DISCOVER. SHARE. PRESENT

Share what you know and love through presentations, infographics, documents and more

Custom Search
zadania z chemii cz I

zadania z chemii cz I

Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań…
zadania dodatkowe, cz. 1

zadania dodatkowe, cz. 1

zadania na kolokwium z fizyki
Ćwiczenia z Chemii Żywności

Ćwiczenia z Chemii Żywności

Ćwiczenia z Chemii Żywności
Testy z chemii Tom2

Testy z chemii Tom2

Osoby zamierzające studiować medycynę muszą zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Testy zwarte w tym arkuszu (316 pytań testowych pogrupowanych tematycznie z zakresu…
Testy  z chemii Tom1

Testy z chemii Tom1

Osoby zamierzające studiować medycynę muszą zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Testy zwarte w tym arkuszu (316 pytań testowych pogrupowanych tematycznie z zakresu…
Materialy z Chemii

Materialy z Chemii

Materiały do wykładu z chemii, podstawy chemii organicznej
Projekt Z Chemii

Projekt Z Chemii

1. &quot;Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa.&quot; <ul><li>Wszystko jest z wody,</li></ul><ul><li>z…
zbiór zadań z chemii

zbiór zadań z chemii

Zadania z chemii z serwisu Chemia SOS – pomoc z chemii CHEMIA SOS ZZBBIIÓÓRR ZZAADDAAŃŃ ZZ CCHHEEMMIIII Wszystkie te zadania (ponad 1100) pochodzą z serwisu Chemia…
Zadania z programowania c

Zadania z programowania c

1. Zadania z Programowania C++ M z dnia 5 stycznia 2007 Środowisko pracy. Program make. Debugger ddd. Zad. 1. Dokonaj kompilacji pliku źródłowego hello.cc1…
Zadania z kalkulacji kosztów

Zadania z kalkulacji kosztów

Kalkulacja podziałowa prosta1 Zadanie 1 Pozycje kalkulacyjne Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Całkowite koszty produkcji (w zł) Ilość…
Zadania z genetyki

Zadania z genetyki

1. 4. Oczy niebieskie u ludzi determinuje gen recesywny, oczy br&#x105;zowe - dominuj&#x105;cy. Jakiego koloru b&#x119;d&#x105; oczyich dzieci je&#x17C;eli:a)…
Rachunek z zadania 12/12

Rachunek z zadania 12/12

rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodu dla Klienta z którym umówiliśmy się na stawkę brutto 19,50 zł/1800 znaków
Zadania z czekoladą

Zadania z czekoladą

Zadania z czekoladą. Wykonała Julia Światek. Zadanie 1. Czekolada Ani ma wymiary 6 cm szerokości i 12 cm długości . Jedna kostka czekolady ma 2cm . Ania zjadła cztery…
Zadania z nierówności trójkąta

Zadania z nierówności trójkąta

Zadania z geometrii. Nierówność trójkąta.
Termodynamika - zadania z rozwiązaniami(1)

Termodynamika - zadania z rozwiązaniami(1)

1. Układy termodynamiczne i zasady termodynamiki 1.1. .Z jaką prędkością powinna lecieć ołowiana kulka, aby przy uderzeniu o niesprężystą ścianę uległa stopieniu,…
zadania z elektrotechniki

zadania z elektrotechniki

zadania z elektrotechniki

Fly UP