...

Konferencja BAV 2013: Kondycja marek w Polsce

by

on

Report

Category:

Marketing

Download: 0

Comment: 0

10,524

views

Comments

Description

Konferencja Brand Asset™ Valuator 2013

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Rafaello, Ptasie Mleczko, Tymbark i Delicje Szampańskie to pięć najsilniejszych marek w Polsce – wynika z najnowszej edycji Brand Asset™ Valuator, największego na świecie badania kondycji marek.

- Przebadaliśmy ponad 1500 marek obecnych na polskim rynku. Ocenialiśmy je pod kątem wyróżnialności, adekwatności, a także szacunku do marki i wiedzy o niej – wyjaśnia Jacek Młynarski, BAV Consulting Director.

Marki o najwyższej wyróżnialności w Polsce w 2013 r. to kolejno: Rafaello, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz National Geographic. Wśród brandów najwyższej adekwatności (czyli dopasowaniu do potrzeb konsumentów) przewodzą: Polski Złoty, Polska (kraj) oraz sieć sklepów Biedronka. Z kolei najwyższym szacunkiem cieszą się: Wedel, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i, mimo zakończenia kariery skoczka narciarskiego, Adam Małysz. Markami, o których Polacy w 2013 r. mają największą wiedzę, są: Polska (kraj), TVP 1 i TVN.

Tegoroczna edycja organizowanego co trzy lata badania jest wspólnym przedsięwzięciem BAV Consulting, Young&Rubicam oraz Millward Brown. Badanie marek BrandAsset®Valuator obecne jest na światowym rynku od 1993 r. i obecnie obejmuje swoim zasięgiem ponad 800 tys. respondentów i ponad 50 tys. marek w 51 państwach. Badaniem polskim objęto marki dóbr i usług z blisko 100 kategorii rynkowych, a także marki instytucji i postaci ze świata polityki, działalności społecznej, kultury i sportu. Badaniem objęto też marki wybranych krajów, miast, wydarzeń i walut.
Download Konferencja BAV 2013: Kondycja marek w Polsce

Transcript

KONDYCJA MAREK W POLSCE

Brand AssetTM Valuator 2013 Warszawa, 03.12.2013

KONDYCJA MAREK W POLSCE

POSIADANIE MARKI JEST DZIŚ KONIECZNOŚCIĄ.

Konsumenci mają do wyboru więcej opcji niż kiedykolwiek. Siła nabywcza i wymagania konsumentów wzrastają. Coraz trudniej przebić się przez natłok komunikatów w mediach. Rośnie znaczenie private labels.

KONDYCJA MAREK W POLSCE

MARKA JEST WARTOŚCIĄ SAMĄ W SOBIE.

osobowość marki

Emocje nie mogą tak po prostu „zawisnąć”. Wymagają podmiotu. Tym podmiotem stała się

Osobowości marek zaczynają być bardziej pociągające, niż ich produkty – produkt jest w odwrocie.

Brand AssetTM Valuator – największe na świecie badanie marek, w którym niemal nie ma pytań o produkt.

Badanie w Polsce: Young & Rubicam i Millward Brown.

KONDYCJA MAREK W POLSCE

CZEgO DZIŚ MARKI NAJBARDZIEJ POTRZEBuJĄ?

• energii • kreatywności • entuzjazmu

• innowacyjności • otwartości • szczerości

KONDYCJA MAREK W POLSCE

REWOLuCJA INfORMACYJNA I CYKLICZNE WAhANIA KONIuNKTuRY OSłABIłY WIELE MAREK, ALE INNE RADZĄ SOBIE ŚWIETNIE.

Ich odwaga w „przekraczaniu granic” kategorii rynkowych i grup celowych sprawia, że systematycznie zwiększają swą moc i potencjał.

DZIęKI BAV ROZuMIEMY MARKI.

Możemy pokazać, jak powstają silne, trwałe markii co jest potrzebne dla ich rozwoju i utwierdzenia silnej pozycji na rynku.

BRAND ASSETTM VALuATOR NA ŚWIECIE

• największa na świecie baza danych marek

• ponad 800 000 respondentów

• niemal 50 000 marek

• ponad 300 pomiarów

• 51 państw

• 20 lat

• 72 różne wymiary wizerunku

• wspólna metodologia

• stałe uaktualnienia

• ponad $130 mln inwestycji

BRAND ASSETTM VALuATOR W POLSCE

• realizacja Millward Brown

• metodologia face to face + self-completion

• ogólnopolska próba reprezentatywna dla populacji 18-69.

