Pl

12

Nieruchomości w spółce czy u wspólników?

Często zdarza się, że spółka jest właścicielem wielu nieruchomości, zarówno tych wykorzystywanych w jej bieżącej działalności (zajętych pod siedzibę lub budynki produkcyjne), jak i tych, które zostały nabyte jako lokata kapitału. Daje to wrażenie, że spółka jest samowystarczalna, silna i wiarygodna dla banków. Taka sytuacja nie jest jednak szczególnie korzystna dla wspólników. W razie problemów biznesowych spółki ryzykują oni bowiem utratę całego majątku w niej zgromadzonego. Takie rozwiązanie jest też mało elastyczne i może utrudniać sprzedaż biznesu inwestorowi lub inne procesy restrukturyzacyjne. Między innymi z tych względów coraz popularniejsze stają się struktury kapitałowe, w których podmiot prowadzący działalność operacyjną wynajmuje aktywa od innego podmiotu w grupie, będącego ich właścicielem.

Przeniesienie nieruchomości do majątku wspólników (osób fizycznych) i następnie wynajęcie ich spółce może zapewnić wspólnikom konkretne oszczędności

Wycofanie nieruchomości lub innych kluczowych aktywów ze spółki i przekazanie ich wspólnikom może zmniejszyć ryzyko gospodarcze i przynieść spore korzyści podatkowe.

podatkowe. Wynikają one między innymi z korzystniejszych form opodatkowania przychodów z najmu (ryczałt 8,5%) oraz z możliwości bezpodatkowej sprzedaży nieruchomości po 5 latach od jej nabycia. Wycofanie nieruchomości do wspólników może również spowodować obniżenie stawki podatku od nieruchomości. W przypadku spółek kapitałowych (sp. z o.o. lub S.A.) opisana wyżej operacja pozwoli na złagodzenie podwójnego opodatkowania, jakiemu podlega dochód generowany przez te spółki. Czynsz najmu płacony przez spółkę kapitałową zmniejsza jej podstawę opodatkowania w przeciwieństwie do dywidendy. Jest więc znacznie lepszą formą transferu środków ze spółki do wspólników. W spółkach osobowych (np. spółkach jawnych czy komandytowych) wycofanie nieruchomości ze spółki może być z kolei bardzo korzystną podatkowo formą rozliczenia z ustępującym wspólnikiem.

Przekazanie nieruchomości do majątku wspólników jest również dobrym zabezpieczeniem przed zmianami dotyczącymi opodatkowania spółek.

Lepiej sprzedać niż aportować

Upływ pięciu lat od roku, w którym nabyliśmy nieruchomość, nie oznacza, że wszystkie operacje z nią związane nie będą opodatkowane. Termin ten nie ma znaczenia w przypadku wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki z o.o., S.K.A. (będących podatnikiem CIT) lub SA Wspólnik (osoba fizyczna), który wniesie do spółki nieruchomość aportem, osiągnie podatkowy przychód odpowiadający nominalnej wartości objętych udziałów (akcji). Kosztem uzyskania tego przychodu będą wydatki na nabycie nieruchomości. Jeśli wspólnik otrzymał grunt w spadku lub darowiźnie albo kupił go bardzo dawno, to koszty te będą minimalne. W rezultacie od tak wydawałoby się niewinnej operacji będzie trzeba zapłacić często spory podatek.

ZAMIAST APORTU

Aport nie jest jednak jedynym sposobem na wprowadzenie nieruchomości do majątku spółki. Kiedy nabyliśmy ją przed laty (bądź otrzymaliśmy jako spadek lub darowiznę) bardziej opłacalna może być jej sprzedaż spółce.

Jeżeli nieruchomość sprzeda wspólnik działający jako osoba prywatna (tj. nie jako przedsiębiorca), po upływie 5 lat od końca roku, w którym została nabyta, to nie uzyska on żadnego przychodu podatkowego.

Nieruchomości, które zostały nabyte ponad 5 lat temu, lepiej sprzedać spółce, niż je do niej aportować.

Spółka będzie zobowiązana jedynie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (2%) od wartości rynkowej nieruchomości (o ile sprzedaż nieruchomości nie była opodatkowana VAT-em).

DŁUżNIK I WIERZYCIEL

W momencie sprzedaży po stronie wspólnika powstaje wierzytelność wobec spółki o zapłatę ceny nieruchomości. Może się jednak zdarzyć, że spółka nie posiada wystarczających środków, by za nią zapłacić. Wówczas wspólnicy mogą podjąć uchwałę o gotówkowym podwyższeniu kapitału spółki. Taka uchwała powoduje powstanie po stronie spółki wierzytelności wobec wspólnika o wpłacenie w gotówce kwoty wkładu. Spółka i wspólnik stają się wobec siebie jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem, więc może dojść do potrącenia wzajemnych wierzytelności (wierzytelności o zapłatę ceny nieruchomości z wierzytelnością o zapłatę za udziały).

