...

Złącza do drewna Simpson - katalog produktów 2009

by luskar-z-nami-wybudujesz-i-ogrzejesz

on

Report

Download: 0

Comment: 0

7,583

views

Comments

Description

Więcej na www.luskar.pl
Download Złącza do drewna Simpson - katalog produktów 2009

Transcript

 • 1. Spis treœci Wspornik belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Z³¹cze k¹towe 70 wzmocnione . . . . . . . . . .16Wspornik belki typu S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Z³¹cze k¹towe 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Wspornik belki typu I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Z³¹cze k¹towe 150 wzmocnione . . . . . . . . .17Wspornik belki SBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Z³¹cze k¹towe wzmocnione ABR9015 . . . . .17Wspornik belki BSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Z³¹cze k¹towe wzmocnione ABR9020 . . . . .17Wspornik belki BSDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Z³¹cze k¹towe wzmocnione E19/3 . . . . . . . .17Wspornik belki IL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Z³¹cze k¹towe wzmocnione E20/3 . . . . . . . .17Wspornik belki dzielony . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Z³¹cze k¹towe E5/1,5/135 . . . . . . . . . . . . . .18Wspornik belki ATF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Z³¹cze k¹towe E5/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Wspornik belki - 2 rzêdy otworów . . . . . . . . .7Z³¹cze k¹towe regulowane 6090, 6191 . . . .19Wspornik belki - 4 rzêdy otworów . . . . . . . . .7Z³¹cze k¹towe regulowane 6292 . . . . . . . . .19Wspornik belki ALU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Z³¹cze k¹towe regulowane 6035 . . . . . . . . .19Wspornik belki JANE-TU . . . . . . . . . . . . . . . .7Z³¹cze k¹towe 60280 wzmocnione . . . . . . .19Wspornik belki JANE-TU/S . . . . . . . . . . . . . .7Z³¹cze k¹towe 40390 . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Z³¹cze pasowane ET . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Z³¹cze k¹towe 35350 i 55365 . . . . . . . . . . .20Szablon do monta¿u z³¹czy ET . . . . . . . . . . .8Z³¹cze k¹towe 90 x 48 x 3,0 x 49/76/116 . . .20Wspornik belki EL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Z³¹cze k¹towe 90265 . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Wspornik belki EL-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Z³¹cze k¹toweSzablon do monta¿u z³¹czy EL i EL-S . . . . . .8 40312, 40412, 40314, 40414 . . . . . . . . . . . .20Wspornik belki JHMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Podk³adka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Wspornik belki IUT i HU . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Z³¹cze k¹towe 90 x 35 x 2,5 x 40 . . . . . . . .21 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-D-05Wspornik belki MIT i ITT . . . . . . . . . . . . . . . .9Z³¹cze k¹towe 160 x 50 x 3,0 x 40 . . . . . . .21Wspornik krokwiowy VPA . . . . . . . . . . . . . . . .9Z³¹cze k¹towe 190/290 x 50 x 2,0 x 40 . . . .21Wspornik kalenicowy LSSUI i LSSU . . . . . . .9Z³¹cze k¹towe 60416, 80416, 99416 . . . . . .21Wspornik belki SFJC . