System is processing data
Please download to view
...

Pekao

by wojciech-boczon

on

Report

Category:

Lifestyle

Download: 0

Comment: 0

2,462

views

Comments

Description

 
Download Pekao

Transcript

 • 1. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007 SIĘGAJ PO WIĘCEJ Warszawa27 lutego 2008
 • 2. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007 R. 2007 3 551 24.7% Zysk netto(PLN m ln. )ROE (%)
 • 3. AGENDA
  • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE
  • WYNIKI FINANSOWE 2007
  • STATUS INTEGRACJI
  • PERSPEKTYWY 2008
 • 4. NOWY PEKAO NAJWIĘKSZY BANK W POLSCE – KLUCZOWE DANE2007 Dochody Koszty ROE 24.7% C/I 45.8%Zysk netto (PLN mln)
  • Bard z o dobra zyskowność i efektywność
  • Zysk netto stanowi 1/4 zysku netto sektora bankowego
  8 330.2 - 3 811.5 3 550.8 Udział w rynku ~ 20 % ~ 1 7 % ~ 26%
 • 5. NOWY PEKAO NAJWIĘKSZYM BANKIEM W POLSCE – KLUCZOWE DANE2007 Aktywa KredytyRanking Nr 1 Oszczędności Fundusze inwestycyjneKapitały Depozyty
  • N°oddziałów
  • N°1po względem oddziałów
  • N°2pod względem oddziałów
  • N°3pod względem oddziałów
  • N°4pod względem oddziałów
   • ~1, 058 placówek
   • ~ 3 , 000 (2)bankomatów
   • ~ 300agencji
   • ~3,9 mlnkart
   • ~ 5 mln klientów
   • ~23 tys.pracowników
  73.8 Kredyty/Depozyty83%Współczynnik wypłacalności 11.6%
  • Wielkość bilansu pozwalająca na uzyskanie korzyści skali
  • Bardzo dobry potencjał dystrybucyjny
  • Doskonale wyposażony w środki i kapitał do dalszego wzrostu
  14.6 (1)Grupa Pekao TFI (2)Razem z bankomatamiEuronet Nr 2 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 (PLN mld) 123.8 88.5 31.9 (1) 120.4 32 26 35 6 6 50 71 20 19 8 1 10 8 26 7 7 88 22 2 57 89
 • 6. AGENDA
  • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE
  • WYNIKI FINANSOWE 2007
  • STATUS INTEGRACJI
  • PERSPEKTYWY 2008
 • 7. ZYSK NETTO I ZYSK OPERACYJNY ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .Wyłączone koszty integracji.
  • Silny wzrost zysku netto ( +20 .9 % ) dzięki dalszej poprawie zysku operacyjnego(+13. 8 %)
  • Kontynuacja wzrostu potwierdzeniem stabilności pomimo procesu integracji
  2007 Zysk netto 2 157.5 12.6% Znormali - zowanyr/r zm. (1) Zysk operacyjny Q4 07 561.8 20.9% Znormali - zowanyr/r zm. (1) 2 635.2 13.8% 3.3% 679.9 673 Q4 07bez kosztów integracji WZROST ZYSKU NETTO WZROST ZYSKU OPERACYJNEGO (PLN mln.)
 • 8. DOCHODY 2007 (PLN mln) 4.1% Q4 07 1 542.3 Dochody Wynik odsetkowyWynik z tyt u łuopłat i prowizjiPozostałe 5 368.7 9.5% 2 729.2 7.9% 2 166.6 12.7% 472.9 5.5% 860.5 556.3 125.4
  • Wzrost dochodów o9. 5 %r / r ze zrównoważoną poprawą wszystkich głównych
  • pozycji
  WZROST DOCHODÓW Znormali - zowanyr/r zm. (1) Znormali - zowanyr/r zm. (1) ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .Wyłączone koszty integracji.
 • 9. WYNIK ODSETKOWY I MARŻA ODSETKOWA NETTO2007 (PLN mln.) 9.9% Q4 07 860.5 Wynik odsetkowy 2 729.2 7.9% - 0.1 pp 4.3% Marża odsetkowa netto 4.1% -0.1 pp znormalizowanyr/r zm. (1) znormalizowanyr/r zm. (1) ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .Wyłączone koszty integracji.
 • 10. WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI 2007 (PLN mln) 2 166.6 -3.5% 878.4 Wynik z tytułu opłat i prowizji Rachunki i transakcji Fundusze inwestycyjneKartyKredyty 798.5 255.6 234.2
  • Wzrost wyniku z opłat i prowizji o12.7%r / r pomimo presji na rynku
