...

Budżet Obywatelski 2015 w Łodzi: Wnioski ogólnomiejskie

by janowolechow

on

Report

Download: 0

Comment: 0

979

views

Comments

Description

Budżet Obywatelski 2015 w Łodzi: Wnioski ogólnomiejskie
Download Budżet Obywatelski 2015 w Łodzi: Wnioski ogólnomiejskie

Transcript

 • 1. WYKAZ WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCHDO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2015 ROKZADANIA OGÓLNOMIEJSKIEIDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0001Ulice przyjazne rowerom.Lokalizacja - Śródmieście Kamińskiego Pomorska Jaracza, Śródmieście Św.Stanisława Kostki Piotrkowska Skorupki, Śródmieście Moniuszki Piotrkowska,Sienkiewicza, Śródmieście Piramowicza Narutowicza Jaracza, ŚródmieścieRoosevelta Piotrkowska Sienkiewicza, Śródmieście Skorupki, PiotrkowskaWólczańska, Bałuty Podrzeczna Zachodnia Zgierska, Bałuty Zielna WojskaPolskiego Organizacji Win, Bałuty Krawiecka Organizacji Win Skury-Skoczyńskiego, Bałuty Szendzielarza „Łupaszki” Krawiecka Zielna, BałutyOrganizacji Win Krawiecka Franciszkańska, Bałuty Marysińska ObrońcówWarszawy Szklana, Bałuty Kołodziejska Lutomierska Wrześnieńska, BałutyGnieźnieńska Lutomierska, Wrześnieńska, Bałuty Bzowa Jaskrowa Folwarczna,Polesie Mielczarskiego Gdańska Cmentarna, Polesie Lipowa Al. 1 MajaPróchnika, Polesie Stefanowskiego Skorupki Radwańska, Polesie Burzliwa FalistaPienista, Górna Piękna Rejtana Politechniki, Górna Bankowa TuszyńskaRzgowska, Górna Henryka Tuszyńska Rzgowska, Górna Sosnowa MilionowaPrzybyszewskiego, Górna Brzozowa Senatorska, Przybyszewskiego, GórnaDębowa Senatorska Przybyszewskiego, Górna Słowiańska MilionowaPrzybyszewskiego, Górna Grabowa Milionowa Przybyszewskiego, WidzewFarbiarska Milionowa Przybyszewskiego, Widzew Motorowa MilionowaPrzybyszewskiego.Opis - Zadanie polega na dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu rowerowego nadrogach jednokierunkowych za pomocą znaków "nie dotyczy rowerów" (T-22).Proponowane zadanie jest tanie w wykonaniu; bezpieczne dla uczestników ruchu,nie wiąże się z likwidacją miejsc parkingowych; nie zmniejsza liczby pasów najezdni. Realizacja zadania ułatwi poruszanie się rowerem po Łodzi.55 400,00
 • 2. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0002Miejsce roweru jest na jezdni.Lokalizacja – ul. Kamińskiego od Pomorska do Kołłątaja, ul. Łagiewnickaod Organizacji Win do Dolna, ul. Pomorska od rondo Solidarności do Lumumby,ul. Tuwima od Przędzalniana do Wydawiczna, ul. Wólczańska od Potzado Skrzywana, ul. Wydawnicza od Piłsudskiego do Tuwima, ul. Żeligowskiegood 6 Sierpnia do Więckowskiego, ul. Żeromskiego od Legionów do Kopernika,ul. Żeromskiego od Kopernika do Mickiewicza, ul. 11 Listopada od dz. 60/24do dz. 60/68, ul. Bandurskiego od Krzemieniecka do Wyszyńskiego,ul. Wyszyńskiego od Bandurskiego do Retkińska, ul. Puszkina od rondoSybiraków do Andrzejewskiej, ul. Obywatelska od Nowe Sady do Włókniarzy,ul. Łąkowa od Struga do Karolewska, ul. Łąkowa od Kopernika do Mickiewicza,ul. Strzelców Kaniowskich od Skłodowskiej-Curie do Struga, ul. Skłodowskiej-Curie od Żeromskiego do Strzelców Kaniowskich, ul. Waltera-Jankeod Wyszyńskiego do Pienista, ul. Konstytucyjna od Pomorskado Małachowskiego, ul. Pankiewicza od Wojska Polskiego do Pałki, ul. KsiążątPolskich od Przybyszewskiego do Zakładowa, ul. Niższa od Mazurskado Broniewskiego, ul. Kaczeńcowa od Aleksandrowska do Rojna, ul. Narutowiczaod Konstytucyjna do Krzywickiego, ul. Graniczna od Ustronna do Siostrzana,ul. Sternfelda od św. Wojciecha do Komorniki, ul. Kusocińskiego od ArmiiKrajowej do Retkińska, ul. Kościuszki od Żwirki do Radwańska,ul. Wróblewskiego od Politechniki do Wólczańska, ul. Kasprzaka od Legionówdo Srebrzyńska, ul. Skłodowskiej-Curie/Struga od Gdańska do Kościuszki.Opis – Zadanie polega na wyznaczeniu (wymalowaniu) na wskazanych ulicachpasów ruchu dla rowerów - w większości przypadków bez zmniejszenia liczbypasów ruchu dla pojazdów mechanicznych; bez likwidowania miejscparkingowych (a w trzech przypadkach tworząc dodatkowe miejsca parkingowedla samochodów). Wyznaczenie pasów w jezdni znacząco poprawibezpieczeństwo rowerzystów.802 500,00L0003Przywrócenie kursowania autobusów nocnych we wszystkie dni tygodnia copół godziny.Lokalizacja - Teren całego Miasta.Opis - Zadanie ma na celu przywrócenie kursowania autobusów nocnych wewszystkie dni tygodnia z częstotliwością co pół godziny w 2015 r.4 320 000,00L0005Instalacja oświetlenia awaryjnego w budynkach Miejskiej PrzychodniWieloprofilowej „Śródmieście” przy ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60.Lokalizacja - Budynki Miejskiej Przychodni na ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60.Opis - Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnegow budynkach Miejskiej Przychodni na ul. Próchnika 11 oraz w poradnistomatologicznej na ul. Zachodniej 60.190 000,00L0006Wymiana instalacji grzewczej i zakup pieca grzewczego w budynku MiejskiejPrzychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” przy ul. Próchnika 11i Zachodniej 60.Lokalizacja - Budynki Miejskiej Przychodni na ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60.Opis - Wymiana instalacji grzewczej i zakup pieca grzewczego w budynku na ul.Próchnika 11 i wymiana instalacji grzewczej na ul. Zachodniej 60.595 000,00L0007Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej„Śródmieście” przy ul. Próchnika 11.Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście”na ul. Próchnika 11.Opis - Wykonanie ocieplenia ścian i podłóg w gruncie, naprawa i pomalowanieelewacji budynku na ul. Próchnika 11.300 000,00L0008System informatycznej obsługi pacjentów Miejskiej PrzychodniWieloprofilowej „Śródmieście”, ul. Próchnika 11, Łódź.Lokalizacja - Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” naul. Próchnika 11, Zachodnia 60, Piotrkowska 113 oraz Rewolucji 1905 r. nr 54.Opis - Wykonanie rozbudowy sieci informatycznej oraz wdrożenie e-usługi systemu elektronicznej dokumentacji.600 000,00
 • 3. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0009Instalacja systemu oddymiania w budynkach miejskiej przychodniwieloprofilowej „Śródmieście”, przy ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60.Lokalizacja - Budynki Miejskiej Przychodni na ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60.Opis - Wykonanie instalacji oddymiania oraz usuwania gorących gazów i dymówz klatek schodowych w budynkach na Próchnika 11 i Zachodniej 60.120 000,00L0010Park Julianowski strefą wypoczynku.Lokalizacja – Park im. A. Mickiewicza (Julianowski).Opis - Zadanie obejmuje stworzenie na terenie Parku im. A. Mickiewicza(Julianowskiego) bariery z zieleni w postaci nowych nasadzeń (głównie krzewów)wzdłuż ul. Zgierskiej oraz wzdłuż alei wjazdowej do parku od strony ul.Zgierskiej, skuteczniej chroniącej przed hałasem, spalinami i kurzem ulicznym niżistniejące nasadzenia krzewów o funkcji ozdobnej i izolującej. W ramach zadaniazostanie sfinansowane również: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejnasadzeń, zakup i montaż czasowych osłon nasadzonych krzewówprzeciwko aerozolowi solnemu o wys. ok. 70 cm wzdłuż ul. Zgierskiej oraz nadzórinwestorski.300 000,00L0011Remont korytarzy i klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum Nr 32 im.Karola Wojtyły w Łodzi.Lokalizacja - Budynek Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzimieści się przy ul. Fabrycznej 4 w Łodzi, w dzielnicy „Starego Widzewa”na granicy ze Śródmieściem, w bezpośrednim sąsiedztwie Państwowej WyższejSzkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, zwanej „Łódzką Filmówką”. Nrdziałki: 42/12, obręb: W-25.Opis - Planujemy likwidację boazerii znajdujących się na ścianach korytarzy,nałożenie w tym miejscu tynków mozaikowych, wykonanie prac malarskich natrzech kondygnacjach klatek schodowych i korytarzach wraz z robotamitowarzyszącymi tj. Wymianą oświetlenia i przemurowaniem ścianek działowychoraz wymianę drzwi do wszystkich pomieszczeń szkoły.206 000,00
 • 4. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0012Oznaczenie przejazdów rowerowych w mieście kolorem czerwonym dlazwiększenia bezpieczeństwa.Lokalizacja – Zgierska: Jabłoniowa 10m, Stacja paliw 10m, Łozowa 15m,Wiklinowa 9m, Świtezianki 14m, Okoniowa 11m, Pstrągowa 11m, Castorama 5m,Rondo Biłyka 46m, Sikorskiego: Castorama 7m, Helińskiego 7m, Studzińskiego6m, Nastrojowa 9m, Świtezianki 19m, Łucji 10m, Łagiewnicka 14m,Łagiewnicka: Stacja paliw 10m, Kasztelańska 15m, Stokrotki 12m, Morelowa14m, Porzeczkowa 20, Julianowska: nr 7 8m, Kochanowskiego 7m,al. Włókniarzy: Prawa 6m, Liściasta 20m, Stacja paliw/Teresy 20m, Stacjapaliw/Limanowskiego 12m, Salon sam./Limanowskiego 20m, Tesco/Pojezierska13m, Drewnowska 38m, Nr 192 – 8m, Nr 202 – 206 34m, Więckowskiego 10m,Auto komis 6m, WAM 5m, Nr 234 – 4m, Nr 236 – 10m, Kopernika 26m,Mickiewicza 38m, Jana Pawła II: Park Poniatowskiego 5m, Pasaż Łódzki 10m,Łaska 17m, Wróblewskiego 51m, Praktiker 25m, Braterska 6m, Nr 65 16m,Obywatelska 53m, Nr 76 – stacja paliw 20m, Przyszkolne 7m, Pabianicka:Świętojańska 11m, Dubois 15m, Ewangelicka 9m, Odrzańska 12m,Chocianowicka 60m, Port Łódź 63m, Rudzka: Scaleniowa/Farna 45m, Popioły10m, Cienista 5m, Przyjemna 7m, Raduńska 11m, Retkińska: Hufcowa 6m, Nr 836m, Konstantynowska – Zoo 8m, Srebrzyńska: Jarzynowa 15m, Biegunowa 6m,Skrzydlewska – okolice 42m, Drewnowska: Okrzei 7m, Odolanowska 6m,Karskiego 16m, Nr 88 4m, Manufaktura 16m, Zachodnia 19m, Zachodnia:Manufaktura 8m, Stacja paliw 30m, Adwokacka 6m, Nr 110/112 7m, Nr 142 11m,Warszawska/Skrzydlata 20m, Niciarniana: Nr 60 – 14m, Nr 47 – 23m, Nr 50 –4m, Park Widzewski 4m, Przychodnia – parking 4m, Lodowa: Nr 87 – 9m,Dostawcza 20m, Papiernicza 12m, Rondo Inwalidów 105m, Rondo Sybiraków37m, Przybyszewskiego: Haśka 15m, Lodowa 108m, Mechaniczna 16m,Niciarniana 18m, Piwnika – Ponurego 15m, Zawodowa 8m, Grota – Roweckiego6m, Tatrzańska 10m, Rokicińska: Janowska 7m, OBI 40m, Józefiaka 15m,Józefiaka/al. Ofiar Terroryzmu 11 Września: Kątna 7m, Nery 7m, Zakładowa14m, Transmisyjna 17m, Hetmańska: Zakładowa 36m, H. Brodatego 7m,Przybyszewskiego 8m, Zagłoby 15m, Juranda ze Spychowa 13m, Billewiczówny7m, Bandurskiego/Karolewska 10m, Palki/Strykowska: Nr 3/5 + stacja paliw 12m,Popularna + stacja paliw 22m, W. Polskiego/Brzezińska: Łomnicka 22m, Śnieżna12m, M1 – 56m.Opis – Ścieżki rowerowe w niektórych miejscach są pomalowane czerwoną farbą.Znakomicie ułatwia to zarówno rowerzystom jak i kierowcom czy pieszym ichlokalizację a tym samym prawidłowe zachowanie na drodze. Proponujęwprowadzenie koloru czerwonego jako standardu dla ścieżek rowerowych wŁodzi. Z pewnością przyczyni się to do znacznego zwiększenia bezpieczeństwaoraz uporządkowania dróg i upiększenia miasta.220 000,00L0013Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic S. Jaracza / S. Sterlinga.Lokalizacja – Skrzyżowanie ulic S. Jaracza / S. Sterlinga.Opis – Zadanie miałoby polegać na zamontowaniu (wbudowaniu) sygnalizatoraświetlnego, który umożliwiłby bezpieczne, sprawne poruszanie się pojazdowi,pieszych, w tym dzieci.1 051 859,00L0014"SPORT DLA KAŻDEGO" - cykl turniejów rekreacyjno-sportowych.Lokalizacja - Obiekty sportowe łódzkich szkół wszystkich typów, w tym „Orliki”i boiska wielofunkcyjne na terenie całego miasta, obiekty sportowe MOSiR,obiekty sportowe uczelni wyższych.Opis - Zorganizowanie turniejów o charakterze sportowo rekreacyjnym iintegracyjnym, promujące mniej znane i popularne dyscypliny sportowe,aktywizujące łodzian w różnym wieku oraz skierowane do wszystkich placówekedukacyjnych.225 000,00
 • 5. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0015Las Łagiewnicki – strefą wypoczynku.Lokalizacja – Las Łagiewnicki.Opis - Zadanie ma na celu usunięcie z terenu lasu pojazdów silnikowychz wyjątkiem komunikacji miejskiej, pozostawienie w lesie ruchu rowerowegoi pieszego.100 000,00L0016Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali).Lokalizacja - Leczenie niedźwiedzi na terenie łódzkiego ZOO, 94-303 Łódź,ul. Konstantynowska 8/10.Opis - Podawanie systematycznie leków nowej generacji niedźwiedziomw podeszłym wieku.11 000,00L0017Powstanie informatora kulturalnego w formie papierowej.Lokalizacja - Informator byłby dostępny bezpłatnie w miejscach typu CentrumInformacji Turystycznej, Wydział Promocji Miasta, galerie sztuk, kioski,ewentualnie Centra Handlowe, biblioteki. Wymienione miejsca funkcjonują naterenie miasta Łodzi.Opis - Informator kulturalny byłby wydawany raz w miesiącu. Dystrybucjaodbywałaby się bezpłatnie.96 720,00L0018Zakup zestawu USG dla samodzielnego Publicznego Zespołu OpiekiZdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”.Lokalizacja - ZOZ.SW "PaLMA" Łódź, ul. Lumumby 14.Opis - Zakup wymienionej aparatury jest niezbędny do prawidłowegofunkcjonowania jednostki, zapewniającego odpowiednią opiekę medyczną.Skrócony zostanie czas diagnostyczno-leczniczy, podwyższona zostanie jakośćwykonywanych usług medycznych oraz obniżone zostaną koszty funkcjonowaniaSP ZOZ. SW. "PaLMA" w Łodzi.340 000,00L0019Komputeryzacja i budowa medycznych platform informacyjnychw Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższychw Łodzi „PaLMA”.Lokalizacja - Poradnie Specjalistyczne i POZ ZOZ. SW. „PaLMA” mieszczą sięw Łodzi: 1. ul. Lumumby 14, 2. al. Politechniki 44, 3. ul. Próchnika 11 –Administracja ZOZ-u.Opis - Komputeryzacja i budowa medycznych platform informacyjnych polegaćma na zakupie potrzebnego sprzętu komputerowego dla całej poradni iadministracji ZOZ-u (wraz z programem finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym),oraz stworzenie internetowej rejestracji dla pacjentów i wprowadzeniee-dokumentacji.410 000,00L0020Zakup mammografu z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego ZespołuOpieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”.Lokalizacja - ZOZ.SW "PaLMA" Łódź, ul. Lumumby 14.Opis - Zakup mammografu z wyposażeniem dla potrzeb pacjentek z Łodzi i okolicw celu ograniczenia zachorowań i poprawy wyników leczenia nowotworówzłośliwych.990 000,00L0021Wybieg dla psów.Lokalizacja - Park nad Jasieniem.Opis - Stworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów, który będzie dostępny dlawszystkich mieszkańców miasta.57 600,00