W efekcie potrącenia wspólnik nie uzyskuje dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Sprzedaż nieruchomości spółce kapitałowej, a następnie potrącenie wzajemnych wierzytelności spowoduje tylko konieczność zapłacenia większego podatku od czynności cywilnoprawnych albo podatku VAT. W ostatecznym rozrachunku jednak i tak na tym zyskamy.

W poprzednich kilku latach było wiele zamieszania wokół planów objęcia podatkiem CIT spółek komandytowo-akcyjnych i komandytowych. Zasady opodatkowania przychodów z najmu osiąganych przez osoby fizyczne budzą znacznie mniej kontrowersji i są stabilniejsze.

Warto pamiętać, że przekazanie nieruchomości ze spółki do wspólników musi być umiejętnie przeprowadzone, w innym przypadku może spowodować więcej szkód podatkowych niż korzyści. Różne metody należy zastosować w odniesieniu do różnych typów spółek. W przypadku spółek osobowych zwykle najlepiej będzie połączyć przekazanie nieruchomości z wystąpieniem ze spółki (nawet tymczasowym) niektórych ze wspólników. W odniesieniu do spółek kapitałowych często konieczne będzie wdrożenie nieco bardziej skomplikowanych procedur opartych na wypłaceniu tzw. dywidendy rzeczowej lub rzeczowego wynagrodzenia „wypłacanego” w związku z umorzeniem udziałów lub akcji.

NIERUChOMOśCI

Wojciech Kaptur w.kaptur@doradzamy.to

Wojciech Kaptur w.kaptur@doradzamy.to

13

Spółka chwilowo niepotrzebna? Zawieś jej działalność!

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą, pod warunkiem, że nie zatrudnia żadnych pracowników. Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się jednak z kilkoma obowiązkami, o których musimy pamiętać, aby skutecznie zawiesić działalność i móc skorzystać ze wszystkich przywilejów z tym związanych.

JAK ZAWIESIć DZIAŁALNOść SPóŁKI?

Zawieszenie działalności gospodarczej następuje na wniosek spółki, który powinien być zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Termin zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku do KRS-u, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia tego wniosku, i trwa do dnia wznowienia działalności przez spółkę. Nie ma potrzeby wskazywania daty wznowienia działalności. Gdy spółka taką dezycję, powinna po prostu zgłosić to do sądu. Również powód zawieszenia działalności może być dowolny i nie wskazuje się go w zgłoszeniu. Decyzję w tej sprawie co do zasady podejmują w spółkach osobowych wszyscy wspólnicy, a w spółkach kapitałowych decyzja ta zapada uchwałą zarządu. Co istotne, wniosek do KRS-u zwolniony jest z jakichkolwiek opłat sądowych!

CO OZNACZA ZAWIESZENIE DZIAŁALNOśCI?

Kiedy decydujemy się zawiesić działalność gospodarczą naszej spółki, musimy mieć na uwadze, że w okresie zawieszenia nie może ona wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów. W okresie zawieszenia możemy jednak dokonywać m.in. wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (w szczególności możemy dochodzić należności pieniężnych w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym) czy też przyjmować należności i regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto w tym okresie spółka musi także wypełnić wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa oraz uczestniczyć w postępowaniach sądowych i administracyjnych, jeśli takie jej się przydarzą.

Na okres zawieszenia działalności spółka może (ale nie musi) zlikwidować swoje konta bankowe. Aby do tego

Zawieszenie działalności gospodarczej może być dobrą alternatywą dla rozwiązania i likwidacji spółki w przypadku przejściowych problemów finansowych lub chwilowego braku pomysłu na spółkę.

doszło konieczne będzie spłacenie wszelkich istniejących debetów lub przelanie środków znajdujących się na koncie spółki na prywatne rachunki bankowe wspólników.

Istnieją zatem wyjątki od ogólnej zasady, że spółka nie prowadzi działalności w okresie zawieszenia, które pozwalają np. na osiąganie przychodów związanych z odsetkami od kredytów lub lokat udzielonych bądź założonych przed okresem zawieszenia działalności gospodarczej, czy też zobowiązują przedsiębiorcę do spłacania rat kredytów zaciągniętych przez naszą spółkę.

ZALETY PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOśCI

Gdy zawiesimy działalność naszej spółki, możemy skorzystać z wielu udogodnień przewidzianych przez ustawodawcę.