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Z³¹cze k¹toweUniwersalne z³¹cze MIDI . . . . . . . . . . . . . . .1040x40x2x25, 40x60xx25, 60x60xx25 . . . . . .21Uniwersalne z³¹cze MAXI . . . . . . . . . . . . . . .10Z³¹cze k¹toweZ³¹cze krokwiowo-p³atwiowe . . . . . . . . . . . .10 z blachy perforowanej 2,0 mm . . . . . . . . . . .22Z³¹cze krokwiowo-p³atwiowe UNI . . . . . . . . .10 Z³¹cze k¹toweWspornik krokwiowy H . . . . . . . . . . . . . . . . .11 z blachy perforowanej 2,5 mm . . . . . . . . . . .22Z³¹cze Gerbera typu W . . . . . . . . . . . . . . . . .11Z³¹cze k¹towe KR 95 i KR 95 L . . . . . . . . . .22Wspornik deski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Z³¹cze k¹towe KR 135 i KR 135 L . . . . . . . .22Z³¹cze k¹towe do bala . . . . . . . . . . . . . . . . .11Z³¹cze k¹towe KR 285 i KR 285 L . . . . . . . .22Z³¹cze krokwiowo-p³atwiowe „motyl” . . . . . .11 K¹townik do betonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Taœma perforowana szer. 20 - 25 mm . . . . .12 Wspornik KNAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Taœma monta¿owa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Kotew do betonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Taœma perforowana szer. 40 - 80 mm . . . . .12 Z³¹cze k¹towe w¹skie EC . . . . . . . . . . . . . .23Naci¹garka taœmy perforowanej . . . . . . . . . .12Kotew do betonu z nak³adk¹ . . . . . . . . . . . .24Z³¹czki do tasmy szer. 25 - 80 mm . . . . . . .13Kotew do betonu HTT . . . . . . . . . . . . . . . . .24Wózek do taœmy perforowanej . . . . . . . . . . .13Kotew do betonu LTT . . . . . . . . . . . . . . . . . .24System stê¿ênia wiatrowego 25 . . . . . . . . . .13Kotew do betonu dwuczêœciowa . . . . . . . . .24System stê¿ênia wiatrowego 40/60 . . . . . . .13 Wspornik s³upa DKS i DKB . . . . . . . . . . . . .25Pasek perforowany 2,0 mm . . . . . . . . . . . . .14 Wspornik s³upa JPS i JPB . . . . . . . . . . . . . .25Pasek perforowany 2,5 mm . . . . . . . . . . . . .14 Wspornik s³upa JIB i JIS . . . . . . . . . . . . . . .25P³ytka perforowana 1,5 mm . . . . . . . . . . . . .14Wspornik s³upa EB i ES . . . . . . . . . . . . . . . .25P³ytka perforowana 2,0 mm . . . . . . . . . . . . .15Wspornik s³upa ERB i ERS . . . . . . . . . . . . .25P³ytka perforowana FLV . . . . . . . . . . . . . . . .15 Wspornik s³upa D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Z³¹cze krokwiowo-p³atwiowe . . . . . . . . . . . .15 Wspornik s³upa DK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Z³¹cze krokwiowo-p³atwiowe H i HM . . . . . .15Wspornik s³upa typu I . . . . . . . . . . . . . . . . .26Z³¹cze krokwiowo-p³atwiowe HS . . . . . . . . .15Stopka PB70/75/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Z³¹cze k¹towe 90 wzmocnione . . . . . . . . . .16Wspornik s³upa L i IL . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Z³¹cze k¹towe 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Wspornik s³upa IS i ISB . . . . . . . . . . . . . . . .27Z³¹cze k¹towe 105 wzmocnione . . . . . . . . .16 Wspornik s³upa IS Maxi i ISB Maxi . . . . . . .27Z³¹cze k¹towe 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Wspornik s³upa Vario regulowany . . . . . . . .27 2
 • 2. Spis treœci Wspornik s³upa H i HB . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Z³¹cze giête LS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Wspornik s³upa PPRC . . . . . . . . . . . . . . . . .28 GwoŸdzie pierœcieniowe ANCHOR . . . . . . .32Wspornik s³upa EGB i EGS . . . . . . . . . . . . .28GwoŸdzie krokwiowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Kotew U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Wkrêty do betonu SBS . . . . . . . . . . . . . . . . .32Wspornik s³upa wbijany . . . . . . . . . . . . . . . .28Wkrêty do z³¹cz - TORX (20) . . . . . . . . . . . .32Wspornik s³upa PPMINI i PPA . . . . . . . . . . .28 GwoŸdzie do belek dwuteowych . . . . . . . . .32Z³¹cze do schodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Ko³ek stalowy ocynkowany galwanicznie . . .33Klip tarasowy DBT1T . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Ko³ek stalowy ocynkowany ogniowo . . . . . .33Z³¹cze 3D RTCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Kotew HE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Produkty ze stali nierdzewnejWspornik kalenicowy . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Z³¹cza k¹towe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34P³ytka kolcowa dwustronna BULLDOG . . . .30 Tasma perforowana 40 x 2,0 . . . . . . . . . . . .34P³ytka kolcowa jednostronna BULLDOG . . .30 Z³¹cze krokwiowo-p³atniowe . . . . . . . . . . . . .34Pierœcieñ GEKA - jedno i dwustronny . . . . .30 Tasma perforowana 20 x 1,0 . . . . . . . . . . . .34Pierœcieñ APPEL dwustronny . . . . . . . . . . . .30GwoŸdzie pierœcieniowe ANCHOR . . . . . . .34Z³¹cze typu T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Wkrêty do z³¹cz - TORX (20) . . . . . . . . . . . .34Z³¹cze typu L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Z³¹cze giête A35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08INFORMACJE TECHNICZNE Z³¹cza do drewna Simpson Strong-Tie® stosowane s¹ jako noœne elementy z³¹czne w konstrukcjachbudownictwa drewnianego. Materia³y DREWNOKonstrukcyjne drewno lite, drewno klejone, belki dwuteowe zgodne z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie normami. `GWOZDZIE i WKRÊTYGwoŸdzie pierœcieniowe i wkrêty zgodne z ETA-04/0013. Z£¥CZA DO DREWNAZ³¹cza do drewna Simpson Strong-Tie® s¹ zgodne z krajow¹ aprobat¹ techniczn¹ i odpowiednimi ETA. Z³¹cza produkowane s¹ z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo S 250 GD + Z 275 z EN 10326:2004,co odpowiada 275 g/m2 cynku (przy cynkowaniu obustronnym), tj. gruboœæ warstwy cynku wynosi ca. 20 µm.Tolerancja wykonania zgodna jest z EN 10143 dla z³¹cz z blachy gr. t < 3,0 mm i EN 10051 przy gr. > 3,0 mm. – Z³¹cza cynkowane metod¹ zanurzeniow¹ produkowane s¹ ze stali S235 JR zgodnie z EN 10025:2004i tolerancj¹ zgodn¹ z EN 10051. Gruboœæ pow³oki cynku wynosi ca. 55 µm i jest zgodnaz ISO EN 1461:1999-10-15, tabl.3. Wsporniki belek typu ET, EL, EL-S, ALU produkowane s¹ z aluminium AlMgSi 1,0 zgodnie z EN AW-6082 cz.6. Nierdzewne z³¹cza do drewna, gwoŸdzie i wkrêty do drewna produkowane s¹ ze stali nierdzewnej 1.4401 zgodniez EN 10088:1995-08 i dodatkowo oznaczone liter¹ „R”. Wszystkie wartoœci statyczne z³¹czy do drewna, jak te¿ gwoŸdzi pierœcieniowych oraz wkrêtów, podane w „katalogu obliczeñstatycznych” odnosz¹ siê wy³¹cznie do produktów Simpson Strong-Tie®.3
 • 3. Wspornik belkiArt. No. TypA BC D T ∅ 03202 01 36x14236 142 4080 2,0 5; 11 03003 00 40x99 4099 3772 2,0 5; 9 03103 01 40x11040 110 3772 2,0 5; 9 03203 00 40x14040 140 4080 2,0 5; 11 03006 00 45x96 4596 3772 2,0 5; 9 03106 00 45x10545 105 3772 2,0 5; 9 03204 00 45x13745 137 4080 2,0 5; 11 03301 00 45x16745 167 4080 2,0 5; 11 03007 01 48x95 4895 3772 2,0 5; 9 03205 01 48x13648 136 4080 2,0 5; 11 03302 01 48x16648 166 4080 2,0 5; 11 03501 00 48x22648 226 3985 2,0 5; 11 03009 00 51x93 5193 3772 2,0 5; 9 03109 00 51x10551 105 3772 2,0 5; 9 03206 00 51x13551 135 4080 2,0 5; 11 03303 00 51x16451 164 4080 2,0 5; 11 03403 00 51x19551 195 4287 2,0 5; 11 03112 00 60x10060 100 3772 2,0 5; 9 03209 00 60x13060 130 4080 2,0 5; 11 03306 00 60x16060 160 4080 2,0 5; 11 03406 00 60x19060 190 4287 2,0 5; 11 03503 00 60x22060 220 3985 2,0 5; 11 03115 00 64x98 6498 3772 2,0 5; 9 03212 00 64x12864 128 4080 2,0 5; 11 03215 00 70x12570 125 4080 2,0 5; 11 03307 00 70x15570 155 4080 2,0 5; 11 03216 01 73x12473 124 4080 2,0 5; 11 03308 01 73x15373 153 4080 2,0 5; 11 03408 00 73x18373 183 4287 2,0 5; 11 03218 00 76x12076 120 4080 2,0 5; 11 03309 01 76x15276 152 4080 2,0 5; 11 03409 01 76x18276 182 4287 2,0 5; 11 03221 00 80x12080 120 4080 2,0 5; 11Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08 03312 00 80x15080 150 4080 2,0 5; 11 03412 00 80x18080 180 4287 