 • 6. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0022Wszechstronniejszy i nowocześniejszy kompleks Orlik.Lokalizacja - 39 kompleksów boisk wybudowanych w ramach programu "MojeBoisko Orlik 2012" znajdujących się na terenie m. Łodzi.Opis - Boiska Orlik zostały wybudowane w latach 2008-2012 wraz z infrastrukturąsportową i socjalną. Zadaniem kompleksu było oprócz rozwoju fizycznego dzieci imłodzieży, wszechstronne przygotowanie młodych polaków do imprezy jaką byłymistrzostwa europy w piłce nożnej. Obecnie jednak konieczna jest rozbudowainfrastruktury o urządzenia do uprawiania innych form aktywności fizycznej.Zainteresowanie nowymi dyscyplinami sportu tj. tenis ziemny, hokej na trawie,a także innymi aktywnościami, tj. aerobik tworzą konieczność modernizacjiobiektów zaspokajających potrzeby wszystkich grup, w tym najmłodszychi seniorów.4 504 000,00L0023Budowa Skateparku.Lokalizacja - Zadanie ma zostać zrealizowane na niezagospodarowanej działcenr B45-197/1, ul. Obornicka 3, w połączeniu z budynkiem PublicznegoGimnazjum nr 6.Opis - Zadanie zakłada budowę zadaszonego skateparku, połączonegoz Publicznym Gimnazjum nr 6.661 400,00
 • 7. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0024Czysta Łódź.Lokalizacja - Projekt ma zostać zrealizowany na wyznaczonych przez autoraprojektu oraz w głosowaniu internetowym ulicach miasta Łodzi (Limanowskiegona odcinku ul. Wielkopolska - ul. Zgierska, aleksandrowska na odcinkuul. Szczecińska - ul. Wielkopolska, Szczecińska na odcinku ul. Rojna - pętlaautobusowa/ Cmentarz, Zgierska na odcinku ul. Stara Baśń - ul. Ogrodowa,Zachodnia na odcinku ul. Zgierska - ul. Zielona, Nowomiejska na odcinkuul. Ogrodowa - Pl. Wolności, Wojska Polskiego na odcinku Pl. Kościelny -ul. Łomnicka, Brzezińska na odcinku ul. Śnieżna - ul. Kłodzka, Julianowska naodcinku ul. Zgierska - ul. Łagiewnicka, Łagiewnicka na odcinku ul. RynekBałucki - ul. Bema, Rynek Bałucki na odcinku Rynek Bałucki, Lutomierskana odcinku al. Włókniarzy- ul. Zgierska, Franciszkańska na odcinku ul. Inflancka -ul. Ogrodowa, Ogrodowa na odcinku ul. Jana Karskiego - ul. Wschodnia,Północna na odcinku ul. Wschodnia - ul. Źródłowa, Kilińskiego na odcinkuul. Północna - ul. Narutowicza ul. Piłsudskiego - ul. Śląska, Drewnowskana odcinku ul. Zgierska - ul. Unii Lubelskiej, Unii Lubelskiej na odcinku ul. Solec- ul. Bandurskiego, Legionów na odcinku ul. Zachodnia -al. Unii Lubelskiej,Konstantynowska na odcinku al. Unii Lubelskiej - ul. Krakowska, Kasprzakana odcinku ul. Legionów - ul. Powstańców Wielkopolskich, Hipotecznana odcinku ul. Limanowskiego- ul. Pojezierska, Pojezierska na odcinkuul. Brukowa - ul. Zgierska, Włókniarzy na odcinku ul. Zgierska - ul. Pabianicka,Gdańska na odcinku ul. Ogrodowa -ul. Mickiewicza, Grzegorza Pałki na odcinkuul. Wojska Polskiego - Rondo Solidarności, Kopcińskiego na odcinku RondoSolidarności - al. Piłsudskiego, Zielona na odcinku ul. Piotrkowska -ul. Legionów, Kościuszki na odcinku ul. Zielona - ul. Radwańska, Pomorskana odcinku Pl. Wolności - ul. Lawinowa, Żeromskiego na odcinku ul. Legionów-al. Mickiewicza, Politechniki na odcinku al. Mickiewicza - Rondo LotnikówLwowskich, Narutowicza na odcinku ul. Piotrkowska - ul. Konstytucyjna,Sienkiewicza na odc. ul. Narutowicza - ul. Tymienieckiego, Tymienieckiegona odc. ul. Piotrkowska - al. Śmigłego Rydza, Śmigłego Rydza na odc.al. Piłsudskiego - Rondo Broniewskiego, Tuwima na odc. ul. Piotrkowska -ul. Wydawnicza, Struga na odc. ul. Piotrkowska -al. Włókniarzy, MariiSkłodowskiej – Curie na odc. ul. Łąkowa - ul. Struga, Zamenhofa na odc.ul. Żeromskiego - ul. Piotrkowska, Nawrot na odc. ul. Piotrkowska -ul. Kopcińskiego, Rewolucji 1905 roku na odc. ul. Piotrkowska - ul. Sterlinga,Sterlinga na odc. ul. Północna - ul. Jaracza, Jaracza na odc. ul. Wierzbowej -ul. Piotrkowska, Więckowskiego na odc. ul. Piotrkowska - ul. Lipowa, Żwirki naodc. ul. Wólczańska - ul. Piotrkowska, Wigury na odc. ul. Piotrkowska -ul. Sienkiewicza, Piotrkowska na odc. ul. Żwirki - Pl. Niepodległości, Wólczańskana odc. ul. Pabianicka - ul. Próchnika, Radwańska na odc. al. Politechniki -ul. Piotrkowska, Brzeźna na odc. ul. Piotrkowska - ul. Sienkiewicza, Milionowana odc. ul. Kopcińskiego - ul. Piotrkowskiej, Przybyszewskiego na odc.pl. Reymonta - ul. Augustów, Dąbrowskiego na odc. ul. Rzgowska - ul. Puszkina,Rzgowska na odc. Pl. Reymonta -C.Z.M. P., Pabianicka na odc. Pl. Niepodległości- ul. Mały Skręt, Paderewskiego na odc. Rondo Lotników Lwowskich -ul. Rzgowskiej, oraz 20 ulic wybranych przez mieszkańców w głosowaniuinternetowym).Opis - Zadanie ma na celu gruntowne mycie każdej ulicy z osobna przynajmniejdwa razy w miesiącu.2 800 080,00
 • 8. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0025Dodatkowe zajęcia psychologiczno-edukacyjne jako przeciwdziałaniewykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z dysfunkcjami zachowania.Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Łodzi, dzielnicy Łódź-Polesie, przy ul. Karolewskiej 30/34, na osiedlu "Mikołaja Kopernika". W tymdziałaniu współpracuję z Zespołem Szkół Specjalnych nr 2 na trenie któregobędzie realizowane zadanie. Obszar zadania obejmuje osiedle Mikołaja Kopernikaznajdujące się na zachodnim skraju starego Polesie u zbiegu ulic al. Włókniarzyi Andrzeja Struga. Zadaniem objęte będą ulice: Gdańska, Żeromskiego,Wólczańska, A. Struga, 6 sierpnia, Marii Skłodowskiej-Curie, A. Struga, 28 PułkuStrzelców Kaniowskich, Zamenhofa, al. Włókniarzy.Opis - Podejmowane działania mają dotyczyć przeciwdziałaniu wykluczeniuspołecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonychpatologiami, obejmując pomocą edukacyjno-psychologiczną uczestników i ichrodziny. Będą to zajęcia zapewniające dzieciom oraz młodzieży ciekawei bezpieczne spędzanie wolnego czasu - zajęcia: plastyczne, teatralne, sportowe,pomoc w nauce z rozwiązywaniem problemów wychowawczych. Uczestnicyzostaną objęci dożywianiem.165 000,00L0026Psyche na ekranie – rozumiejąc sztukę głębiej rozumiesz siebie i otaczającyświat. Psychologiczne spotkania filmowe.Lokalizacja - Projekcje filmowe odbywają się w ponad stuosobowej sali kinowejw Rektoracie Szkoły Filmowej w Łodzi przy ul. Targowej 61/63. słynna„Filmówka” to miejsce na styku rewitalizowanych obszarów Miasta – KsiężegoMłyna i Nowego Centrum Łodzi. To miejsce kultowe dla łodzian, kolebka lokalneji polskiej kultury, miejsce znaczące dla polskiego i światowego kina.Opis - „Psyche na ekranie” to cykl comiesięcznych, bezpłatnych spotkańotwartych, w czasie których odbywają się projekcje wybranych dzieł kinaświatowego. Towarzyszy im dyskusja z udziałem publiczności prowadzona przezzaproszonych profesjonalistów: filmoznawców i psychoanalityków. Wybranefilmy to kino zaangażowane społecznie, dotykające problemów psychologicznych,prezentujące różnice kulturowe i obyczajowe.19 800,00L0027Uruchamianie systemu informacji pasażerskiej dla pasażerów komunikacjiautobusowej.Lokalizacja – Zadanie ma zostać zrealizowane na wyznaczonych przystankachautobusowych; na 30 przystankach wyznaczonych przez autora projektu oraz na10 przystankach wyznaczonych przez mieszkańców w internetowej sondzie.Opis- Zadanie ma na celu uruchomienie systemu informacji pasażerskiejautobusów poprzez montaż na przystankach tablic informujących o czasieprzyjazdu pojazdu oraz o wszelkich utrudnieniach na danej linii, czy zmianachrozkładów jazdy.1 620 000,00L0028Rewitalizacja Parku Sielanka.Lokalizacja – Park Sielanka pomiędzy ulicami Pabianicką i Cieszkowskiego.Opis – Realizacja zadania będzie obejmować dwa etapy. W pierwszym etapiezostanie wykonany projekt na rewitalizację parku, obejmujący oświetlenie orazremont alejek, przebudowę placu zabaw i pielęgnację drzew. Drugi etap, torealizacja opracowanego projektu.1 625 000,00L0029Termomodernizacja budynku Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej OpiekiZdrowotnej w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. RafałaChylińskiego w Łodzi.Lokalizacja – Ul. Cieszkowskiego 6.Opis - Budynek pochodzi z początku lat siedemdziesiątych i jest mocnoniedocieplony. Realizacja zadania będzie obejmować dwa etapy.W pierwszym etapie zostanie wykonany projekt na termomodernizację obiektu,obejmujący ocieplenie ścian i dachu, wymianę instalacji co. i wodnej, orazuwzględniający montaż instalacji solarnej. Drugi etap, to realizacja opracowanegoprojektu.780 000,00
 • 9. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0030Termomodernizacja budynku Zakładu Psychoterapii Uzależnień w MiejskimCentrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.Lokalizacja - ulica Niciarniana 41.Opis - W 2009 roku został wykonany projekt termomodernizacji budynku, któryobecnie jest w fazie uaktualnienia. Przewidziane jest ocieplenie ścian metodąlekko-mokrą styropianem grubości 16 cm oraz pokrycie dachu płytamistyropianowymi laminowanymi jednostronnie o grubości 10 cm i pokrycie papątermozgrzewalną. Koszt według istniejącego kosztorysu do projektu wynosił 496612,58 zł. Również chcielibyśmy zamontować instalację solarną, którą należywykonać od podstaw łącznie z projektem. Przewidywany koszt razem z instalacjąsolarną wyniesie około 600 000.600 000,00L0031Wypoczywajmy wygodnie w Ogrodzie Botanicznym – wymiana ławekparkowych.Lokalizacja - Ogród Botaniczny – ul. Krzemieniecka 36/38, obręb P-25, działki nr24/32 i nr 24/33.Opis - Zakup i wymiana części ławek parkowych na terenie Ogrodu Botanicznegow Łodzi. Demontaż 90 sztuk starych, zniszczonych ławek a na ich miejsce zakupi zamontowanie nowych ławek wg załączonych zdjęć (dwa rodzaje ławek).105 600,00L0032Wymieniamy beton i asfalt na kamień naturalny – Ogród Botaniczny.Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi – ul. Krzemieniecka 36/38 Obręb P-25,Działka Nr 24/33.Opis - Wymiana części zniszczonych nawierzchni alejek na terenie OgroduBotanicznego – od strony wejścia głównego – od ul. Krzemienieckiej. Usunięciestarych nawierzchni z płyt betonowych i asfaltu, a następnie ułożenie z kamienianaturalnego (łącznie z obrzeżami chodnikowymi).2 685 000,00L0035Instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przezal. Politechniki.Lokalizacja – Przejście dla pieszych przez al. Politechniki u zbiegu ul.Skrzywana / ul. Felsztyńskiego.Opis – instalacja sygnalizatorów świetlnych dla pieszych oraz pojazdów naprzejściu dla pieszych przez al. Politechniki u zbiegu ul. Skrzywana / ul.Felsztyńskiego.500 000,00L0036Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa przebudowa alejekoraz zieleni w ich okolicach.Lokalizacja - Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród Zoologiczny,ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 ŁódźOpis - Celem zadania jest wymiana starych nawierzchni alejek, co stworzypoprawę warunków do poruszania się po zoo. Wyeliminowanie najbardziejdziurawych, nierównych nawierzchni poprawi bezpieczeństwo zwiedzania,umożliwi swobodne poruszanie się pieszych oraz osób niepełnosprawnych.Przebudowa terenów zielonych w okolicach alejek zapewni zwiedzającymodpoczynek i relaks w otoczeniu uporządkowanej, estetycznej zieleni.1 500 000,00
 • 10. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0037Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych miastaŁodzi (pieszych i rowerowych).Lokalizacja - Przez teren Łodzi przebiega w całości lub fragmencie pięćznakowanych szlaków pieszych o łącznej długości 53 km. Czerwony "okolicŁodzi" w Lesie Łagiewnickim i możliwością dojścia do Nowosolnej, oraz jegofragmenty w pd-wsch części miasta: ul. Brójecka-Wiskitno-ul.Gościniec.Niebieski "pamięci ofiar hitlerowskiego ludobójstwa" wiodący z parku szarychszeregów, przez park im. A. Mickiewicza, ul. Liściastą i dalej w stronę LasuOkręglik. Niebieski - okrężny wokół Lasu Łagiewnickiego. Żółty - przeznajcenniejsze fragmenty Lasu Łagiewnickiego. Zielony - początek i koniec szlakuprzebiegającego przez najatrakcyjniejsze miejsca parku krajobrazowegoWzniesień Łódzkich (Las Łagiewnicki i rejon Nowego Imielnika) oraz osiemznakowanych szlaków rowerowych o łącznej długości 85,3 km: szlaki rowerowena terenie miasta-szlaki przebiegające i/lub zaczynające się w łodzi i dającemożliwość dotarcia do najatrakcyjniejszych miejsc ziemi łódzkiej (8 szlaków lubich fragmentów).Opis - Przedmiotem zadania jest renowacja istniejącej sieci szlaków pieszych irowerowych w granicach miasta Łodzi. Renowacji wymagają znaki znajdujące sięw terenie, konieczny jest także montaż tablic kierunkowych oraz plansz z mapamiszlaków w węzłowych punktach tras. Powstać powinny również bezpłatneinformatory prezentujące ich przebieg oraz najważniejsze atrakcje znajdujące sięprzy szlakach.47 404,60L0038Stworzenie systemu opieki i poprawy warunków funkcjonowania osóbz demencją.Lokalizacja – Na terenie całej gminy.Opis – Projekt polega na stworzeniu 50 etatów opiekunów osób dotkniętychdemencją. Praca świadczona byłaby w domu chorego i polegała na opiece ipobudzaniu do aktywności, która opóźnia rozwój choroby. W zależności odsytuacji rodzinnej podopiecznego, jeden opiekun mógłby zajmować się min. 1chorym (1 – 5 dni opieki w tygodniu).2 061 200,00L0039Modernizacja nagłośnienia sztucznego lodowiska "Bombonierka" przyul. Stefanowskiego 28 w Łodzi. Instalacja elektronicznego systemu obsługiklienta w obiekcie lodowisko "Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28.Lokalizacja – Lodowisko "Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi.Opis – Instalacja elektronicznego systemu obsługi klienta w obiekcie lodowiskoBombonierka. Profesjonalne nagłośnienie w obiekcie lodowisko Bombonierka.175 000,00L0040Łódzki Tramwaj Regionalny - wydłużenie przystanków tramwajowych.Lokalizacja - Przystanki tramwajowe na trasie łódzkiego tramwaju regionalnego:1. Peron Kościuszki - Zielona w kierunku północnym, działka 8/53; 2. PeronZachodnia - Zielona w kierunku południowym, działka 64/28; 3. Peron Kościuszki- Struga w kierunku północnym, działka 8/42; 4. Peron Kościuszki – Strugaw kierunku południowym działka 8/42.Opis - Wydłużenie przystanków tramwajowych umożliwiających zatrzymaniedwóch składów tramwajowych. Pozwoli to na przyspieszenie czasu przejazdutramwaju i zwiększenie przepustowości linii Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.560 000,00L0041Ośrodek Rozwoju i Kompetencji.Lokalizacja - Budynek kompleksu ZSP nr 19 im. K. Wojtyły, ul. Żeromskiego115.Opis - Głównym celem utworzonego Ośrodka Rozwoju i Kompetencji będzieprowadzenie działalności edukacyjnej dla mieszkańców Łodzi i uczniów ZSP 19,mającej na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji oraz gotowości do zmianzwiązanych z płynnością zapotrzebowania rynku pracy. Z wniosku usunięto zapisydotyczące rehabilitacji, profilaktyki i zabiegów wykonywanych na zwierzętachprzez uczniów.396 000,00
