...

Użytkownicy o ankietach internetowych

by radoslaw-macik

on

Report

Category:

Marketing

Download: 0

Comment: 0

2,724

views

Comments

Description

Prezentacja z XVIII Warsztatów Metodologicznych im. prof. Stefana Mynarskiego dotycząca percepcji ankiet internetowych przez respondentów i marketerów stosujących je w pracy zawodowej
Download Użytkownicy o ankietach internetowych

Transcript

 • 1. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej – wskazówki dla skuteczniejszego ich stosowania dr hab. Radosław Mącik www.umcs.plXVIII Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego, Katowice, 6 maja 2014
 • 2. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Nota metodologiczna  Prezentacja bazuje na badaniach percepcji ankiet internetowych uczestników studiów podyplomowych, dot. marketingu i marketingu internetowego, realizowanych jako wstępne zadanie przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotu Techniki badań internetowych.  Liczebność próby celowej n=198, liczebności analizowanych grup: korzystający z ankiet w pracy zawodowej n=50, niekorzystający n=148.  Dane zbierano w 5 głównych falach w okresie 2011-13. Analiza grup w czasie nie wykazała istotnych różnic pomiędzy nimi.  Dodatkowo przedstawiono wstępny model czynników wpływających na porzucenie ankiety w trakcie jej wypełniania. 2
 • 3. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Z lubelskiej prasy… http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,15888730,Na_ksiazki_ani_grosza__Kieszenie_studentow_pustoszy.htm 3 xxxxxxxx
 • 4. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Pierwsze skojarzenie – niekorzystający z ankiet 4
 • 5. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Pierwsze skojarzenie – korzystający z ankiet 5
 • 6. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Pierwsze skojarzenie – porównanie grup 6
 • 7. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Skojarzenia (3 łącznie) – niekorzystający z ankiet 7
 • 8. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Skojarzenia (3 łącznie) – korzystający z ankiet 8
 • 9. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Skojarzenia (3 łącznie) – porównanie grup 9
 • 10. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Odczucia związane z ankietami internetowymi 10 62.0% 54.0% 40.0% 36.0% 30.0% 18.0% 16.0% 16.0% 12.0% 2.0% 2.0% 2.0% 59.0% 52.8% 41.0% 41.7% 18.8% 10.4% 22.2% 16.7% 19.4% 1.4% 4.2% 1.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% poczucie straty czasu znudzenie bycie pomocnym obojętność brak prywatności zainteresowanie ciekawość deja vu bierność ekscytacja wdzięczność zaskoczenie korzystał/a nie korzystał/a p<0,1
 • 11. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Ankiety internetowe są zbyt długie, ale…  Badani oczekują ankiet o przeciętnie 10 pytaniach, rozmieszczonych na 3 ekranach, których wypełnianie trwa przeciętnie 5 minut  co da się zbadać w 5 minut ???  Doświadczają mniej więcej dwukrotnie dłuższych ankiet niż preferują. 11 doświadczone oczekiwane doświadczone oczekiwane doświadczone oczekiwane
 • 12. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Pozytywne doświadczenia zlecających badanie ankietą internetową + zgromadzona spora baza pozwalająca określić benchmarki dla kategorii, szybkość i niewysoki koszt przeprowadzenia badania uzyskaliśmy szczere rozbudowane odpowiedzi Klientów na temat funkcjonowania firmy, zawierające konkretne wskazówki co zrobić by zmienić sytuacje na lepsze były anonimowe wiec odpowiedzi było dużo i nawet ankiety dłuższe były wypełniane. każdy wypełniający w zależności od odpowiedzi jakich udzielił był testerem wybranego produktu i poczuł się zaangażowany z marka. Szczere odpowiedzi, szybka reakcja respondentów Szybko dostarczone odpowiednie dane. Brak kosztów gdy ankieta jest realizowana własnymi zasobami. Miarodajne wyniki, z których można wyciągać konkluzje i wnioski. Badanie szybkie, tańsze z możliwością dotarcia do szerokiej grupy konsumentów 12
 • 13. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Pozytywne doświadczenia użytkowników danych zebranych ankietą internetową + łatwość generowania raportów i ich analiza, szybkość reakcji, łatwość dostarczania danych, szybko można zebrać potrzebne informacje badanie jest tanie, można łatwo wygenerować raport, łatwiej je przeprowadzić. praktycznie są bez kosztowe, można szybko zobaczyć wyniki badania, szybkie, elastyczne, gotowe narzędzia dostępne za darmo, szybko, tanio, brak przepisywania wyników są interesujące, ponieważ pokazują inny od mojego punkt widzenia, pozwalają wyciągnąć wnioski odnośnie własnej pracy, zauważyć inny punkt widzenia anonimowe podzielenie się opinią na dany temat, feedback od klientów dotyczących materiałów promocyjnych firmy i sugestie, jak je ulepszyć, wiadomo co zmienić sprawiają mało problemu przy wypełnianiu, krótki czas na wypełnienie, okienka wyboru 13
