System is processing data
Please download to view
...

Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce - Konferencja "Samorząd przyjazny rodzinie"

by zwiazek-duzych-rodzin-trzy-plus-kolo-w-szczecinie

on

Report

Download: 0

Comment: 0

627

views

Comments

Description

Autor: Marek Kośny
Download Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce - Konferencja "Samorząd przyjazny rodzinie"

Transcript

 • 1. Marek  Kośny   Uniwersytet  Ekonomiczny  we  Wrocławiu  
 • 2. Marek  Kośny   Uniwersytet  Ekonomiczny  we  Wrocławiu   Bezpieczeństwo  ekonomiczne   rodzin  w  Polsce
 • 3. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Wprowadzenie 1.  Problemy demograficzne państw rozwiniętych, w tym Polski 2.  Czynniki kulturowe oraz ekonomiczne 3.  Ekonomiczne konsekwencje urodzenia i wychowywania dziecka - problem motywacji rodziców do powiększania rodziny.
 • 4. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Źródło:  dane  GUS   6,8 2,4 1,7 2,5 4,2 9,8 26,6 8,1 0 5 10 15 20 25 30 OGÓŁEM Gosp. jedn. M M+1 M+2 M+3 M+4+ Samotny rodzic % osób Zasięg ubóstwa skrajnego w 2012 roku
 • 5. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce * Dla rodzin z minimum trojgiem dzieci przyjęto wartość skali ekwiwalentności na poziomie 2,5 Źródło: Eurostat (badanie EU-SILC) Jednostka analizy Kraj Udział średniego dochodu: rodzin z 3 i więcej dzieci w dochodzie małżeństw bezdzietnych* (%) Jednostka ekwiwalentna Polska 60 Litwa 68 Czechy 71 Gospodarstwo domowe Polska 99 Litwa 113 Czechy 118 Relacje dochodowe w 2011 roku
 • 6. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Bezpieczeństwo ekonomiczne – wpływ horyzontu analizy 1.  Definicja bezpieczeństwa ekonomicznego 2.  Czynniki ryzyka i zabezpieczenia przed ryzykiem: a)  w krótkim okresie (do 2-5 lat) b)  w średnim i długim okresie (pow. 2-5 lat) 3.  Zróżnicowane znaczenie niektórych czynników w krótkim i długim okresie
 • 7. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Rok Typ rodziny biologicznej Małżeństwa bez dzieci Rodziny z 1 dzieckiem Rodziny z 2 dzieci Rodziny z 3 i więcej dzieci Średni poziom bezpieczeństwa ekonomicznego 2003 0,700 0,676 0,65 0,655 2005 0,721 0,673 0,644 0,592 2007 0,777 0,798 0,778 0,725 2009 0,805 0,790 0,746 0,705 2011 0,826 0,780 0,756 0,689 Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce
 • 8. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Zależność poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego od poziomu wykształcenia głowy rodziny w 2011 roku Specyfikacja modelu Typ rodziny biologicznej Małżeństwa bez dzieci Rodziny z 1 dzieckiem Rodziny z 2 dzieci Rodziny z 3 i więcej dzieci Wyższe i policealne 0,909 0,836 0,839 0,780 Średnie 0,823 0,798 0,786 0,701 Zawodowe i gimnazjalne 0,770 0,728 0,704 0,685 Podstawowe 0,694 0,704 0,586 0,584
 • 9. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Zależność poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego od źródła dochodu rodziny w 2011 roku Specyfikacja modelu Typ rodziny biologicznej Małżeństwa bez dzieci Rodziny z 1 dzieckiem Rodziny z 2 dzieci Rodziny z 3 i więcej dzieci Praca najemna 0,834 0,788 0,771 0,710 Praca na własny rachunek 0,836 0,795 0,742 0,726 Niezarobkowe źródła dochodu 0,613 0,484 0,318 0,391
 • 10. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Podsumowanie 1.  Dzieci (w krótkim okresie) oznaczają zwiększone koszty utrzymania – stałe obciążenie dla budżetu domowego w perspektywie przynajmniej kilkunastu lat. 2.  Spadek poziomu życia, mierzonego np. wysokością dochodu ekwiwalentnego. 3.  Znaczny wzrost ryzyka ubóstwa. 4.  Spadek poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego.
 • 11. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Dziękuję za uwagę!
 • Fly UP