...

pdf - Samotność szefa... Manage or Die Inspirations

by manage-or-die-fundacja-rozwoju-menedzerskiego

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,124

views

Comments

Description

Szefowie firm mówią dziś dużo o zarządzaniu w warunkach kryzysu i skarżą się, że są osamotnieni w podejmowaniu decyzji. Lider jest samotny tylko i wyłącznie na własne życzenie i ze swojej winy. Najprawdopodobniej stracił kontakt z ludźmi, którymi kieruje.

Lider podejmuje decyzje samodzielnie Samodzielnie, nie znaczy samotnie !

Na podstawie artykułu - wywiadu z Gen. Petelickim
Download pdf - Samotność szefa... Manage or Die Inspirations

Transcript

 • 1. inspirationsMateriał powstał w oparciu o opracowanie Magazynu THINKTANK SAMOTNOŚĆ SZEFA Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 2. inspirations „Często słyszę o „samotności lidera”. Ale jeżeli ktoś czuje się na szczycie organizacji samotny, to w ogóle nie powinien się tam znaleźć.”Sławomir Petelicki Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 3. inspirationsSzefowie firm mówią dziśdużo o zarządzaniu wwarunkach kryzysu i skarżąsię, że są osamotnieniw podejmowaniu decyzji. Lider jest samotny tylkoi wyłącznie na własneżyczenie i ze swojej winy. Najprawdopodobniej straciłkontakt z ludźmi, którymikieruje. Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 4. inspirations Lider podejmuje decyzje samodzielnie Samodzielnie, nie znaczy samotnie !Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 5. inspirationsKtoś, kto potrafi dobraćzespół dobrychi kreatywnych ludzioraz utrzymać z nimikontakt, na pewno niebędzie czuł sięwyalienowany.Nie będzie miał Wie o tym dobrze gen. Sławomir Petelicki, który kierował wieloma zespołami, w tym elitarną jednostką operacji specjalnych GROMpoczucia, że musi i podejmował osobiście wiele trudnych decyzji.podejmować decyzjesamotnie.Samodzielnie – tak, alena pewno nie samotnie. Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die TeamPrzygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 6. inspirationsWojsko jest najbardziejhierarchiczną z organizacji i całaodpowiedzialność spoczywa na barkach lidera. To on wydaje rozkazy, on nadaje kieruneki on decyduje, co robić. Od niegozależy powodzenie operacji – na tym polega jego odpowiedzialność.Ale nawet w tak formalnej strukturzedowódca nie powinien być zdanytylko na siebie – osamotniony liderto groźna dla każdej organizacji patologia. Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 7. inspirationsŚmieszne wydaje sięsytuacja, gdy lider wzaciszu gabineturozmyśla, jak wydobyć firmę z kryzysu. Tajemnica sukcesukażdegoprzedsięwzięcia, to grazespołowa…Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die TeamPrzygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 8. inspirations O jakości szefa świadczyjakość jego ludzi… Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 9. inspirationsW tej kwestii nie wolno iść na żadnekompromisy: trzeba zatrudniać najlepszychi najbardziej kreatywnych, nawet jeśli są lepsiod przywódcy. Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 10. inspirationsJeśli lider potrafi oceniać ludzi i dobrze dobrałswój zespół, to ten zespół będzie jego ostoją. Może czerpać z niego siłę, korzystać z doświadczeń swoich ludzi, konfrontować ich rady z własną intuicją i doświadczeniem Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 11. inspirations Oto rady gen. Sławomira Petelickiego, które pozwalają nie popaść w samotność i stracić więzi ze swoim zespołem. Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 12. inspirationsDla wszystkich menedżerów,którzy czują dziś presję…Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 13. inspirations1Panujcie nad sobą Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 14. inspirations1 …siłą charakteru lidera jest źródłem jego autorytetu, a nastawienie psychiczne – źródłem sukcesu lub porażki… …Menedżer, który jest miękki, chciwy,nie dba o ludzi, nie zna swoich słabych stron, nie pracuje nad sobą, nie wyznacza sobie zadań,tak jak zespołowi, nie powinien kierować ludźmi.Wtedy naprawdę skazuje się na samotność… Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 15. inspirations 2Nie podnoście poziomu stresuw organizacji Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 16. inspirations … lider musi uspokajać 2 ludzi, a nie ich stresować……Na podwładnych nie wolno wyładowywać swoich frustracji. „Kiedy ja mam zły humor, daję sobie w kość i trenuję ciosy na manekinie, którego dostałem w podarunku, opuszczając GROM. Mogę się wyładować, ale na własną rękę, nie przenoszę mojego stresu na otoczenie.”