 • 11. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0043Wymiana aparatu RTG z modernizacją pomieszczeń pracowni diagnostykiobrazowej przy ul. Smugowej 4.Lokalizacja - Zakład Rentgenodiagnostyki Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty ul. Smugowa 4.Opis - Wymiana aparatu RTG z modernizacją Pomieszczeń Pracowni DiagnostykiObrazowej przy ul. Smugowej 4.800 000,00L0044Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Rzemiosła przy ul.Żubardzkiej 2.Lokalizacja - Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego przy ul. Żubardzkiej 2,nr działki 124/10.Opis - Termomodernizacja budynku, remont dachu, instalacja odgromowa, remontwejścia, stolarka okienna i drzwiowa, projekt.1 275 912,95L0045Łódź przyjazna przyjezdnym.Lokalizacja - Zgłoszenie nie dotyczy konkretnych lokalizacji lecz wymianyplakatów w tablicach citylighty. (całe miasto) skrzyżowania najważniejszych ulic(węzły komunikacyjne) Galeria Łódzka, Manufaktura, dworce kolejowe i PKS,pobliże akademików, miejsca imprez masowych. Po ewentualnej wygranej tegoprojektu można zasiąść i ponownie zastanowić się nad rozmieszczeniemniektórych tablic.Opis- Zaprojektowanie oraz wydrukowanie nowych plakatów informacyjnych zmapą miasta do tablic citylighty. Uzupełnienie tablic citylighty o tabliczkę zeznakiem informacji turystycznej.56 000,00L0046Rewitalizacja terenów Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego.Lokalizacja - Park im. Księcia Józefa PoniatowskiegoOpis - Zadanie polegać będzie na naprawie alejek parkowych (30m2), ustawieniudodatkowych mebli miejskich (ławek, koszy na odpadki, stojaków na rowery),budowa dwóch toalet.579 200,00L0047Rewitalizacja terenów rekreacyjnych Stawów Stefańskiego.Lokalizacja – Kompleks parkowy położony wokół Stawów Stefańskiego.Opis – Zadanie polegać będzie na rewitalizacji nasadzeń parkowych, ustawieniudodatkowych mebli miejskich (ławek, koszy na odpadki, stojaków na rowery),utworzenie miejsc, w których możliwe będzie bezpieczne grillowanie, utworzenieplacu zabaw, wyremontowanie 2 mostów, rekultywacja stawu, budowa toalet,budowa ścieżki pieszej, rowerowej i konnej wokół stawów.3 325 000,00L0048Generalny remont sali gimnastycznej przy SP 55 w Łodziul. Mackiewicza 9.Lokalizacja - Dolna sala gimnastyczna w budynku SP 55 w Łodzi przy ul.Mackiewicza 9.Opis - Generalny remont dolnej sali gimnastycznej, wymiana okien, kaloryferów,podłogi i malowanie.359 000,00L0049Poprawa bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych, zjazdach na terenszpitala, szkoły, kościoła w ul. Pankiewicza.Lokalizacja – Obszar na którym ma być realizowane zadanie obejmuje pas ulicyPankiewicza przy posesjach nr 15 i 16, w obrębie usytuowania przejścia dlapieszych, zjazdu i wyjazdu na teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4UM w Łodzi, oraz zjazdu i wyjazdu na teren Gimnazjum i Liceum o.o.Bernardynów i kościoła św. Elżbiety Węgierskiej.Opis – 1. Podzielenie istniejącego przejścia dla pieszych wysepką dla pieszychszer. 2,0m w krawężnikach, 2. Proponuje się ustawienie słupkówuniemożliwiających parkowanie w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dlapieszych, wyjazdu ze szpitala i obiektów klasztoru85 500,00
 • 12. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0050Budowa parkingu przy dworcu Łódź – Kaliska – w kwartale ulic:Karolewska, al. Włókniarzy, al. Bandurskiego.Lokalizacja – Teren zielony w kwartale ulic: Karolewska, al. Włókniarzy, al.Bandurskiego. Działki nr 13/57 i 13/58 w obrębie geodezyjnym P – 17 oraz 2/5 i3/3 w obrębie geodezyjnym P – 28. Przedmiotowe działki stanowią własnośćgminy/Miasta Łódź i są we władaniu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi (nr 13/57i 13/58) oraz Wydziału Gospodarowania Majątkiem (Wydział Mienia Miasta – nr2/5 i 3/3).Opis – Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz budowa parkinguogólnodostępnego powierzchni ok. 3 000 m2 z możliwością dalszej rozbudowy, copozwoli na zlokalizowanie na przedmiotowym terenie ok. 100 – 130 miejscpostojowych w bezpośrednim sąsiedztwie dworców PKP i PKS Łódź – Kaliska.1 355 000,00L0051Rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych - instalacja stołów doping-ponga i siłowni plenerowej.Lokalizacja - Działka 340, obręb P-6 (działkę użytkują trzy placówki oświatowe:XVIII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 40, MłodzieżowyOśrodek Socjoterapii Nr 3).Opis - Budowa siłowni plenerowej, obejmująca 5-7 urządzeń siłowych wraz zpostawieniem 2 stołów do tenisa stołowego na terenie: XVIII LiceumOgólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 40, Młodzieżowego OśrodkaSocjoterapii nr 3. Głównym celem zadania jest popularyzacja aktywnego stylużycia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem iturystyką. Siłownia plenerowa wraz ze stołami do ping-ponga będzieogólnodostępna i nieodpłatna.360 000,00L0052Rozbudowa parkingu wzdłuż północno – wschodniego ogrodzenia OgroduZoologicznego, wraz z budową chodnika.Lokalizacja – Parking wzdłuż północno – wschodniej części ogrodzenia ogroduzoologicznego, oraz istniejąca ścieżka na działce 44/12 w obrębie geodezyjnym P– 16.Opis – Rozbudowa istniejącego parkingu poprzez wyłożenie płytami ażurowymiterenu między parkanem/ogrodzeniem ogrodu zoologicznego, a istniejącą drogądojazdową do miejsc postojowych oraz wykonanie chodnika popółnocnowschodniej stronie parkingu w miejscu wydeptanej ścieżki – naprzedłużeniu ciągu pieszego od ulicy Konstantynowskiej w kierunku alejkistanowiącej przedłużenie ulicy Retkińskiej.600 000,00L0053Budowa Centrum Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych(niewidomych) "Na Dziewanny".Lokalizacja – Nieruchomość o powierzchni 12 314 m2 położona w obrębie B-24przy ul. Dziewanny 24, numer działki 421/2.Opis - Powstanie centrum pozwoli na optymalizację zakresu usług dlapotrzebujących mieszkańców, szczególnie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi .Poprawie ulegnie dostępność do specjalistycznej rehabilitacji, terapii dla dzieci zniepełnosprawnością wzrokową i innymi dodatkowymi schorzeniami. Powstanąspecjalistyczne gabinety, pracownie, poczekalnia dla rodziców z kącikiem dladzieci. Pokoje hostelowe i dodatkowy parking. Dzięki wielospecjalistycznejdiagnozie i terapii dzieciom i ich rodzinom poprawi się komfort życia, otrzymająprofesjonalne wsparcie i pomoc.2 096 600,00
 • 13. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0055Zakup 5 nowych, automatycznych toalet publicznych + kompleksowa akcjainformacyjna.(zmiana tytułu i lokalizacji uzgodniona z wnioskodawcą.)Lokalizacja – przykładowe lokalizacje szaletów w widocznych miejscach(jednakże nie wiążące) Pasaż Rubinsteina, Park Staromiejski, Plac Piastowski,Skwer Zgierska / Julianowska, jedno miejsce do wyboru.Opis – Pilotażowe ustawienie 5 wolnostojących, samoobsługowych toaletkabinowych w miejscach gdzie jest na nie szczególne zapotrzebowanie. Kabinaprzykładowo 2 na 2 metry z muszlą, pisuarem i umywalką – zdjęcie przykładowejna załączniku 2. Kompleksowa akcja obejmująca informację o miejscachpołożenia szaletów publicznych, oraz lepsze ich oznakowanie.690 000,00L0058Poprawa warunków życia zreumatyzowanej słonicy Magdy orazsprowadzenie do łódzkiego zoo hipopotamów karłowatych.Lokalizacja – Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród Zoologiczny,ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź.Opis - Celem zadania jest kompleksowy remont starego budynku,w którym przebywa reumatycznie schorowana słonica. Obecny stan pawilonu niesłuży zdrowiu Magdy, a poprawa warunków wzmocni jej kondycję i potencjalniewydłuży życie. Remont tego budynku będzie także szansą do sprowadzeniahipopotamów karłowatych. Zapewni to łódzkiemu zoo powrót do hodowli tejgrupy zwierząt.1 531 350,00L0060System podglądu komunikacji miejskiej.Lokalizacja – Miejscem realizacji zadania jest obszar kursowania pojazdów MPK-Łódź.Opis - System podglądu komunikacji miejskiej będzie polegać na połączeniusystemów GPS w pojazdach MPK z internetem.325 000,00L0061System ochrony Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej.Lokalizacja – Realizacja zadania obejmuje obszar trójwyznaniowego StaregoCmentarza, części katolickiej przy ulicy Ogrodowej 39, części prawosławnej przyulicy Ogrodowej 41, części ewangelickiej przy ulicy Ogrodowej 43 w Łodzi.Opis – Zapewnienie właściwej i skutecznej ochrony Starego Cmentarza w Łodzize względu na jego walory zabytkowe i artystyczne oraz znaczenia dla historiimiasta poprzez montaż instalacji systemu zapewniającego ochronę obiektówzabytkowych w obszarze łódzkiej nekropolii.768 630,00L0062Wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. IrenySendlerowej.Lokalizacja – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Lendlerowej,ul. Stawowa 28.Opis - W ramach zadania zostaną zdemontowane stare oprawy jarzeniowe izamontowane oprawy nowej generacji wyposażone w elektroniczne statecznikioraz świetlówki oznaczone symbolem 840 o barwie naturalnej dziennej.Dodatkowo w każdej sali lekcyjnej zostanie zamontowana oprawa oświetlającatablicę - asymetryczna moc 58W. Będzie ona zapalana w miarę potrzeb zoddzielnego wyłącznika.325 837,97L0063Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn.Lokalizacja – ul. Spokojna / Siostrzana.Opis – Zadanie polegające na wybudowaniu budynku noclegowni, orazwyposażeniu w podstawowe media. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osóbniepełnosprawnych. Obiekt będzie przeznaczony na 200 osób.2 990 000,00
 • 14. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0064Centrum Rozwoju Umiejętności Twórczych młodzieży gimnazjalnej iponadgimnazjalnej.Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania będzie siedziba Publicznego LiceumOgólnokształcącego Politechniki Łódzkiej al. Politechniki 6a. Miejsce to znajdujesię w centrum kampusu Politechniki Łódzkiej i sprzyjać będzie działaniommającym na celu rozwój umiejętności twórczych młodzieży gimnazjalneji ponadgimnazjalnej. Zadanie nie jest związane z inwestycją w grunty miejskie.Opis - Zorganizowane zostaną całkowicie darmowe, dodatkowe zajęciapozalekcyjne dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu przedmiotów ścisłych,języków obcych oraz obozów naukowych. Powstanie prężny inkubator rozwojunaturalnych umiejętności twórczych oraz zainteresowań gimnazjalistów orazlicealistów. Nastąpi integracja, poprzez naukę i realizację wspólnych celów,kreatywnej i twórczej młodzieży z różnych środowisk społecznych.432 600,00L0066Remont pionu żywienia wraz z przylegającymi pomieszczeniami.Lokalizacja - MZŻ, Żłobek Nr 2, ul. Chrobrego 16.Opis - Remont pionu żywienia w skład którego wchodzą następującepomieszczenia: kuchnia właściwa, tzw. obieralnia warzyw, pomieszczenie dowydawania posiłków, magazyn warzyw, sanitariaty pracowników kuchni/łazienka,ubikacja oraz przylegające korytarze.50 000,00L0067Boisko wielofunkcyjne przystosowane do zajęć z uczniaminiepełnosprawnymi.Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne zostanie zlokalizowane na terenieniewykorzystanej części boiska PG 30 ul. Nowogrodzka 6/14. Zasadnicza częśćbędzie przylegała do ul. Wilanowskiej na wysokości posesji nr 27 od wschodu i dobudynku szkoły od północy i zachodu.Opis - Boisko powstanie na terenie PG 30. Zakładane wymiary to 30mx15m. Wramach zadania nastąpi wyrównanie terenu, ujednolicenie powierzchni, położenieodpowiedniej nawierzchni, ustawienie piłkołapów, oznakowanie boisk dosiatkówki , koszykówki, piłki ręcznej, zamontowanie urządzeń sportowych(bramki, kosze, słupki), ławeczek dla zawodników i widzów.518 000,00L0068Budowa ścieżki zdrowia w Parku na Zdrowiu oraz zagospodarowanie miejscana grill.Lokalizacja – Park na Zdrowiu.Opis – 1. Wytyczenie ścieżki zdrowia, montaż przyrządów do ćwiczeń i tablicinformacyjnych dotyczących użytkowania przyrządów, montaż drogowskazówścieżki, tablicy z regulaminem korzystania ze ścieżki, ławeczek i stolików natrasie. 2. Budowa lub montaż betonowego grilla, zakup i montaż ław betonowychoraz tablicy informacyjnej.156 000,00L0069Przekształcenie i przebudowa budynku gospodarczego na budynekzamieszkania zbiorowego: placówkę opiekuńczo-wychowawczą typusocjalizacyjnego.Lokalizacja - Dom Dziecka nr 1 w łodzi zlokalizowany jest w dzielnicy Łódź-Bałuty przy ul. Aleksandrowskiej 123 na działce o numerze ewidencyjnym 71/5 wobrębie geodezyjnym B-35. Na wyżej wymienionej działce poza budynkiem domudziecka są dwa budynki gospodarcze. Jeden z nich może zostać przekształcony nabudynek zamieszkania zbiorowego-dom dziecka. Działka na której planowana jestinwestycja jest terenem zagospodarowanym, ogrodzonym i uzbrojonym.Opis - W ramach planowanej inwestycji nastąpi przekształcenie i przebudowabudynku gospodarczego. Remont obejmie izolację pionową ścianfundamentowych, wykonanie opaski wokół budynku, roboty elewacyjne, wymianęstolarki zewnętrznej i montaż okien, roboty murarskie i rozbiórkowe podłóg,schodów, roboty glazurnicze, wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych,wymianę pokrycia dachu z eternitu, wzmocnienie konstrukcji dachu.638 000,00
 • 15. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0070Utworzenie Centrum Egzaminacyjnego w zawodach mechanicznych,mechatronicznych, elektrycznych, budowlanych i systemów energiiodnawialnej.Lokalizacja - Budynek warsztatów szkolnych ZSP 20, ul. Warecka 41Opis - Powstanie Centrum Egzaminacyjnego w zawodach mechanicznych,mechatronicznych, elektrycznych, budowlanych i systemów energii odnawialnejjest potrzebą wynikającą zarówno ze zmian w strukturze edukacyjnej powstałychw wyniku wprowadzenia Nowej Podstawy Programowej, ale przede wszystkim zpotrzeby utworzenia nowoczesnego ośrodka kształcenia praktycznego, w którymodbywały by się szkolenia i egzaminy w zawodach w/w branży.1 061 550,00L0072Bezpieczeństwo na ulicach miasta Łodzi – dodatkowe patrole Policji.Lokalizacja – Cały obszar miasta Łódź w celu poprawy bezpieczeństwamieszkańców.Opis – Zadanie polega na dofinansowaniu łódzkiej policji środkami dostępnymi wramach BO, dzięki którym będzie można wystawić więcej patroli na łódzkichulicach. Patrole zwracałyby baczniejszą uwagę na pieszych wchodzących naczerwonym świetle, na rowerzystów jeżdżących po chodnikach i przejściach dlapieszych, na kierowców parkujących w niewyznaczonych miejscach iwjeżdżających na środek skrzyżowania mimo że nie mogą go opuścić orazwszelkie inne prace związane z patrolowaniem ulic.500 000,00L0075Remont dziedzińca oraz ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 1 oraz PG nr 1.Lokalizacja – Dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza orazpublicznego Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi ul. Sterlinga 24.Opis - Zagospodarowanie terenu dziedzińca w gmachu szkolnym przy ul. Sterlinga24 wraz z wykonaniem nawierzchni, odwodnienia terenu, ogrodzenia orazmontażu stojaków na rowery i piłkochwytu.780 000,00L0076Wyremontujmy muszle koncertowe i amfiteatry w parkach.Lokalizacja - Amfiteatry i muszle koncertowe w łódzkich parkach: - ParkJulianowski (im. A. Mickiewicza), - Park Na Zdrowiu (im. J. Piłsudskiego), - Parkim. R. Baden-Powella.Opis - Kompleksowy remont muszli koncertowych i amfiteatrów w łódzkichparkach obejmujący m.in. wymianę okien, drzwi, naprawę dachów,wymianę/doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej,wymianę podłóg, remonty zaplecza.1 600 000,00L0077Free Wi Fi in Łódź- Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i TramwajachMPK - Łódź.Lokalizacja – Pojazdy komunikacji miejskiej realizujące usługi przewozowe naterenie Miasta Łodzi. Dla roku 2015 są to pojazdy MPK Łódź Sp. z o. o.przeznaczone do przewozu pasażerów na regularnych liniach dziennych inocnych.Opis – Druga odsłona projektu Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet wautobusach i tramwajach polega na podłączeniu do miejskiej sieci internetu Wifi209 autobusów i tramwajów MPK Łódź. Projekt zakłada umożliwienie pasażerompołączenia się z internetem na pokładzie 184 autobusów (Solaris, Mercedes-Benz)oraz 25 tramwajów (Pesa i Bombardier).1 120 000,00
