System is processing data
Please download to view
...

Pokolenie Kolumbów

by rakso332

on

Report

Download: 0

Comment: 0

12,174

views

Comments

Description

Prezentacja
Download Pokolenie Kolumbów

Transcript

 • 1. POKOLENIE KOLUMBÓW
 • 2. Młodych około dwudziestoletnich ludzi biorących udział w walce z okupantem nazwano Kolumbami.Określenie to wzięło się od tytułu książkiRomana Bratnego – „Kolumbowie rocznik 20”. Młodzież z tych roczników walczyła o nowy świat,o wolną od nacjonalizmu i hitlerowskiego bestialstwa Europę.Byli jak Kolumb, odkrywcami –zdobywcami nowego, lepszego świata. Kolumbowie - pokolenie tragiczne
 • 3. Po wybuchu wojny, młodzi świeżo upieczeni maturzyści, musieli zająć się zupełnie innymi sprawami niż te,które zwykle absorbują osoby wkraczające w dorosłość.Wychowanie domowe i szkolne, a zwłaszcza harcerskiepozwoliło realizować najwspanialsze ideały moralne i patriotyczne. Dojrzewanie do poważnych zadań
 • 4. Działania zbiorowe ukształtowały u młodzieży walczącejz okupantem wiele istotnych cech.Można wśród nich wyróżnić: uczciwość, solidarność, cierpliwość, poświęcenie dla innych. Braterstwo i służba Istotne były również formy samokształcenia: pogłębianie wiedzyi uczuć patriotycznych.Wszystko to składało się na końcowy efekt tak znaczący w dobie okupacji: potrafili ze sobą dobrze współpracować, liczyć na siebiew każdej sytuacji, umieli również dążyć do wytyczonych celów metodycznie i co najważniejsze sumiennie przygotowywać akcjew ramach Małego Sabotażu czy Działania Dywersyjne.
 • 5. Zakrojony na szeroką skalę Mały Sabotaż polegał nadrobnych akcjach przeciwko okupantowi.Chociaż w nazwie znajduje sięprzymiotnik „mały”, to naprawdębyły to niebagatelne wyczynymłodych ludzi, których skutektrudno przecenić. Mały Sabotaż Graffiti Małego Sabotażu
 • 6. Jedną z form działalności sabotażowej było: niszczenie zdjęć niemieckich oficerów; napisy i rysunki na murach; ulotki; oblewanie żrącym płynem odzieży zwłaszcza kobiet spacerujących z Niemcami; gazy łzawiące lub pobudzające wymioty(stosowane w kinach, niemieckich sklepach,lokalach rozrywkowych); zrywanie plakatów.Akcjąbardzo niebezpieczną było zrywanieniemieckich flag i zawieszanie polskichz okazji 3 maja i 11 listopada.Mały Sabotaż
 • 7. Stałym zwyczajem należącym również do Małego Sabotażu było rysowanie znaku Polski Walczącej – kotwicy.Do tego celu opracowano nawet specjalne pieczęcie z poduszką nasączoną farbą i przyrząd do pisania grubymi literami wysoko na murach.Znak Polski Walczącej namalowanyprzez Jana Guta na placu Unii Lubelskiej w Warszawie.Po przeciwnej stronie cokołu Pomnika Lotnika Kotwicę namalował Jan Bytnar ps. „Rudy”.Mały Sabotaż
 • 8. Z bronią w ręku Okres dywersji był wypełniony różnymi zadaniami.Jedne udało się zrealizować bez większych problemów i strat,w innych walczący zginęli lub odnieśli rany.Przykładami Działań Dywersyjnych sąm.in. wysadzanie pociągu z transportemwiozącym niemiecki sprzęt wojenny.Można wśród nich wyróżnić jeszczeodbicie więźniów z pociągu wiozącegoich do obozu zagłady w Oświęcimiu.Walka z bronią w ręku dawała młodymludziom okazję do zaświadczeniawłasnym życiem patriotycznej postawy.
