...

Dziennikarz, redaktor i inne profesje medialne

by piotr-drzewiecki

on

Report

Download: 0

Comment: 0

4,623

views

Comments

Description

 
Download Dziennikarz, redaktor i inne profesje medialne

Transcript

 • 1. Dziennikarz, redaktor i inne profesje medialne Wstęp do dziennikarstwa
 • 2. Kim jest dziennikarz?  Prawo prasowe z 1984 r., art. 7:  Dziennikarz to osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.
 • 3. Praca i współpraca dziennikarska  Dziennikarz etatowy – umowa o pracę, wynagrodzenie za dyspozycyjność – podstawa, ilość tekstów do napisania obowiązkowo w ramach podstawy, stała praca  Współpracownik na umowę o dzieło – wierszówka, honorarium  Współpraca stała lub dorywcza  Cykle lub pojedyncze artykuły
 • 4. Freelancer i dziennikarz etatowy  Wąskie grono dziennikarzy etatowych  Freelancer (ang.) – współpracownik, wolny strzelec, niezwiązany z żadną redakcją  Ilość freelancerów na prasowym rynku pracy miarą rozwoju dziennikarstwa danego kraju  Niemcy: 1/3 dziennikarzy to niezależni współpracownicy (M. Kunczik)
 • 5. Freelancer i dziennikarz etatowy  Agencje dziennikarskie dostarczające teksty redakcjom, zrzeszające współpracowników  Freelancer może pisać o czym chce i gdzie chce – swoboda w wymyślaniu tematów  Musi być konkurencyjny względem dziennikarzy etatowych, pisać lepsze od nich teksty zostały opublikowane  Niezmiernie trudno uczynić z tego zawód podstawowy – doświadczeni publicyści i reporterzy
 • 6. Zawodowe dylematy dziennikarza  Czy da się z tego wyżyć? - stabilność finansowa  Czy mogę realizować się w tym, co robię? - niezależność dziennikarska  Dziennikarz etatowy częściej zadaje sobie to drugie pytanie, współpracownik - pierwsze
 • 7. Niejednorodna kategoria zawodowa dziennikarzy  Definiowanie przez gatunki, jakie się uprawia (rodzaj materiału prasowego) – reporter, publicysta, felietonista  Definiowanie przez formę zatrudnienia i stopień związania z redakcją – dziennikarz etatowy, współpracownik
 • 8. Typologia zawodów dziennikarskich  Ze względu na rodzaj medium: dziennikarz radiowy, telewizyjny, prasowy  Ze względu na zasięg medium: dziennikarz prasy lokalnej, korespondent zagraniczny  Ze względu na tematykę: dziennikarz sportowy  Ze względu na sposób zdobywania informacji: dziennikarstwo śledcze i wcieleniowe  Ze względu na pozycję w hierarchii redakcyjnej
 • 9. Hierarchia zawodowa w dziennikarstwie  Hierarchiczność (red. naczelny – dziennikarz) a praca zespołowa w redakcji (kolegialność)  Stopnie hierarchii: redaktor  redaktor naczelny – reprezentacja, naczelny odpowiedzialność prawna redaktorzy,  sekretarz redakcji – sekretarz redakcji, organizacja pracy kierownicy działów redakcji, bieżący numer, makietowanie  redaktorzy - dziennikarze przygotowanie publikacji  kierownicy działów – dobór tematów  dziennikarze
 • 10. Dziennikarz i redaktor  Nie każdy dziennikarz jest redaktorem, ale każdy redaktor powinien być dziennikarzem  Lepiej płatne stanowiska związane z zarządzaniem i kontrolą  Bliższe dziennikarstwu reporterstwo niż bycie naczelnym  Potrzebne inne umiejętności: redaktor, sekretarz redakcji - menedżer organizujący pracę redakcji  Awans z redaktora na naczelnego - w niedużym stopniu można wykorzystać swoje umiejętności dziennikarskie  „drenaż talentów dziennikarskich” (M. Kunczik)
 • 11. Zawody pokrewne dziennikarstwu  Praca z informacją prasową:  Prezenter radiowy, telewizyjny  Pracownik agencji public relations  Rzecznik prasowy instytucji
 • 12. „Freelancerów” sposób na życie Iwona Aleksandrowska, Free, ale zależny, „Press” marzec 2010.
 • 13. Ja, dziennikarz Jaki zawód związany z mediami odpowiada mi najbardziej? Dziennikarstwo czy public relations? Jak widzą swoją karierę zawodową teraz, za 5 lat, za 10 lat?
Fly UP