 • 16. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0078Utworzenie "Centrum Edukacji Astronomicznej i Obserwacji Nieba"w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym.Lokalizacja - Planetarium I Obserwatorium Astronomiczne w którym ma byćzrealizowane zadanie, jest jednostką miejską prowadzoną przez Wydział EdukacjiUrzędu Miasta Łodzi, znajdującą się na gruntach należących do miasta Łódź przyul. Pomorskiej 16 w ścisłym centrum miasta. Jest to doskonały punkt doobserwacji astronomicznych, bliskiego i dalekiego kosmosu oraz łódzkiejprzestrzeni miejskiej. Taras widokowy na którym zostaną zamontowane kopułyi teleskopy znajduje się na dachu budynku łódzkiego planetarium i obserwatoriumastronomicznego.Opis - Zamontowanie dwóch kopuł obserwacyjnych na dachu Planetarium iObserwatorium Astronomicznego w Łodzi oraz wyposażenie ich w profesjonalneteleskopy i niezbędny osprzęt, do obserwacji i rejestracji słońca i nieba.Stworzenie multimedialnego komputerowego centrum astronomicznegozapewniającego dostęp do prowadzonych obserwacji astronomicznych i śledzenieprowadzonych pokazów i zajęć edukacyjnych na stronie internetowej Planetarium.495 000,00L0079Wykonanie przedłużenia ulicy Pietrusińskiego do ulicy Drewnowskiej znakazem skrętu w prawo w Drewnowską.Lokalizacja – Wykonanie drogi przedłużającej Ulicę Pietrusińskiego do ulicyDrewnowskiej z wyjazdem tylko w prawo w Drewnowską. Realizacja tego zdaniaznajduje się na części działki oznaczonej P7 – 310/15 a mającą nr GUS –106104_9.0007.310/15. Działka ta znajduje się na dzielnicy Polesie na osiedluKoziny.Opis – Ulica Pietrusińskiego jest "ślepą" ulicą i bardzo wąską i chodzi owykonanie przedłużenia tej ulicy (około 60m) do ulicy Drewnowskiej z wyjazdemna Drewnowską tylko w prawo. Na Drewnowskiej jadąc od Manufaktury postawićznak zakazu skrętu w lewo w Pietrusińskiego. A na Pietrusińskiego jadąc doDrewnowskiej postawić znak obowiązujący nakaz skrętu w prawo i zakaz skrętu wlewo w Drewnowską. Zgadzamy się na inne rozwiązanie – jeśli nie prosto to możew prawo z ukosa do Drewnowskiej przez wolny plac z zachowaniem odległościulica do ulicy (takiej jaka jest np. od Kasprzaka do Okrzei itp.)850 000,00L0080Automatyczne wandaloodporne toalety publiczne z przystosowaniem dla osóbniepełnosprawnych, do łódzkich parków.Lokalizacja – Park 3 – go Maja – np. przy placu zabaw dla dzieci, park im.Sienkiewicza – od strony ul. Kilińskiego, Las Łagiewnicki – przy parkingu przedklasztorem Park im. Żeromskiego – przy planowanym placu zabaw, siłownizewnętrznej i stolikach do gier, Park na Zdrowiu.Opis – Celem zadania jest zainstalowanie całorocznych stacjonarnych,automatycznych, wandaloodpornych toalet publicznych w największych łódzkichparkach. Toalety mają być podłączone do mediów i przystosowane dla osóbniepełnosprawnych. Szalety mogą być płatne lub bezpłatne i z założenia "prawiebezobsługowe".870 000,00L0081Budowa parkingu wzdłuż ulicy lodowej na wysokości cmentarza "Zarzew".Lokalizacja – Miejsce w którym obecnie parkują samochody (parking) wzdłużulicy Lodowej na wysokości cmentarza "Zarzew" p.w. Św. Anny - działki nr 29/33i 29/41 w obrębie geodezyjnym W-31.Opis - Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej; budowa (utwardzenie)placu parkingowego kostką brukową (główna droga) oraz betonowymi płytamiażurowymi (miejsca postojowe po bokach); wykonanie niezbędnego oznakowaniapoziomego i pionowego; odseparowanie ruchu pieszego od kołowego.812 000,00
 • 17. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0082Dom wielopokoleniowy przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej wrazz kosztorysami inwestorskimi remontu i przebudowy nieruchomości gminnejpołożonej w Łodzi przy ul. Jaracza 42 (Obręb S-1, działka 448/4).Lokalizacja –Nieruchomość gminna ul. Jaracza 42.Opis – przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysamiinwestorskimi remontu i przebudowy nieruchomości gminnej położonej w Łodziprzy ul. Jaracza 42(Obręb S-1, działka 448/4).Proponujemy sprawdzone rozwiązanie w zakresie przemian demograficznych orazwyzwań społecznych. 2 piętrowy budynek pofabryczny przeznaczony dokapitalnego remontu, daje możliwość utworzenia ok. 30 lokali mieszkalnychdostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Pozostałeprzestrzenie mieszkalne będą przeznaczone dla młodszych pokoleń. Wszyscydeklarują pomoc sąsiedzką.400 000,00L0083Droga rowerowa wzdłuż ul. Waltera-Janke i Bandurskiego - od ul. Pienistejdo ul. Krzemienieckiej.Lokalizacja - Droga pomiędzy rejonem osiedla Lublinek-Pienista a rejonemDworca Kaliskiego wzdłuż ulic Waltera-Janke i Bandurskiego w celu"podłączenia" rejonów lotniska do sieci dróg rowerowych w naszym mieście.Opis - Budowa drogi rowerowej od skrzyżowania ulic pienista i Waltera-Jankewzdłuż ulicy Waltera-Janke, Bandurskiego - do skrzyżowania ulic Bandurskiego iKrzemienieckiej o łącznej długości ok. 15 km.2 250 000,00L0084Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic Pienistej, Gen. Maczka oraz Fr. Plockawraz z remontem chodników wzdłuż Obywatelskiej, Pienistej, Gen. Maczka iFr. Plocka.Lokalizacja – Inwestycja zlokalizowana w płd.–wsch. części miasta obejmującapłd.–wsch. części miasta obejmująca rejon portu lotniczego oraz terenyrekreacyjne wzdł. ulic: Pienistej, Maczka, Plocka i Sołtyka.Opis – Budowa drogi rowerowej od skrzyżowania ulic Waltera – Janke i Pienistejwzdłuż ul. Pienistej, Maczka, ul. Plocka do skrzyżowania z ul. Maratońską.Remont chodnika wzdłuż ulic Obywatelskiej, Pienistej, Maczka oraz budowachodnika wzdłuż ul. Maczka, Plocka do istniejącego chodnika na ul. Plockawzdłuż ul. Sołtyka, remont istniejącego chodnika do ul. Maratońskiej.6 000 000,00L0085Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawęinfrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach.Lokalizacja - SP 33, Łódź, ul. Lermontowa 7, numer działki: 196/42, obręb W-19;SP 122, Łódź, ul. Jesionowa 38, numer działki: 1/32, obręb b-6; SP 137, Łódź, ul.Florecistów 3b, numer działki: 93/46; SP 164, Łódź, ul. Wróblewskiego 65, numerdziałki: 189/2, obręb P-27; SP 169, Łódź, ul. Napoleońska 7/17, numer działki121/10 POW 0,7323 ha; PG 5, Łódź, ul. Sienkiewicza 117, numery działek: 75/9,75/6; PG 13, Łódź, ul. Wici 16, numery działek: 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, obręb: B-41; PG 15, Łódź, ul. Sowińskiego 50/56, numer działki: 179/5, obręb: B-2; PG 31,Łódź, ul. Grota Roweckiego 1, numery działek: 36/3, 36/11, 36/12 i dodatkowo37/34, 37/35, 37/36, obręb: W-3; PG 33, 90-108 Łódź, ul. Janosika 136, numerydziałek: 1) ul. Janosika 136: nr 175/4; 2) ul. Chałubińskiego 16: nr 163, obręb W-9; PG 38, Łódź, ul. St. Dubois 7/9, numer działki 456/13, obręb: 23; PG 44, Łódź,ul. Deotymy 1, numer działki: G17-14/25; Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr2, Łódź, ul. Spadkowa 11, działka nr: 52/14, obręb: B-37; Młodzieżowy OśrodekSocjoterapii nr 4, Łódź, ul. Łucji 12/16, Zespół Szkół Specjalnych nr 4, Łódź, ul.Niciarniana 2a (adres siedziby), numery działek: nr 49 o powierzchni 0,2348 ha inr 50 o powierzchni 0,6733 ha, obręb W-14.Opis - Zadanie dotyczy zwiększenia aktywności sportowo - ruchowej dzieci imłodzieży z wszystkich dzielnic łodzi poprzez poprawę infrastruktury sportowej w15 łódzkich szkołach. W ramach zadania planuje się budowę 8 boiskwielofunkcyjnych, modernizację obiektów sportowych w 7 placówkach, placrekreacyjny dla niepełnosprawnych oraz opracowanie projektu architektoniczno-budowalnegosali gimnastycznej.8 760 119,00
 • 18. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0086Promenada Bałucka.Lokalizacja – Ulica Zachodnia po stronie numerów nieparzystych na odcinku odulicy Krótkiej do ulicy Bazarowej. Ulica Zachodnia 23a, 23b, 23c, 25, 25a, 25b,27. Obejmuje następujące numery działek: 174/70, 174/71, 174/76, 301/6 orazczęść działek o numerach: 301/7 i 301/9. Obręby: B47, B46.Opis – Promenada Bałucka to nowoczesne miejsce gdzie mile spędzisz czas zrodziną, zagrasz w szachy plenerowe i zrobisz zakupy. Zbudowana jest zmateriałów naturalnych i pochodzących z recyclingu. Dojedziesz do nas rowerem,zaparkujesz samochód a przy okazji poznasz trochę historii miasta. W naszymprojekcie pomyśleliśmy również o osobach niepełnosprawnych.750 000,00L0087Utworzenie pracowni komputerowej w PG 41 w Łodzi.Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w budynku PG 41 w Łodzi (sala 202).Opis - W ramach realizacji zadania planowana jest modernizacja sali lekcyjnej,która w pierwszej kolejności obejmie malowanie ścian, sufitów, oraz wymianędrzwi i wykładziny. Zostanie również położona nowa instalacja elektryczna,okablowanie strukturalne, pozwalająca na podłączenie wszystkich komputerów dointernetu. Na koniec pracownia zostanie wyposażona w nowe meble, komputery,tablicę interaktywną itp.101 000,00L0088Montaż 2 betonowych stołów do tenisa stołowego w Pasażu Abramowskiego.Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego, nr działki: S8-139/29, nr działki GUS:106105_9.0008.139/29.Opis - Montaż 2 betonowych stołów do tenisa stołowego w PasażuAbramowskiego.26 500,00L0089Park Ufologiczno-Kryptozoologiczny.Lokalizacja - Południowo-wschodni narożnik działki nr 1/21 w obrębie P-13, przyul. Krańcowej.Opis - Wybudowanie parku tematycznego prezentującego figury naturalnejwielkości najciekawszych stworzeń nieopisanych dotąd przez naukę akademicką.Można je podzielić na dwie kategorie: 1) ufonauci - obce istoty spotkane wzwiązku ze zjawiskiem ufo np. reptoidy, szaraki, 2) kryptydy - nieznane gatunkizwierząt np. Yeti, Nessie, Chupacabra. Byłaby to pierwsza tego typu ekspozycjana świecie.1 293 000,00L0090Wychowanie poprzez sport w oparciu o zapasy.Lokalizacja - Łódzkie placówki oświatowe.Opis - Wykorzystanie wychowawczych aspektów sportu zapaśniczego wkształtowaniu osobowości i postawy psychofizycznej dzieci. Propagowanie sportuzapaśniczego. Profilaktyka wad postawy i chorób cywilizacyjnych. Szkolenie dlakadry nauczycielskiej, prowadzenie zajęć dla dzieci185 000,00L0092Strefa kultury kina Charlie: przygotowanie dokumentacji projektowejrewitalizacji budynku kina Charlie wraz z podwórkiem na posesjiPiotrkowska 203/205 uwzględniającego potrzeby seniorów oraz osóbniepełnosprawnych.Lokalizacja – Rewitalizacja dotyczy całości budynku położonego w oficynieposesji 203/205 oraz podwórka pod adresem 203/205. Jest to zabytkowy budynek,wpisany do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków. Budynek, pozadoraźnymi remontami nie był remontowany od 80 lat. W budynku tym znajdująsię: na parterze PCK oraz na parterze dom dziennego pobytu (MOPS) a na piętrzeznajduje się siedziba kina Charlie, prężnie działającego stowarzyszenia "ŁódźFilmowa", Młodzieżowej Akademii Filmowej, fundacji Miasto Kultury oraz SLD.Opis –przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysamiinwestorskimi remontu nieruchomości gminnej, położonej w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 203/205( Obręb S-8 Działka 21/17) w zakresie wskazanym wewniosku.250 000,00
 • 19. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0093Modernizacja boiska szkolnego przy PG 17 w Łodzi.Lokalizacja - Boisko przy PG 17 znajduje się na terenie Parku im. gen Andersa,między ulicami Kwiatową i Klaretyńską, na granicy Bałut i Polesia. Z jednejstrony graniczy z ogrodami działkowymi, z drugiej z kościołem przyul. Klaretyńskiej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się ogródek jordanowski.Zarówno budynek szkolny, jak i boisko "zamykają" osiedle blokówmieszkaniowych Teofilowa (mapka sytuacyjna w załączeniu). Działka stanowiwłasność gminy Łódź o numerze 50 w obrębie B-43, uregulowaną w księdzewieczystej kw nr 14784Opis - Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej,koszykówki, siatkówki i gimnastyki, do gry w piłkę nożną (58m x 38m), bieżni,skoczni z piaskownicą do uprawiania lekkoatletyki, rzutnia do pchnięcia kulą znawierzchnią ze sztucznej trawy.2 406 000,00L0094Rewitalizacja elewacji budynku SP 29 w Łodzi nawiązującado zabytkowej architektury Księżego Młyna.Lokalizacja - SP 29, ul. Przędzalniana 70-osiedle Księży Młyn. Nr działki w25-136. Nr działki GUS 106106_9.0027.136Opis - Przedmiotem inwestycji jest odnowienie zniszczonych murów budynku SP29 w Łodzi. Wykonanie opaski izolacyjnej wokół budynku, zabezpieczającejprzed wilgocią i zalewaniem szkoły wodami gruntowymi. Odnowienie elewacji,która swym wyglądem będzie nawiązywała do zabytkowej architektury KsiężegoMłyna.1 160 000,00L0096Piknik Trzeciomajowy w Parku 3 Maja.Lokalizacja - Park 3 Maja w Łodzi – łąka za placem zabaw, wokół fontanny istolików szachowych.Opis - Projekt ma na celu umożliwienie łodzianom radosnego przeżywaniarocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie. Park 3 Majaotrzymał swoje imię w atmosferze nadziei na wolność kraju i dumy z dokonańprzodków. Już za prezydentury Aleksego Iżewskiego Park służył majówkom irekreacji. Zapoczątkowanie współcześnie Pikników Trzeciomajowych byłobypowrotem do międzywojennej tradycji i umocniłoby więzi obywatelskie łodzian29 575,91L0097Remont nawierzchni chodnika od strony klatek schodowych przy budynkuprzy ul. Rojna 11.Lokalizacja - Nieruchomość przy ul. Rojnej 11, działka 21/30 i 21/28.Opis - Wymiana starych popękanych płyt chodnikowych na nową nawierzchnię zkostki brukowej.19 500,00L0100Woonerf na ul. Stefanowskiego.Lokalizacja – ul. Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Skorupki.Działki w obrębie P – 30, nr 3/31, 95/3.Opis – Zmiana sposobu organizacji przestrzeni ulicy Stefanowskiego od ul.Skorupki (z odcinkiem ulicy Skorupki: Wólczańska – Stefanowskiego) do ulicyRadwańskiej, wraz z utworzeniem strefy woonerf na odcinku przy ulicyRadwańskiej. Uspokojenie ruchu na wskazanym fragmencie ulicy Skorupki iStefanowskiego oraz stworzenie podwórca miejskiego, tzw. strefy Woonerf, przyul. Radwańskiej, w których mogłyby się wystawić ogródki z pobliskich restauracji.Stworzyłoby ciekawy punkt do spędzenia wolnego czasu dla studentów, zwłaszczaPolitechniki Łódzkiej oraz znacznie podniosłoby bezpieczeństwo uczestnikówruchu.2 151 000,00L0101Baza sportowa dla ekstraligi rugby.Lokalizacja - Obiekty sportowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. KazimierzaGórskiego przy ul. Milionowej 12.Opis - Poprawa warunków szkoleniowych i treningowych dla drużyny ekstraligirugby, klas o profilu rugby w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi orazwszystkich drużyn rugby w regionie łódzkim poprzez modernizację boiska zesztuczną nawierzchnią, rozbudowę trybuny oraz oświetlenia celem umożliwieniatreningów całorocznych.2 050 000,00