 • 9. Krzysztof Kamil Baczyński W ł adys ł aw Bartoszewski Miron Bia ł oszewski Teresa Bogus ł awska Wacław Bojarski Tadeusz Borowski Roman Bratny Olgierd Budrewicz Jan Bytnar Jerzy Ficowski Tadeusz Gajcy Kazimierz Górski Zbigniew Herbert Gustaw Herling-Grudzi ń ski Krystyna Krahelska Stanisław Lem Wojciech Mencel Mieczysław Pawlikowski Włodzimierz Pietrzak Jan Romocki Tadeusz Różewicz Stanisław Staszewski Zdzisław Stroiński Józef Szczepański Wisława Szymborska Andrzej Trzebiński Karol Wojtyła Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 10. Pseudonimy:„ Jan Bugaj ” ,„ Emil ” ,„ Jan Krzyski ” ,„ Krzysztof ” ,„ Piotr Smugosz ” , „ Krzysztof Zieliński ” ,„ Krzyś ” .Urodzony 22 stycznia 1921, zmarł 4 sierpnia 1944 roku.Polski poeta czasu wojny, podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów, pochodzenia polsko-żydowskiego.Zginął w czasie powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej. Krzysztof Kamil Baczyński Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 11. Urodzony 19 lutego 1922 w Warszawie –polski polityk, dziennikarz, pisarz,działacz społeczny i historyk.Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej,działacz Polskiego Państwa Podziemnego,uczestnik powstania warszawskiego. Władysław Bartoszewski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 12. Urodzony 30 czerwca 1922 w Warszawie,zmarł 17 czerwca 1983 w Warszawie –polski poeta, prozaik, dramatopisarzi aktor teatralny. Debiutował w krakowskim „Życiu Literackim”w 1955 w ramach Prapremiery pięciu poetówobok wierszy m.in. Herberta. Miron Białoszewski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 13. • Urodzona 13 lipca 1929 w Warszawie,zmarła 1 lutego 1945 – polska poetka.W 1941 wstąpiła do konspiracji – należała do 6. Warszawskiej Żeńskiej DrużynyHarcerskiej Szarych Szeregów.Została aresztowana 23 lutego 1944 przezgestapo, osadzona w więzieniu na Pawiakui tam torturowana na przesłuchaniach. Teresa Bogusławska Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 14. Urodzony 30 października 1921,zmarł 5 czerwca 1943 w Warszawie – polski poeta.Pisał pod pseudonimami:„ Jan Marzec”, „ Wojciech Wierzejewski”, „Marek Zalewski”.Członek organizacji konspiracyjnejKonfederacja Narodu.Wraz z Bronisławem Kopczyńskim zainicjowałwydawanie podziemnego miesięcznikakulturalnego „Sztuka i Naród”, którego zostałdrugim redaktorem naczelnym w styczniu 1943. Wacław Bojarski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 15. Urodzony 12 listopada 1922 w Żytomierzu,zmarł 3 lipca 1951 w Warszawie – polski poeta,prozaik, publicysta.W 1943 roku Borowski został wywieziony doniemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.Kontynuował tam twórczość literacką, piszącm.in. wiersze, piosenki i kolędy, a także listydo narzeczonej Marii. Tadeusz Borowski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 16. Urodzony 5 sierpnia 1921 w Krakowie – polskiprozaik, poeta, publicysta i scenarzysta filmowy.W czasie okupacji niemieckiej współpracował z pismem Kuźnia (1943-1944),a następnie był redaktorem tajnego pismaliterackiego Dźwigary (1944), był równieżoficerem Armii Krajowej i walczył w powstaniu warszawskim oraz przebywał w obozachjenieckich. Roman Bratny Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 17. Urodzony 10 lutego 1923 r. w Warszawie –dziennikarz, reportażysta, pisarz, varsavianista,podróżnik.Żołnierz Armii Krajowej (pseud. „Konrad”),uczestnik powstania warszawskiego(zgrupowanie Żmija, obwód Żywiciel), w stopniukaprala podchorążego. Współredagowałpowstańcze pismo „Dziennik Radiowy 22.Obwodu AK”. Olgierd Budrewicz Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 18. Pseudonim „Rudy”, „Czarny”, „Janek”,„ Krokodyl”, „Jan Rudy”.Urodzony 6 maja 1921 w Kolbuszowej,zmarł 30 marca 1943 w Warszawie –harcmistrz, podporucznik AK bojownikSzarych Szeregów. Od początku II wojnyświatowej aktywnie uczestniczyłw konspiracyjnych działaniach Szarych Szeregów.Jego pseudonimem – „Rudy” nazwano 2. kompanię harcerskiegobatalionu