System is processing data
Please download to view
...

Najczesciej popelniane na budowie bledy wnetrza

by mgprojekt

on

Report

Category:

Real Estate

Download: 0

Comment: 0

23,873

views

Comments

Description

Opracowany przez architektów z MGProjekt artykuł o najczęściej pojawiających się błędach przy wykonywaniu ścian i podłóg: http://www.mgprojekt.com.pl/blog/bledy-na-budowie-wnetrza
Download Najczesciej popelniane na budowie bledy wnetrza

Transcript

  • 1. Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy? Częśd 6 wnętrza. Opublikowano 16 grudnia 2013, autor: MG ProjektW kolejnej części cyklu o najczęściej popełnianych podczas budowy domu błędach architekci z MGProjekt przygotowali zestawienie nieprawidłowości pojawiających się przy wykonywaniu prac wykooczeniowych we wnętrzach domu. Wykooczenie wnętrz to jeden z ostatnich etapów na budowie, zwiastujący zakooczenie robót i coraz bliższą, upragnioną przeprowadzkę do nowego domu. Na tym etapie budowy domu zdecydowanie najczęstszym błędem jest brak cierpliwości Inwestorów - jak wiadomo wnętrza są bardzo istotnym elementem każdego domu, powinny byd więc wykonane rzetelnie, i z wysokim poziomem szczegółowości, ale przede wszystkim funkcjonalnie. Powinniśmy uzbroid się w cierpliwośd i unikad rozwiązao "tymczasowych", czy "prowizorycznych" - istnieje niebezpieczeostwo, że mogą one stad się trwałym elementem domu, którego docelowe wykonanie może trwad latami. Etap wykooczenia wnętrz jest jednym z bardziej kosztownych a materiały wykooczeniowe zawierają się w bardzo szerokim wachlarzu cenowym. Należy kierowad się przede wszystkim rozsądkiem, ponieważ nie zawsze coś bardzo drogiego, czy modnego musi byd najlepszym rozwiązaniem w przypadku naszego projektu. Z drugiej strony "twarde cięcie kosztów" przy wykooczeniach, może obrócid się przeciwko nam - poprawkom nie będzie kooca a nasz dom zamieni się w "skarbonkę bez dna", do której wiecznie będziemy dokładad.Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 2. Idealnym rozwiązaniem jest przewidzenie, już na etapie wyboru projektu domu, jakie rozwiązania chcemy zastosowad we wnętrzach. Zawsze też warto skonsultowad pomysł z architektem adoptującym, lub pracownią autorską. Najczęstszymi błędami budowlanymi dotyczące wykooczenia ścian i podłóg.popełnianymiwewnętrzachsąbłędyŚciany we wnętrzach i błędy popełniane przy ich wykończeniu. 1. Źle dobrane tynki wewnętrzne. W zależności od rodzaju technologii wznoszenia domu, na etapie wykooczenia ścian wewnętrznych należy dobrad optymalny sposób wykaoczania tych przegród. W ostatnich czasach, bardzo modnym i powszechnie stosowanym sposobem na wykooczenia ścian stały się tynki gipsowe, dzięki którym można zaoszczędzid wiele czasu i niespodziewanych przestojów przy wykonywaniu wykooczeo. Czas wiązania tynków gipsowych z reguły nie przekracza 3 godzin, co ułatwia organizację prowadzonych prac. Tynki gipsowe mogą byd układane jako tynk cienkowarstwowy na przygotowanych wcześniej płytach gipsowokartonowych, lub jako tynki o średniej grubości na materiałach tradycyjnych: cegle, pustakach ceram icznych, czy betonie komórkowym. Wadą takich tynków jest mniejsza odpornośd na wilgod,oraz na uszkodzenia mechaniczne, dlatego też nie należy ich stosowad we wszystkich pomieszczeniach. W przypadku łazienek, czy innych pomieszczeo, w których wilgotnośd powietrza będzie podwyższona stosujemy płyty i tynki, oraz środki gruntujące o zwiększonej odporności na wilgod, wraz z dodatkowymi izolacjami. Przy układaniu tynków na ściankach z płyt gipsowo kartonowych, należy bezwzględnie pamiętad o użyciu taśmy przy łączeniach płyt g-k na ich styku. Brak zastosowania taśmy przed szpachlowaniem, doprowadzi w dośd szybkim czasie do pojawienia się na ściankach wewnętrznych rys i pęknięd.Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 3. 