 • 20. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0102Wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego.Lokalizacja – Inwestycja będzie realizowana na terenie należącymdo Szkoły Podstawowej nr 166 im. 19 stycznia mającej swoją siedzibęw Łodzi przy ulicy Szamotulskiej 1/7. Szkoła Podstawowa nr 166 jest szkołąpubliczną prowadzona przez miasto Łódź. Teren na którym ma powstaćinwestycja należy do miasta Łodzi, ma uregulowany stan prawny i nie jestobciążony na rzecz osób trzecich. Ogólna powierzchnia działki wynosi 4453,75m2. Obszar ten można podzielić na dwa prostokąty o powierzchniach: 3527,50 m2 oraz 926,25 m2Opis - Na wyżej opisanym terenie ma powstać boisko wielofunkcyjne ze sztucznąnawierzchnią o wymiarach 4453,75 m2. Obiekt przystosowany będzie do gry wpiłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, tenis ziemny oraz siatkówkę. Wytyczonabieżnia prosta wzdłuż jednego boku boiska (od strony szkoły, 6200 ze skocznią wdal) pozwoli mieszkańcom uprawiać lekkoatletykę. Wyposażenie boiska wewłasne oświetlenie umożliwi wydłużenie godzin użytkowania.828 750,00L0103Wytyczenie ścieżki rowerowej śladem dawnej żelaznej drogi Scheiblera (kociszlak na Księżym Młynie); Przędzalniana-Śmigłego-Rydza.Lokalizacja – Ścieżka rowerowa miałaby powstać od szlabanu przyul. Przędzalnianej do skrzyżowania dróg rowerowych przy al. Śmigłego-Rydza wmiejscu dawnych torów kolejowych, co daje długość ścieżki ok. 400 metrów.Opis - Pierwsza droga rowerowa pośród zieleni i uwiecznienie niszczejącychtorów przemysłowej Łodzi. Droga Żelazna Scheiblera to ogromne dziedzictwoprzemysłowej Łodzi, które popada w zapomnienie, a gwarantowało niegdyśrozwój Łodzi. Możemy uwiecznić jej szlak drogą rowerową biegnącą w miejscudawnych torów oddając rowerzystom pierwszą Ścieżkę pośród zieleni.Prowadziłaby od al. Śmigłego-Rydza do ul. Przędzalnianej.1 000 000,00L0104Zadaszone bezpieczne stojaki rowerowe w łódzkich gimnazjach.Lokalizacja - Tereny gminy Łódź, Publiczne Gimnazja w ilości 35 wymienione nastronie.http://www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/placowki_edukacyjne/ Zakładka:Publiczne Gimnazja.Opis - Wszyscy wiemy, że gimnazjaliści są już "bardzo dorośli" chcą decydować osobie. Naturalne, że chcą także swobodnie przemieszczać się. Dajmy im więcmożliwość swobodnego dojeżdżania do szkoły. Co roku miasto rozbudowujesystemy dróg rowerowych. Teraz czas na zadaszone bezpieczne stojaki rowerowew łódzkich gimnazjach.-likwidujmy bariery.700 000,00L0105Remont tramwaju do nauki jazdy z 1950 r.Lokalizacja - Zadanie dotyczy remontu wagonu tramwajowego, który z zasady jestobiektem ruchomym. Pojazd obecnie stacjonuje w zabytkowej zajezdnitramwajowej Brus przy ul. Konstantynowskiej 115. Wagon stanowi własnośćMiasta i znajduje się w użyczeniu na rzecz MPK-Łódź sp. Z o.o.Opis - Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu kapitalnego wagonutramwajowego typu 2N z 1950 roku o numerze taborowym 1234, przebudowanymw latach 70 na naukę jazdy. Celem zadania jest renowacja pojazdu i przywróceniemu technicznych możliwości jazdy z pasażerami i kursantami.400 400,00L0106Parking rowerowy przy Zajezdni Brus.Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest dziedziniec przed bramą wjazdowądo zajezdni Brus przy ulicy Konstantynowskiej.Opis - Celem zadania jest stworzenie parkingu rowerowego na 4 miejsca dla osóbzwiedzających zajezdnię Brus poprzez ustawienie trzech stojaków rowerowychprzy wejściu na teren obiektu.2 000,00L0107Ścieżka zdrowia "fitness" na boisku w ZSP nr 3 w Łodzi.Lokalizacja - Łódź, na terenie boiska sportowego w ZSP nr 3 w Łodzi. W samymcentrum Łodzi.Opis - Ścieżka zdrowia "fitness" na świeżym powietrzu w ZSP nr 3 w Łodzi. Minisiłownia dla każdego.59 000,00
 • 21. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0108Wyposażenie i remont kuchni szkolnej.Lokalizacja - Kuchnia oraz stołówka przy SP 1 w Łodzi ul. Sterlinga 24.Opis - Przeprowadzenie remontu kuchni oraz stołówki. Wyposażenie kuchni wnowe profesjonalne przyrządy do przygotowywania posiłków i konsumpcji dlaokoło 300 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.304 000,00L0109Sfinansowanie rehabilitacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)w Łodzi.Lokalizacja - Chorzy na stwardnienie rozsiane (SM) w mieście w Łodzi.Opis - Na to przewlekłe schorzenie (SM) cierpi w łodzi około 2500 osób.Zapewnienie chorym bezpłatnej rehabilitacji to szansa na poprawienie ichkomfortu życia, okazja do zapewnienia większej ilości zabiegów i ćwiczeń. SM tochoroba nieuleczalna, ale rehabilitacja ruchowa jest najlepszym sposobem, abywalczyć z jej postępującym przebiegiem.350 000,00L0110Młodzi dla Łodzi – pokolorujmy łódzkie kamienice.Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na terenie miasta – łódzkie kamienice.Opis – Spośród puli kamienic wskazanych przez Urząd Miasta Łodzi, na którychbędzie można zrealizować zadanie, mieszkańcy Łodzi w drodze głosowaniainternetowego wybiorą 5 kamienic, na których zostanie wykonany tzw.mural/graffiti, które przyczyni się do upiększenia muru kamienicy.250 000,00L0112Budowa twardej ścieżki rowerowej w Łagiewnikach.Lokalizacja – Ścieżka rowerowa miałaby długość 2 km i rozpoczynać się odwjazdu do Lasu Łagiewnickiego przy ul. Wycieczkowej, następnie wzdłuż częściszlaku czerwonego, zbaczać w lewo do kapliczek św. Rocha i św. Antoniego.Opis – Zadanie to polegałoby na wyrównaniu powierzchni w lesie i położeniuutwardzonej ścieżki rowerowej na odcinku wycieczkowa – kapliczki św. Rocha iśw. Antoniego przez Las Łagiewnicki o długości 2 km.3 000 000,00L0114Amfiteatr w Parku im. Ks. J. Poniatowskiego – remont i przebudowa wraz zotoczeniem.Lokalizacja - Amfiteatr zlokalizowany jest na terenie Parku im. Ks. J.Poniatowskiego w Łodzi (działka 5/32, obręb P-28).Opis - Zadanie dotyczy przebudowy sceny, remontu ścian amfiteatru,wzmocnienia fundamentów pod kolumnami, dobudowania zaplecza dla artystów,budowy przyłącza elektrycznego dającego możliwość podłączenia aparaturynagłaśniającej oraz oświetlenia obiektu, wykonania instalacji odgromowej,zagospodarowania terenu wokół amfiteatru (rozebranie starego ogrodzenia,przebudowa ciągów komunikacyjnych, renowacja siedzisk przed amfiteatrem,dostawianie koszy na śmieci, uzupełnienie nasadzeń roślinnych).1 000 000,00L0115Powrót Parady Wolności.Lokalizacja – Parada Wolności powinna się odbyć na całej długościzrewitalizowanej ul. Piotrkowskiej, na ul. Piłsudskiego, w hali Atlas Arena oraz wparkach na terenie całego miasta. Elementem parady będzie przemarsz jejuczestników ze skrzyżowania Piotrkowska/Piłsudskiego do Atlas Areny.Opis – Parada Wolności to najbardziej legendarne wydarzenie muzyczne, jakiezaistniało w Łodzi w ostatnich 20 latach. Organizatorzy i uczestnicy sześciu edycjiparady wolności chcą przywrócić miastu tą imprezę. Proponujemy powrót paradydo Łodzi w nowej odsłonie uwzględniającej bieżące trendy muzyczne ipowiększenie jej o intelektualne spotkania poświęcone wolności organizowane wewspółpracy z łódzkimi organizacjami pozarządowymi.2 500 000,00
 • 22. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL01161 auto to 10 rowerów – systemy parkingów rowerowych.Lokalizacja – Projekt będzie realizowany na następujących lokalizacjach: 1.Karolewska 30/34 (w jezdni przed przejściem dla pieszych), 2. Rewolucji 22(przed przejściem dla pieszych), 3. Rewolucji 54 (przed przejściem dla pieszych,po północnej stronie), 4. Sterlinga 1/3 (po zachodniej stronie, przed przejściem), 5.Więckowskiego 82 (w jezdni przed przejściem dla pieszych po południowejstronie), 6. Więckowskiego 72 (w jezdni przed przejściem dla pieszych popołudniowej stronie), 7. Więckowskiego 64 (w jezdni przed przejściem dlapieszych po południowej stronie), 8. Więckowskiego 56 (w jezdni przedprzejściem dla pieszych po południowej stronie), 9. Więckowskiego 48 (w jezdniprzed przejściem dla pieszych po południowej stronie), 10. Więckowskiego 36 (wjezdni za przejściem dla pieszych po południowej stronie), 11. Więckowskiego 20(w jezdni przed przejściem dla pieszych po południowej stronie), 12.Żeligowskiego 30 (przed przejściem dla pieszych po wschodniej stronie), 13. ul.Zachodnia – przed UMŁ - realizacja pod warunkiem uzyskania zgody MiejskiegoKonserwatora Zabytków.Opis – Zadanie polega na zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych poprzezumieszczenie przed przejściami dla pieszych parkingów rowerowych. Takalokalizacja likwiduje problem parkowania samochodów tuż przy przejściach dlapieszych (ograniczenie widoczności) oraz znacząco pozwoli zwiększyć liczbęmiejsc parkingowych dla rowerów. Stojaki typu "rowerowy port" pokażądosłownie, że 1 auto=10 rowerów.110 500,00L0117Wyznaczenie parkingu i remont chodnika na ul. Wróblewskiego.Lokalizacja – Parking przy ul. Wróblewskiego na odcinku od al. Politechniki doul. Wólczańskiej. Działka w obrębie G2, nr 1/13.Opis – Zadanie ma polegać na wybudowaniu parkingu dla samochodówosobowych z płyty ażurowej, wyznaczeniu pasa zieleni oddzielającego chodnik odparkingu, oraz remont chodnika.625 000,00L0118Krzewy ozdobne na al. Palki.Lokalizacja – Pas zieleni pomiędzy jezdniami przeciwnych kierunków na aleiGrzegorza Palki od Ronda Solidarności do ul. Wojska Polskiego.Opis – Nasadzenie krzewów ozdobnych w pasie zieleni rozgraniczającej jezdniena al. Palki od Ronda Solidarności do ul. Wojska Polskiego.45 000,00L0119Nowe przejścia dla pieszych.Lokalizacja - Projekt zrealizowany ma być punktowo w następującychlokalizacjach: 1. ul. Zielona przy ul. Małej, 2. ul. Wólczańska na wysokości al.Rynkowskiej, 3. ul. Sieradzka na wys. Posesji nr 12, 4. ul. Narutowicza na zewn.krańcach platform przystanków tramwajowych zlokalizowanych w rejonieskrzyżowania z ul. Kopcińskiego, 5. al. Politechniki na wys. posesji nr 6, 6. ul.Kopernika po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Lipową, 7. al. Kościuszkipomiędzy al. Rynkowskiej i Pasażem Józefskiego.Opis - Zadanie polega na budowie nowych przejść dla pieszych w miejscachszczególnie uczęszczanych lub tam gdzie połączyłyby one rozcięte pasaże.Przejścia zlokalizowane są m.in. przy rynkach i uczelniach. Na budowę składa sięwykonanie projektów budowlanych, malowanie pasów, ustawienie znaków iurządzeń BRD, rozbiórki i budowa krawężników oraz budowa fragmentówchodników.130 864,68
 • 23. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0120Szkoła na dwa koła.Lokalizacja – Projekt będzie realizowany m.in. W następujących placówkachszkolnych: 1. Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Wiosenna 1, 2. Szkoła Podstawowa Nr19 ul. Balonowa 1, 3. Szkoła Podstawowa Nr 91, ul. Kasprzaka 45, 4. SzkołaPodstawowa Nr 120 ul. Centralna 40, 5. Szkoła Podstawowa Nr 139 ul. Giewont28, 6. Szkoła Podstawowa Nr 173 ul. Sienkiewicza 46, 7. Szkoła Podstawowa Nr190 ul. Malczewskiego 37/47, 8. Szkoła Podstawowa Nr 193 ul. Standego, 9.Gimnazjum Nr 6 ul. Limanowskiego 124a, 10. Gimnazjum Nr 7 ul. Rojna 33, 11.Gimnazjum Nr 15 ul. Sowińskiego 50/56, 12. Gimnazjum Nr 28 ul. Kopcińskiego54, 13. ZSP Nr 9 ul. Politechniki 38, 14. ZSP Nr 15 ul. Kopcińskiego 5/11, 15.ZSO Nr 19 ul. Żeromskiego 115, 16. LO Nr 1 ul. Więckowskiego 41, 17. LO Nr 4ul. Pomorska 16.Opis - Utworzenie zadaszonych parkingów rowerowych dla 25 szkół-z czego 17szkół już jest potwierdzonych (uczy się w nich łącznie ponad 2100 uczniów ipracuje ponad 130 nauczycieli, 82% uczniów posiada już rower i mogłoby z niegokorzystać podczas dojazdów do szkół). Dodatkowe 8 szkół może wskazać UMŁlub mieszkańcy.705 000,00L0122Zakup książek dla bibliotek publicznych Miasta Łodzi.Lokalizacja - Zadanie będzie zrealizowane w bibliotekach publicznychznajdujących się w dzielnicach: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew –łącznie w 80 bibliotekach.Opis - Zadanie polega na systematycznym, raz w miesiącu, zakupie nowychksiążek do bibliotek publicznych pięciu miejskich bibliotek w dzielnicach: Bałut,Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew.800 000,00L0123Renowacja łódzkich neonów.Lokalizacja – usuniętego nieczynnego neonu pochodzącego z budynku przy ul.Legionów 48; docelowy montaż neonu pod ww. adresem lub na budynkach wnajbliższym sąsiedztwie przy ul. Legionów , będących własnością Gminy 9ul.Legionów 48,50,57,38,36,31,29,19, 15 lub 14). Lokalizacja do wyboru przez UMŁpo uwzględnieniu znanych Urzędowi uwarunkowań umożliwiających ponownymontaż neonu w pierwotnym miejscu lub na budynkach w najbliższej okolicy.Opis – Zadanie skorygowane przez autora ograniczone do wykonania i montażujednego neonu na budynku gminnym (pierwotnie 4 neony). Zmiana dokonana wwyniku analizy wniosku oraz zgłoszonych zastrzeżeń przez Wydział Budynków iLokali, głównie pod kątem stanu własności nieruchomości.12 020,00L0124Polubić biologię.Lokalizacja - IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, ul. Pomorska 16,91-416 Łódź.Opis - Wyposażenie pracowni biologicznej w nowoczesne pomoce dydaktycznewspomagające naukę przyrody i biologii w zakresie podstawowym irozszerzonym.36 000,00L0125Przystanek Nawrot – Sienkiewicza.Lokalizacja – Ulica Nawrot przy nr 19.Opis – Stworzenie przystanku autobusowego (74, 80, 83) na ulicy Nawrot przySienkiewicza.1 000,00L0127Przystanek: ul. Złota – ul. Wodna (pierwotnie Złota-Wodna) i korekta tras74, 80, 83.Lokalizacja - Skrzyżowanie Złota-Wodna.Opis - Poprowadzenie linii autobusowych: 74, 74a, 74b, 80, 83 z krańcówki przyul. Wydawniczej ulicami: Tuwima, Wysoką, Złotą, Wodną, Tuwima i dalej obecnątrasą oraz stworzenie przystanku autobusowego dla tych autobusów przyskrzyżowaniu Złotej z Wodną.398 500,00