  • funduszy inwestycyjnych w 4 kwartale, w Pekao złagodzony poprzez
  • cykliczne opłaty za zarządzanie
  Q4 07 248.8 175.2 68.1 12.7% 2.4% 37.4% 0.3% 2.0% 556.3 64.2 znormalizowanyr/r zm. (1) znormalizowanyr/r zm. (1) ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .Wyłączone koszty integracji.
 • 11. KOSZTY 2007 (PLN mln) Q4 07 Koszty Osobowe Rzeczowe Amortyzacja 2 733.5 5.2% 1 392.8 7.5% 1 005.0 2.6% 335.7 2.4% 862.4 5.1% 405.0 364.4 93.0
  • Wzrost kosztów o5. 2 %r / r włączając ekspansję na Ukrainie (+2.8% r/r wg
  • tych samych parametrów)
  znormalizowanyr/r zm. (1) znormalizowanyr/r zm. (1) ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .Wyłączone koszty integracji.
 • 12. OSZCZEDNOŚCI KLIENTÓW 2007 (PLN mln) Oszczędności klientów ogółem Depozyty klientów detalicznych Fundusze inwestycyjne ( 2 ) Depozyty klientów korporacyjnych
  • Oszczędności ogółem wzrosły o 6 . 0 %r / r dzięki funduszom inwestycyjnym oraz
  • depozytom korporacyjnym
  znormalizowanyr/r zm. (1) ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .( 2 )Pioneer PekaoTFI 6.0% -4.4% 23.4% 5.9% 11 51 40* ) 3 6  4 34 28 718 49 988 * )oszczędności klientów ogółem, razem z depozytami sturkuryzowanymi, wynoszą117 189mln zł
 • 13. FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln. PLN) 28 718 29 801 23 263 4Q06 3Q07 4Q07 UDZIAŁ W RYNKU STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 4 KW. 20007 STRUKTURA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ PEKAO
  • Wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych o23.4%r / r mimo presji na rynku w 4 kwartale
  • Stabilizacja udziałów w rynku
  21.3% 21.2% 23.5% 4Q 06 3Q07 4Q07
 • 14. KREDYTY (PLN mln) Kredyty dla klientów ogółem Kredyty klientów detalicznych Kredyty klientów korporacyjnych 2007 73 845 24 236 49 609
  • Kredyty dla klientów ogółem wzrosły o 9.8 %r / r
  • Udział kredytów detalicznych wzrósł do3 3 %w kredytach ogółem
  znormalizowanyr/r zm. (1) 9.8% 17.2% 7.6% ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .
 • 15. JAKOŚĆ AKTYWÓW
  • Koszt ryzyka 0.56 %,odzwierciedla poprawę jakości portfela,
  • skutecznego zarządzania ryzykiem oraz konserwatywnej polityki rezerw
  2007 Koszt ryzyka 0.56% NPL7.8% Wskaźnik pokrycia rezerwami 84.1%
 • 16. AGENDA
  • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE
  • WYNIKI FINANSOWE 2007
  • STATUS INTEGRACJI
  • PERSPEKTYWY 2008
 • 17. PRACE KONCENTRUJ ĄSI ĘWOKÓ ŁMIGRACJI IT, KTÓRA BĘDZIE ZAKOŃCZONA DO KO Ń CA 2Q 2008 Wybór docelowych placówek i definicja składników wyodrębniony Ocena modeli operacyjnych (stan „as is”) Określenie barier prawnych Rozpoczęcie działań kadrowych i komunikacyjnych Zaprojektowanie struktur organizacyjnych Oddolny plan finansowy Planowanie integracji / wydzielenia Przygotowanie do przeprowadzenia transakcji Określenie celów i modelu operacyjnego Spełnienie wymogów prawnych i umownych do integracji / sprzedaży Przygotowanie sprzedaży operacyjnej Ustanowienie docelowego modelu operacyjnego i przejściowych struktur organizacyjnych Ustanowienie Zakładów Przygotowanie integracji operacyjnej / technicznej i zapewnienie gotowości do Dnia 1 Faza 1 Faza2 Faza3
   • Działania integracyjne przed podpisaniem umowy
