System is processing data
Please download to view
...

Prestiżowy program rozwojowy dla menedżerów sprzedaży

by marcin-orocz

on

Report

Category:

Sales

Download: 0

Comment: 0

253

views

Comments

Description

ICAN TOTAL SELLING™
Prestiżowy program rozwojowy dla menedżerów sprzedaży
Nowy program zwiększania efektywności zarządzania sprzedażą
w oparciu o najbardziej aktualne metody światowych liderów.
Wykorzystuje najnowsze „twarde” strategie sprzedaży oraz „miękkie” metody
oparte na przełomowych odkryciach w zakresie psychologii, neurobiologii i antropologii.
Zarządzaj sprzedażą najlepiej na świecie!
Nowy program zwiększania efektywności zarządzania sprzedażą
w oparciu o najbardziej aktualne metody światowych liderów.
Wykorzystuje najnowsze „twarde” strategie sprzedaży oraz „miękkie” metody
oparte na przełomowych odkryciach w zakresie psychologii, neurobiologii i antropologii.
Download Prestiżowy program rozwojowy dla menedżerów sprzedaży

Transcript

  • 1. Harvard Business Review Polska rekomenduje:Prestiżowy program rozwojowy dla menedżerów sprzedażyICAN TOTAL SELLING™EDYCJA2015Zarządzaj sprzedażąnajlepiejna świecie!Nowy program zwiększania efektywności zarządzania sprzedażąw oparciu o najbardziej aktualne metody światowych liderów.Wykorzystuje najnowsze „twarde” strategie sprzedaży oraz „miękkie” metodyoparte na przełomowych odkryciach w zakresie psychologii, neurobiologii i antropologii.NeilRackhamMikeBosworthNajbliższejesieniąOpieka merytorycznagrupynad programemruszają jużICAN TOTAL SELLING™:światowi guru2014!sprzedaży
  • 2. Szanowni Państwo!Jak zwiększyć sprzedaż na obecnych trudnych rynkach?Czy jest to w ogóle możliwe? Odpowiedź jest pozytywna,na co wskazują przykłady firm, które obecnie odnosząsukcesy i zwiększają sprzedaż. Jak to robią?W dobie szybkiego upodabniania się produktów i ofertkluczem do sukcesu stają się efektywne siły sprzedażowe.Jednakże nie mogą one sprzedawać według przestarzałychschematów. Nowe realia rynkowe, dobrze poinformowaniklienci, rozwój sieci powodują, że potrzebne jest takżenowe podejście do sprzedaży. Takim podejściemjest ICAN TOTAL SELLING™ – program rozwoju adresowanydo menedżerów sprzedaży, którzy chcą podnieść poziomswoich zespołów sprzedażowych.Najnowsze narzędziadla praktyków biznesuKorzyści dla uczestników:▶ Wystarczy 1 rok – znaczącywzrost umiejętności▶ Najbardziej kompleksowyprogram dla menedżerówsprzedaży w Polsce▶ Indywidualizacja nauczania▶ Wygodna forma –7 dwudniowych zjazdów▶ Rozwiązywanie problemówkonkretnych firm▶ Wsparcie i aktywność międzyposzczególnymi blokami▶ Gry i symulacje▶ Narzędzia wdrożenia w firmie▶ Wsparcie po zakończeniuprogramuProgram opiera się na wynikach badań światowych gurusprzedaży (Neila Rackhama i Mike’a Boswortha)i najlepszych światowych praktykach (już sprawdzonychw działaniu przez wiodące firmy), które ICAN dostosowałdo polskich warunków. W programie wykorzystujemynajnowsze narzędzia wiodących światowych firm doradczo-szkoleniowych IMPARTAi Mike Bosworth Leadership.Program wykorzystuje także badania nad rynkiem sprzedażowym w Polsce prowadzoneprzez Harvard Business Review Polska od 2009 roku przy współpracy z CSO Insights.Zapraszamy do wzięcia udziału w programie, życząc sukcesów w stosowaniu nowychmetod zarządzania sprzedażą.dr Witold Jankowski Andrzej Jacaszekredaktor naczelny dyrektor zarządzającyHarvard Business Review Polska ICAN Institute
  • 3. Udział w badaniach CSO Insightsweryfikujących skutecznośćw sprzedaży i umożliwiającychporównanie sił sprzedażowychna całym świecieICAN TOTAL SELLING™Praca między zajęciami i rocznewsparcie w doskonaleniuumiejętności: biblioteka wiedzy,materiały edukacyjneOcena własnych sił i słabościjako menedżera sprzedaży;dla każdego uczestnikatworzona jest indywidualnaścieżka rozwoju online7 wyjątkowych sesjiszkoleniowych kompleksowoobejmujących zagadnieniaw obszarze zarządzaniasprzedażąBadaniaWdrożeniaDiagnostykaWarsztaty