 • 24. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0128Łódzki Bank Czasu.Lokalizacja – Zadanie realizowane na terenie całej Łodzi. W ramach zadania mapowstać co najmniej po jednym banku czasu w każdej z pięciu dzielnic Łodzi:Bałuty, Śródmieście, Polesie, Górna, Widzew.Opis - Bank czasu to sąsiedzka sieć osób, która wspiera się w życiu codziennym.Twoje dziecko nie radzi sobie z matematyką? Nie masz czasu wyjść z psem?Może w zamian naprawisz kran? W banku czasu znajdziesz osobę, która cipomoże. Ty z kolei pomożesz komuś innemu. A wszystko bez użycia pieniędzy.95 000,00L0130Remont tarasu przy budynku przedszkola.Lokalizacja - Budynek PM 128 w Łodzi, al. Harcerzy Zatorowców 2.Opis - Przebudowa wraz z modernizacją tarasu o powierzchni 240 m2 w zakresie:a) przygotowanie projektu przebudowy i modernizacji tarasu, b) rozebraniebetonowych murków wokół tarasu, c) rozebranie spękanej lastrykowej posadzkitarasu, d)naprawa konstrukcji tarasu, e)wykonanie nowej nawierzchni tarasu zuwzględnieniem założeń projektowych dotyczących schodów wejściowych nataras oraz zieleni wokół tarasu.95 940,00L0131Mobilne Centrum Ćwiczenia Pamięci.Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane w pięciu istniejących centrachaktywnego senior, usytuowanych w pięciu dzielnicach miasta: 1) Bałuty – BałuckiOśrodek Kultury „Rondo” (ul. Limanowskiego 166); 2) Górna- Ośrodek Kultury„Górna” (ul. Siedlecka 1); 3) Polesie - Ośrodek Kultury „Karolew” (ul.Bratysławska 6a); 4) Widzew – Dom Kultury „502” (ul. Gorkiego 16); 5)Śródmieście – Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia54/56.Opis - Zadanie dotyczy utworzenia i animacji ogólnodostępnego mobilnegocentrum profilaktyki, edukacji i wsparcia dla osób zagrożonych chorobąalzheimera i chorobami otępiennymi, osób chorych oraz ich formalnych inieformalnych opiekunów. Cykl wykładów, konsultacji i warsztatów to odpowiedźna problemy starzejącej się społeczności Łodzi oraz lawinowo narastającej liczbyosób wymagających informacji i pomocy.53 900,00L0132Samoobsługowe stacje naprawy rowerów.Lokalizacja – Wnioskodawca wskazał następującą listę miejsc rozlokowania dlastacji naprawczych, wraz ze zmianą liczby stacji: 1. Plac Wolności, 2. Piotrkowskaokolice UMŁ, 3. al. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Sienkiewicza –zmiana lokalizacji na ul. Piotrkowską przy al. Mickiewicza, 4. Politechnika 1 –zmiana lokalizacji z ul. Stefanowskiego na ,,w okolicy kampusu północnego", 5.Politechnika 2 – zmiana lokalizacja z Biblioteki Głównej na ,,przy akademikach wbezpośredniej bliskości ścieżki rowerowej po zachodniej stronie al. Politechniki",6. W parku na Zdrowiu – doprecyzowanie lokalizacji na ,,w pobliżu wejścia doZOO", 7. W parku 3 maja – zmiana lokalizacji na: ,, rejony UniwersytetuŁódzkiego w pobliżu skrzyżowania ul. Jaracza i Matejki", 8. Arturówek –doprecyzowanie lokalizacji na ,,w pobliżu kładki nad stawami przy głównymwjeździe do Arturówka", 9. Plac Dąbrowskiego, 10. Lokalizacja w pobliżugmachu ASP – zmiana lokalizacji na: ,,skrzyżowanie ulic: Wojska Polskiego orazSpornej przy skrzyżowaniu ścieżek rowerowych" = 10 stacji.Opis – Montaż 10 publicznych stacji samoobsługowych naprawy rowerów.80 000,00
 • 25. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0133Wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne "Sport Strefa 21" w XXI LOim. B. Prusa w Łodzi.Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest teren boiska szkolnego XXI LO im.B. Prusa w Łodzi, należącego w całości do gminy Łódź, w dzielnicy Polesie uzbiegu ulic Kopernika i Wólczańskiej. Teren jest otoczony z wszystkich stronbudynkiem szkoły i kamienicami, a od strony zachodniej budynkiem TeatruStudyjnego. DOJAZD do boiska jest od strony ulicy Wólczańskiej. Adresnieruchomości: ul. Kopernika 2, dzielnica Polesie, nr działki P20-143/9, nr działkiGUS 106104_9.0020.143/9.Opis - Boisko XXI LO jest bardzo zniszczone, nie remontowane od początkuistnienia szkoły. Zniszczona nawierzchnia, otoczenie odrapanych murów iwysokie drzewa-to obraz boiska szkoły w centrum Łodzi. Trzeba wyremontowaćboisko, nadać mu charakter obiektu sportowego i stworzyć warunki dopromowania zdrowego stylu życia oraz umożliwić realizację podstawyprogramowej z Wf-u.1 177 700,00L0134Termomodernizacja budynku Specjalistycznej Przychodni dla dzieci,młodzieży i dorosłych oraz naprawa terenu wokół przychodni.Lokalizacja – Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych wŁodzi, ul. A. Struga 86. Nieruchomość (budynek oraz działka) stanowi własnośćgminy Łódź.Opis - Proponowane zadanie mieści się w zakresie zadań gminy i przewiduje: 1)termomodernizację budynku, 2) remont i naprawę powierzchni wokół budynkuprzychodni (naprawa chodników i jezdni, wytyczenie miejsc parkingowych,remont ogrodzenia, rekultywacja terenów zielonych wokół budynku).560 000,00L0135Przychodnia stomatologiczna przyjazna pacjentom.Lokalizacja – ZOZ Łódź-Polesie "Zdrowe-Polesie" Specjalistyczna PrzychodniaStomatologiczna w Łodzi ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17 obsługująca pacjentówŁodzi.Opis - Proponowane zadanie składa się z dwóch elementów: 1) stworzeniegabinetu stomatologicznego przyjaznego dzieciom poprzez: wyposażenie gabinetuw nowoczesne unity stomatologiczne (2 szt.) oraz sprzęt audiowizualny, 2)wyposażenie gabinetu dla młodzieży i dorosłych w wysokiej jakości sprzętstomatologiczny (unity stomatologiczne 2 szt.) oraz materiały informujące ohigienie jamy ustnej.153 000,00L0136Lekcje języka migowego po łódzku.Lokalizacja - Zadanie będzie zrealizowane w Liceach Ogólnokształcących wŁodzi i Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi - ogółem co najmniej 40osób.Opis - Lekcja z językiem migowym będzie dla większości uczniów pierwszym ipewnie jedynym kontaktem z osobami głuchymi. Warto dać wszystkim młodymłodzianom szansę poznania "polskich cudzoziemców"-ludzi żyjących wśród nas apozostających całkowicie na uboczu. Lekcje odbędą się we wszystkich szkołachponadgimnazjalnych. A kilka znaków języka migowego przyda się każdemu.14 240,00L0138Ekologiczne oświetlenie parku im. Adama Mickiewicza na Julianowie.Lokalizacja – Park im. Adama Mickiewicza na Julianowie pomiędzy ulicamiZgierską, Biegańskiego, Pogodną, Aleją Róż, Folwarczną i cmentarzem naRadogoszczu.Opis – Projekt zakłada zamontowanie wzdłuż alejek w parku im. AdamaMickiewicza ekologicznego oświetlenia ledowego - stylizowanych lamp LEDwyposażonych w panele słoneczne, podłączonych do sieci energetycznej (jakozabezpieczenie zapasowego źródła energii w okresach słabego nasłonecznienia) iwyposażonych w sterowniki z możliwością regulacji mocy i poboru energii wzależności od pory dnia i nocy.950 000,00
 • 26. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0140Niania jak mama - wsparcie opieką pozamedyczną dzieci nieuleczalniechorych.Lokalizacja – Pałac-hospicjum stacjonarne dla dzieci, ul. Dąbrowskiego 7.Opis - Są w Łodzi dzieci, które nie mają rodziców, są nieuleczalnie chore, ich całeżycie to dzieciństwo. Hospicjum daje bezpieczeństwo, oprócz dobrych lekarzy isprzętu medycznego, ma troskliwe opiekunki - panie, które zastępują mamy. Rokpracy czterech opiekunek w hospicjum to szansa na ciepło, przytulanie ipieszczoty dla minimum siedmiorga dzieci.90 000,00L0141Ławki na przystankach – estetyczne ławki, kosze i rozkłady jazdy na 150przystankach w centrum.Lokalizacja – 150 przystanków tramwajowych i autobusowych w strefiewielkomiejskiej, na których nie jest możliwe postawienie wiat. Zacząć należy odprzecznic ul. Piotrkowskiej, Narutowicza oraz pl. Barlickiego. W przypadku brakutylu przystanków bez wiat, doposażenie wiat w dodatkowe siedziska i pasującekosze.Opis – Wyposażenie 150 przystanków w strefie wielkomiejskiej w estetycznekomplety: ławka dla min. 4 osób (wyjątkowo spoczniki), pojemny kosz na śmieciz pokrywą, słupek lub wysięgnik z rozkładem jazdy.2 550 000,00L0142Streetfest – Festiwal Aktywności Ulicznej (tytuł roboczy).Lokalizacja – Ulica Piotrkowska oraz ulice i podwórka z nią połączone.Opis – Stworzenie nowej marki festiwalowej dla Łodzi. Streetfest – festiwalaktywności ulicznej to pomysł na ożywienie symbolu Łodzi, jakim jest najdłuższaul. handlowa w Europie, okazja na pobudzenie działalności gospodarczychzlokalizowanych wzdłuż ul. Piotrkowskiej i jej bezpośrednim sąsiedztwie.Wydarzenie cykliczne odbywające się w ostatnim tygodniu sierpnia prezentowaćbędzie sztukę uliczną, zarówno tą wizualna jak i muzyczną. W ramach tychprezentacji mieszczą się m.in. uliczni trubadurzy, wyjątkowi od stronyartystycznej lub też instrumentów, na jakich grają, najciekawsze grupybreakdance'owe, ekipy graffiti 3d, mimowie, produkcje filmowe. Siłą festiwalujest szerokie rozumienie aktywności ulicznej.456 760,50L0143Mobilny Zespół Edukacji Cyfrowej dla 60+.Lokalizacja – Zdanie będzie realizowane w mieście Łodzi, siedzibą zadania będzie"Centrum Aktywnego Seniora" na Polesiu: Polesie-Ośrodek Kultury "Karolew"(ul. Bratysławska 6a).Opis - Zadanie dotyczy utworzenia mobilnego zespołu edukatorów cyfrowych dlapokolenia 60+, doświadczonych w pracy z osobami starszymi, który docierającbędzie do seniorów lokalnie, w miejscu ich zamieszkania (na osiedle, do klubu,biblioteki, centrów edukacji itp.), aby prowadzić zajęcia warsztaty komputerowe ikonsultacje przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu starszych pokoleń łodzian.180 560,00L0145Remont dachów w dwóch budynkach zarządcy folwarku Scheiblera na"Wójtowskim Młynie" wraz z kampanią informacyjną.Lokalizacja – Dwa budynki przy ul. Tymienieckiego 33a.Opis – Remont dachów dwóch budynków użytkowych wchodzących w składzespołu folwarcznego polegający na wymianie konstrukcji dachu, deskowania,pokrycia papą i wykonaniu orynnowania. Wykonanie plansz informacyjnychdokumentujących historie budynku i terenu na którym jest posadowiony. Naplanszach znalazłyby się zdjęcia rycin i zdjęć terenu, dokumentacja badańarcheologicznych prowadzonych tam od kilku lat oraz zdjęcia i opisy znalezionychprzedmiotów.120 000,00
 • 27. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0147Budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Wycieczkowej(od końca istniejącej ścieżki rowerowej i chodnika) i ul. Okólnej do ul.Serwituty.Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na terenie Łagiewnik. Budowanaścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych wzdłuż ul. Wycieczkowej – od okolicposesji wycieczkowa 78 (przy parkingu) będą kontynuacja kończącej się w tymrejonie ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych w kierunku ul. Okólnej.Następnie wzdłuż ul. Okólnej w prawo do ul. Serwituty.Opis – Budowa ścieżki rowerowej szer. 2,5 mb i chodnika dla pieszych szer. 2 mbwzdłuż ul. Wycieczkowej od końca istniejącej ścieżki rowerowej i chodnika wokolicy posesji wycieczkowa 78 (przy parkingu) w kierunku ul. Okólnej.Następnie wzdłuż ul. Okólnej w prawo do ul. Serwituty. Szacunkowa długośćtrasy ok. 3.900 mb.3 600 000,00L0148Wsparcie mikroprzedsiębiorczości wśród bezrobotnych, korzystających zpomocy społecznej, poprzez dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.Lokalizacja – Program będzie realizowany na terenie całego miasta.Opis – „Pomysł udzielania dotacji do kwoty 10 000 zł z przeznaczeniem napodjęcie działalności gospodarczej, osobom bezrobotnym korzystającymz pomocy społecznej. Beneficjentami będą osoby z ukończonym szkoleniemz zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.1 054 000,00L0149Wkoło zoo. Rewitalizacja ogrodzenia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.Lokalizacja – Mur otaczający Miejski Ogród Zoologiczny. Działka P-16 43/2.Opis – Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji muru otaczającego Miejski OgródZoologiczny przy ul. Konstantynowskiej na odcinku od budynku kas do wejściasłużbowego przy ul. Krzemienieckiej, przy wykorzystaniu malowidełwielkoformatowych przedstawiających wizerunki zwierząt.362 850,00L0151"Cudze chwalicie swego nieznacie-Łódź"-książeczka/atlas.Lokalizacja – Szkoły gimnazjalne (wszystkie) na terenie miasta Łodzi.Opis - Są takie lekcje jak "zajęcia wychowawcze" oraz "wiedzao społeczeństwa". W ramach tych lekcji można by przeprowadzić "zajęcia zwiedzy o swoim mieście i województwie". Można na to poświęcić kilka godzinlekcyjnych w klasach gimnazjalnych. Pomocny w tym byłby odpowiedni"podręcznik".200 000,00L0153Sztukateria 100 kamienic. Poznaj architekturę swojego miastaz akademią sztukaterii.Lokalizacja - Miasto Łódź wraz z jej zabytkami architektonicznymi (budynki,kamienice, miejsca) i łódzkie szkoły współpracujące z Akademią Sztukaterii.Opis - Projekt zakłada cykl wykładów, warsztatów i spacerów edukacyjnychpoświęconych architekturze Łodzi. Projekt zakłada także realizację konkursufotograficznego o architekturze miasta. Projekt skierowany jest do młodzieżyszkolnej, którą chcemy zaangażować w poznawanie historii miasta poprzezarchitekturę.96 000,00L0154Budowa sygnalizacji świetlnej na Rondzie Sybiraków w celu zwiększeniabezpieczeństwa w ruchu drogowym.Lokalizacja - Rondo Sybiraków w Łodzi.Opis - Ponownie proponuję przebudowę Ronda Sybiraków na którym bardzoczęsto dochodzi do wypadków drogowych (w tym roku kolejna ofiara śmiertelna).Jest to spowodowane tym że jest to rondo tylko z nazwy. Układ dróg na rondziepowinien zmuszać kierowców do skrętu w prawo a następnie do objazdu ronda wlewo i zjazdu w wybraną drogę. Profil ronda powinien pozwać na jazdę z maxprędkością 40km/h. Takim rondem jest Lotników Lwowskich pomimo wielkiegonatężenia ruchu dochodzi tam jedynie do kolizji bez ofiar. Ronda sąnajbezpieczniejszymi i najbardziej drożnym poziomym układem drogowym. Przytym są tanie w utrzymaniu. Na sąsiednim Rondzie Inwalidów postawiono światła z1,5 mln zł a pomimo tego zdążają się tam poważne wypadki.1 900 000,00