• losowa próba warstwowana ze względu na region, wielkość miejscowości, wiek, płeć.

• dane ważone zgodnie ze statystykami GUS.

• wielkość próby netto

powyżej 3000 respondentów

• badania realizowane cyklicznie

w 2001, 2004, 2007 i 2010 r.

• najnowszy pomiar

sierpień, wrzesień 2013 r.

• badanie objęło niemal 1500 marek z blisko 100 kategorii

Większość badań mierzy wybrane wskaźniki kondycji marki wewnątrz kategorii…

BAV pozwala porównywać siłę i stopień rozwoju marki niezależnie od kategorii

Wszystkie silne marki rozwijają się PODOBNIE.

Aby zaistnieć i trwać muszą spełnić cztery warunki,

opisane jako filary Kondycji Marki:

Wszystkie silne marki rozwijają się PODOBNIE.

Aby zaistnieć i trwać muszą spełnić cztery warunki,

opisane jako filary Kondycji Marki:

adekwatnośćwyróżnialność szacunek wiedza

(DIffERENTIATION)

ESENCJA marki Unikalny sens jej istnienia, odmienność obietnicy, podstawa wyboru konsumenta, wartość dodana, skłonność do zapłacenia więcej.

Pierwszym warunkiem budowy trwałej i silnej marki jest WYRóżNIALNOŚć

Unikalne pozycjonowanie, wyróżnialność i spójny system skojarzeń

pozwalają realizować wyższe zyski.

Marki o najwyższej WYRóżNIALNOŚCI w Polsce w 2010 roku

National Geographic

WOŚP

Lipton

Doda

Maryla Rodowicz

Delicje

Porsche

Jacobs (Cronat Gold)

Knoppers

Tymbark

Kabaret Mumio

Vattenfall

Madonna

Ptasie Mleczko

Grażyna Torbicka

Podaruj Dzieciom Słońce

Radio Roxy FM

Australia

Kuba Wojewódzki

BMW

Marki o najwyższej WYRóżNIALNOŚCI w Polsce w 2013 roku

Rafaello

WOŚP

National Geographic

Dumle

Mirinda

Jerzy Janowicz

Delicje Szampańskie

Madonna

Przystanek Woodstock

Justyna Kowalczyk

Davidoff

Podaruj Dzieciom Słońce

Ptasie Mleczko

Merci

Agnieszka Radwańska

Martyna Wojciechowska

Zakopane

Burn

Ferrero Rocher

7 Day` s

Podtrzymywanie WYRóżNIALNOŚCI przez lata jest sztuką. Bardzo trudną ją zbudować, bardzo łatwo stracić.

Kiedy różnica w zapewnianej korzyści i proponowanej przez markę obietnicy przestaje być zauważalna, zaczyna rządzić cena…

Marki, które zanotowały największy spadek WYRóżNIALNOŚCI w latach 2010-2013

Doda

Jacobs Cronat Gold

Kabaret Mumio

Vattenfall

Grażyna Torbicka

Budka Suflera

Lekarze bez Granic

Kabaret Moralnego Niepokoju

Depeche Mode

Ziarenka Smaku

Nestlé Aero

Nescafé Classic

Minute Milky Way

U2

Metallica

Tchibo Exclusive

Big Milk

Fundacja Polsat

Müller Riso

Galeria Centrum

Wyróżnialność powinna trafiać na podatny grunt, pozostawać w zgodzie z potrzebami klienta. Spełnienie tego warunku mierzy filar ADEKWATNOŚCI.

(RELEVANCE)

ADEKWATNY produkt Odpowiednia do niego Cena, Promocja i Reklama, Opakowanie, Dystrybucja i Merchandising.

Marki o najwyższej ADEKWATNOŚCI w Polsce w 2010 roku

Złoty (PLN)

Polska

TVN

Lipton

TVP 1

Nivea

Polsat

Winiary

Olej Kujawski

Vizir

WOŚP

Żywiec Zdrój

Knorr

Pudliszki

Hortex

Cisowianka

Domestos

Saga

Wedel

Tymbark

Marki o najwyższej ADEKWATNOŚCI w Polsce w 2013 roku

Złoty (PLN)

Polska

Biedronka

TVN

Winiary

Nivea

Jogobella

Polsat

TVP 1

Wedel

Żywiec Zdrój

Olej Kujawski

Lipton

Blend-a-Med

Hochland

Tymbark

Google

TVP 2

Rutinoscorbin

Milka

Konsument zaczyna sprawdzać obietnicę złożoną przez markę. gdy ta jest spełniana, docenia to, obdarzając markę zaufaniem. W ten sposób budowany jest filar SZACuNKu.

