...

Egipt

by guest7ecc45

on

Report

Category:

Lifestyle

Download: 0

Comment: 0

3,103

views

Comments

Description

egypt egipt
Download Egipt

Transcript

 • 1. Egipt – dar Nilu Powstanie cywilizacji Żyć w Egipcie
 • 2. Cywilizacja w Egipcie <ul><li>Cywilizacja egipska jest młodsza od sumeryjskiej, jednak dzięki swemu położeniu, nie była narażona na najazdy obcych plemion –od sąsiadów oddzielały go pustynie – dzięki czemu przetrwał prawie 3000 lat i mimo zmian miała charakter bardzo stabilny i odporny na obce wpływy i zmiany </li></ul><ul><li>Herodot- grecki podróżnik i historyk nazwał Egipt darem Nilu. Dlaczego? Dzięki wylewom rzeki (łagodniejszym niż w Mezopotamii) mogło rozwinąć się rolnictwo, muł rzeczny doskonale użyźniał glebę, a osadnictwo skupiło się właśnie w pasie ziemi wzdłuż rzeki. </li></ul>
 • 3. &nbsp;
 • 4. Nil <ul><li>Po corocznych wylewach Nilu pozostawała na brzegach warstwa czarnego, żyznego mułu, dlatego Egipcjanie nazywali swój kraj „kemet”, co znaczy „czarna ziemia”</li></ul>
 • 5. Uprawa ziemi <ul><li>„ Egipcjanie w porównaniu ze wszystkimi innymi ludźmi, z najmniejszym trudem zbierają plony ziemi: wszak nie potrzebują się biedzić, żeby pługiem rozrywać bruzdy albo kopać, albo wykonywać jakąś inną prace z tych, którymi reszta ludzi trudzi się dla zasiewu. U nich rzeka sama z siebie przybywa, nawadnia rolę, a nawodniwszy je, znowu opada. Wtedy każdy obsiewa swą rolę i wpuszcza na nią świnie, a kiedy one wdepczą nasiona w ziemię, oczekuje żniw, po czym znowu przy pomocy świń wymłóca ziarno i zanosi je do spichlerza. Albowiem jasne jest, że ta część Egiptu jest dla Egipcjan ziemia świeżo pozyskaną i darem rzeki”Herodot, Dzieje... </li></ul>Rolnik orze żyzne pole, między kanałami, za Nim idzie żona i sieje.
 • 6. System nawadniający <ul><li>Kopano groble, by zatrzymać wodę, drążono kanały, którymi woda była odprowadzana na tereny suche </li></ul>
 • 7. Powstanie państwa <ul><li>Dzięki wysokim plonom i magazynowaniu nadwyżek żywności w Egipcie nastąpił podział i część ludności – podobnie jak w innych rejonach – mogła zająć się rzemiosłem, a to doprowadziło do powstania miast.</li></ul><ul><li>Cały Egipt był uzależniony od wylewów tej samej rzeki,stad powstały tu większe niż w Mezopotamii struktury:Górny i Dolny Egipt </li></ul><ul><li>Około 3000 roku p n e władca Górnego Egiptu Menes (lub Narmer), podbił Dolny Egipt (deltę), w ten sposób powstało zjednoczone państwo egipskie </li></ul>
 • 8. Posąg sfinksa w Memfis, pierwszej stolicy Egiptu, założonej przez legendarnego Menesa
 • 9. Teby – jedno z najstarszych miast w Egipcie Górnym Aleja Sfinksów
 • 10. Osiągnięcia cywilizacyjne <ul><li>Bardzo szybko władcy i wysocy dostojnicy zaczęli budować sobie okazałe grobowce, początkowo było to coś na kształt budynków, potem schodkowe piramidy, które w końcu wypełniano i wygładzano kawałkami kamieni, by zyskać gładką i lśniącą w promieniach słońca powierzchnię </li></ul><ul><li>Egipcjanie początkowo stosowali pismo obrazkowe, z czasem zaczęli stosować pismo ideograficzne –gdzie jeden znak odpowiadał jakiemuś pojęciu, sylabie, dźwiękowi; stosowali przy tym co najmniej trzy rodzaje pisma – demotyczne – najprostsze, używane do szybkich, codziennych zapisek, hieratyczne – stosowane głównie przez urzędników do oficjalnych zapisów oraz hieroglificzne, pismo uroczyste, którym zapisywano święte teksty, modlitwy, żywoty faraonów; pisano na tabliczkach glinianych a także na papirusie – materiale wyrabianym z łodygi rośliny rosnącej nad Nilem </li></ul><ul><li>Pismo egipskie można było odczytać dzięki ...Napoleonowi Bonaparte – podczas jego wyprawy do Egiptu towarzyszący mu naukowcy znaleźli kamień na którym wyryty został jeden tekst w dwóch językach: greckim i za pomocą hieroglifów, ta dwujęzyczność pozwoliła na odczytanie tekstu i odszyfrowanie znaczenie znaków hieroglificznych (kamień z Rosetty) </li></ul>
 • 11. Papirus
 • 12. Pismo obrazkowe
 • 13. &nbsp;
 • 14. Chowanie zmarłych Ubodzy chowani bylina pustyni, a piasek wnaturalny sposób Mumifikował ich ciała
 • 15. Piramida Cheopsa w Gizie
 • 16. Życie codzienne Wyobrażenie życiu codziennym Egipcjan mamy dzięki malowidłom umieszczanym w grobowcach. Tu: scena z życia arystokratycznej rodziny- polowanie.
 • Fly UP