...

Academic SEO - praktyczne porady dotyczące poprawy wyszukiwalności własnego nazwiska oraz dorobku naukowego w sieci

by bozena-jaskowska

on

Report

Category:

Science

Download: 0

Comment: 0

952

views

Comments

Description

 
Download Academic SEO - praktyczne porady dotyczące poprawy wyszukiwalności własnego nazwiska oraz dorobku naukowego w sieci

Transcript

 • 1. Academic SEO - praktyczne porady dotyczące poprawy wyszukiwalności własnego nazwiska oraz dorobku naukowego w sieci dr Bożena Jaskowska XLIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA NARZĘDZIA INFORMATYCZNE INFOBROKERINGU W OBSZARZE BIZNESU, ADMINISTRACJI I NAUKI Warszawa, 1 kwietnia 2014 r.
 • 2. Jak zbudować swój elektroniczny wizerunek, jak popularyzować dorobek naukowy w sieci oraz zwiększyć liczbę cytowań? Zła wiadomość: To się nie zrobi samo  Dobra wiadomość: Są na to sposoby 
 • 3. Agenda • Co to jest Academic Search Engine Optimalization? • Własna witryna www • Optymalizacja tekstu naukowego • Publikowanie w otwartych zasobach • Rola mediów społecznościowych w ASEO
 • 4. Search Engine Optimalization (SEO) • Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych • CEL: osiągnięcie przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarek dla wybranych słów i fraz kluczowych • Bazuje na znanych elementach działania algorytmu wyszukiwarek, poznawaniu nowych zasad i… nigdy się nie kooczy
 • 5. Academic Search Engine Optimalization (ASEO) • Proces, którego celem jest sprawienie, aby tekst naukowy był łatwiej indeksowany i kategoryzowany w wyszukiwarkach i tym samym odpowiednio pozycjonowany w wynikach wyszukiwania • Szereg działao związanych z promocją nazwiska uczonego oraz jego dorobku naukowego w sieci, w celu popularyzacji jego badao i zwiększenia liczby cytowao
 • 6. • Kreowanie internetowego wizerunku naukowca • Marketing cytowań
 • 7. Własna strona www
 • 8. Własna strona www czy podstrona w serwisie uczelni? • Jedno, stałe i najważniejsze miejsce w sieci informujące o sylwetce naukowca i jego dorobku • Stały adres www – Imienazwisko.pl • Niezależnośd w tworzeniu treści + możliwośd dodawania nowych funkcjonalności • Ruch związany z osobą naukowca kierowany na stronę własną (a nie stronę uczelni) – Najlepsza dwustronna wymiana przekierowao • Dostęp do statystyk (Google Analitics) • Pełna kontrola nad zawartością i aktualnością treści • Poprawia ranking w wyszukiwarkach
 • 9. Co na stronie www • Biogram • Zdjęcie • Dane kontaktowe + linki do profili w serwisach społecznościowych • Wykaz publikacji (linki do…) • Wykaz prezentacji (linki do…) • Materiały dydaktyczne • Blog (?)
 • 10. Jak? • CMS: np. Wordpress, Drupal, Joomla • Gotowe szablony: – Aplikacje Google – Szablony do tworzenia blogów w portalach • Wykupienie domeny • Hosting
 • 11. SEO witryny www • CEL: zapewnienie długotrwałej obecności strony w organicznych wynikach wyszukiwania na jak najwyższym miejscu • Podstawowe zasady dobrej witryny www: – czytelnośd, – łatwy mechanizm nawigacji, – konsekwentna struktura i logiczna architektura informacji, – szybkie ładowanie się, – dobra widocznośd w wynikach wyszukiwania.
 • 12. SEO witryny www • Optymalizacja kodu strony i treści zawartej na witrynie • Budowanie bazy linków do witryny