2. Źle przechowywane płyty gipsowo-kartonowe. Jeśli kupujemy płyty gipsowo kartonowe z przeznaczeniem na tynki wewnętrzne, powinniśmy sprawdzid przed zakupem, czy są prawidłowo przechowywane, najlepiej w pomieszczeniu, a nie na zewnątrz i czy są opakowane szczelnie w folii. Podobnie już po zakupie nie należy niszczyd folii ochronnej, a płyty przed montażem przechowywad we wnętrzu. Jeśli płyty składowane będą na zewnątrz, bez zabezpieczenia, dojdzie do ich zawilgocenia. Wtedy przy montażu wkręty będą "rwad" papier zabezpieczający gipsowy rdzeo płyt. Po zamontowaniu płyt i po ich wyschnięciu i szpachlowaniu, pokazad się mogą wykwity i plamy, a płyty g-k zaczną pękad. 3. Źle dobrany ruszt pod montaż płyt z gipso-kartonu. Najlepszym rozwiązaniem na stelaż na ścianki, lub sufity z płyt gipsowo-kartonowych są profile stalowe, lub kształtki aluminiowe. Często zdarza się, że wykonawca wykonuje stelaż z drewna. Materiał ten powinien byd dobrze wysuszony, zaimpregnowany i przede wszystkim sezonowany - niestety takie drewno jest dużo droższe od zwykłego. Jeśli zastosujemy nieodpowiednio przygotowane drewno, wówczas po krótkim czasie na ścianach pojawią się rysy i pęknięcia. Ruszt pod płyty z gipso kartonu wykonwny z drewna niskiej jakości będzie "pracował", co w konsekwencji może doprowadzid do pojawiania się pęknięd i nierówności na ścianach we wnętrzu. Przegrody będzie trzeba wykonywad na nowo, co zwiększy koszty i czas prac wykooczeniowych. Niezmiernie ważnym jest, aby profile przygotowane pod stelaż nie były za długie powinny byd krótsze o 1-2cm od wysokości pomieszczenia. Przy wykonaniu profili "na styk" ścianki będą się wypaczad, a płyty G-K pękad. 4. Niezastosowanie środka gruntującego przed malowaniem płyt gipsowo-kartonowych. Jeśli producent w swojej specyfikacji materiału określi dokładnie, że na etapie produkcji płyty gipsowo-kartonowe zostały zaimpregnowane, to wówczas możemy użyd standardowego środka gruntującego do farb ściennych. W innym przypadku należy starannie zagruntowad płyty g-k, zgodnie z wytycznymi producenta farby ściennej do tynków gipsowych. 5. Źle dobrane farby do tynków. W zależności od rodzaju pomieszczenia i zastosowanych tynków dobieramy odpowiednie farby na ściany. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności stosujemy farby akrylowe, farby lateksowe, lub farby alkidowe. Do pomieszczeo suchych stosujemy farby akrylowe, lub powłoki emulsyjne, rzadziej mineralne. Innym ciekawym i sprawdzonym rozwiązaniem są farby strukturalne, przy których już nie stosujemy tynków, gdyż farby te mogą mied postad gęstej masy, pasty, lub proszku, który mieszamy na przykład z farbą akrylową. Stosowanie takich farb pozwala na uzyskanie dowolnej faktury na ścianie, przy użyciu specjalnych wałków gumowych, szablonów, grzebieni, lub pędzli. Efekt koocowy zależy już od umiejętności i wyobraźni malarza.Podłogi – wykonywanie posadzek i błędy przy ich wykonywaniu. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 4. Podłogi są bardzo istotnym elementem domu, a ładna posadzka nie tylko nadaje wnętrzu styl, ale przede wszystkich wygłusza i ociepla podłogę. W zależności od wizji wnętrza to właśnie wybór odpowiedniej podłogi może podkreślid jego charakter - na przykład w przypadku wnętrz w stylu rustykalnym, gładkie i jednolite posadzki się nie sprawdzą. Podobnie przy wnętrzach minimalistycznych, podłoga z grubych fakturowanych materiałów może zepsud koocowy efekt. Można oczywiście łączyd style, ale warto wtedy "zdad się" na profesjonalnego architekta wnętrz, który z pewnością poradzi sobie z doborem odpowiednich zestawieo poszczególnych materiałów. Posadzki na podłogi możemy układad z płytek ceramicznych, gresu, kamienia, drewnianych desek, parkietów, paneli drewnianych, lub paneli laminowanych, z wykładzin dywanowych, lub linoleum, z korka, żywic epoksydowych i innych materiałów. Najczęstsze błędy popełniane przy wykonywaniu podłóg i posadzek. 