...

Zmiany w projekcie budowlanym

by mgprojekt

on

Report

Category:

Real Estate

Download: 0

Comment: 0

8,943

views

Comments

Description

Zobacz jak należy wprowadzać zmiany w projektach domów typowych: http://www.mgprojekt.com.pl/blog/zmiany-w-projekcie/
Download Zmiany w projekcie budowlanym

Transcript

  • 1. Zmiany w projekcie budowlanym Opublikowano 25 czerwca 2014, autor: MG Projekt Odstępstwa w projektach typowych - zmiany istotne i zmiany nieistotne. Jak się je wprowadza i ile kosztują? Każdy projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bez względu na to czy jest wykonywany na indywidualne zamówienie, czy jest wybranym projektem typowym, wraz z adaptacją, przed realizacją wymaga pozwolenia na budowę. Warto wszelkie oczekiwania Inwestora zawrzeć w dokumentacji projektowej, jeszcze przed uzyskaniem wspomnianego pozwolenia na budowę, bowiem większość robót budowlanych można przeprowadzać dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji, wraz z którą jednocześnie zatwierdzony zostaje projekt budowlany. Po otrzymaniu decyzji na pozwolenie na budowę, Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia budowy ściśle z warunkami określonymi w pozwoleniu, oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem. Zmiany w projekcie domu - istotne i nieistotne Często jednak zdarza się, że już na etapie budowy okazuje się, że pojawia się konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji. W zależności od rodzaju zmian, należy dopełnić odpowiednich formalności, tak aby zachować zgodność z zapisami ustawy Prawo Budowlane, która określa modyfikacje w dokumentacji jako zmiany nieistotne w projekcie i zmiany istotne w projekcie. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 2. Klasyfikacja zmian w dokumentacji projektowej. Oceny, czy dane odstępstwo, czyli zmiany w projekcie domu są istotne, czy nieistotne, przeprowadza projektant adoptujący. Jeśli się pomyli i źle zakwalifikuje dane odstępstwo, to konsekwencje poniesie Inwestor podczas postępowania prowadzonego przez nadzór budowlany. Kontrola może to być przeprowadzona przy odbiorze budynku na użytkowanie, lub przy ewentualnej kontroli na placu budowy. Inwestor za poniesione straty, może wówczas pociągnąć do odpowiedzialności projektanta i w postępowaniu cywilno – prawnym dochodzić od niego właściwego odszkodowania. Zmiany istotne w projekcie budowlanym Istotne zmiany i odstępstwa od zatwierdzonego projektu, lub innych warunków pozwolenia na budowę wymagają projektu zamiennego i można je wykonywać po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Do istotnych odstępstw zaliczamy takie zmiany w typowym projekcie domu, które dotyczą: · Zakresu objętego projektem zagospodarowania terenu, lub działki, czyli na przykład w przypadku zmiany usytuowania budynku względem granic i zabudowy na działkach sąsiednich; · Charakterystycznych parametrów domu, takich jak: · Kubatura budynku · Powierzchnia zabudowy · Wysokość domu Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 3. · Długość domu · Szerokość budynku · Liczba kondygnacji domu; · Zapewnienia warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, czyli przy obiektach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia, należy uwzględnić te warunki; · Zmiany zamierzonego sposobu użytkowania budynku lub jego części, na przykład wybudowanie domu mieszkalnego zamiast warsztatu samochodowego, czy budynku gospodarczego, lub gabinetu dentystycznego zamiast jednego z pokoi itp; · Ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czyli na przykład na terenie rolnym wybudowanie hali magazynowej niezwiązanej z produkcją rolną zamiast zabudowy siedliskowej, lub wybudowanie całorocznego domu jednorodzinnego na terenie przeznaczonym pod zabudowę letniskową i na którym dopuszczona jest zabudowa o charakterze sezonowym; · Uzyskania opinii, uzgodnień i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczegółowymi, czyli na przykład pozwolenia i opinie od konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów zabytkowych, lub na terenie będącym pod ochroną konserwatorską. Podobnie jest przy ochronie krajobrazu, ochronie terenów urbanistycznych, czy stanowisk archeologicznych; Więcej na: Zmiany w projekcie budowlanym | Blog MG Projekt Projekty domów MGProjekt Follow us: @mgprojekt on Twitter | mgprojekt on Facebook Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • Fly UP