AK Zośka. Jan Bytnar Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 19. Urodzony 4 września 1924 w Warszawie,zmarł 9 maja 2006 w Warszawie – polskipoeta, eseista, autor tekstów piosenek,prozaik, tłumacz, żołnierz Armii Krajowej(ps. „Wrak”), uczestnik powstania warszawskiego, znawca folklorużydowskiego i cygańskiego.W powstaniu walczył jako żołnierz pułkuAK „Baszta” na Mokotowie. Jerzy Ficowski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 20. Pseudonim „Karol Topornicki”,„ Roman Oścień”, „Topór”ur. 8 lutego 1922 w Warszawie,zm. 16 sierpnia 1944 w Warszawie – polski poeta czasu wojny, żołnierzArmii Krajowej.Obok Krzysztofa Kamila Baczyńskiegouważany za najwybitniejszego poetępokolenia kolumbów. Tadeusz Gajcy Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 21. Urodzony 2 marca 1921 we Lwowie,zmarł 23 maja 2006 w Warszawie, polskipiłkarz, występujący na pozycji napastnika,trener piłkarski oraz działacz.W latach 1970-1976 był selekcjoneremreprezentacji Polski. Kazimierz Górski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 22. Urodzony 29 października 1924 we Lwowie,zm. 28 lipca 1998 w Warszawie – polski poeta,eseista, dramatopisarz, autor słuchowisk;kawaler Orderu Orła Białego.Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof.Po zajęciu Lwowa przez Niemców kontynuowałnaukę na tajnych kompletach, gdzie uzyskałmaturę (w styczniu 1943).W tym samym czasie prawdopodobniezaangażował się w działalność konspiracyjną (AK). Zbigniew Herbert Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 23. Urodzony 20 maja 1919 r. w Skrzelczycach,zmarł 4 lipca 2000 r. w Neapolu – pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień łagrów.15 października 1939 założył wrazz kolegami jedną z pierwszych polskich organizacji konspiracyjnych Polską Ludową Akcję Niepodległościową (PLAN).Był jej szefem przez 2 miesiące. Gustaw Herling-Grudziński Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 24. Krystyna Krahelska pseudonim „Danuta”ur. 24 marca 1914 w rodzinnym majątkuw Mazurkach nad rzeką Szczarą, na terenieobecnej Białorusi; zm. 2 sierpnia 1944w Warszawie – poetka, harcerka, etnografka,żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszawskiego.W powstaniu warszawskim sanitariuszka1108. plutonu (d-ca ppor. „Wron” KarolWróblewski) w 3. szwadronie 1. dywizjonu „Jeleń” 7. Pułku Ułanów Lubelskich AK pod pseudonimem „Danuta”. Krystyna Krahelska Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 25. Urodzony 12 września 1921 we Lwowie,zmarł 27 marca 2006 w Krakowie - polskipisarz, filozof, futurolog, eseista i satyryk.Był współpracownikiem PolskiegoPorozumienia Niepodległościowego. Pierwszymi utworami Lema byłyopowiadania i wiersze o tematyceokupacyjnej drukowane w 1946 nałamach Kuźnicy, Żołnierza Polskiegoi Tygodnika Powszechnego.Stanisław Lem Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 26. Wojciech Bernard Mencel ps. „Paweł Janowicz” ur. 21 maja 1923w Pabianicach, zm. 13 września 1944 w Warszawie – polski poeta, kapral podchorąży, powstaniec warszawski.Podczas powstania warszawskiego żołnierz Armii Krajowej.Był wtedy dowódcą patrolu megafonów Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Wojciech Mencel Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 27. Urodzony 9 stycznia 1920 w Żytomierzu,zmarł 23 grudnia 1978 w Warszawie – aktor.Podczas II Wojny Światowej sierżantbombardier Polskich Sił Powietrznych naZachodzie.Podczas II wojny światowej był lotnikiem RAF-uw polskich Dywizjonach 300 i 301. Łącznie wykonał 29 lotów bojowych. Mieczysław Pawlikowski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 