  Planowanie integracji i sprzedaży     Porównanie obecnego stanu banków i definicja składników wyodrębnionych         Listopad 16, 2006(zatwierdzenie planu wydzielenia) 22 Maj Lipiec27 
   • Kampanie w mediach
   • Docelowa struktura organizacyjna
   • Migracja IT (prace rozpoczęte)
   • Wzmocnienie wsparcia regionalnego sieci oddziałów
  Faza4
   • Działania integracyjne po podpisaniu umowy
  Listopad 29, 2007 (data integracji prawneji wydzielenia) Do 6 miesięcy po integracji prawnej(koniec integracji operacyjnej) NowyBankPekao   
 • 18. INTEGRACJA W KLUCZOWYCH OBSZARACH ZOSTAŁAPRZEPROWADZONA Usługi skarbu/ Rachunki powiernicze
  • Wspólne działanie obydwu banków już od Dnia Jeden
  • Migracja 4 tys. rachunków
  • Migracja 180 tysięcy klientów z systemu Promak (BPH)donow e j platform yMaestro
  • Dedykowane działania wspierające klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z dostępem on-line, w tym zwiększenie obsady call center oraz aktywacja dodatkowych funkcjonalności w systemie IVR
  Usługi maklerskie
  • Wydanie i wysyłka do klientów 1,15 miliona kart (922 tys. kart debetowych i 227 tys. kart kredytowych)
  • Wskaźnik aktywacji nowych kart (automatyczna aktywacja podczas pierwszego użycia karty w bankomacie Pekao 800 albo za pośrednictwem call center) osiągnął już poziom 63% w odniesieniu do wszystkich oddziałów , aw odniesieniu do oddziałów zmigrowanychosiągnąłpoziomprawiesprzed migracji(około 80%)
  • Wdrożenie specjalnych środków minimalizujących problemy z unikalną skalą migracji, w tym między innymi przedłużenie ważności wszystkich kart oraz zwiększenie obsady call center
  • Wykorzystanie platformy specjalistycznego dostawcy SSB
  Karty Główne działania 13
 • 19. SIEĆ DYSTRYBUCJIUJEDNOLICONAW PIERWSZYM DNIU INTEGRACJI Zmiana marki
  • 285oddziałów zmieniło markę w trakcie weekendu
  • 610bankomatów zmieniło markę w trakcie weekendu
  • Ponad 3 600 materiałów reklamowych różnych rodzajów (np. ulotki, plakaty) rozprowadzonych w trakcie weekendu
  Konsolidacja sieci
  • Powiększenie zasięgu geograficznego z 8 do 9 regionów
  • Zdefiniowanie nowego grupowania oddziałów i rozpoczęcie wdrożenia
  • Ujednolicenie procesów sprzedażowych i wdrożenie w całej sieci
  • Włączenie całej sieci Agencji przy pełnym utrzymaniu poprzedniego zakresu działalności
  Grudniowa kampania powitalna 13
 • 20. PIERWSZE TRZY FALE MIGRACJI ODDZIAŁÓW ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE Podejście do migracji
  • Harmonogram migracji ustalony w tygodniowych falach , obejmu ją cych~20-30 oddziałów
  • Migracja przeprowadzana podczas weekendu (między 23.00 w piąteka6.00 w sobotę) ,aby uniknąć niedogodności dla klientów
  • 2-stopniowe podejście do migracji
   • Migracja danych demograficznych i przydzielenie nowych numerów rachunków 3 tygodnie wcześniej i wysłanie do klientów szczegółowej informacji o migracji
   • Migracja produktów podczas weekendu
   • Stare numery rachunków pozostaną aktywne przez 12 miesięcy
  13
  • Rezult atpierwszych trzech fal migracji
  • 66oddziałówpomy ś lniezmigrowanych
  • 470 000klientów zmigrowanych
  • Pełna migracja zakończona do końcaII kw.2008
 • 21. NISKI POZIOM ODEJŚĆ KLIENTÓW NIE ULEGŁ ZMIANIE PO ROZPOCZĘCIU INTEGRACJI OPERACYJNEJ Poziom odejść klientów % (1)Średnia miesięczna za okres Kwiecień 2005 – Marzec 2006 (2)Średnia miesięczna za okres Kwiecień 2006 – Listopad 2007 (3)Średnia miesięczna za okres Grudzień 2007 – Styczeń 2008 0.76 Przed ogł oszeniem wydzielenia (1) 0.72 Po ogł oszeniuwydzielenia (2) 0.73 Po D niuJeden (3) Niski poziom odejśćklientów 0,72