  • 4. Najnowsze badania:tradycyjne podejście do sprzedażyi zarządzania sprzedażą nie działa!Każdy menedżer sprzedaży zna podobne zjawisko: mały procent handlowców generujewiększość sprzedaży firmy. Innymi słowy, sprzedaż różni się od innych funkcji firmy tym,że produktywność najlepszych jest wielokrotnością sprzedaży przeciętnych handlowców,nie mówiąc już o tych najsłabszych.Ten fundamentalny problem leżał u źródeł powstania popularnych metodologiisprzedażowych, takich jak na przykład SPIN Selling, która opierała się na dokładnymobserwowaniu, co robią najlepsi, z myślą o nauczeniu tych samych praktyk pozostałychhandlowców. Gdy Mike Bosworth tworzył dwie z najpopularniejszych na całym świeciemetodologii – Solution Selling i CustomerCentric Selling – miał prosty cel:podnieść poziom średnio efektywnych handlowców do poziomu 20% najlepszych.ZŁA WIADOMOŚĆ:Dokładna analiza danych w badaniu Mike’a Boswortha wykazała, że:Według badań opublikowanych w 2008 rokuróżnica w wynikach najlepszych i przeciętnychhandlowców jeszcze się pogłębiła. Paradoksalnietam, gdzie wdrażano „twarde” metodologie,takie jak Solution Selling, najbardziej skorzystaliz nich najlepsi handlowcy, którzy stali się jeszczelepsi. Przeciętni i słabsi szybko porzucali nowemetody. Dlaczego? Najlepsi handlowcy naturalnienawiązywali więź z klientem.87handlowcówsprzedaj e mniej,niż by mogło !„Twarde” metodologie sprzedaży pozwalały im byćjeszcze skuteczniejszymi. „Średniacy”, którzy niepotrafili nawiązać emocjonalnej więzi z klientem,szybko napotykali opór klienta, który nie chciałodpowiadać na czytane według skryptu pytania.Nie jest to dziwne, bo nikt z nas nie chce dzielićsię swoimi problemami i dylematami z obcąosobą, której nie ufa. Dlatego rozczarowywali sięnowymi metodami i je porzucali.„Twarda” metodologia nie działa, gdy handlowiec nie umie nawiązywać więzi emocjonalnych.Według najnowszych badań to właśnie więź powinna być podstawą – nawiązywana w pierwszejkolejności i połączona z aktywizowaniem trzech różnych obszarów mózgu klienta.Sfera oddziaływania DOTYCHCZASOWYCHMETOD i szkoleń. Sprowadza siędo właściwej kolejności pytań.NATURALNE ZAUFANIEZespół cech 13% handlowców(tych najlepszych).Dobra wiadomość:Cechy poza sferądotychczasowychmetod i szkoleń.UWAŻANEZA WRODZONE.więźemocjonalnakompetencje„twarde”osobowośćDzięki połączeniu najnowszych generacji „twardych” metodologii z przełomowymi odkryciamiw zakresie psychologii, neurobiologii i antropologii możliwe jest znaczące zwiększenie skutecznościsił sprzedażowych. Kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania menedżerowie sprzedaży.%Napisz do naszych konsultantów: its@ican.pl
  • 5. ICAN TOTAL Sprzedaż totalna oparta na najlepszych i najnowszych źródłach i wiodących ekspertach • Metodologie Źródło najnowszych„twardych” metod sprzedażyWiodąca światowa firma działająca w obszarze poprawy efektywnościsprzedażowej Imparta została umieszczona na liście TOP 20 w zakresieszkoleń sprzedażowych na świecie. Jedna z najszybciej rozwijającychsię firm wykorzystujących w swoich działaniach najnowsze technikinauczania umiejętności sprzedażowych, w tym e-learning, symulacje,gry i rozwiązania mobilne.Kompetencje „twarde”Budowanie wartości dla klienta(logika i „twarde” argumenty)▶ Tworzenie wartości dla klienta w procesie sprzedażowym podstawą sprzedaży.▶ Proces sprzedażowy i zarządzanie sprzedażą gwarantującewymierne korzyści dla klienta i dla firmy.▶ Strategia sprzedaży silnie wspierająca strategię firmy.Narzędzia i merytorykaNeil Rackham:światowy guru sprzedażyokreślany jako The Professorof Professional SellingRichard Barkey:absolwent Harvard BusinessSchool, były konsultantMcKinsey & Co.1. Dostosowanie do polskich warunkówPrzystosowanie omawianychmetod do konkretnych potrzeb firmuczestników i ich aplikowalnośćna polskim rynku gwarantują eksperciICAN Institute, wydawcy HarvardBusiness Review Polska.LogikaoptymalizacjaProblemy –ból (pain)Rozwiązywanie„Twarde”argumentyCAŁOŚCIOWA Dostosowanie2. Gotowe narzędzia wdrożenia w firmachdo polskich warunkówna podstawie badańpolskich firm.RapoRtSkuteczność sił sprzedażyw oczach dyrektorów handlowych polskich firmPoznaj mocne i słabe strony działów handlowych!Wstępne wyniki badaniaBadanie zrealizowane przez ICAN Research w czerwcu 2012dr Łukasz Świerżewski,z-ca redaktora naczelnegoHarvard Business Review Polska,dyrektor ICAN Researchmetodologia