 • 28. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0157Poprawa jakości dróg rowerowych na terenie miasta.Lokalizacja – Zadanie należy wykonać wzdłuż dróg dla rowerów, najlepiej naodcinku często uczęszczanych. Najlepiej przy drogach łączących centrum zdużymi osiedlami mieszkaniowymi: Widzew, Retkinia, Radogoszcz, Dąbrowa.Ostateczną lokalizację należy przedyskutować ze środowiskiem rowerowym orazzarządcą dróg.Opis – Zamontowanie przy drogach rowerowych specjalnych koszy na śmieci,oraz znaków informacyjnych w ramach Systemu Informacji Miejskiej.62 500,00L0158Przywróćmy świetność Pasażu Szulca – przebudowa alei 1 Maja na odcinkupomiędzy ulicami Wólczańską i Gdańską.Lokalizacja – Aleja 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wólczańską – działka424 w obrębie P – 9 oraz działki 317/8 i 317/23 w obrębie S – 1.Opis – Zadanie obejmuje przebudowę początkowego odcinka alei 1 Majapolegającą na wyznaczeniu niewielkiego placu na fragmencie przylegającym dodawnego pałacu Karola Poznańskiego (ob. Akademia Muzyczna), usunięciuzniszczonej nawierzchni na całym odcinku i położeniu nowej z użyciemszlachetnych materiałów (granit), odtworzeniu zieleni z dosadzeniem nowychdrzew i krzewów, ustawieniu mebli miejskich.3 300 000,00L0159Uruchomienie regularnego połączenia autobusowego łączącego Port LotniczyŁódź z dworcem Łódź – Kaliska oraz ścisłym centrum Łodzi.Lokalizacja – Trasa autobusu: Port Lotniczy – al. Waltera – Jankeul. Bandurskiego – al. Mickiewicza, następnie nawrót przy al. Kościuszki lub ul.Sienkiewicza w zależności od bieżących postępów prac przy trasie WZ.Opis – Uruchomienie połączenia autobusowego, które połączy Port Lotniczy zdworcem Łódź Kaliska, oraz ścisłym centrum. Zapewni to lepsze skomunikowanielotniska zarówno pasażerom oraz ich bliskim jak i pracownikom Portu.627 000,00L0160Budowa zatok parkingowych na ul. Wydawniczej.Lokalizacja – Projekt budowy 15 miejsc parkingowych w tzw. zatokach,prostopadłych do jezdni, będzie realizowany na ul. Wydawniczej (po zachodniejstronie, pomiędzy drzewami, na działce nr 18/19, obręb W – 23), wzdłuż działki nr17/27.Opis – Zadanie polega na wybudowaniu z kostki betonowej 15 miejscparkingowych w tzw. zatokach w pasie drogowym ulicy Wydawniczej, po jejzachodniej stronie, pomiędzy drzewami. Inwestycja ta nie zawęzi pasa jezdni, amiejsca parkingowe usytuowane prostopadle do jezdni pozwolą nauporządkowanie sytuacji parkingowej na ww. ulicy.101 400,00L0161Śpiewać każdy może! Najlepiej w chórze dla (nie)opornych, najlepiej własnekompozycje, najlepiej na koncercie!Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane w Łodzi: warsztaty dla amatorów(pasjonatów) śpiewania skupionych wokół chóru dla (nie)opornych będą miałymiejsce w Filharmonii Łódzkiej, specjalne utwory dla uczestników warsztatówrównież powstaną w Łodzi (napisane przez łódzkich kompozytorów) koncert-perfomancewykonany przez (nie)opornych również odbędzie się w Łodzi (wzależności od specyfiki utworów zostanie wykonany albo w przestrzeni publicznejalbo jakiejś łódzkiej sali koncertowej).Opis - Zadanie adresowane jest do amatorów-pasjonatów śpiewania. Obejmujewarsztaty lokalne prowadzone przez zaproszonego artystę, uzupełnionećwiczeniami emisyjnymi, komunikacyjnymi i integracyjnymi prowadzonymi przezchórmistrza chóru dla (nie)opornych. Efektem warsztatów będzie wykonanie nakoncercie utworów napisanych specjalnie dla uczestników zadania przez łódzkichkompozytorów.22 000,00
 • 29. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0162Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierzątw Łodzi.Lokalizacja – Miasto Łódź.Opis – W ramach programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt, miasto Łódźoferuje bezpłatnie swoim mieszkańcom niektóre usługi weterynaryjne. Są to:znakowanie psów właścicielskich, sterylizacja lub kastracja kotów wolnożyjącychoraz usypianie ślepych miotów.1 000 000,00L0163Piknik integrujący uczestników ruchu drogowego.Lokalizacja – Zadanie może być zrealizowane na terenie starego rynku lub naparkingu przy Atlas Arenie.Opis - Impreza plenerowa mająca na celu zintegrowanie grup uczestników ruchudrogowego, czyli motocyklistów, rowerzystów oraz kierowców samochodówpoprzez zaprezentowanie swoich zainteresowań, pasji, przedstawienie relacji zwycieczek. Przewidziane są pokazy ratownictwa medycznego, szkolenia zudzielania pierwszej pomocy przy wykorzystaniu fantomów, atrakcje dla dzieci,pokazy akrobacji na motocyklu, symulator dachowania. Na zakończenie koncert.92 600,00L0164Zakup cyfrowego aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego ZespołuOpieki Zdrowotnej Łódź-Polesie.Lokalizacja – Zakład Radiodiagnostyki w Łodzi Przy ul. M. Skłodowskiej-Curie15/17.Opis - Zakup cyfrowego aparatu RTG wpłynie na podwyższenie jakościwykonanych badań, oraz skróci proces diagnostyczno-terapeutyczny. Przyczynisię również do usprawnienia pracy przychodni. Obrazy cyfrowe będązintegrowane z systemem informatycznym, a w przyszłości z elektronicznądokumentacja medyczną, dzięki temu zarówno pacjent jak i lekarz zyskałatwiejszy dostęp do wyników badań.1 090 000,00L0165Adaptacja parku miejskiego jako miejsca kulturalnych spotkań. Wystawienieopery komicznej Śluby Panieńskie.Lokalizacja – Najbardziej dogodne miejsce w parku na Zdrowiu, istniejącaprzestrzeń koncertowa z muszlą koncertową oraz miejscem dla widowni.Opis - Parkowy spektakl-wystawienie opery komicznej "Śluby Panieńskie" wg A.Fredry, napisana przez łódzkiego kompozytora Marka Grzegorza Błaszczyka wwykonaniu łódzkich artystów. Projekt popularyzujący naszą kulturę wniekonwencjonalnej scenerii. Adaptacja Parku Na Zdrowiu jako kultowegomiejsca spotkań bliżej natury i sztuki. promocja zdrowego stylu życia ibezpiecznej rozrywki. integracja mieszkańców.150 000,00L0167Centrum sportów wodnych na Stawach Stefańskiego.Lokalizacja – Stawy Stefańskiego mieszczące się w Łodzi na terenie Parku im. 1Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami Rudzką, Farną, Patriotyczną iGłębinową. Realizacja zadania dotyczy działek znajdujących się w obszarze G51 –1/30 oraz G – 52 – 1/38.Opis – Zadanie ma na celu reaktywację największego akwenu wodnego w mieściedla amatorów uprawiania sportów wodnych: żeglarstwa, sportów motorowodnych,kajakarstwa czy wakeboardingu. Stawy to jedyne i najlepsze miejsce w Łodzi byw jednym miejscu można by aktywnie uprawiać i poznawać w/w sporty.350 000,00L0168Wykonanie tymczasowej (do czasu zakończenia remontu trasy WZ)sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Sienkiewicza i Brzeźnej.Lokalizacja – Skrzyżowanie ulic Sienkiewicza i Brzeźnej.Opis – Montaż tymczasowej sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Brzeźneji Sienkiewicza z możliwością regulacji czasu sygnalizowania świateł w zależnościod pory dnia.147 600,00
 • 30. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0170Przebudowa ulicy Obywatelskiej na odcinku Nowe Sady do ul. Waltera –Janke.Lokalizacja – Ulica Obywatelska na odcinku od ul. Nowe Sady do ul. Waltera –Janke.Opis – Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i zatok autobusowych, orazniezbędna przebudowa Infrastruktury podziemnej wraz z dostosowaniemnawierzchni peronów i chodników w rejonach przejść dla pieszych dla osób zdysfunkcją wzroku, wraz z rozbudowa skrzyżowań z ul. Nowe Sady i WalteraJanke w celu wybudowania pąsu prawoskrętu. Pozostawienie istniejącego śladujezdni ul. Obywatelskiej o przekroju l jezdnia / 2 pasy (1/2).6 100 000,00L0171Uzupełnienie infrastruktury parku im. J. Poniatowskiego o elementy małejarchitektury w rejonie miejsca startu biegu "Parkrun" Łódź, okoliceparkingu przy ul. Inżynierskiej.Lokalizacja – Zadanie ma być zlokalizowane w parku im. J. Poniatowskiego wrejonie wejścia do parku od strony ul. Inżynierskiej i Parkowej. Dokładne miejsceustawienia ławek i koszy na śmieci to wysokość miejsca łączenia asfaltu znawierzchnią ziemną (miejsce startu biegu PARKRUN). Zadanie dotyczy równieżterenu całego parku. Dotyczy przystosowania jego infrastruktury do zaistniałych wostatnim czasie potrzeb wynikających ze wzmożonego użytkowania przezmieszkańców miasta Łodzi, związanych z rosnącą świadomością zdrowego trybużycia. Park ze względu na istniejącą już w nim infrastrukturę – oświetlenie orazpłaskie ukształtowanie szerokich, ziemnych alejek stał się ulubionym miejscemtreningowym dla biegaczy, miłośników Nordic Walking oraz innych formaktywności na świeżym powietrzu.Opis - Ustawienie dodatkowych ławek i koszy na śmieci w miejscu startu bieguPARKRUN w Łodzi. Dostawienie tablicy informującej o biegu PARKRUN jakoogólnie dostępnego, darmowego biegu dla wszystkich mieszkańców miasta.Wyrównanie alejek parkowych od strony kortów tenisowych oraz oznaczenie trasyw sposób trwały (tabliczki lub oznaczenia poziome).52 300,00L0172Funkcjonalna placówka resocjalizacyjna dumą łódzkiej przestrzeni.Lokalizacja - Zadanie będzie obejmowało gruntowny remont budynkuMłodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi, ul. Częstochowska 36.Placówka przeznaczona jest dla 48 wychowanków. Budynek nie był poddanykompleksowemu odnowieniu od daty powstania tj. początek lat 60' XX wieku.Opis - Proces resocjalizacji powinien być prowadzony w godnych warunkach, takby szarość i obskurność budynku nie warunkowały oddziaływań i niestygmatyzowały wychowanków. Chcemy, by zmieniła się opinia sąsiedzka oplacówce-dobrze i przyjaźnie zagospodarowany budynek to zintegrowanamłodzież, z większą szansą na poprawnie przebiegający proces resocjalizacji, czylibezpieczniejsze miasto.1 869 816,00L0173Akademia Koszykówki Marcina Gortata-edycja II.Lokalizacja – Projekt będzie realizowany w wybranych szkołach podstawowychna terenie miasta Łodzi. Autorzy projektu wytypowali szkoły, dysponująceinfrastrukturą pozwalającą na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci,ukierunkowanych na koszykówkę. Szkoły te udostępniają sale gimnastyczne dlapotrzeb projektu w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo. Są to szkoły,których organem prowadzącym jest miasto Łódź.Opis - Akademia Koszykówki Marcina Gortata to projekt, w ramach którego conajmniej 200 dzieci z łódzkich szkół podstawowych będzie miało możliwośćspędzania czasu wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób, jednocześnie wyrabiającnawyk dbania o formę fizyczną. Dzięki formule "trenujemy i gramy" dzieci uczyćsię będą regularności oraz współpracy w grupie, jednocześnie rywalizując zrówieśnikami na parkiecie koszykarskim.142 900,00
 • 31. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0176Opaska zewnętrzna. Izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych budynkuprzy ul. Babickiego 15.Lokalizacja - Budynek należący do miasta Łodzi użytkowany przez szkołę,zlokalizowany przy ul. Babickiego 15, 94-056 Łódź.Opis - Izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych: - uzupełnienie tynkówzewnętrznych, - wykonanie wysokoelastycznej izolacji ścian poddawanychdziałaniu wody, - izolacja z folii kubełkowej.160 000,00L0177Orlik pod dachem. Remont hali sportowej wraz z zapleczem (dawna halaŁKS, Pogonowskiego 82).Lokalizacja – Nieruchomość zabudowana (hala sportowa z zapleczem orazdwupiętrowy budynek mieszkalny), położona przy ul. Pogonowskiego 82 w Łodzi,nr działki 40/1, obręb ewidencyjny P – 20, o powierzchni 0,19ha, jest własnościąmiasta i od 6 lutego 2013 r. Administrowana była przez AN Łódź – Polesie"Radwańska" na podstawie Zarządzenia nr 3644/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi zdnia 14 stycznia 2013 r. Obecnie zarządza nią Administracja ZasobówKomunalnych Łódź – Polesie. W obrębie działki znajdują się: hala sportowa(dawna hala ŁKS), mała hala treningowa podnoszenia ciężarów, siłownia,zaplecze (szatnie z łazienkami), portiernia oraz budynki mieszkalne. Aktualnieużytkowane są jedynie budynki mieszkalne, a hala sportowa wraz z zapleczemwyłączona została z użytkowania.Opis – Zabytkowa hala sportowa przy ulicy Pogonowskiego 82 popada w ruinę.Marnieje miejsce, które powinno służyć wszystkim łodzian(k)om. Pragniemyprzywrócić je do życia. Za dwa-trzy lata nie będzie już czego ratować.Zorganizujmy tu całoroczny ogólnodostępny „orlik” pod dachem. Niech tomiejsce wróci na mapę Starego Polesia i Łodzi.2 700 000,00L0178Projekt i wykonanie podłoża hipodromu łódzkiego klubu jeździeckiego ul.Okólna 170.Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane przy ul. Okólnej 170 w Łodzi (działkanr 715/3 w obrębie B – 15).Opis – Zadanie ma polegać na opracowaniu projektu i wykonaniu profesjonalnegopodłoża jeździeckiego.826 560,00L0179Utworzenie centrum sportów niekonwencjonalnych "Brukowa 22".Lokalizacja – Zadanie realizowane będzie na nieruchomości stanowiącej własnośćUMŁ położonej w Łodzi (dzielnica Bałuty) przy ul. Brukowej 22, oznaczonej wobrębie B–31 jako działka nr 48/10, o powierzchni 28.131m2, na której znajdujesię m.in. Hala sportowa o powierzchni użytkowej 500m2 wraz z zapleczem opowierzchni użytkowej 810m2.Opis – Proponowane zadanie polegać będzie na stworzeniu w Łodzi CentrumSportów Niekonwencjonalnych "Brukowa 22" składającego się z: boiska dotreningu paintballa sportowego oraz terenu do gry w paintballa, parku linowego iścianki wspinaczkowej, plygraundu dla dzieci od lat 3, hali gier zespołowych.Centrum poszerzy ofertę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańcówłodzi oraz będzie miejscem wspólnego, aktywnego spędzania czasu przez łódzkierodziny.1 510 000,00L0180Program profilaktyczny "WIEM-RATUJĘ" – propagowanie wiedzy na tematpierwszej pomocy wśród dzieci w wieku szkolnym.Lokalizacja – szkoły podstawowe na terenie Łodzi.Opis – prowadzenie edukacji z zakresu pierwszej pomocy, zapobieganie ryzykownymzachowaniom i minimalizowanie skutków zagrożeń, na jakie są narażone dzieciw wieku szkolnym.170 000,00