(ESTEEM)

Jest to miara dotrzymywania OBIETNICY składanej przez markę. Często ma związek z wysoką jakością lub postrzeganą popularnością marki. To również osobiste zaufanie do marki.

Marki o najwyższym SZACuNKu w Polsce w 2010 roku

WOŚP

Polska

Adam Małysz

Mercedes

Wedel

Lipton

TVN

Ptasie Mleczko

Złoty (PLN)

Nivea

Kraków

Delicje Szampańskie

Zakopane

Olej Kujawski

Żywiec Zdrój

Hortex

Winiary

Algida

Adidas

Łaciate

Marki o najwyższym SZACuNKu w Polsce w 2013 roku

Wedel

WOŚP

Adam Małysz

Justyna Kowalczyk

Milka

Ptasie Mleczko

Wisława Szymborska

Hochland

Nivea

Jogobella

Biedronka

Tymbark

Żywiec Zdrój

Mercedes

TVN

Zakopane

Blend-a-Med

Polska

Olej Kujawski

Hortex

Przez lata, wraz z doświadczeniem, gromadzona jest WIEDZA o marce. W zależności od doświadczeń konsumentów stanowi ona bądź kapitał marki, bądź też barierę jej rozwoju.

(KNOWLEDgE)

GŁĘBOKIE rozumienie tego, czym jest dana marka, wgląd w jej sedno, kumulacja wieloletnich wysiłków marketingowych, wszystkie doświadczenia z marką.

Marki o najwyższej WIEDZY w Polsce w 2010 roku

Polska

Złoty (PLN)

TVP 1

WOŚP

Polsat

TVN

TVP 2

Poczta Polska

Adam Malysz

Winiary

Nivea

Biedronka

Ptasie Mleczko

PZU

Pepsi

Tyskie

Lipton

Olej Kujawski

ZUS

Polopiryna

Marki o najwyższej WIEDZY w Polsce w 2013 roku

Polska

TVP 1

TVN

TVP 2

Biedronka

Polsat

Coca-Cola

Zloty (PLN)

Wedel

WOŚP

Maryla Rodowicz

ZUS

Adam Małysz

Żywiec Zdrój

Nivea

Tymbark

Ptasie Mleczko

Winiary

Snickers

Żywiec

filary kondycji jako suma aktywnych i pasywnych wartości marki, tworzą układ współrzędnych…

AKTYWNE WARTOŚCI

SIłA MARKI [BRAND STRENGTH]

Czym marka różni się

od innych. –

Odniesienie do zysków

WYRóżNIALNOŚć

W jakim stopni marka odpowiada na potrzeby

użytkowników. –

Odniesienie do penetracji rynku

ADEKWATNOŚć

Jak bardzo marka obdarzona

jest zaufaniem, spełnia swoje

obietnice. –

Odniesienie do jakości

SZACuNEK

głębokie zrozumienie marki.

– Odniesienie

do doświadczeń konsumenckich

WIEDZA

PASYWNE WARTOŚCI

POZYCJA MARKI [BRAND STATURE]

POWER gRID, który jest sposobem prezentacji kondycji marki.

SI łA

M AR

KI

POZYCJA MARKI SZACuNEK & WIEDZA

W YR

óż N

IA LN

OŚ ć

& A

DE KW

AT N

OŚ C

POWER gRID stanowi więc wizualizację etapu rozwoju marki. TYPOWY MODEL ROZWOJU MARKI:

OBOJęTNOŚć

CIEKAWOŚć ZAANgAżOWANIE

ZMęCZENIE

SI łA

M AR

KI

POZYCJA MARKI SZACuNEK & WIEDZA

W YR

óż N

IA LN

OŚ ć

& A

DE KW

AT N

OŚ C

POWER gRID, który jest sposobem prezentacji kondycji marki.

II ćWIARTKA to nisza rynkowa

i duża szansa na przejście

do pozycji lidera

III ćWIARTKA marki, które znajdują się w tym miejscu swojego rozwoju należą do grupy liderów lub do rynku masowego

Erozja Nowa marka

Zdrowy wzrost

Rozmycie

Niszowość

Słabnięcie

Pozycja lidera

I ćWIARTKA na tym miejscu znajdują się marki nieznane lub dopiero

powstałe – ich dalszy kierunek rozwoju jest zależny

od dobrego zarządzania marką

SI łA

M AR

KI

POZYCJA MARKI SZACuNEK & WIEDZA

W YR

óż N

IA LN

OŚ ć

& A

DE KW

AT N

OŚ C

IV ćWIARTKA tu znajdują się brandy w stanie erozji i upadku

POWER gRID jest też wygodnym narzędziem wyboru strategii zarządzania marką.