  • 6. SELING™twardo umocowane na faktach i badaniach • Tylko sprawdzone techniki • Wiarygodne źródłaŹródło najnowszych„miękkich” metod sprzedażyFirma założona przez Mike’a Boswortha – jednego znajbardziej uznanych autorytetów w zakresie sprzedaży.Mike Bosworth Leadership oferuje warsztaty doskonaląceumiejętność nawiązywania więzi na najgłębszych poziomachzaangażowania, wykorzystując przełomowe odkrycianeuronauk i psychologii behawioralnej.Kompetencje „miękkie”Budowanie więzi i relacji(emocje i obawy)▶ Nawiązywanie relacji zaufania i przełamywanie oporu.▶ Proces sprzedażowy i zarządzanie sprzedażą gwarantująceemocjonalne korzyści dla klienta.▶ Proces budujący zaufanie i prowadzący do trwałych relacjibiznesowych.Narzędzia i merytorykaMike Bosworth:światowy autorytet w sprzedaży,twórca wiodących metodologiisprzedażowych Solution Sellingi CustomerCentric SellingDr Paweł Fortuna:jeden z najbardziej cenionychi poszukiwanych przez menedżerówtrenerów i coachów EQw sprzedaży w PolsceintuicjaAspiracje –możliwościosobowość3. Przełomowe artykuły i studia przypadków na temat sprzedażyNajnowsze odkrycia dotyczące sprzedażypublikowane w Harvard Business Review Polskagwarantują użyteczność przekazywanej wiedzy –strategii, taktyk i metod światowych liderów.EMOCJEInnowacjaObawyKONCEPCJA I INTEGRACJA
  • 7. Zawartość merytorycznaSzczegółowy program dostępnyna stronie: www.its.ican.plSesja I Strategiczne zarządzanie sprzedażąModuł 1.Strategiczna rola sprzedażyna współczesnych rynkachModuł 3.Taktyczne role menedżerówsprzedażyModuł 5.Motywowaniehandlowców:co działa, a co nie?Moduł 7.Komunikacja w sprzedażyi w zarządzaniu sprzedażąModuł 9.Zasady coachingu sprzedażowegoModuł 11.Rekrutacja i selekcjaModuł 13.Menedżer sprzedaży jako liderModuł 2.Menedżer sprzedaży jako strategModuł 4.Realizacja i osiąganie wyników(execution and accountability)Moduł 6.Inteligencja emocjonalnaa sprzedażModuł 8.Nowe podejście do komunikacjiw rozmowie handlowejModuł 10.Coaching sprzedażowy w praktyceModuł 12.Wdrożenie, rozwóji retencja sprzedawcówModuł 14.Narzędzia i techniki przewodzeniaSesja ISesja IISesja IVSesja VSesja VISesja VITaktyczne zarządzanie sprzedażąMotywowanie i zarządzanie energiąNeurokomunikacja w sprzedażyCoaching w sprzedażyRekrutacja, selekcja, wdrożenie i rozwójPrzywództwo w sprzedażyZadaj pytanie konsultantowi! Napisz na adres: its@ican.pl lub zadzwoń 22 250 11 44
  • 8. dr Hubert Malinowskidoktor nauksocjologicznych, psychologspołeczny, trener, coachi konsultantPaweł Motyldyrektor generalnyICAN InstituteTomasz Olejnikdługoletni praktykzarządzaniasprzedażąJoanna Smolińskaprezes zarząduAntalis PolandIreneusz Dąbrowskiwieloletni dyrektorzarządzającyregionu CEEw Tech Data PolskaPaweł Wójcikdyrektor generalnyBoiron PolskaTomasz Piecczłonek zarząduSynthos S.A.Adam Bernackimiędzynarodowykonsultantz zakresu zwiększaniaefektywności zakupowejdr Paweł Fortunadoktor psychologii,specjalista psychologiirozwoju osobistegoi wywierania wpływuProwadzącyDoświadczeni eksperci i praktycy biznesudr Witold Jankowskiredaktor naczelnyHarvard BusinessReview Polska orazprezes ICAN InstituteRada doradczaW skład rady wchodzą wybitni polscy pratycy sprzedaży.Rada czuwa nad zgodnością programu z potrzebami i wyzwaniamiw zakresie sprzedaży firm działających w Polsce.Zarezerwuj miejsce już teraz. Tylko 5o miejsc! Kontakt: 22 250 11 250, lub its@ican.pl
  • Fly UP