...

Strop gestozebrowy czy monolityczny?

by mgprojekt

on

Report

Category:

Real Estate

Download: 0

Comment: 0

21,782

views

Comments

Description

Zobacz nowy artykuł na blogu MGProjekt: http://goo.gl/qe1Xhp
Download Strop gestozebrowy czy monolityczny?

Transcript

  • 1. Strop żelbetowy gęstożebrowy, czy monolityczny? Opublikowano 12 marca 2014, autor: MG Projekt W Polsce, do budowy domów jednorodzinnych w tradycyjnej technologii murowanej, stosuje się najczęściej stropy żelbetowe gęstożebrowe, lub monolityczne płyty żelbetowe wylewane na placu budowy. Bez względu na wybór rodzaju stropu, na etapie projektowym należy bezwzględnie wykonać obliczenia do danego stropu, w szczególności dla określenia jego wytrzymałości i ogólnej użytkowości. Na budowie przy stawianiu domu, majster powinien otrzymać pełną dokumentację odnośnie konstrukcji, rodzaju stropu wraz zwyliczeniem ilości stali i dobranego betonu do wykonywania wybranego stropu. Pomocne są również rysunki i szczegóły zbrojenia stropu oraz elementów konstrukcyjnych. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 2. Stropy żelbetowe gęstożebrowe Stropy gęstożebrowe jak nazwa wskazuje to takie, które posiadają gęsto rozmieszczone żebra. Zazwyczaj znajdują się one w odległości 30cm, 60cm, lub 90cm, oraz układa się je jako częściowo prefabrykowane belki na ścianach nośnych budynku. Następnie, po ułożeniu żeber, pomiędzy nimi układa się pustaki stropowe o wysokości dobranej odpowiednio do rozpiętości stropu. Pustaki skrajne zaślepia się zaprawą (dekluje). Kolejnym krokiem jest wykonanie na żebrach i pustakach nadbetonu o grubości od 3-5cm. Stropy żelbetowe gęstożebrowe posiadają rozpiętość od 1.2m - 7.8m w osiach. W przypadku stropu o rozpiętości powyżej 4.5m, wykonuje się dodatkowe żebra tak zwane żebra rozdzielcze, układane poprzecznie do żeber głównych stropu. Dzięki takiemu rozwiązaniu strop zostaje dodatkowo wzmocniony i nie dojdzie do jego klawiszowania - wzdłuż belek stropowych nie pojawią się zarysowania i pęknięcia. Należy pamiętać o tym, aby wówczas, pustaki stropowe ułożone na belkach rozsunąć o około 8-15cm, a między nimi ułożyć zbrojenie. Ważnym jest, aby wszystkie pustaki przylegające do żebra rozdzielczego zadeklować i dodatkowo podłożyć deskę od spodu i oprzeć na stemplach. Po wykonaniu warstwy nadbetonu, już po 2-3 dniach, można przystąpić do dalszych prac, jednakże stemple pod stropem, muszą pozostać przez kolejne 28 dni, aż do momentu kiedy beton osiągnie właściwą wytrzymałość. Równocześnie świeżo wykonany strop nie może być dociążany i w żadnym wypadku nie można stawiać na nim materiałów budowlanych, czy stempli pod kolejny strop z wyższego poziomu. Obciążenie użytkowe stropów gęstożebrowych wynosi do 150 kg/m2. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 3. Najpowszechniejszym stropem stosowanym w budownictwie jednorodzinnym jest strop Teriva, którego żebra są w postaci belek kratownicowych o rozpiętości osiowej od 1.2m do 7.8m. Zbrojenie żeber jest zabetonowane w stopkach betonowych, a belki można zamówić w dowolnej długości u producenta, zgodnie ze specyfikacją projektu domu. Pustaki stropowe dla tego rodzaju stropu najczęściej wykonane są z keramzytobetonu, lub betonu komórkowego. Strop Teriva występuje w kilku odmianach: Teriva I, Teriva I bis,Teriva II, Teriva III i Teriva Nova i stosuje się je w zależności od nośności i rozpiętości projektowanego stropu, oraz zaprojektowanego rozstawu osiowego belek, wysokości pustaków stropowych i ogólnej wysokości konstrukcyjnej stropu. Jeszcze kilka lat temu, bardzo popularnym stropem był strop Fert, o belkach o rozpiętości osiowej od 2.7m do 6m, którego wypełnieniem są pustaki stropowe z ceramiki, a zbrojenie dolne zabetonowane jest w kształtkach ceramicznych. Strop Fert, zastąpiony został nowym rodzajem - stropem Ceram, którego belki osiągają rozpiętość od 2.4m do 7.2m i są podobnie jak we wspomnianym Fercie w postaci kratowniczek, których dolne zbrojenie betonowane jest w kształtkach ceramicznych, a wypełnieniem są pustaki stropowe z ceramiki. Nowym przykładem stropu gęstożebrowego jest również, systemowy strop Porotherm, który budową przypomina stropy Fert i Ceram, ale posiada inne wymiary i kształt pustaków stropowych, a belki osiągają od 1.75m do 8.25m rozpiętości osiowej. Stropy żelbetowe monolityczne Strop żelbetowy monolityczny wykonuje się na placu budowy ściśle z dokumentacją projektową. Projektant konstrukcji określa w niej nośność stropu i dobiera rodzaj i układ Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 4. zbrojenia (jedno, lub dwukierunkowy - czyli krzyżowy). Dokumentacja budowlana powinna zawierać też informacje o rodzaju betonu, który ma być zastosowany, jak również o sposobie oparcia stropu na ścianach budynku. Najczęściej stropy żelbetowe monolityczne wykonuje się jako płyty żelbetowe, zbrojone siatkami dwukierunkowymi, wylewane grubości od 14cm do 20cm, w zależności od rozpiętości elementów nośnych budynku. Zbrojenie układa się dołem i górą stropu. Nośność takiego stropu wynosi od 150 – 300 kg/m2. Więcej na: Strop żelbetowy gęstożebrowy, czy monolityczny? | Blog MG Projekt Projekty domów MGProjekt Follow us: @mgprojekt on Twitter | mgprojekt on Facebook Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
Fly UP