Repozycjonuj

Zwiększaj “trial“

Pozyskuj nowych klientów Zadbaj o lojalność i retencję

Rozważ likwidację

Utrzymuj pozycję

SI łA

M AR

KI

POZYCJA MARKI

Inwestuj w PR i motywację zespołu

W pielęgnowaniu marek kluczem do sukcesu jest ZAChOWANIE WłAŚCIWYCh PROPORCJI MIęDZY fILARAMI.

D/R > 100%

> WYRóżNIALNOŚć ADEKWATNOŚć

MARKI Z PRZYSZłOŚCIĄ

Najzdrowsze marki mają wyraźnie większą Wyróżnialność niż Adekwatność.

Im wyższy iloraz D/R (Differentiation / Relevance) tym większa przestrzeń do rozwoju marki.

D/R = 230%

WYRóżNIALNOŚć ADEKWATNOŚć

Opowieść marki nie sprowadza się tylko do kawy. Chociaż marka wciąż osiąga znaczną część zysków z kultowej kawy parzonej „z fusami”, wprowadzono także kawę do ekspresów ciśnieniowych, rozwinięto markowe punkty sprzedaży detalicznej i karty członkowskie.

firma nie podążą za trendami konsumenckimi, lecz stara się je kreować.

BAV USA 2011

D/R = 432%

WYRóżNIALNOŚć ADEKWATNOŚć

Marka idealnie wpisuje się w globalny trend “inteligentnej konsumpcji”.

Zaletą oferty jest prostota produktu oraz pełny dostęp do wszystkich informacji na temat produktu i ceny w jednym miejscu , zarówno z domu poprzez przeglądanie stron internetowych przy planowaniu zakupów, ale także w sklepie w ich trakcie, za pośrednictwem smartfona.

Marka wypełnia bardzo pojemną niszę, dając początek nowej kategorii.

BAV POLSKA 2010

E/K < 100%

SZACuNEK WIEDZA

MARKI BEZ PRZYSZłOŚCI

Zbyt duża Wiedza może być niebezpieczna. “Znam cię, ale nie jesteś niczym specjalnym”. Marka jest bardziej znana niż szanowana.

Niska wartość ilorazu E/K (Esteem / Knowledge) oznacza, że Szacunek w stosunku do znanej marki spada, co oznacza, że coraz więcej konsumentów będzie szukać innych (bardziej wiarygodnych) ofert.

>

E/K = 17%

SZACuNEK WIEDZA

Rola tej marki nie sprowadzała się tylko do stacji muzycznej. Stacja miała ambicje ikony trendsettera pop-kultury.

Dni potęgi telewizji muzycznej jednak się kończą, do większości teledysków można bowiem dotrzeć online, Grupa celowa MTV, tzn. nastolatki woli korzystać z internetu niż z tradycyjnych mediów.

Nośnikiem muzyki stały się telefony komórkowe i inne mobilne urządzenia. Przyszłość marki jest w tej sytuacji mocno problematyczna..

BAV USA 2011

E/K = 10%

SZACuNEK WIEDZA

Marka miała ogromny potencjał, mogła stać się ikoną kategorii ubezpieczeń online, oferując usługę prostą, tanią i silnie zorientowaną na klienta.

Zaprzepaściła jednak ten potencjał niskim poziomem obsługi i innymi błędami marketingowymi, które rodziły plotki o niskiej wiarygodności firmy.

W ten sposób ukształtowała się marka powszechnie znana ale pozbawiona szacunku. Wie o niej wielu, ale tylko nieliczni chcą z niej korzystać.

BAV POLSKA 2010

E/K = 100%

SZACuNEK WIEDZA

Wydaje się, że Nokia na długi czas „spoczęła na laurach”. Pomimo, a może za sprawą wysokiej penetracji na rynku klasycznych telefonów komórkowych, Nokia przez długi czas nie była w stanie skonstruować dobrego smartfona.

Efektem jest absolutna równowaga Szacunku i Wiedzy. Partnerstwo Nokii z Microsoftem może nadrobić zaległości marki w stosunku do konkurentów z Apple, Samsunga i HTC, bądź ostatecznie ją pogrążyć.