 • 32. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0183Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych.Lokalizacja – Zadanie ma być realizowane w placówce opiekuńczo –wychowawczej, która jest przygotowana do opieki nad przewlekle chorymi,niepełnosprawnymi dziećmi. Placówka jest zlokalizowana na terenie miasta łodziprzy ul. Wierzbowej 13, w bliskim sąsiedztwie szpitali dziecięcych, któregwarantują interwencyjną obsługę medyczną w razie pogorszenia się stanuzdrowia któregoś z podopiecznych. Dom został wyposażony w niezbędne sprzętymedyczne, meble i pomieszczenia potrzebne podczas opieki nad chorymi osobami.Placówka zatrudnia personel opiekuńczo – wychowawczy oraz pielęgniarski, któryprzez całą dobę sprawuje opiekę nad dziećmi. Współpracuje również zjednostkami służby zdrowia właściwymi ze względu na schorzeniaprzebywających w niej dzieci. Dom dziecka dla dzieci chorych zajmujedwupoziomowe mieszkanie z oddzielnym wejściem, które jest wynajmowane odmiasta na podstawie umowy najmu. Lokal znajduje się w czteropiętrowym blokumieszkalnym, otoczonym terenem zielonym, którego część została użyczona napotrzeby funkcjonowania placówki.Opis – Łodzianie budują to pomysł wspólnego zadbania o los najsłabszychmieszkańców Łodzi – chorych dzieci, które zostały porzucone przez swojebiologiczne rodziny. Projekt zakłada przeprowadzenie remontu w domu dzieckadla dzieci chorych fundacji "Dom w Łodzi". Ten wyjątkowy dom działa od 2007roku i jest jedyną tego typu placówką w Polsce.55 520,00L0184Adaptacja budynku w Łodzi przy ul. Municypalnej 4 na potrzeby DomuPomocy Społecznej.Lokalizacja – Zadanie realizowane będzie w budynku usytuowanymw dzielnicy Łódź – Górna na Osiedlu Ruda Pabianicka przyul. Municypalnej 4, w którym wcześniej prowadzona była szkoła publiczna.Obiekt znajduje się w cichym i spokojnym miejscu, z dala od zgiełku wielkiegomiasta. Otaczają go tereny rekreacyjne: las popioły, park ze Stawem Stefańskiego.Położenie obiektu bardzo korzystne dla zamieszkania przez osobyniepełnosprawne i chore. Dane techniczne obiektu: kubatura 13000m3,powierzchnia zabudowy 1056 m2, powierzchnia użytkowa 2834 m2, liczbakondygnacji naziemnych 3, liczba kondygnacji podziemnych 1.Opis – W budynku przy ul. Municypalnej 4 zostaną wykonane niezbędne praceremontowo – adaptacyjne, które umożliwią przystosowanie obiektu doprowadzenia dom pomocy społecznej dla 100 osób somatycznie chorych lubprzewlekle psychicznie chorych z terenu miasta Łodzi. Placówka częściowozabezpieczy potrzeby mieszkańców naszego miasta w tym zakresie. Wykonaneprace dostosują obiekt do standardów obowiązujących dla tego rodzaju placówek.6 050 000,00L0185Młodzi dla Łodzi - Łódź w 24 godziny TimeLapse - pokażmy kreatywnośćnaszego miasta.Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Łodzi. Zadanie będziewymagało udostępnienia pomieszczeń w budynkach wysoko piętrowych orazdachów nieruchomości należących do miasta (biurowce, nieruchomości miejskieitp.).Opis – Realizacja filmu-TimeLapsu Łódź 24 godziny – podkreślającegokreatywność Łodzi. W ciągu 5-8 minut oglądający TimeLapsa będzie mógłzwiedzić nasze miasto w ciągu 24 godzin. Dzięki technice TimeLaps będziemymogli przekazać kreatywny obraz Łodzi. Film przyczyni się do promocji Łodzi naterenie kraju, a nawet zagranicy.48 585,00L0186Ekotarg na Starym Rynku. Targ owocowo – warzywny producentówżywności ekologicznej.Lokalizacja – Płyta Starego Rynku – działka nr B47 – 360/3Opis – Utworzenie na Starym Rynku targu owocowo – warzywnego producentówżywności ekologicznej, działającego 1 dzień w tygodniu – np. w środy.1 010 000,00
 • 33. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0189Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych szafek dla uczniów-zakup imontaż.Lokalizacja - Zadanie obejmuje zakup szafek dla uczniów w zawodowychszkołach ponadgimnazjalnych w obrębie miasta Łodzi. Projekt obejmuje: ZSP nr 2ul. Astronautów 198, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych al. Politechniki37, ZSP nr 9 al. Politechniki 38, ZSP nr 22 ul. Przybyszewskiego 73/75, ZSP nr 3ul. Kilińskiego 159/163.Opis - Zakup, transport i montaż szafek szkolnych dla uczniów zawodowych szkółponadgimnazjalnych.373 500,00L0190Przyjazne i zielone Śródmieście Łodzi, zaczynamy na Solnej.Lokalizacja – Ulica Solna w Łodzi.Opis – Posadzenie drzew na ulicy Solnej, wymiana chodników, częścioweusunięcie asfaltu na rzecz posadzenia drzew, wydzielenie miejsc parkingowychprzez namalowanie na jezdni znaków poziomych oraz wytyczenie nowych miejsc.Ustawienie po obu stronach ulicy solnej (czyli od pomorskiej i od północnej)znaku nr D – 40 strefa zamieszkania, postawienie stojaków rowerowych.1 200 000,00L0191Budowa Leśnej Chaty Edukacyjnej w Lesie Łagiewnickim.Lokalizacja – Pn – wsch część Lasu Łagiewnickiego, w okolicy siedzibyLeśnictwa Miejskiego, ul. Łagiewnicka 305 (obręb B15, dz. nr 75/3).Opis – Projekt zakłada budowę Leśnej Chaty Edukacyjnej, składającej się zpracowni przyrodniczej, izby edukacyjnej oraz zaplecza. Teren wokół Chatyzostanie oddzielony od ul. łagiewnickiej ogrodzeniem wykonanym z drewnianychokrąglaków, a na potrzeby osób zwiedzających, planuje się utworzenieniewielkiego miejsca postojowego, wyposażonego w drewniane elementy małejarchitektury.630 000,00L0193Stworzenie torów do jazdy na rolkach, rowerze oraz sportów modelarskich naterenie MOSiR (na terenie Motodromu przy ul. Małachowskiego, lub naterenie pływalni „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki).Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na terenie Motodromu znajdującego sięw Parku Baden – Pawella, przy ul. Małachowskiego (jeżeli będzie wyrażona na tozgoda wykonawcy wcześniejszej inwestycji – zostało już skierowane pytanie owyrażenie zgody), lub jeśli nie będzie to możliwe, to na terenie MOSiR przyPływalni „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki.Opis – Zadanie polega na stworzeniu dwóch asfaltowych torów do jazdy narolkach, rowerze oraz przystosowanych do uprawiania modelarstwa sportowego.Tory oddzielone będą podestem dla kierowców. Całość ma mieć wymiary100x70m, czyli ok. 7 000 m2 powierzchni zostanie zagospodarowane. Oba torybędą spełniać normy EFRA (European Federation of Radio Operated ModelAutomobiles).1 500 000,00L0196Centrum sportowo-rekreacyjne na Księżym Młynie przy SP 29w Łodzi.Lokalizacja - SP 29 w Łodzi, ul. Przędzalniana 70- osiedle Księży Młyn. Nrdziałki: w25-136. Nr działki GUS 106106_9.0027.136. Powierzchnia 0,7889 ha.Zadanie realizowane będzie na ogrodzonym terenie boiska szkolnego i dziedzińcaszkoły (dawnego elizjum królestwa Karola Scheiblera-miejsca wypoczynkurobotników łódzkich fabryk).Opis - Budowa boiska wielofunkcyjnego składającego się z boiska do gry w piłkęnożną i boiska do gier zespołowych, bieżni prostej zakończonej piaskownicą doskoku w dal, mini trybuny. Montaż stołów do tenisa. Tor do nauki jazdy rowerem.Przebudowa dziedzińca szkoły. Parking dla rowerów. Uporządkowanie zielni iochrona zabytków drzew.1 264 400,00
 • 34. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0197MotoPark Łódź – tor kartingowy CIK – FIA z płytą poślizgową do naukijazdy.Lokalizacja – Działka w miejscu dawnej jednostki wojskowej BRUS (do dalszychuzgodnień w zakresie działek: P13 – 1/2, P13 – 1/21, P15 – 1/27, preferowanialokalizacja załączona w załączniku b).Opis – Budowa MotoParku Łódź – Toru kartingowego spełniającego wymaganiaCIK – FIA wraz z płytą poślizgową do nauki jazdy mająca na celu: umożliwieniekształcenia sportowców motorowych w Łodzi; wzrost bezpieczeństwa na łódzkichdrogach; promocję miasta Łodzi; MotoPark będzie stanowił zaplecze dla łódzkichstudentów i uczniów.3 500 000,00L0198Budowa parkingu przed przychodnią lekarską na ulicy A. Kamińskiego 7/9.Lokalizacja – Miejsca postojowe dla samochodów pomiędzy ulicami: Pomorska iKołłątaja przed posesją Kamińskiego 7/9 Zachodnia. strona ul. Kamińskiego.Opis – Zadanie ma na celu stworzenie dodatkowych miejsc postoju ze względu nadużą ilość osób korzystających z usług podmiotów świadczących usługimedyczne. Należy zlikwidować zdewastowane trawniki, przygotować projekt,przygotować teren, wybudować miejsca postoju. Wymalować znaki poziome dlaniepełnosprawnych i ustawić znaki pionowe.250 060,00L0199Centrum Usług Społecznych.Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane w budynku przy ul. Wólczańskiej 225,który jest własnością miasta Łodzi.Opis – Zadanie ma na celu kompleksowe wsparcie łodzian poprzez utworzenieCentrum Usług Społecznych. Mieszkańcy, szczególnie w trudnej sytuacjimaterialnej, będą mogli skorzystać ze wsparcia zarówno merytorycznegopracowników socjalnych jak i paczek żywnościowych, odzieży, pralni społecznej,prysznica. dodatkowo będzie możliwość wyposażenia sprzętu rehabilitacyjnego.szacujemy, że ze wsparcia rocznie skorzysta 10000 osób.640 730,00L0200Sztuka na zdrowie – program arteterapii dla dzieci chorych onkologicznie wszpitalu przy Spornej w Łodzi.Lokalizacja – Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Łodziim. M .Konopnickiej przy ulicy Spornej 36/54 w Łodzi.Opis – Program arteterapii dla łódzkich dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.Walczą o życie w Szpitalu przy spornej. Leczenie trwa latami, obok chemioterapiii naświetleń, ważny jest ich hart ducha i wiara w zwycięstwo. Spotkania z teatrem,muzyką, plastyką prowadzone przez specjalistów koncentrują na zasobach, dająsiłę i dostęp do tego, co pozytywne.40 000,00L0201Renowacja śmigłowca MI – 6 w Muzeum Lotnictwa.Lokalizacja – Przedmiotem zadania jest remont przedmiotu ruchomego. Obecnieznajduje się on na terenie przy ul. Pilskiej. Docelowo po wykonaniu remontu masię znaleźć na terenie laboratorium transportu LABO – T. Obiekt jest depozytemmuzeum tradycji niepodległościowych na mocy porozumienia z muzeum siłpowietrznych w Dęblinie.Opis – Zadanie polega na pracach konserwacyjnych eksponatu – dużegośmigłowca transportowego, który na skutek ekspozycji na otwartym powietrzuuległ uszkodzeniom. Będzie obejmować prace malarskie i uzupełnienie elementówwyposażenia. Elementem prac będzie przystosowanie ładowni śmigłowca jakoprzestrzeni ekspozycyjnej. Ponadto należy przygotować śmigłowiec do transportui przetransportować go do docelowej lokalizacji.500 000,00L0202Zdrowy styl życia w Łodzi = serdeczni mieszkańcy.Lokalizacja – Placówki miasta w każdej dzielnicy (domy kultury, szkoły, DPS),organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.Opis – Zdrowy styl życia, ruch i aktywność Łodzian zamiast chorób –nadciśnienia, stresu, cukrzycę. Najciekawsze oferty działań profilaktycznych,ruchowych, edukacyjnych – zajęcia relaksu, tańca, jogi, kulinarne, rękodzieła wgrupie i inne realizowane w każdej dzielnicy zostaną wyłonione w konkursie ofert,a mieszkańcy zyskają możliwość poprawy zdrowia, znajdowania radości życia iserdeczności dla wszystkich.160 000,00
 • 35. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0204Czy mieszkam w zabytku? Oznakowanie 400 zabytków ewidencyjnych z QRkodami i zaprojektowanym logotypem.Lokalizacja – Zabytki należące do gminy łódź wpisane do gminneji wojewódzkiej ewidencji zabytków, położone na terenie miasta Łodzi,oznakowane w miejscach wskazanych przez konserwatora. Na tabliczkach QRkody z dodatkowymi informacjami.Opis – Oznakowanie nieruchomości wpisanych do gminnej i wojewódzkiejewidencji zabytków – tabliczki informacyjne z logo GEZ oraz fotokodem.160 000,00L0206Centrum tenisowo – rekreacyjne przy chojeńskim klubie sportowymw kompleksie ze Stawami Jana.Lokalizacja – Część nieruchomości MOSiR przy ul. Rzgowskiej 247/249 o pow. 1ha 6462 m2 znajdująca się w czasowej dzierżawie chojeńskiego klubu sportowegoprzy ul. Kosynierów Gdyńskich 18. Działka stanowiąca własność gminy Łódźoznaczona w rej. gruntów obrębu G – 27 jako działka nr 746/1 (księga wieczystakw 49744).Opis – Projekt obejmuje budowę Centrum tenisowo rekreacyjnego na terenieprzyległym do Chojeńskiego Klubu Sportowego i terenów MOSiR Stawy Jana.W ramach inwestycji ma powstać 12 kortów tenisowych ziemnych + kortcentralny z trybuną i oświetleniem, dwie hale tenisowe o lekkiej konstrukcjidostawianą częścią hali w sezonie letnim oraz budynek z zapleczem.10 000 000,00L0207Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (oddział prewencji)w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.Lokalizacja – Straż Miejska w Łodzi, Oddział Prewencji.Opis - Wyposażenie Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w narzędzia isprzęt niezbędny do podejmowania i realizowania interwencji dotyczącychzwierząt w mieście (w tym także zwierząt bezdomnych). Z uwagi na brakspecjalistycznego sprzętu, brak odpowiednich narzędzi oraz wyszkolonegopersonelu - interwencje nie mogą być realizowane na najwyższym poziomie.197 120,00L0210Żadne dziecko nie powinno być anonimowe.Lokalizacja – W placówce zakładu opieki zdrowotnej na terenie miasta.Opis – Projekt zdania jest programem osłonowym przeciwdziałania przemocyskierowanym do rodziców wychowujących dzieci w wieku od ukończenia 1 rokudo 3 roku życia. W programie uczestniczą rodzice z dziećmi, które nie uczęszczajądo żłobków czy innych form placówek opiekuńczych prowadzonych przezpodmiot niepubliczny. Uczestnictwo w projekcie nie jest obowiązkowe. Programtrwa 8 miesięcy, do końca roku kalendarzowego w którym został ogłoszony.Pozyskane środki mogą stanowić wkład własny do pozyskania dodatkowychśrodków z programu osłonowego przeciwdziałania przemocy w rodzinieogłaszanego rok rocznie przez ministerstwo pracy i polityki społecznej.227 900,00L0212Stworzenie Specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej dla osób z zespołamiotępiennymi.Lokalizacja – W Łodzi nie ma żadnego ośrodka tego typu, dlatego też jest bezznaczenia w której dzielnicy będzie zlokalizowany. Najlepiej gdyby był toparterowy budynek znajdujący się na ogrodzonej działce z terenem zielonym(możliwe jest wykorzystanie po adaptacji lokalu po zamkniętym przedszkolu lubżłobku). Jeśli miasto nie dysponuje w tej chwili podobnym budynkiem możliwejest wykorzystanie na ten cel lokalu po zamkniętej szkole – np. po 38 Gimnazjumna ulicy Municypalnej 4 dodatkowa lokalizacja: ul. Wólczańska 121/123 (lokal poSpecjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym).Opis – Zadanie polega na stworzeniu specjalistycznego całodobowego ośrodka dlaosób z zespołami otępiennymi (50 – 70 miejsc). Trzeba wybudować nowy lubadaptować istniejący lokal tak aby spełniał obowiązujące w dps – ach standardy.Musi być w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy gotakże wyposażyć we wszystkie sprzęty niezbędne dla mieszkańców i personelu.5 927 423,00
 • 36. IDwniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opisKoszty szac.zadania poweryfikacjiL0213Tablice kierunkowe (dojazdówki) na Piotrkowską.Lokalizacja – Tablice kierunkowe "dojazdówki" wskazujące drogę dojazdu doulicy Piotrkowskiej. W formie tablicy umieszczonej na latarni – wzorem centrówhandlowych.Opis – Tablice dojazdowe powinny być umieszczone w głównych ciągachkomunikacyjnych miasta. W prostej formie tablicy o maksymalnej powierzchni 1m2. Umieszczone na latarniach wzorem tablic kierunkowych stosowanych przezhotele lub centra handlowe. Ilość tablic 20 szt. Z informacją o kierunku iprzybliżonej odległości oraz symboliką charakteryzującą ulicę Piotrkowską (np. zgrafiką rozpoznawalnej kamienicy). Miejsca usytuowania tablic powinny byćwytypowane po konsultacji np. z przedsiębiorcami z ulicy Piotrkowskiej).26 500,00
 • Fly UP