28. Pseudonim „Balk”, „Andrzej Ados”,„ Juliusz Wolden” ur. 7 lipca 1913w Warszawie, zm. 22 sierpnia 1944 tamże –polski poeta, prozaik i krytyk literacki.Uczestnik powstania warszawskiego, zginąłw 20. dniu walk na Starym Mieście. Włodzimierz Pietrzak Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 29. Pseudonim „Bonawentura” 17 kwietnia 1925 –18 sierpnia 1944, podporucznik Armii Krajowej,podharcmistrz, poeta.Pracę konspiracyjną rozpoczął w 1941w organizacji młodzieżowo-wychowawczej„ Przyszłość” („Pet”), w grupie mokotowskiej.Od jesieni 1941, gdy „Pet” włączył się w praceorganizacji „Wawer”, Romocki brał udziałw akcjach małego sabotażu. Jan Romocki Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 30. Urodzony 9 października 1921 w Radomsku –polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta.Został zaprzysiężony w Armii Krajowej(pseudonim „Satyr”) w 1942 przez swojegobrata Janusza (ps. „Gustaw”, „Zbych”). Pisał wiersze i zajmował się dziennikarstwem(prowadził pismo „Czyn Zbrojny”).Jego poezja była podziwiana przezpartyzantów. Tadeusz Różewicz W 1944 powstały „Echa leśne” uważane za właściwy debiut literackiRóżewicza. Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 31. Urodzony 18 grudnia 1925w Pabianicach, zmarł 22 stycznia1973 w Paryżu – polski poeta i bard.W czasie II wojny światowej brał udział w powstaniu warszawskim na Pradze.Powstanie w tej części miasta zakończyło się na długo przedkapitulacją AK, więc Staszewski nie mógł liczyć na status żołnierza i groziłomu natychmiastowe rozstrzelanie. Stanisław Staszewski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 32. Pseudonim „Marek Chmura”, urodzony29 listopada 1921 w Warszawie, zmarł16 sierpnia 1944 tamże - polski poeta pokolenia kolumbów, żołnierz Armii Krajowej.Od 1942 należał do grupy polonistów skupionychwokół konspiracyjnego miesięcznika Sztukai Naród.Był żołnierzem AK, ukończył tajną podchorążówkę. Zdzisław Stroiński Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 33. Pseudonim „Ziutek” urodzony 30 listopada 1922w Łęczycy, zmarł 10 września 1944w Warszawie – polski poeta, powstaniecwarszawski, żołnierz batalionu ParasolArmii Krajowej.Był uczestnikiem licznych akcji bojowych,m.in. zamachu na generała SS WilhelmaKoppego w Krakowie (Akcja Koppe).Gdy wybuchło powstanie warszawskie,był dowódcą drużyny w Parasolu. Józef Szczepański Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 34. Urodzona 2 lipca 1923 w Bninie – polskapoetka, eseistka i krytyk literacki, tłumacz,felietonistka; członek Stowarzyszenia PisarzyPolskich i Polskiej Akademii Umiejętności,laureatka literackiej Nagrody Nobla (1996). Pierwsze wiersze opublikowała w krakowskim„ Dzienniku Polskim”, następnie w „Walce”i „Pokoleniu”.Wisława Szymborska Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 35. Pseudonim „Paweł Późny”, „Stanisław Łomień”,„ Andrzej Jarociński” urodzony 27 stycznia 1922w Radgoszczy koło Łomży, rozstrzelany12 listopada 1943 w Warszawie – polskipoeta, dramaturg, krytyk literacki i publicysta.W konspiracji angażował się przede wszystkimw organizację ruchu literackiego, był nie tylko twórcą, ale także wizjonerem,teoretykiem, ideologiem kultury.Andrzej Trzebiński Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 36. Karol Józef Wojtyła urodzony 18 maja 1920w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005w Watykanie – polski duchownyrzymskokatolicki, arcybiskup krakowski,kardynał, papież (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), sługa Boży Kościołakatolickiego, kawaler Orderu Orła Białego.Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturgi pedagog.Karol Wojtyła Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. Przedstawiciele Pokolenia Kolumbów