BAV USA 2011

KuLTuRA POLSKA W „ŚWIECIE MAREK”

100

100

0

0

TWóRCY KuLTuRY

• Polska

• Wisława Szymborska • Krzysztof Kieślowski • Andrzej Wajda

• Tadeusz Różewicz

• Karol Szymanowski• Jerzy Pilch

• Mirosław Bałka • Tadeusz Kantor

• Witold LutosławskiZdzisław Beksiński • Krzysztof Warlikowski •

Krystian Lupa • grzegorz Jarzyna •

Zbigniew Preisner •

Stanisław Lem • Krzysztof Penderecki •

• Jan Klata

• Wilhelm Sasnal

• Wojciech Smarzowski • Zbigniew herbert

• Krystyna Janda

• Roman Polański • Agnieszka holland

• Marcin Świetlickie

INSTYTuCJE KuLTuRY

100

100

0

0

• Polska

• Wratislavia Cantans

• Malta festival Poznań • Europejskie Centrum Kultury

• Warszawski festiwal filmowy

• Przystanek Woodstock

• MOCAK

• Muzeum Narodowe w Warszawie • heineken Open’r festival

• Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum historii żydówPolskich •

Sacrum Profanum •

TR Warszawa •

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie •

Sinfonia Varsovia •

Teatr Wielki Opera Narodowa •

Mff T-Mobile Nowe horyzonty •

CZYLI MARKI Z ChARAKTEREM

Każda marka, tak jak człowiek, ma własną tożsamość i charakter. Im większa jest Wiedza o marce, tym łatwiej zidentyfikować jej osobowość.

Y&Rchetypes to typologia charakterów marek.

CZARODZIEJ

Transformacja

Równouprawnienie Radość

Mę DR

ZE C

Mą dro

ść

Pr ze

zn ac

zen ie

Mi str

zo stw

o

PA TR

IA RC

h A

Au to

ry te

t Ci

ąg ło

ść Tr

ad yc

ja

BłAZEN

Nowy początek

Kreatywność

Radość

O D

KRYW CA

W yzw

anie Przy goda

Sam opoznanie

Ku SIC

IEL KA

Nie bez

pie czn

a p rz

yje m

no ść

Nie od

pa rta

po ku

sa

Ku sze

nie

DZIEWICA

Niewinność

Bezinteresowność Idealizm

Przynależność

Macierzyństwo

DostatekM ATKA ZIEMIA

Po rz

ąd ek

Bunt

Poszuki w anie

OP IEK

uN

Dy sc

yp lina

Oc hro

na

Ko ntr

ola Zwycięstwo

WOJOW NIK

Akcja

Siła, Honor

Ro ma

nsNam ięt

oś ć,

Bl as

k

WI EL

BI CI

ELMa rze

nieTOW ARZYSZ

Zachęcanie

W sparcie emocjonalne

Przyjaźń

Macierz archetypów

CZARODZIEJ

Mę DR

ZE C

PA TR

IA RC

h A

BłAZEN

O D

KRYW CA

Ku SIC

IEL KA

DZIEWICA

M ATKA ZIEMIA

OP IEK

uN WOJOW

NIK

WI EL

BI CI

EL

TOW ARZYSZ

Archetypy w świecie marek

MARKI ODPORNE NA KONIuNKTuRę

MARKI ODPORNE NA KONIuNKTuRę o największym przyroście siły

KuSZĄCA ROZKOSZ

case

1

KuSZĄCA ROZKOSZ Najlepsze do chrupania

ORZESZKI!

I NIE TYLKO ORZESZKI! ORZESZKI!

WYRóżNIALNOŚć

WYRóżNIALNOŚć

WYRóżNIALNOŚć

ADEKWATNOŚć

ADEKWATNOŚć

ADEKWATNOŚć

SZACuNEK

SZACuNEK

SZACuNEK

WIEDZA

WIEDZA

WIEDZA

KuSICIELKA

2013

2001

SI łA

M AR

KI

POZYCJA MARKI

2001

2007

2010

2010

2001

2013

MARKI, KTóRE ROSNĄ KSZTAłTuJĄC KONSuMENTóW

case

2

MARKI, KTóRE ROSNĄ KSZTAłTuJĄC KONSuMENTóW

Siła adekwatności

KONDYCJA MAREK W POLSCE

2

Marka która porządkuje informacje i przekazuje je ludziom w prosty i przystępny sposób.

Po pierwsze skoncentruj się na użytkowniku - reszta przyjdzie sama!