 • 22. UWAŻNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 13
  • Zakończono budowę nowego, wspólnego zespołu men e dżerskiego
  • Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, wraz ze stopniową zmianą funkcji i odpowiedzialności
  • 1173 menadżerów zostało przeniesionych do Pekao wtrakcieDn iaJeden . Od tego dnia odeszło83, łącznie z tymi, którzy skorzystali ze specjalnych warunków w okresie przejściowym
  • Przeniesien o i objęto szerokim zakresem szkoleń7000 pracowników
  • Badanie satysfakcji pracownikówprzeprowadzone , rezultaty są obecnie analizowane
 • 23. AGENDA
  • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE
  • WYNIKI FINANSOWE 2007
  • STATUS INTEGRACJI
  • PERSPEKTYWY 2008
 • 24. POLSKA GOSPODARKA W 2008 R. – SOLIDNY WZROST POMIMO ZWOLNIENIA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ200 8F PKB ,r / r% 6,55,2 200 7 LIBOR 1m(eop) %4,632,66WIBOR 3m(śr) %4,745,70 EURIBOR 1m(eop) %4,293,43SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY Inflacja (eop)% 4,03,8 WIBOR 3m (eop)% 5,685,63 EURIBOR 1m(śr) %4,113,73Kurs EURO (eop)3,583,65LIBOR 1m(śr) %5,282,79 Kurs USD (eop)2,432,45 Źródło :BankPekaoSA
  • Prężna polska gospodarka
  • Stymulowana przez popyt wewnętrzny
  • Wysoka dynamika wzrostu
  • Ograniczona ekspozycja w stosunku do gospodarki USA
  • Niewielki i kontrolowany
  • deficyt na rachunku obrotów bieżących
  • Sektor bankowy finansowany głównie poprzez bazę depozytową
 • 25. SEKTOR BANKOWY W 2008 R. – CIĄGLE SZYBKI WZROST ALE TRUDNIEJSZYCH WARUNKACH200 8F 200 7
  • Kredyty ,r / r%30,013,8
   • detal, r/r %37,915,4
   • hipoteki, r/r %46,017,4
   • korporacje, r/r %23,412,8
   • kredyty konsumenckie, r/r %32,513,8
  • Depozyty ,r / r%14,59,2
   • - detal, r/r %10,710,9
   • - korporacje, r/r %14,47,3
  Fundusze inwestycyjne ,r / r%36,43,5 SEKTOR BANKOWY Źródło :BankPekaoSA
 • 26. NOWE PEKAO ROZPOCZYNA STRATEGICZNY PROGRAM WZROSTU Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami Satysfakcja i mobilizacja pracowników Dalsza poprawa kanałów dystrybucjiWartośćdlaklienta AspiracjePEKAO 2010
  • Poprawa jakości obsługi i satysfakcji klienta poprzez usprawnienia w kluczowych punktach styku z klientem
  • Zdefiniowanie inicjatyw biznesowych wspierających wzrost i zwiększających dochodowość
  • Powiązanie Pekao zwyspecjalizowanymmodelem biznesowym Grupy UniCredit
  • Wykorzystanie najlepszych praktyk Grupy w zakresie satysfakcji oraz mobilizacji pracowników ,w tym zarządzani arozwojem pracowników
  Kluczowe elementy programu
  • Ustalenie ambitnych finansowych i jakościowych celów na rok 2010
 • 27. PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ – KLUCZOWE DZIAŁANIA Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami Satysfakcja i mobilizacja pracowników Dalsza poprawa kanałów dystrybucjiWartość dla klienta AspiracjePEKAO 2010 Dalszy rozwój oferty kredytów konsumenckich i kredytów hipotecznych poprzez wyspecjalizowane podejście Natychmiastowa specjalizacja pracowników sprzedażowych oddziałów w kredytach konsumenckich i hipotecznych Poprawienie obecnej oferty kont osobistych i wprowadzenie programu lojalnościowego Selektywna ekspansja sieci dystrybucji przez oddziały tradycyjne, oddziały nisko-kosztowe, kanały elektroniczne, pośredników