 • 13. Optymalizacja kodu strony i treści zawartej na witrynie (1) • Tytuł strony (odpowiednie słowa kluczowe umieszczone w tagu <title></title>, ilośd tekstu powinna wynosid 40-50 znaków licząc spacje, najważniejsze są pierwsze 2-3 frazy) • Opis strony (krótki i zwięzły do 150 znaków zawierający najważniejsze słowa kluczowe umieszczone w tagu <description></description>) • Nagłówki H1-H6 – powinny się znaleźd jak najwyżej strony oraz zawierad najlepiej te same informacje co tytuł strony • Metadefinicje – wpisane w nagłówku strony, przede wszystkim znaczniki <meta name="description" content=""> powinny zawierad słowa kluczowe
 • 14. Optymalizacja kodu strony i treści zawartej na witrynie (2) • Zagęszczanie słów kluczowych na stronie – ich ilośd powinna wynosid 7-10% (lub wg innych specjalistów SEO 5-15%) gęstości wyświetlanego tekstu • Oznaczanie linków i obrazków – powinny zawierad słowa kluczowe • Odpowiednia nawigacja wewnątrz serwisu i poprawna struktura linków, które powinny prowadzid do strony głównej (w domenie) • Rezygnacja z nawigacji uzależnionej od dodatkowych technologii (np. Flash, Java Script) • Inne: unikanie ramek, przyjazne adresy URL, przejrzysta mapa witryny
 • 15. Budowanie bazy linków do witryny • „Ręczne” zgłaszanie strony www do baz danych, katalogów, serwisów tematycznych • Adres www na stronie internetowej macierzystej uczelni • Adres www w wizytówce w serwisach społecznościowych, stopce e-mail, forach dyskusyjnych • Promowanie adresu w świecie offline
 • 16. Systematycznie aktualizuj witrynę www
 • 17. Aktualizacja • Stworzenie witryny www to dopiero pierwszy krok • Liczy się systematycznośd i konsekwencja • Dodawanie nowych treści poprawia ranking w wyszukiwarkach • Data aktualizacji • A może prowadź blog? – Aktualizacja treści – „Zmuszanie” siebie do stałego śledzenia dziedziny – Interakcja z czytelnikami – Zaangażowana społecznośd
 • 18. Analizuj statystyki
 • 19. Google Analitics • Pomiar oglądalności witryny • Wgląd w statystyki i dane: – jak użytkownicy korzystają z witryny, jakich słów kluczowych używają, czego szukają, skąd przychodzą – które strony i treści są najpopularniejsze – zależności pomiędzy treściami i częstotliwością ich dodawania a statystykami odwiedzin
 • 20. Monitoruj
 • 21. Alerty • Obserwuj: – kto o tobie pisze, w jakim aspekcie, – kto cię linkuje lub podejmuje z tobą dyskusję, – jakie twoje artykuły są najbardziej interesujące, gdzie i przez kogo są cytowane, – kto i jak pisze o bliskich ci tematach. • Google Alerts: aktualizacje wysyłane pocztą e-mail dotyczące najnowszych, trafnych wyników Google (wyszukiwania witryn, wiadomości itp.) przygotowywane na podstawie twoich zapytao.
 • 22. Google Alerts • Swoje imię i nazwisko (w różnych konfiguracjach) • Każdy tytuł artykułu, który opublikowałeś, dzięki czemu dowiesz się kto i gdzie cię cytuje i w jakim kontekście (bez wyraźnego wymieniania nazwiska) • Specyficzne słowa i frazy kluczowe adekwatne do twojego obszaru zainteresowao
 • 23. SEO artykułu
 • 24. • O tych zasadach SEO trzeba pamiętad PRZED napisaniem artykułu oraz jego publikacją
 • 25. Tytuł • Tytuł wyrażający / określający sedno poruszanego tematu w artykule • Tytuł musi byd opisowy i zawierad słowa kluczowe • Umieśd słowa kluczowe w pierwszych 65 znakach tytułu
