System is processing data
Please download to view
...

Prek

by jakub-gierszynski

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

1,344

views

Comments

Description

Download Prek

Transcript

  1. 1. POLITYKA ZWROTÓWI REKLAMACJI DECATHLONDbamyo zadowolenie naszych klientówisprawiamy.że do nas wracają,Bierzemy odpowiedzialność za produkty.które sprzedajemy .Klient ma prawo do pomyłki:proponujemy wymiane lub zwrot.Gwarantujemy profesjonalną obsługe_ .Dbamy o wizerunek i wiarygodność Decathlon.Reklamacja rozpatrywana . od reki'. 1 Irlr H? . iiirsiuzirr T-IIIIIUI 1 iru-sinua: : enrlrrrur : l: oicrxrcziii 'blltllrllZwrot pmduktu NIE_ Wymiana lub odmowa dokonana tylko UZYWANEGO przez KlientaWymiana lub zwrot pieniędzy Wymiana lub zwrot pieniędzy Pm dyrektora skbpwyźumew Usługa ważna w ciągu 30 dni od daty zakupu z paragonem lub innym dowodem zakupu oraz bez ograniczeń czasowych z transakcja zarejestmwaną na Karcie Stałego Klienta.Cena pmduktu bez dowodu zakupu w przypadku zwmtu to cena ze stores. com w momenciezwracania. Bląd w zastosowaniu Ibłąd „zmian,Gest handlowy =Wymiana Gest handlowy =Wymiana Gest handlowy =Wymianalub odmowa dokonana tyfko przez dyrektora lub odmowa dokonana tyko przez dyrektora lub odmowa dokonana tyko przezProdukt[NICIskjepurdyżhmàgo skjepuidyźhmego skjepuvdyżbmego„Reklamację rozpatruje odmownie.poniewaz produk nie jest wadliwy.Produkt był uzywany w sposob niezgodny z jego przeznaczeniem (np.buty do gry na hali używane na asfalcie).Jednak w tej sytuacji,zastosuję dla Panaii wyjątkowo gest handlowy,w ramach którego może Panü wymienić produkt na nowy. " Ten punkt reguluje prawo ito Klient Ten punkt reguluje prawo ito decyduje co wybiera:Klient decyduje co wybiera:1. Naprawawserwisie 1. Naprawawserwisie 1. Naprawawserwisie Produkt wadliwy - DEFEKT 2. Wymiana i d efekt w stores. com 2. Wymiana i defekt w stores. com 2, Wymiana i defekt w storesçom Wada fabryczna 3. Zwrot pieniędzy i defekt w 3. Zwrot pieniędzy i defekt w 'Lb “mwi GMWW@ 'W0 PINI stores. com stores. com “Y'°'“°'3 §'“°P“`“Yż“'“°9°4. Obniżenie ceny 4. Obniżenie cenyRozpatrzenie reklamacji to nie dłużej niż 14 dni.Na reklamację Klienci mają 2 lata od zakupu.Cena produktu bel dowodu zakupu w przypadku reklamacji to cena ze stores. com w momencie zwracania.Pmdukt zakupiony u innego sprzedawcy gmpy oxylane (DECATHLON EASY,decathlompl,etc. )dowod zakupu:paragon.Karta Stalego Klienta.wydrukz Karty Stałego Klienta.falctua,wydnrk ptatnosci kartą debebwą I kredytową ztenninala,wydnrkz rachunku bankowego.oświadczenie klienta.że zakupiltowarwsklepie w określonymdniu.oświadczenie świadka.że inny klientzakupilw naszym sklepie,inne dowody.które wskazują.że towarzakupiono w Decathlon (np.nagranie wideo)Wiw polityka zwrotów i reklamacji dotyczywytącznie konsumentów.W przypadku produktów wad liwych do przedsiębiorców stosujemy przepisy prawa z Kodeksu CywhegoZastosuj te same zasady.co opisane powyżej.
Fly UP