(jedna z zasad Google)

KONKURS – Stwórz nowe logo Google

Twój rysunek interpretujący hasło Mój pomysł na pomaganie innym może zastąpić oryginalne logo na stronie głównej Google.pl na cały dzień i zobaczą go miliony ludzi. Możesz wygrać stypendium na rozwój artystyczny w wysokości 15 000 złotych oraz grant technologiczny w wysokości 25 000 złotych dla swojej szkoły. Zapytaj swojego nauczyciela i sprawdź na google.pl/doodle4google

wyszukiwarki

mobile

inne

mapy reklama

firma

społeczność

technologia dla dobra

uSługI DLA fIRM I użYTKOWNIKóW INDYWIDuALNYCh

PROJEKTYTEChNOLOgIA

PRACA

WYRóżNIALNOŚć

WYRóżNIALNOŚć

WYRóżNIALNOŚć

ADEKWATNOŚć

ADEKWATNOŚć

ADEKWATNOŚć

SZACuNEK

SZACuNEK

SZACuNEK

WIEDZA

WIEDZA

WIEDZA

2010

2004

2013

CZARODZIEJ

2013

2004

SI łA

M AR

KI

POZYCJA MARKI

20102007

100

100

0

0

WYRóżNIALNOŚć łĄCZENIA BLISKICh

case

3

WYRóżNIALNOŚć łĄCZENIA BLISKICh Znosi  granice w budowaniu relacji i dzieleniu się przeżyciami…

14 385 400

70,84%

11 800 000

realnych użytkowników*

internautów w Polsce (zasięg)

zarejestrowanych użytkowników Polsce**

* Gemius, Megapanel, czerwiec 2013 ** Facebook

W LICZBACh

Sotrender, 10.2013

1 340 000 1 640 000 1 260 000

600 000 380 000 360 000

13-18 19-25 26-33 34-40 41-50

50+

13-18 19-25 26-33 34-40 41-50

50+

1 420 000 1 660 000 1 420 000

680 000 400 000 400 000

FANPAGE TRENDS / październik 2013

UŻYTKOWNICY fACEBOOKA

5,58 mln 5,98 mln

11,56mln

PROfIL użYTKOWNIKA

zmiany, zmiany, zmiany...

2005 2006

2008 2010

2011

http://web.appstorm.net/general/app-news/the-evolution-of-the-facebook-profile/

WYRóżNIALNOŚć

WYRóżNIALNOŚć

ADEKWATNOŚć

ADEKWATNOŚć

SZACuNEK

SZACuNEK

WIEDZA

WIEDZA

2010

2013

ODKRYWCA

2013

SI łA

M AR

KI

POZYCJA MARKI

2010

100

100

0

0

MOC SPEłNIONYCh OBIETNIC

case

4

MOC SPEłNIONYCh OBIETNIC Marka dostarcza najlepsze (polskie) produkty w najlepszej, dostępnej dla każdego cenie.

• Ponad 2200 sklepów w ponad 800 lokalizacjach • Stała współpraca z niemal 500 polskimi producentami 9 na 10 artykułów spożywczych dostępnych w sklepach Biedronka to produkty polskie • Jako pierwsza w Polsce wielka sieć handlowa posiada prestiżowy certyfikat ISO 22000 w zakresie magazynowania i dystrybucji oraz wprowadzania marek własnych • Usługa telefonii komórkowej tuBiedronka • iKasa - płatności mobilne Biedronki

BIEDRONKA JEST TAK BLISKO

KOMuNIKAT PRASOWY

Biedronka coraz bliżej klientów – już 2000 sklepów w Polsce!

Sieć Biedronka jest coraz bliżej Polaków. 8 października w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 366 otwarty został 2000. sklep Biedronka w Polsce. To kolejny kamień milowy w rozwoju sieci w Polsce, której sklepy odwiedza rocznie już blisko

miliard klientów.

Przez ponad 17 lat działalności sieć Biedronka zdołała na stałe wpisać się w krajobraz Polski i podbić serca Polaków. Dlatego na lokalizację 2000. placówki wybraliśmy Łódź, która znajduje się w samym sercu Polski. Dwutysięczny sklep sieci Biedronka w Polsce jest kolejnym etapem w realizacji naszego celu, którym jest uruchomienie 3000 sklepów do 2015 roku.

TOMASZ SUCHAńSKI, Dyrektor Generalny Sieci Biedronka w Polsce

Warszawa, 8 października 2012 r.

PRODuKTY POLECAJĄ SIę

CODZIENNIE NISKIE CENY

DAJ SIę ZASKOCZYć...