[S.P.]… Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 17. inspirations 3Bądźcie blisko swoichpodwładnych Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 18. inspirations …lider musi być na pierwszej3 linii, blisko zespołu… …Wspólne działanie chroni przedpopadnięciem w pychę, arogancję i pogardę, przez którą podwładni tracą zaufanie i szacunek dlaswoich szefów, a szefowie wpadają w izolację… Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 19. inspirations 4 Zadawajciepodwładnym pytaniai prościeo opinięWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 20. inspirations …to nie świadczy4 o niewiedzy, ale buduje zaangażowanie pracowników… …wspólne działanie poszerza także spektrumdziałania i pozwala na uniknięcie błędów. Otwartośćna krytykę nigdy nie jest wyrazem słabości, ale siły charakteru… Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 21. inspirationsRozwijajcie swoich ludzi 5 Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 22. inspirations…dbajcie o wszechstronny 5 rozwój pracowników… …dbajcie o nadawanie sensu ich pracy, angażowanieich w działanie szersze niż tylko firma. „Jako dowódca GROM-u przedkładałem potrzebyswoich podwładnych nad swoje, interesując się ichpotrzebami, emocjami, problemami” [S.P.]… Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 23. inspirations 6 Dbajcie o siebie Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 24. inspirations 6 …lider nie może być „spocony, otyły, rozdygotany”… …To zły sygnał dla podwładnych, bo znaczy,że człowiek, który nimi dowodzi, ma problemy ze sobą i ze swoim zdrowiem. Każdy może mieć kłopoty zdrowotne, ale powinien znaleźć czas, by sięnimi zająć… Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 25. inspirations 7 Dbajcie o odpoczynek i więzi… Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 26. inspirations 7… przepracowywanie się, brak dbałości o kondycjęi dobre samopoczucie swoje i pracowników niszczyenergię po obu stronach.Szefowie, którzy nie chcą popaść w izolację, nigdy nadmiernie nie eksploatują pracowników… Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 27. inspirations 8 Podchodźcie do życia i siebie z humorem… Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 28. inspirations… lider, który nadmiernie8 lubi wsłuchiwać się w swój głos i wpatrywać w swoją podobiznę, to groteskowy przywódca……Poczucie humoru, ironii i dystansu pozwala zachować dobre więzi z zespołem… Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 29. inspirationsDla wielu szefóww trudniejszych czasachnadchodzi czas sprawdzenia umiejętności. To co do tejpory działało się niesprawdza…Jeżeli nie potrafisz wykorzystywać wsparciapracowników – masz kłopot !Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 30. inspirationsLider, który potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność za swoich ludzi i za ich błędy,nigdy nie będzie samotny. Takie zarządzanie tworzy więź, która nie pozwala liderowi popaść w samotność.Nawet, jeśli popełni błąd,który każdemu może się zdarzyć.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 31. inspirations Apel do liderów/menedżerów:Przestańcie użalać się nadsobą, bo samotni możecie byćtylko na własne życzenie.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Przygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • 32. inspirationsWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszychmateriałów, pod warunkiem zacytowania źródła.Materiał powstał w oparciu o opracowanie Magazynu THINKTANK Artykuł Sławomira Petelickiego pt. „Samotność na szczycie to mit”. Nr 1/2009Zdjęcia i ilustracje: www.istockphoto.com, www.microsoft.com Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die TeamPrzygotował Artur Smolik na podstawie - © Magazyn THINKTANK
 • Fly UP