System is processing data
Please download to view
...

Program transportowy dzielnicy południe w mieście gdańsku ik 4

by trojmiastopl

on

Report

Download: 0

Comment: 0

23,495

views

Comments

Description

Download Program transportowy dzielnicy południe w mieście gdańsku ik 4

Transcript

 • 1. STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU
 • 2. CEL
  • CelemStrategicznego Programu Transportowegodzielnicy Południe w Gdańsku na lata 2014-2020 jest zapewnienie płynnej komunikacji do i z centrum miasta oraz udrożnienie układu drogowego .
 • 3. OBSZAR
  • Zasięg terytorialny programu to północna część dzielnicy Południe, w której obserwuje się największy proces przyrostu zasobów mieszkaniowych. W skład obszaru opracowania wchodzą: Chełm, Zakoniczyn – Łostowice, Jasień – Szadółki bez fragmentu na północ od byłej linii kolejowej do Kokoszek oraz północno-zachodnia cześć jednostki Maćkowy.
  • Obszar ten jest ograniczony:
  • od wschodu ul.Trakt św. Wojciecha ,
  • od północyul. Armii Krajowejz wyłączeniem Biskupiej Górki, następnieul. Nowolipie i Rakoczegodo Sądu Rejonowego włącznie, dalej podnóżem skarpy na Moreniei ul. Myśliwską , zachodnią granicą osiedli przyul. Zacnej i Szczodreji dawną trasąkolei do Kokoszek .
  • od południagranicą administracyjnąmiasta , osiedlem Kolorowym, Doliną Potoku Oruńskiego do Traktu św. Wojciecha
  • od zachoduObwodnicą Trójmiasta i granicą administracją miasta
 • 4. MAPA OBSZARU
 • 5. CZAS
  • Zakres programu obejmuje 7 lat, lata 2014-2020
  •   Kolejnym okresem rozliczeniowym dofinansowania ze środków unijnych będą lata 2014-2020.
  • Przygotowanie już obecnie programu działań inwestycyjnych w zakresie transportu dla następnego okresu jest warunkiem racjonalizacji i przyspieszenia wstępnych, żmudnych i długotrwałych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienia przyszłych prac realizacyjnych, a także stworzy warunki do dobrego wykorzystania środków unijnych perspektywy finansowej 2014-2020.
 • 6. PROGRAM – NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA
  • Strategicznymi elementami transportowymi analizowanymi w Studium będą planowane ulice główne, zbiorcze i ważniejsze lokalne o znaczeniu układowym z węzłami i skrzyżowaniami wraz z infrastrukturą dla transportu zbiorowego autobusowego i tramwajowego, a także rowerowego. Analiza nie obejmuje ulic dojazdowych i lokalnych, bezpośrednio obsługujących tereny inwestycyjne. Te ulice w większym stopniu, a nawet całkowicie powinny być finansowane przez deweloperów.
  • W analizach dotyczących Programu ujęto tylko optymalizację budowy układu uliczno-drogowego bez analizowania systemu transportu zbiorowego. Wyjątkowo, w przypadku identyfikacji miejsc problemowych, zaproponowane zostaną niezbędne weryfikacje rozwiązań – również przestrzennych, wychodzących poza ustalony zakres programu.
 • 7. ANALIZOWANE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE L.p Nazwa ulicyDługość (km) Szacunkowa warto ść Projektu [mln PLN] Szacunkowy koszt Projektu minus koszty torowiska oraz tramwaju Szacunkowy koszt torowiska oraz tramwaju 1 Nowa Bulońska Północna Z 2x21.65 219197 22 2 Nowa Małomiejska G 2x2 + Nowa Podmiejska G 2x22.55 372337 35 3 Nowa Jabłoniowa Z 2x22.20 94 4 Nowa Warszawska Z 2x21.587657 19 5 Nowa Bulońska Południowa Z 2x22.1086 6 Trasa P-P Z 1x2 + Nowa Małomiejska G 2x2 1.85 113100 13 7 Trasa P-P Z 2x2 + Nowa Małomiejska G 2x2 1.85 135122 13 8 Trasa P-P Z 1x20.9044 9 Trasa P-P Z 2x20.9066 10 Nowa Podmiejska G 2x2 + Nowa Chmielna L 1x2 3.25 352 330 22 11 Nowa Świętokrzyska Wschodnia G 2x2 + Nowa Niepołomicka G 2x23.20 214 12 Nowa Świętokrzyska G 1x23.15194 13 Nowa Świętokrzyska G 2x23.15220 14 Unruga L 1x2 + Nowa Warszawska *Z 2x23.3837 15 Nowa Myśliwska Zachodnia L 1x2 + Nowa Myśliwska Południowa wariant I L 1x23.08 76 16 Nowa Zakoniczyńska L 1x20.8524
 • 8.
  • W ramach Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 zostały wybrane odcinki uliczno-drogowe do realizacji w pierwszej kolejności:
  • Nowa Bulońska Północna– koszt 219 mln zł
  • Nowa Jabłoniowa– koszt94 mln zł
  • Ciąg Nowa Małomiejska – Nowa Podmiejska– koszt 372 mln zł
  • Razem 685 mln zł (z torowiskami)
  • 4. Nowa Świętokrzyska– koszt 220 mln zł
  • 5. Nowa Warszawska– koszt 76 mln zł
  • 6. Unruga – koszt 37 mln zł
  • Razem 333 mln zł
  WYTYPOWANE PROJEKTY DROGOWE
 • 9.  
 • 10. Inwestycje drogowe aktualnie realizowane w dzielnicy Gdańsk Południe
 • 11. Budowa Trasy W-Z w Gdańsku od skrzyżowania z ul. Kartuską do ul. Otomińskiej z węzłem Karczemki (w ciągu drogikrajowej nr 7)
 • 12.  
 • 13. Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku–Etap I, II, III
 • 14.  
 • 15. BUDOWA ULICY NOWEJ ŁÓDZKIEJ W GDAŃSKU Budowa ul. Nowa Łódzkawraz z nową linią tramwajową w Gdańsku
 • 16.  
 • 17. PRZEBUDOWA UL. JABŁONIOWEJ W GDAŃSKU NA ODCINKU OD UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. KARTUSKIEJZ WĘZŁEM TRASY W-Z
 • 18.
 • 19. ObwodnicaPołudnia Inwestycje drogowe Obwodnica Południowa Gdańska
 • 20.  
 • Fly UP