KOMuNIKAT PRASOWY

Biedronka gwiazdą jakości obsługi

Jak wynika z badań Polskiego Programu Jakości Obsługi, poziom satysfakcji konsumentów w Polsce z roku na rok

rośnie, a rodzime firmy przykładają coraz większą wagę do kwestii jakości obsługi. Wśród liderów

jakości na polskim rynku niezmiennie znajduje się sieć Biedronka. Już po raz piąty sieć

została wyróżniona tytułem Gwiazda Jakości Obsługi, zajmując pierwsze

miejsce w kategorii „supermarkety”.

Warszawa, 10 kwietnia 2013 r.

MY POLACY TAK MAMY

KOMuNIKAT PRASOWY

My Polacy tak mamy! – przekonuje sieć Biedronka w nowej kampanii

Sieć sklepów Biedronka rozpoczyna nową kampanię reklamową pod hasłem: “My Polacy tak mamy!”.

Kampania odwołuje się do cech, które najczęściej przypisujemy sobie jako Polacy. Jesteśmy

towarzyscy, lubimy spotykać się z bliskimi, ale cenimy też wysoką jakość, smaczne

jedzenie i niskie ceny – przekonują bohaterowie spotów.

Warszawa, 1 lutego 2013 r.

INNE:

• Euro 2012: Wszyscy jesteśmy drużyną narodową: Biedronka sponsorem reprezentacji

• Usługa telefonii komórkowej tuBiedronka

• iKasa - płatności mobilne Biedronki

PATRIARChA

WYRóżNIALNOŚć

WYRóżNIALNOŚć

WYRóżNIALNOŚć

ADEKWATNOŚć

ADEKWATNOŚć

ADEKWATNOŚć

SZACuNEK

SZACuNEK

SZACuNEK

WIEDZA

WIEDZA

WIEDZA

2010

2004

2013

2013

2010

SI łA

M AR

KI

POZYCJA MARKI

2004

2007

100

100

50

50

POTęgA uWIELBIENIA

case

5

POTęgA uWIELBIENIA

Marka, która wprowadza zwykłych konsumentów w świat wielkiej mody. np. Krótkie serie inspirowane kolekcjami projektantów.

SKLEP STACJONARNYSKLEP STACJONARNYSKLEP STACJONARNY

SKLEP STACJONARNYSKLEP STACJONARNY SKLEP STACJONARNY

Najnowocześniejszy i najbardziej luksusowy sklep.

Sklep na światowym poziomie.

Sklep ZARA przy Marszałkowskiej to najbardziej nowoczesny sklep marki w Polsce, w którym znajduje się bardziej ekskluzywna kolekcja.

APLIKACJA MOBILNA APLIKACJA MOBILNAAPLIKACJA MOBILNA

ONLINEONLINE ONLINE

WWW/ E-SKLEP: KOBIETYWWW/ E-SKLEP: KOBIETYWWW/ E-SKLEP: KOBIETY

WWW/ E-SKLEP: MężCZYŹNI WWW/ E-SKLEP: MężCZYŹNI WWW/ E-SKLEP: MężCZYŹNI

WWW/ E-SKLEP: MłODZIEżWWW/ E-SKLEP: MłODZIEżWWW/ E-SKLEP: MłODZIEż

WWW/ E-SKLEP: DZIECI WWW/ E-SKLEP: DZIECI WWW/ E-SKLEP: DZIECI

WWW/ E-SKLEP: MINIWWW/ E-SKLEP: MINIWWW/ E-SKLEP: MINI

WWW/ E-SKLEP: hOME WWW/ E-SKLEP: hOME WWW/ E-SKLEP: hOME

WYRóżNIALNOŚć

WYRóżNIALNOŚć

WYRóżNIALNOŚć

ADEKWATNOŚć

ADEKWATNOŚć

ADEKWATNOŚć

SZACuNEK

SZACuNEK

SZACuNEK

WIEDZA

WIEDZA

WIEDZA

2010

2004

2013

2013

SI łA

M AR

KI

POZYCJA MARKI

2010

2007

2004

100

100

0

0

WIELBICIEL

ODWZAJEMNIONA MIłOŚć

case

6

ODWZAJEMNIONA MIłOŚć

Marka pozwalająca czerpać radość z życia pełnymi garściami. PuRE hAPPINESS w najczystszej postaci.

POPuLARNE fILMY

gadżety aplikacja mobile

KAPSEL! • APLIKACJE • PERSONALIZACJA • gADżETY • gRY • INTERNET

wygaszacze tapetydzwonki

spoty TV

AKCJE! KAPSLOVE WALENTYNKI

MAgNETYCZNE KAPSLE

Z WALENTYNKOWYMI hASłAMI

Przyczepione w miejscach gdzie spotykają się zakochani: ławki, parki, specjalne magnetyczne

plakaty. Kapsel można było wziąć i wręczyć ukochanej osobie.

