...

Jak tworzyć prezentacje

by alicja-pitula

on

Report

Download: 0

Comment: 0

6,953

views

Comments

Description

 
Download Jak tworzyć prezentacje

Transcript

 • 1. Prezentacje Alicja Pituła-Wilczyńska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • 2. Prezentacja multimedialna
  • Pokaz lub wykład (najczęściej publiczny) , którego treść jest ilustrowana opracowanymi komputerowo elementami multimedialnymi.
  • Sposób przekazywania grupie pewnych pomysłów lub informacji .
  zdjęcia animacje głos muzyka teksty filmy
 • 3. Plan prezentacji
 • 4. Tytuł slajdu
  • Hasłowa informacja o zawartości planszy.
  • W jednej linijce! Jeśli w dwóch to druga jest podtytułem .
 • 5. Slajd
  • Zarys wypowiedzi.
  • Wypunktowania.
  • Najważniejsze treści.
  • Wsparcie (nie zastępstwo) dla prelegenta.
 • 6. Wypunktowanie
  • Każdy punkt w jednej linijce.
  • Maksymalnie 6 punktów na slajd.
  • Jednolity styl.
 • 7. Tylko hasła
   • Jeżeli już koniecznie musimy zaprezentować na slajdach tekst w postaci dłuuuuugiego wywodu ,  i na prawdę nie ma innej możliwości, postarajmy się przynajmniej, aby słuchacze zauważyli i zapamiętali najważniejsze słowa – takie, które utrwalą w ich pamięci nasz przekaz . 
 • 8. Ważne informacje
  • Są na początku listy.
  • Są większe (większa czcionka).
  • Mają intensywniejszy kolor.
  • Są pogrubione .
  • Są otoczone grubszą linią .
 • 9. Jak czytamy?
  • Obrazy czytamy od lewej do prawej , oraz z góry w dół .
  Powód: dominacja lewej półkuli mózgowej nad prawą. Poziomo  Pionowo 
 • 10. Teksty
  • Krótkie ma -ło -sy - la- bo- we słowa!
   • Łatwe do wymówienie.
   • Zrozumiałe.
  • Obce słowa należy wymawiać poprawnie:
   • ucząc się ich wymowy,
   • używając ich polskich odpowiedników.
 • 11. Czcionka
  • Jeden krój ( maksymalnie dwa ).
  • Bezszeryfowa (Arial, Verdana).
  • Odpowiednio duży rozmiar (czytelna z najdalszego punktu sali).
  Vivaldi Arial Bookman Broadway Bradley Tahoma Calibri TimesNewRoman Verdana Curly
 • 12. KAPITALIKI i WERSALIKI
  • Tylko dla POJEDYNCZYCH słów.
  • Uwaga z nadmiarem dużych liter:
   • są mniej czytelne,
   • mylą się ze skrótami.
 • 13. Kursywa
  • Cytaty (często zamiast „” ).
  • Tytuły książek, czasopism, (…) .
  • Obcojęzyczne określenia.
  • Pochylone teksty są mniej czytelne, wydaja się mniej ważne .
 • 14. Podkreślenie
  • Nie nadaje się do wyróżniania tekstów.
   • Sugeruje hiperłącze ( link ).
   • Szczególnie niezalecane w kolorze niebieskim lub fioletowym !
 • 15. Ciężar i wielkość
 • 16. Skosy, a nastrój
  • Krzywa wznosząca się:
   • pozytywne przesłanie,
   • radość.
  • Krzywa opadająca:
   • negatywny stosunek,
   • smutek.
  optymizm pesymizm
 • 17. Podstawa slajdu
  • Dolna część planszy (slajdu) wymaga graficznie ciężkiej i solidnej podstawy .
 • 18. Schemat kolorystyczny
  • Spójny! Konsekwentny dobór barw.
  • Zmiana kolorystyki = zmiana tematu.
 • 19. Kolory
 • 20. Kontrast
  • Kontrastujące kolory są czytelne .
 • 21. Jasne - ciemne
  • Jasny tekst – ciemne tło
  • Kiedy publiczność jest blisko.
  • Wyświetlanie na ekranie monitora.
  • Białe szeryfowe czcionki na ciemnym tle są nieczytelne!
  • Ciemny tekst – jasne tło
  • Wyświetlanie projektorem multimedialnym.
  • Dla wydruków.
  • Uwaga! Biały oślepia.
 • 22. Przesada
  • Należy używać tylko 3-5 kolorów.
  • Wybierając barwy do prezentacji należy uważać aby nie popaść w przesadę , o co bardzo łatwo .
  • Lepiej zdecydować się na dwie lub trzy barwy wiodące , pamiętając o zasadzie: im mniej tym lepiej!
  • :)
 • 23. Obrazki
  • Każdy ma swój cel!
   • Zbyt wiele obrazów = informacyjny szum!
  • Obramowanie nadaje zdjęciom szyku.
 • 24. Animacje
  • Nadmiar rozprasza.
  • Często zacinają się podczas pokazu w nowych warunkach (rzutnik) .
  Prezentacja ma być pomocą w przekazaniu pewnych idei, a nie pokazem możliwości naszego komputera!
 • 25.
  • Styl mini !
  animacje obrazki ozdobniki tła teksty
 • 26. Co jest zakazane?
  • Czytanie ze slajdów. & umieszczanie pełnego tekstu wypowiedzi na slajdach.
  • Nadmiar (tekstu, animacji, obrazów,…).
  • Przekroczenie limitu czasu.
  • Niepoprawna wymowa (np. słów obcojęzycznych).
  • Wielokrotne zakończenie: na koniec powiem jeszcze… na koniec powiem jeszcze… na koniec powiem jeszcze… na koniec powiem jeszcze… na koniec…
 • 27. Większość społeczeństwa to wzrokowcy i słuchowcy !
  • W pamięci zostaje najwięcej informacji, jeśli przekazywane są jednocześnie dźwiękiem i obrazem oraz gestami.
 • 28. Złote myśli
 • 29. PRZYKŁADY
 • 30. Ściana tekstu Jest nudna! nuda nuda nuda nuda nuda nuda nuda nuda nuda nuda nuda nuda nuda nuda
 • 31.  
 • 32.  
 • 33.  
 • 34.  
 • 35. Wypunktowania
  • Małą czy dużą literą?
  • Kropki, przecinki, średniki?
  • Prezentacja tematu oraz autora .
  • Plan wystąpienia .
  • Rozwinięcie treści .
  • Podsumowanie .
  • Podziękowanie .
  • Czas na pytania .
  • prezentacja tematu oraz autora ;
  • plan wystąpienia ;
  • rozwinięcie treści ;
  • podsumowanie ;
  • podziękowanie ;
  • czas na pytania ;
  • Prezentacja tematu oraz autora ;
  • plan wystąpienia ;
  • rozwinięcie treści ;
  • podsumowanie ;
  • podziękowanie ;
  • czas na pytania .
  ;.,
 • 36. Kropki, przecinki, średniki..
  • W stęp .
  • R ozwinięcie .
  • Z akończenie .
  • w stęp ;
  • r ozwinięcie ;
  • z akończenie ;
  • W stęp ,
  • r ozwinięcie ,
  • z akończenie .
  • W stęp
  • R ozwinięcie
  • Z akończenie
  • w stęp ,
  • r ozwinięcie ,
  • z akończenie ,
  • W stęp ;
  • r ozwinięcie ;
  • z akończenie .
 • 37. http://www.ap.krakow.pl/~apw/PREZENTACJE.html
  • Więcej informacji..
  Dziękuję za uwagę..
Fly UP