 • 26. Tytuły NIE • Systemy „multi” – dlaczego? • Mogilany – ocena pracy systemu • Zarządzanie czwartej generacji • Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość • Raport z fazy diagnozy TAK • Wykorzystanie biomasy do ogniw paliwowych • Renowacja rurociągów metodą Compact Pipe na przykładzie renowacji wodociągów w Rzeszowie • Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach marketingowych
 • 27. Abstrakt • Musi „sprzedad” tekst oraz odzwierciedlad zawartośd artykułu • Maksymalna ilośd informacji w minimalnej liczbie słów (100-300 słów) • Sekcje: – Cel badao – Materiały i metody – Rezultaty – Wyniki/wnioski • Słowa kluczowe, słowa kluczowe, słowa kluczowe
 • 28. Słowa kluczowe w abstrakcie • Wybierz właściwe słowa kluczowe opisujące artykuł, wykorzystaj frazy 2-4 wyrazowe, które czytelnicy mogą użyd szukając tekstów na opisywany przez ciebie temat • Sprawdź w Google Trends i / lub w Planerze słów kluczowych Google AdWords, słowa i frazy kluczowe, które są najbardziej popularne w danej dziedzinie • Powtórz słowa kluczowe w abstrakcie kilka razy i w sposób naturalny wbuduj je w kontekst
 • 29. Słowa kluczowe • Wprowadź przynajmniej 5 słów lub fraz kluczowych opisujących twój artykuł we właściwym polu – wykorzystaj też te słowa kluczowe, które znajdują się w abstrakcie – dodaj (lub nie dodawaj – zdania ekspertów są podzielone) słowa będące synonimami użytych słów kluczowych • Słowa kluczowe są nie tylko ważne dla SEO, ale również są wykorzystywane przez serwisy indeksujące jako mechanizmy do tagowania treści naukowych
 • 30. Śródtytuły • Podziel tekst na „sekcje” tematyczne oddzielając je śródtytułami • Śródtytuły są kolejnym sygnałem dla wyszukiwarek mówiącym o strukturze artykułu oraz o jego tematyce • Jeśli to możliwe w śródtytułach również używaj słów lub fraz kluczowych
 • 31. Cytowania • Cytuj siebie oraz artykuły twoich współautorów • Zachowaj jednolity format cytowao w całym dokumencie – Używaj menedżerów bibliografii (np. Zotero, Mendeley) • Cytuj nazwiska autorów w ten sam sposób w całym artykule i upewnij się, że robisz to tak samo, jak byli oni cytowani w poprzednich publikacjach
 • 32. Plik .pdf - nazwa i metadane • Waga poniżej 5 MB • Odpowiednia nazwa pliku – Najlepiej w brzmieniu tytułu – Bez polskich znaków – Zamiast spacji należy użyd podkreślnika _ (Tytul_artykulu.pdf) • Opisad artykuł metadanymi – za pomocą (płatnego) programu Adobe Acrobat lub darmowych narzędzi do systemu Windows, które umożliwiają edycję metadanych (np. BeCyPDFMetaEdit) – Pola: Tytuł i Autor (przynajmniej)
 • 33. Publikuj w otwartych czasopismach
 • 34. Otwarte czasopisma • Tzw. złota droga Open Access • Do jego treści czytelnicy mają otwarty dostęp (open access) • Wersja elektroniczna • Dostępne bezpłatnie, bez konieczności rejestrowania się w serwisie • Wydawca umożliwia darmową redystrybucję, import i eksport danych • Dobrze, jak publikowane teksty dostępne są na otwartych licencjach
 • 35. • otwarte publikacje mają znacznie wyższe wskaźniki cytowalności od tekstów publikowanych w czasopismach płatnych (od 35% w przypadku biologii do 250% w przypadku fizyki)* • Directory of Open Access Journals rejestruje ponad 9700 tytułów czasopism (z 133 krajów) *Badania przeprowadzone w 2004 r. pod kierunkiem Tima Brody’ego