WYRóżNIALNOŚć

WYRóżNIALNOŚć

WYRóżNIALNOŚć

ADEKWATNOŚć

ADEKWATNOŚć

ADEKWATNOŚć

SZACuNEK

SZACuNEK

SZACuNEK

WIEDZA

WIEDZA

WIEDZA

2010

2001

2013

100

10090

90

SI łA

M AR

KI

POZYCJA MARKI

2001

2013

2010

2007

2004

TOWARZYSZ

NAJSILNIEJSZE MARKI W POLSCE W 2013 ROKu

TOP 5

NAJSILNIEJSZE CEChY WIZERuNKu MARKI:

• Wyjątkowa • Zmysłowa • Wysokiej jakości • Czarująca • Tradycyjna • Towarzyska • Wyróżniająca się • Zachwycająca • Miła • Oryginalna

miejsce

5. WIELBICIEL

NAJSILNIEJSZE CEChY WIZERuNKu MARKI:

• Warta swojej ceny • Godna zaufania • Pełna energii • Wyróżniająca się • Zdrowa • Wysokiej jakości • Przyjazna • Oryginalna • Na czasie • Towarzyska

miejsce

4. TOWARZYSZ

NAJSILNIEJSZE CEChY WIZERuNKu MARKI:

• Wyjątkowa • Zmysłowa • Najlepsza • Czarująca • Wyróżniająca się • Warta swojej ceny • Godna zaufania • Przyjazna • Miła • Wysokiej jakości

miejsce

3. WIELBICIEL

NAJSILNIEJSZE CEChY WIZERuNKu MARKI:

• Wyjątkowa • Zmysłowa • Czarująca • Wysokiej jakości • Oryginalna • Wyróżniająca się • Najlepsza • Lider • Z wyższych sfer • Warta swojej ceny

miejsce

2. WIELBICIEL

...

NAJSILNIEJSZE CEChY WIZERuNKu MARKI:

• Zdrowa • Wyjątkowa • Z osiągnięciami • Odpowiedzialna społecznie • Najlepsza • Przyjazna • Śmiała, odważna • Wyróżniająca się • Niezawodna • Postępowa

miejsce

1. WOJOWNIK

miejsce

1. POTęgA ZRODZONA Z EMPATII

miejsce

1. POTęgA ZRODZONA Z EMPATII Pierwsza organizacja charytatywna, która nie tylko wyciąga rękę po pomoc, ale potrafi się też odwdzięczyć…

miejsce

1. POTęgA ZRODZONA Z EMPATII Pierwsza na tak masową skalę Sprawia, że chcemy się z nią identyfikować Brać w niej udział

miejsce

1. AuKCYJNE „gADżETY”AuDYCJA „SIę KRęCI”ŚWIATEłKO DO NIEBA

E-SKLEP

RATOWNICTWO

AuKCJE ALLEgRO

BIEg

WOLONTARIuSZE

miejsce

1. fINAł ORKIESTRYfINAł ORKIESTRYfINAł ORKIESTRY

MIASTECZKO WOODSTOCK MIASTECZKO WOODSTOCK AKADEMIA SZTuK PRZEPIęKNYCh

A w wyrazie podziękowania za finał Orkiestry…

miejsce

1. uNIWERSYTET WOŚPuNIWERSYTET WOŚP

SZKOLENIA PATROLuSZKOLENIA PATROLu SZKOLENIA PATROLu

50 NAJSILNIEJSZYCh MAREK w Polsce w 2013 roku (ranking wg Siły marki)

WOŚP Rafaello Ptasie Mleczko Tymbark Delicje Szampańskie Jogobella Polska TVN National Geographic TVN 24 Hochland Milka Coca-Cola Jacobs Wedel Lenor Biedronka

Zakopane Podaruj Dzieciom Słońce Google Polsat Bonduelle Nivea Kraków Alpejskie Mleczko Łowicz (prod. mleczne) Jacobs Krönung Mirinda Pudliszki Justyna Kowalczyk Rutinoscorbin Prince Polo Ferrero Rocher Adidas

Lipton Wawel Nokia Muszynianka Hortex Winiary Nutella Electrolux Media Markt Danone Pepsi Lipton Ice Tea Merci Delecta Microsoft Lidl

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

DZIęKuJEMY I ZAPRASZAMY

Brand AssetTM Valuator 2013 Warszawa, 03.12.2013

Fly UP