 • 37. Twórczość poetów, dla których przełomowym wydarzeniem pokoleniowym była II wojna światowa, zwana jest „poezją apokalipsy spełnionej”.Oznacza ona spełnienie katastroficznych wizji, totalną zagładę dotychczasowego świata i powszechnie uznawanychwartości humanistycznych. Twórczość poetów Każdy z poetów szedł indywidualną pisarską drogą.Mimo tworzenia jednego pokolenia na twórczość każdego z nich należy patrzeć oddzielnie, próbować uchwycić rys, który stanowio ich indywidualności.Istnieje także pokolenie tzw. ocalonych - tych, którzy przeżyli wojnę.Tadeusz Różewicz, Tadeusz Borowski, Zbigniew Herbert, Roman Bratny - to pisarze, którzy przez kolejne lata dawali w swojej twórczości obraz „apokalipsy spełnionej”.
 • 38. mówiłem wtedy do niej chciałabym nie być chciałabym zasnąć i zbudzić się po wojnie mówiła z zamkniętymi oczami zapomnijcie o nas nie pytajcie o naszą młodość zostawcie nas Tadeusz Różewicz Zostawcie nas Zapomnijcie o nas o naszym pokoleniu żyjcie jak ludzie zapomnijcie o nas my zazdrościliśmy roślinom i kamieniom zazdrościliśmy psom chciałbym być szczurem Twórczość poetów
 • 39. Krzysztof Kamil Baczyński Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Elegia o ... [chłopcu polskim] I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. Twórczość poetów
 • 40. Jak Ci sercem odpowiem jak źródłemwykuty głosem śpiewnym,kiedy tłum przerażonych jaskółekniosę po ręce lewej,jak mych ust niewyczutych graniemmam zawołać bohaterski i bliski,gdy po mej ręce prawejdrży ojczyzny pogięta kołyskai piosenka wieczorna leżyjak owocu zniszczone grono,dalej niebo, dom mój i księżycopuszczony jak Ty i młodość. Jak do Ciebie będę pisałpochylony nad sobą w żalu.Serce chłodne świeci jak kryształi choć wczoraj się z Tobą rozstałem,jak Ci słowo do dłoni podambadający uparcie ciemność,skoro mówisz: lekka jest młodośćchociaż ognia bukiet nad ziemią,skoro mówisz: ciałem człowieczym,trzeba schodzić nisko, najniżej,bo radosna w locie tym wiecznośćjest kołyską zrodzoną na krzyżu. Żegnając się z matką Tadeusz Gajcy Twórczość poetów
 • 41. Tablice pamiątkowe Tablica pamiątkowa przyulicy Koszykowej 75, nieopodal wejścia na teren Politechniki Warszawskiej Napis na tablicy pamiątkowej, nieopodalwejścia na teren Politechniki Warszawskiej Tablica pamiątkowa w Alei Niepodległości nr 159na domu, w którym mieszkał Jan Bytnar Tablica pamiątkowa znajdującasię w Muzeum Powstania Warszawskiego
 • 42. Pamiątkowa tablica poświęconaZbigniewowi Herbertowi  w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego Tablica ku czci Krystyny Krahelskiej Tablica poświęcona pamięci Karola Wojtyłyprzy kościele św. Floriana, KrakówTablica ku czci Gustawa Herlinga- Grudzińskiego w Kielcach Tablice pamiątkowe
 • 43. Pokolenie Kolumbówto ludzie.To młodzież walcząca podczas II wojny światowej o niepodległośćswojego państwa, swojej ukochanej Polski.Wojna odebrała wszystkim marzenia, możliwość do ich realizacjii normalnego życia. Zmusiła do patrzenia na krew, łzy, przemoc, wyrządzane krzywdy,a przede wszystkim na śmierć.Wspomnienie tego czasu zmieniło zwykłych ludzi w bohaterów.Tych, którzy oddali swoje serce, młodość, życie za kraj.ZA WOLNOŚĆ!
 • 44. POKOLENIE KOLUMBÓW Twórcy Prezentacji Paulina Kowalikuczennica klasy 3a Natalia Karaśuczennica klasy 3b Norbert Lisuczeń klasy 1b Dariusz Jaroszewskiuczeń klasy 1b Adrian Machurauczeń klasy 1b Paulina Szymczykuczennica klasy 3a
 • Fly UP