1. Źle dobrana posadzka do pomieszczenia. W pomieszczeniach "mokrych", w których występuje podwyższona wilgotnośd powietrza, czyli w łazienkach, kotłowni, kuchni, czy w sieni najlepiej układad posadzkę z materiałów łatwo zmywalnych i nienasiąkliwych. Najlepiej sprawdzą się płytki ceramiczne podłogowe, gres, lub płytki z kamienia. Można również użyd paneli laminowanych, lub wykładziny z linoleum. Warto przed ułożeniem płytek zamontowad w specjalnym styropianie ogrzewanie podłogowe - na przykład z mat grzewczych. Wtedy podłoga nie będzie zimna. Podobnie jeśli w salonie zdecydujemy się na taką podłogę, wówczas ogrzewanie podłogowe będzie najlepszym rozwiązaniem. W sypialniach, w salonie, w jadalni, lub innych pokojach najlepiej układad posadzki "ciepłe", czyli z drewna, z korka, lub wykładziny dywanowej. Przy podłogach drewnianych ważnym jest, aby wybierad drewno twarde liściaste, czyli gatunki takie jak buk, dąb, brzoza, jesion, a w garderobach i innych pomieszczeniach, które rzadziej odwiedzamy, można zastosowad drewno iglaste - sosnę, rzadziej świerk Te rodzaje drewna są stosunkowo "miękkie", przez co bardziej podatne na zniszczenia mechaniczne. W zależności od wyboru materiału na podłogę, warto przed jej ułożeniem rozplanowad sposób ułożenia materiału i wzór jaki chcemy uzyskad. 2. Źle wykonane warstwy podłogowe. Jeśli podłoga ma byd "na gruncie" to wówczas bardzo istotnym jest, aby poszczególne warstwy podłogowe zostały wykonane należycie. Posadzkę układamy na wylewce betonowej, ale warstwy poniżej również muszą byd prawidłowo ułożone. Trzeba pamiętad o usunięciu warstwy organicznej – humusu, gdyż po kilku latach pozostawione substancje organiczne mogą niszcząco wpływad na podłogę. Należy też dokładnie wykonadwarstwy izolacji przeciwwilgociowej, aby wody gruntowe przy dużych opadach nie wypychały do góry poszczególnych warstw podłogi, co w efekcie doprowadzi do zniszczenia warstwy posadzkowej. Ważnym elementem jest również styropian na warstwę cieplną powinien byd to twardy, przeznaczony do podłóg materiał o odpowiedniej grubości minimum 10-15cm. Można też zastosowad styrodur, który jest odpowiednikiemCopywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 5. twardego styropianu, ale posiada lepsze właściwości izolacyjne. W pomieszczeniach "mokrych" dodatkowo należy zaizolowad warstwy podłogowe przeciwwilgociowo, jak również wykonad odpowiednie spadki przy wpustach podłogowych. Podkład posadzkowy powinien byd odpowiednio wytrzymały i zazbrojon y siatką, a przy większych powierzchniach należy wykonad dylatację. Na stropach należy dodatkowo w podłodze uwzględnid izolację akustyczną. 3. Źle przygotowany podkład posadzkowy. Jeśli na podłodze będziemy układad płytki ceramiczne podłogowe, lub gres, wówczas podłoże najlepiej wykonad z mas samopoziomujących, dzięki którym otrzymamy warstwę wyrównującą na podłożu. Ceramikę czy gres kleimy na podłożu klejami - jeśli płytki mają byd klejone na betonie to wówczas stosujemy zwykłe zaprawy klejowe. W przypadku zamontowania ogrzewania podłogowego - stosujemy elastyczne masy klejowe, które będą "pracowad" z podłogą i nie dojdzie do pękania płytek. Często zdarza się, że źle dobrana zaprawa klejowa, "niszczy" podłogę, a koszty i czas realizacji wzrastają. W przypadku wykładzin dywanowych przy pomieszczeniach do 20m2, możemy zastosowad taśmy klejące dwustronne, ale już w większych pomieszczeniach wykładzinę kleimy na całej jej powierzchni, a przy ścianach dodatkowo wykaoczamy listwami przyściennymi klejonymi na silikon. Przy układaniu posadzek z drewna, należy bezwzględnie pamiętad, aby podkład bod posadzkę był suchy, bez zamoknięd. Najlepiej podłogi takie układad po skooczonych wszelkich "pracach mokrych", w ogrzewanym już domu, w którym wilgotnośd powietrza wynosi około 60%. Parkiet musi byd suchy, z drewna sezonowanego, a na koocu zaimpregnowany odpowiednim lakierem. W innym przypadku posadzka drewniana będzie chłonąd wilgod z otoczenia i w następstwie tego deszczułki mogą się odkształcad, a posadzka będzie do wymiany.Więcej na: Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy? Częśd 6 – wnętrza. | Blog MG Projekt Projekty domów MGProjekt Follow us: @mgprojekt on Twitter | mgprojekt on FacebookCopywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • Fly UP