 • 14. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Negatywne doświadczenia zlecających badanie ankietą internetową ‒ dużo pracy po stronie technicznej i pewne problemy z organizacja całego przedsięwzięcia, efektywność raczej średnia trudności techniczne w kodowaniu strony obiekcje co do jakości panelu badawczego, moim zdaniem mało jakościowe wyniki [niskiej jakości] mała liczba zwrotówczas - oczekiwanie na badanie niektóre odpowiedzi były nieprzyjemne w słowach, pisanie nie na temat, obelgi 14
 • 15. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Negatywne doświadczenia użytkowników badań ankietą internetową ‒ mam wątpliwości co do wiarygodności wyników. niepewność, czy ktoś dobrze zrozumiał pytanie, czy przyłożył się do ankiety lekceważenie ankiet przez respondentów, tak jak teraz podczas tej ankiety! ciężko było znaleźć odpowiednia próbę do badania (niechęć respondentów) ciężko było dobrać reprezentatywną próbę, a potem przekonać do udziału w badaniu badanie może nie trafiać do pożądanej grupy. ludzie udzielają najprostszych możliwych odpowiedzi żeby szybko skończyć ankietę respondenci często podają nieprawidłowe dane o sobie, co może zaburzyć wyniki badania wypełnianie zabiera zbyt wiele czasu zbyt dużo pytań mało elastyczne narzędzia, dodatkowe opcje płatne koszt niska reakcja na badanie. mała liczba respondentów nikt ich nie wypełnia niechęć do wypełniania ankiet ankieta irytuje użytkownika, duża liczba porzuceń ankiety niska zwrotność, problemy techniczne zwrotność ankiet mniej niz 50% 15
 • 16. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Porzucenia ankiety w trakcie jej wypełniania – przykład – dane surowe 16 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Strona1 Strona3 Strona5 Strona7 Strona9 Strona11 Strona13 Strona15 Strona17 Strona19 Strona21 Strona23 Strona25 Strona27 Strona29 Strona31 Strona33 Strona35 Strona37 Strona39 Strona41 Strona43 Strona45 Strona47 Strona49 Pierwsze pytanie o tzw. strukturze macierzowej – Skala typu Likerta odrzuciło 31,3% respondentów - prawie 250 osób Dodatkowe pytanie po przejściu warunkowym – krótka ścieżka boczna Przejście warunkowe – początek dłuższej ścieżki Mała grupa odesłana warunkowo w boczną ścieżkę Kolejne skale typu Likerta odrzucają po ok. 5% respondentów
 • 17. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Wstępny model czynników wpływających na porzucenie ankiety w trakcie jej wypełniania  Wstępny model oparty na analizie 11 zrealizowanych projektów badawczych  R2 = 0,952; Skorygowane R2 = 0,904  Współczynniki modelu: 17 Współczynnikia Zmienne modelu Współczynniki niestandaryzowane Współczynniki standaryzowane t Istotność B Błąd standardowy Beta (Stała) ,082 ,066 1,245 ,268 liczba_ankiet_rozpoczętych ,000 ,000 ,233 2,104 ,089 liczba_stron_ankiety ,010 ,002 ,664 4,384 ,007 zachęta_finansowa_dummy ,403 ,070 ,660 5,764 ,002 zachęta_niefinansowa_dummy -,487 ,088 -,799 -5,545 ,003 przymusowy_charakter_dummy -,224 ,087 -,274 -2,563 ,050 a. Zmienna zależna: odsetek_ankiet_porzuconych
 • 18. Percepcja ankiet internetowych w grupach osób korzystających z nich i niekorzystających w pracy zawodowej e: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl slideshare: rmacik Wnioski  Grupy w zasadzie nie różnią się w swoich ogólnych opiniach.  Osoby niekorzystające w pracy zawodowej z ankiet internetowych mają do nich raczej negatywny stosunek wynikający z kontaktu z ankietami jako respondenci.  Druga grupa dostrzega zarówno zalety, jak i wady korzystania z ankiet internetowych, wynikające z kontaktu z ich tworzeniem i wykorzystaniem ich wyników.  Porzucaniu ankiet sprzyja ich długość mierzona liczbą ekranów, a także ich masowy charakter – duża liczba rozpoczynających ankietę zwiększa stopę porzuceń.  Porzucanie ankiet jest mniejsze przy zastosowaniu zachęt niematerialnych i w warunkach obligatoryjności udziału w nich. W analizowanym przypadku zachęty materialne (losowanie nagrody) nie były skuteczne. 18
 • 19. Dziękuję za uwagę www.umcs.pl
 • Fly UP