System is processing data
Please download to view
...

Hej.mielec.pl - Kolejowe inwestycje w nowej perspektywie UE na Podkarpaciu

by przemek

on

Report

Download: 0

Comment: 0

4,231

views

Comments

Description

Hej.mielec.pl - Kolejowe inwestycje w nowej perspektywie UE na Podkarpaciu
Download Hej.mielec.pl - Kolejowe inwestycje w nowej perspektywie UE na Podkarpaciu

Transcript

  • 1. Planowane inwestycje w infrastrukturze kolejowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
  • 2. lp. Nazwa zadania Wartość w mln zł Długość km RPO WP 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec (dokończenie robót) 40 11 2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz (dokończenie robót) 152 50 3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 odcinek Padew Narodowa – Mielec - Dębica 140 48 4. Modernizacja dworca PKP Rzeszów (Intermodalne Centrum Przesiadkowe) 175   5. Rewitalizacja kolei dojazdowej „Przeworsk Wąskotorowy Dynów” 20 46 6. Rozbudowa terminala LHS w Woli Baranowskiej 73   7. Zakup pojazdów szynowych   65,4   RAZEM 665,4 155 Rezerwa RPO WP 8 Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – granica województwa (dokończenie) 45 15 9 Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze -Szebnie ewentualnie rewitalizacja linii l-618 100/ 10 10/ 4 10 Rewitalizacja linii kolejowej nr-107 Zagórz – Łupków 150   RAZEM 295 25 Koleje Regionalny Program Operacyjny: 472 622 888 PLN
  • 3. lp. Nazwa zadania Wartość w mln zł Długość km PO PW 1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku granica województwa – Ocice – Padew Narodowa 90 32,7 2 Rewitalizacja linii nr 78 Sandomierz-Grębów 12 9 3 Rewitalizacja linii kolejowej nr 74 Stalowa Wola - Sobów 100 24,4 4 Modernizacja linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – granica województwa podkarpackiego 120 27,5 RAZEM 322 93,6 POIiŚ 1. Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii 450-500   2. Modernizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (modernizacja stacji Rzeszów) 250   RAZEM 750   Koleje
  • 4. Przykładowy projekt strategiczny – rewitalizacja linii kolejowej L25 wraz z Rozbudową terminala LHS w Woli Baranowskiej i linią kolejową L79 2A – linia kolejowa Padew Narodowa- Wola Baranowska 2B – terminal przeładunkowy 6 – droga powiatowa (RPO) 3 – linia kolejowa Ocice-Sandomierz 5 – droga gminna (RPO) 2 – fragment linii kolejowej L25 Ocice – Padew Narodowa (PO PW) 4 – fragment linii kolejowej L25 – Padew Nar. – Mielec – Dębica (RPO WP) 4
  • 5. Linie kolejowe na Podkarpaciu – część północna
  • 6. Linie kolejowe na Podkarpaciu – część północna
  • Fly UP