Chodzi tu przede wszystkim o pewne zwolnienia oraz przywileje w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz składek ZUS. Ponadto, w sytuacji gdy przez cały rok obrotowy nasza spółka miała zawieszoną działalność gospodarczą może ona co do zasady nie zamykać ksiąg rachunkowych, co oznacza brak obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego i jego zatwierdzenia.

I . PODATEK DOChODOWY

W okresie zawieszenia działalności podatnik zwolniony jest z obowiązku wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Udogodnienie to możemy jednak stosować tylko wtedy, gdy nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawieszenie działalności zawiadomimy o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Pamiętać należy również, że podatek od dochodu, którego uzyskanie dopuszczalne jest w okresie zawieszenia działalności, podlegał będzie rozliczeniu przy płatności pierwszej zaliczki po wznowieniu działalności. Dotyczy to również kosztów poniesionych w okresie zawieszenia. Ponadto za rok obrotowy, w którym przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą, składa się roczne zeznanie podatkowe. W zeznaniu tym należy ująć wszelkie uzyskane w danym roku przychody (także te osiągnięte w okresie zawieszenia). Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zwalnia również z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów czy też ksiąg rachunkowych spółki. W dokumentacji rachunkowej trzeba zapisywać przychody i wydatki powstałe w trakcie zawieszenia.

I I . VAT

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej co do zasady podatnicy VAT nie mają obowiązku składania deklaracji, za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy. Ponadto jeżeli jesteśmy podatnikami VAT i osiągnęliśmy przychód w okresie zawieszenia (np. w związku z otrzymaniem wynagrodzenia za usługę wykonaną przed rozpoczęciem zawieszenia), to mamy obowiązek rozliczyć VAT związany z takim przychodem. Dodatkowo w okresie zawieszenia działalności mamy prawo odliczać VAT od zakupów na standardowych zasadach, ale tylko i wyłącznie w związku z wydatkami stałymi (np. najmem). Jeśli w okresie zawieszenia, pojawi się nadpłata VAT-u to również można wnioskować o jej zwrot.

I I I . ZUS

Zawieszenie działalności powoduje, że ustaje obowiązek wspólników w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jako że wspólnik spółek osobowych oraz jednoosobowej spółki z o.o. jest płatnikiem składek ZUS, to do niego należy obowiązek zgłoszenia faktu zawieszenia działalności przez spółkę. W przypadku gdy to spółka jest płatnikiem ZUS, odpowiednie wnioski należy złożyć wraz z wnioskiem do KRS-u.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia rozpoczęcia zawieszenia do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli wspólnik podlega ubezpieczeniom tylko przez część miesiąca, wówczas kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Natomiast kwota wymiaru składki zdrowotnej jest miesięczna i niepodzielna.

W okresie zawieszenia wspólnik może oczywiście podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu.

PAMIĘTAJ O WZNOWIENIU DZIAŁALNOśCI GOSPODARCZEJ!

Na sam koniec warto wspomnieć, że istotnym jest abyśmy pamiętali o złożeniu wniosku o wznowienie działalności gospodarczej, przed upływem okresu, na jaki zawiesiliśmy naszą działalność. W przeciwnym wypadku sąd rozpocznie postępowanie przymuszające wobec osób zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia (tj. wobec wspólników reprezentujących spółkę lub zarządu). Warto również wiedzieć, że nie ma przeszkód, aby po wznowieniu działalności gospodarczej ponownie zawiesić jej wykonywanie na następny okres od 30 dni do 24 miesięcy.

fIRMA

Paweł Skurzyński p.skurzynski@doradzamy.to

14

Anonimowość w biznesie – czy to jeszcze możliwe?

Wiele osób inwestując swoje pieniądze, chce z różnych przyczyn zachować anonimowość i wcale nie muszą za tym stać niecne cele, lecz czysto ekonomiczne przesłanki.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której spółka z naszej branży, działająca w tym samym regionie co my, jest zmuszona sprzedać część dopiero co zakupionego sprzętu, gdyż przeinwestowała. Gdybyśmy zwrócili się do niej „jawnie”, jako przedsiębiorca będący jej największym konkurentem, to czy cena zaproponowana przez tę spółkę na pewno byłaby taka sama, jak cena zaoferowana innej osobie, niestanowiącej dla niej poważnej konkurencji?