 • 36. Dlaczego? • Otwarty dostęp • Metadane i inne narzędzia przyjazne dla wyszukiwarek • Ułatwiony proces wyszukiwania informacji • Udoskonalenie przepływu informacji • Możliwośd zachowania praw autorskich • Długoterminowe przechowywanie tekstów • Większa dostępnośd i wyższa cytowalnośd
 • 37. Archiwizuj w repozytoriach naukowych
 • 38. Repozytoria naukowe • Tzw. zielona droga Open Access • Samodzielna archiwizacja dokumentów w repozytoriach naukowych to najprostszy sposób na zaistnienie w indeksach Google Scholar (a więc i w Publish or Perish, z którego cytowania uwzględniane są przez NCN) • Repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe • Podstawowa funkcja -> zapewnienie narzędzi i przestrzeni dyskowej do przechowywania tekstów • Zasoby: – teksty niepublikowane i nierecenzowane (preprinty) – publikacje, które przeszły proces recenzji i zostały zaakceptowane do druku (postprinty)
 • 39. • Sprawdź status prawny publikacji • Renegocjuj umowy autorskie z wydawcami, którzy nie zezwalają na deponowanie tekstów w repozytoriach • Pamiętaj, że zawsze możesz zdeponowad preprint • W przypadku prac zbiorowych, uzyskaj zgodę współautorów • Przygotuj odpowiednio plik .pdf • Dokładnie wypełniaj pola deponując publikację w repozytorium
 • 40. Repozytoria w Polsce • Repozytoria instytucjonalne (UAM, UMK, UŁ, AGH, UW, UR, PK, PW i in.) • DEPOT Repozytorium Centrum Otwartej Nauki http://depot.ceon.pl
 • 41. Publikuj w społecznościowych serwisach repozytoryjnych
 • 42. • Slideshare – prezentacje • Scribd – dokumenty tekstowe • Youtube – materiały wideo
 • 43. Konto w Google Scholar Citations
 • 44. Dlaczego? • Google Scholar to podstawowa i najpopularniejsza wyszukiwarka naukowa, a także narzędzie pomocne do analiz bibliometrycznych oraz eksportu danych bibliograficznych • Indeksy Google Scholar są wykorzystywane przez narzędzia bibliometryczne (np. Publish or Perish, Scholarometer) oraz do wyliczania Indeksu Hirscha
 • 45. Konto w Google Scholar Citations
 • 46. Konta w serwisach społecznościowych
 • 47. Social media • Branżowe – Linkedin – Goldenline • Naukowe – ResearchGate – Academia – Mendeley • Społecznościowe – Facebook – Twitter
 • 48. Branżowe • Skupiają ludzi aktywnych zawodowo, których łączą relacje i kontakty służbowe/branżowe • Tablica aktualności • Kontakty • Grupy • Oferty pracy • Profile pracodawców
 • 49. Linkedin.com
 • 50. Społecznościowe • Skupiają wszystkich  – Facebook – Google + • Serwisy mikroblogowe – Twitter
 • 51. Twitter.com
 • 52. Naukowe • Skupiają naukowców i osoby związane z nauką • Kontakty • Tablica aktualności • Rozbudowany profil • Możliwośd dodania pełnych tekstów, tagowania materiałów • Możliwośd obserwowania profili instytucjonalnych • Oferty pracy, staży • Dodatkowe funkcjonalności (np. menedżer bibliografii)
 • 53. Academia.edu
 • 54. ResearchGate.net
 • 55. Użytkuj i wspótwórz teksty innych
 • 56. • Pisz recenzje innych prac • Twórz treści do innych stron (Wikipedii, specjalistycznych portali, blogów itp.), które pozwalają dzielid się treścią i linkowad do swojej witryny • Nie tylko pisz i czytaj, ale też komentuj
 • 57. Aktywnie udzielaj się w serwisach i forach dyskusyjnych
 • 58. Dziękuję za uwagę Bożena Jaskowska bjasko@ur.edu.pl
 • Fly UP