 • 28. PION BANKOWOŚCI INDYWIDUALNEJ I PRYWATNEJ – KLUCZOWE DZIAŁANIA Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Satysfakcja i mobilizacja pracowników Wartośćdlaklienta PEKAO 2010 Poprawa oferty poprzez optymalizację portfela iusprawnienienarzędzi Dedykowana platforma dla klientów MŚP Zainicjowanie Programu Partnerstwa dla MŚP w celu poprawy obsługi i procesów kredytowych Wzbogacenie oferty produktów inwestycyjnych Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami Dalsza poprawa kanałów dystrybucji
 • 29. PION BANKOWO Ś CI KORPORACYJNEJ I MI Ę DZYNARODOWEJ –KLUCZOWE DZIAŁANIA Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Satysfakcja i mobilizacja pracowników Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami Dalsza poprawa kanałów dystrybucjiWartośćdlaklienta PEKAO 2010 Dopasowanie sieci do potencjału regionów Model kooperacji w ramach MIB – najlepsza na rynku oferta w zakresie Bankowości Inwestycyjnej Model obsługi z pojedynczym punktemkontaktui wielopoziomową relacją Zaawansowanerozwiązaniafinansowani aprzedsiębiorstw Wykorzystanie produktów transakcyjnych
 • 30. PODSUMOWANIE
  • Pekao –nowy lider na rynku z najwyższą zyskownością(3.5 bilzł )i najwyższym wolumenem( blisko200 bilzł )
  • Pekaoposiada solidną bazę by zapewnić systematyczny wzrost wyników w obecnym, wymagającym otoczeniu
  • Mi gracja systemówITw trakcie ,spodziewane zakończenie w2kwartale ,pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału banku
  • Plan3 -letni w trakcie opracowywania, koncentruje się na3wymiarach ;wzrost ,satysfakcja klienta i pracownika .Wysoki prioryt et nadany działaniom:
   • Rozszerzenie i uproszczenieofertyrachunków bieżących
   • Program dla MSP
   • Wyspecjalizowane kredyty hipoteczne ikredyty konsumenckie
   • Bankowość transakcyjną
 • 31.
  • ZAŁĄCZNIK
 • 32. KREDYTY DETALICZNE 2007 (PLN mln) 10 962 5 730 Walutowy portfel kredytów hipotecznych Wartość portfela kredytów konsumenckich (1) Pozostałe
  • 66%portfela kredytów hipotecznych w złotych, tylko 34% w walutach
  • Kredyt konsumencki stanowi 14.6 %portfela kredytów detalicznych
  3 528 4 016 (1)Pożyczka Ekspresowa Złotowy portfel kredytów hipotecznych
 • 33. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (1) PKB(%R/R ) INWESTYCJE (% R/R) EKSPORT( mld EUR ) KONSUMPCJA (% R/R) Źródło; GUS, NBP
 • 34. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (2) INFLA CJA ,STOPA REFERENCYJNA,3 M WIBOR PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW(T YS .OSÓB ) Źródło; GUS, NBP
 • 35. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (1) DYNAMI KA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM(%R/R ) DYNAMI KA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM(%R/R ) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM(%R / R ) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM(%R / R )
 • 36. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (2) DYNAMI KA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM(% Y TD ) DYNAMI KA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM(% Y TD ) DYNAMI KA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM(% Y TD ) DYNAMI KA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM(% Y TD )
 • Fly UP