...

Przeszacowanie wartości znaku towarowego (step up)

by art-rynkowska-kosieradzki-piekarz-ska

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

561

views

Comments

Description

Przeszacowanie wartości znaku towarowego z wykorzystaniem spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) z przesuniętym rokiem podatkowym.
Download Przeszacowanie wartości znaku towarowego (step up)

Transcript

  • 1. Przeszacowanie wartości znaku towarowego „Step up”
  • 2. Które SKA są opodatkowane na starych zasadach? • Spółki z rokiem podatkowym rozpoczętym przed 1 stycznia 2014 r. a kończącym się po tej dacie. • Wyjątki to SKA, które: – powstały po dniu 10 grudnia 2013 r.; – dokonały zmiany roku obrotowego po dniu 10 grudnia 2013 r. (c) A&RT Rynkowska Kosieradzki Piekarz SKA
  • 3. Do czego można wykorzystać taką SKA? • Działalność operacyjna, • Tzw. step-up WNIP/nieruchomości (c) A&RT Rynkowska Kosieradzki Piekarz SKA
  • 4. Step-up • Posiada wewnętrzny WNIP • WNIP nie jest amortyzowany Spółka • SKA otrzymuje aport WNIP SKA • Spółka nabywa WNIP od SKA Spółka (c) A&RT Rynkowska Kosieradzki Piekarz SKA
  • 5. Step-up • Przykład: Spółka A posiada znak towarowy wyceniony na 4 000 000 PLN. Znak nie jest amortyzowany. Znak jest wnoszony aportem do SKA. SKA sprzedaje znak towarowy do innego podmiotu (np. Spółki Jawnej). Spółka Jawna amortyzuje znak towarowy i udziela licencji na korzystanie ze znaku do Spółki A. (c) A&RT Rynkowska Kosieradzki Piekarz SKA
  • 6. Step-up Spółka Jawna WP WNIP 4 000 000,00 Odpis amortyzacyjny roczny 800 000,00 Przychody z licencji 1 200 000,00 Dochód 400 000,00 Podatek 76 000,00 Spółka A Koszt roczny licencji 1 200 000,00 Zmniejszenie podatku 228 000,00 (c) A&RT Rynkowska Kosieradzki Piekarz SKA
  • 7. Kilka rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę • Rozliczenie VAT, • Tzw. złe długi w CIT (amortyzacja znaku). (c) A&RT Rynkowska Kosieradzki Piekarz SKA
  • 8. Likwidacja/wystąpienie ze spółki • Skutki podatkowe w VAT • Skutki w podatkach dochodowych (c) A&RT Rynkowska Kosieradzki Piekarz SKA
  • 9. Dziękujemy za uwagę A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA, ul. Bukowińska 24a lok. 83 02-703 Warszawa Tomasz Kosieradzki Email: tkosieradzki@a-rt.pl Tel. 608 588 511 Radosław Piekarz Email: rpiekarz@a-rt.pl Tel. 691 016 305
  • Fly UP