ANONIMOWOść

Anonimowość w biznesie wybrało wielu przedsiębiorców i trudno im się dziwić. Jeśli zwróciłby się do nas Bill Gates z ofertą kupna naszej spółki, prawdopodobnie zaproponowalibyśmy mu inną cenę, niż zwykłemu Kowalskiemu. Dlatego Bill Gates, jak i wielu innych przedsiębiorców, jest często tylko anonimowym inwestorem, który ma decydujący wpływ na poczynania spółki, a jednocześnie nie ujawnia swojej aktywności. Dzięki anonimowości wielu przedsiębiorców nie pokazuje swojej dominacji na rynku, dzięki czemu łatwiej jest im prowadzić wszelkie

Uzyskanie informacji, kto, gdzie i jaką działalność gospodarczą prowadzi lub prowadził, jest dziś niezwykle łatwe. Czy w czasach, gdy większość danych przedsiębiorców dostępna jest w Internecie, istnieje jeszcze sposób na zachowanie anonimowości w biznesie?

biznesowe rozmowy. Skoro anonimowość w biznesie jest tak praktyczna i ma konkretny wymiar finansowy, pojawia się pytanie: jak najlepiej ją osiągnąć?

SPóŁKA – JAKA ?

Jednym z najatrakcyjniejszych rozwiązań dla inwestorów chcących uniknąć ujawniania swojej tożsamości jest spółka komandytowo-akcyjna. Spółka ta stała się dość popularna wśród inwestorów przede wszystkim ze względu na korzystne uregulowania podatkowe. Co prawda w związku ze zmianą przepisów podatkowych, wprowadzających opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem od osób prawnych, spółka ta nie jest już tak atrakcyjna pod względem podatkowym, jednakże warto pamiętać o jej innych zaletach.

ZALETY

Wyjątkowość tej spółki polega między, innymi na tym, że tożsamość jej akcjonariuszy nie jest ujawniana w żadnym rejestrze. W przypadku każdej innej spółki osobowej, czyli jawnej, partnerskiej i komandytowej oraz w przypadku spółki z o.o., aby uzyskać informację, kto jest wspólnikiem danej spółki, wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, wpisać nazwę spółki i pobrać odpis z rejestru przedsiębiorców, a informację o wspólnikach uzyskamy po kilku sekundach. Gdy wpiszemy nazwę spółki komandytowo-akcyjnej, otrzymamy informację tylko o wspólnikach będących jej komplementariuszami. Również korzystając z komercyjnych portali oferujących dostęp do informacji o spółkach, nie dowiemy się, kto jest akcjonariuszem w danej spółce komandytowo-akcyjnej.

SKRYTY WŁAśCICIEL

Jeszcze dalej posuniętą anonimowość gwarantuje objęcie lub nabycie w spółce komandytowo-akcyjnej akcji na okaziciela. Akcjonariusz posiadający takie akcje nie jest w ogóle wymieniony nie tylko w żadnym rejestrze, ale także na dokumencie akcji, w związku z czym ustalenie jego tożsamości przez osoby trzecie jest bardzo trudne.

S.K.A. LEPSZA OD S.A.

Pod względem zachowania anonimowości przez wspólników spółce komandytowo-akcyjnej dorównuje jedynie spółka akcyjna. Jednakże prowadzenie biznesu za pomocą spółki akcyjnej jest o wiele mniej praktyczne.

Spółka komandytowo-akcyjna, pomimo wejścia w życie zmian dotyczących jej opodatkowania, nadal pozostaje spółką osobową, która w zarządzaniu jest znacznie bardziej elastyczna i znacznie tańsza w utrzymaniu niż spółka akcyjna.

W związku z tym spółka komandytowo-akcyjna jest najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą skorzystać z zalet spółki osobowej, a jednocześnie inwestować pieniądze bez ujawniania swojej tożsamości.

fIRMA

Witold Chmarzyński w.chmarzyski@doradzamy.to

Magdalena Stuczyńska m.stuczynska@doradzamy.to

15

Bąkowski na koniec. czyli rysunki Grzegorza Bąkowskiego

AUTORZY TEKSTóW

Witold Chmarzyński Wojciech Kaptur Maria Kopówka Jakub Kowalczyk

Tomasz Rutkowski Paweł Skurzyński

Magdalena Stuczyńska Rafał Szymkowiak

Przygotowany przez:

PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak sp. k. ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań, NIP 779-23-82-586, tel. 61 8 618 00, fax. 61 8 618 555

Artykułów nie należy traktować jako porady prawnej. Autorzy Know-How,

ze względu na stale zmieniające się przepisy oraz ich intepretacje,

nie biorą odpowiedzialności za skutki ewentualnego wykorzystania

przedstawionych rozwiązań w praktyce, bez konsultacji

z fachowymi doradcami.

SKŁAD, OPRACOWANIE GRAfICZNE, ILUSTRACJE

Adam Brocki

KOREKTA

Ewelina Ambroziak

DRUK

Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j.

www.PRaGmaTiQ.Pl www.doRadzamY.To www.KomandYTowa.Pl

doSTaRczamY RozwiĄzania,

nie oPinie

zobacz wiele PRaKTYcznYcH RozwiĄzaŃ dla bizneSU na:

www.doRadzamY.To

Fly UP