2,0 5; 11 03506 00 80x21080 210 3985 2,0 5; 11 03315 00 90x14590 145 4080 2,0 5; 11 03317 01 98x14198 141 4080 2,0 5; 11 03224 00 100x90 10090 4080 2,0 5; 11 03318 00 100x140100 140 4080 2,0 5; 11 03415 00 100x170100 170 4287 2,0 5; 11 03509 00 100x200100 200 3985 2,0 5; 11 03418 00 115x162115 162 4287 2,0 5; 11 03512 00 115x190115 190 3985 2,0 5; 11 03612 00 120x119120 119 4287 2,0 5; 11 03421 00 120x160120 160 4287 2,0 5; 11 03515 00 120x190120 190 3985 2,0 5; 11 03321 00 127x126127 126 4080 2,0 5; 11 03518 00 127x186127 186 3985 2,0 5; 11 03714 00 140x139140 139 3985 2,0 5; 11 03521 00 140x180140 180 3985 2,0 5; 11 03424 00 150x145150 145 4287 2,0 5; 11 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Wspornik belki typu SArt. No.TypABC D T∅ 05050 00 60x90 S60 9059,547,52,0 5 05070 00 60x110 S 6011059,547,52,0 5 05100 00 80x110 S 8011059,547,52,0 5 05180 00 80x130 S 8013059,547,52,0 5 05280 00 80x150 S 8015059,547,52,0 5 05240 00 100x130 S 10013059,547,52,0 5 05330 00 100x150 S 10015059,547,52,0 5 05380 00 100x170 S 10017059,547,52,0 5 05385 00 100x190 S 10019059,547,52,0 5 05430 00 120x170 S 12017059,547,52,0 5 05530 00 120x190 S 12019059,547,52,0 5 05570 00 120x210 S 12021059,547,52,0 5 05630 00 120x230 S 12023059,547,52,0 5 05390 00 140x150 S 14015059,547,52,0 5 05590 00 160x190 S 16019059,547,52,0 5Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Wszystkie wymiary w mm. 4
 • 4. Wspornik belki typu IArt. No. Typ A BCDT ∅ 04103 0040x110 I 40110 2055,5 2,0 5 04006 0045x96 I 4596 2055,5 2,0 5 04003 0148x95 I 4895 2055,5 2,0 5 04205 0148x136 I48 136 2060,5 2,0 5 04302 0148x166 I48 166 2060,5 2,0 5 04009 0051x93 I 5193 2055,5 2,0 5 04109 0051x105 I51 105 2055,5 2,0 5 04112 0060x100 I60 100 2055,5 2,0 5 04306 0060x160 I60 160 2060,5 2,0 5 04115 0064x98 I 6498 2055,5 2,0 5 04212 0064x128 I64 128 2060,5 2,0 5 04215 0070x125 I70 125 2060,5 2,0 5 04216 0173x124 I73 124 2060,5 2,0 5 04308 0073x153 I73 153 2060,5 2,0 5 04218 0076x120 I76 120 40 802,0 5; 11 04221 0080x120 I80 120 40 802,0 5; 11 04312 0080x150 I80 150 40 802,0 5; 11 04412 0080x180 I80 180 42 872,0 5; 11 04506 0080x210 I80 210 39 852,0 5; 11 04315 0090x145 I90 145 40 802,0 5; 11 04317 0198x141 I98 141 40 802,0 5; 11 04224 00100x90 I 10090 40 802,0 5; 11 04318 00100x140 I100 140 40 802,0 5; 11 04415 00100x170 I100 170 42 872,0 5; 11 04509 00100x200 I100 200 39 852,0 5; 11 04418 00115x162 I115 162 42 872,0 5; 11 04512 00115x190 I115 190 39 852,0 5; 11 04612 00120x119 I120 119 42 872,0 5; 11 04421 00120x160 I120 160 42 872,0 5; 11 04515 00120x190 I120 190 39 852,0 5; 11 04714 00140x139 I140 139 39 852,0 5; 11 04521 00140x180 I140 180 39 852,0 5; 11 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Wspornik belki SBEArt. No. Typ A BC D T∅ 09204 01SBE36/142 36 142 3054 1,55; 11 09010 01SBE40/954095 2954 1,55; 11 09110 01SBE40/110 40 110 2954 1,55; 11 09210 01SBE40/140 40 140 3054 1,55; 11 09013 01SBE45/934593 2954 1,55; 11 09113 01SBE45/108 45 108 2954 1,55; 11 09213 01SBE45/138 45 138 3054 1,55; 11 09313 01SBE45/168 45 168 3055 1,55; 11 09016 01SBE48/914890 2954 1,55; 11 09116 01SBE48/106 48 106 2954 1,55; 11 09216 01SBE48/136 48 136 3054 1,55; 11 09316 01SBE48/166 48 166 3055 1,55; 11 09019 01SBE51/905190 2954 1,55; 11 09119 01SBE51/105 51 105 3054 1,55; 11 09219 01SBE51/135 51 135 3054 1,55; 11 09319 01SBE51/165 51 165 3055 1,55; 11 09122 01SBE60/100 60 100 2954 1,55; 11 09222 01SBE60/130 60 130 2954 1,55; 11 09322 01SBE60/160 60 160 3055 1,55; 11 09125 01SBE64/986498 2954 1,55; 11 09225 01SBE64/128 64 128 3054 1,55; 11 09228 01SBE70/125 70 125 3054 1,55; 11 09328 01SBE70/155 70 155 3055 1,55; 11 09231 01SBE73/124 73 124 3054 1,55; 11 09331 01SBE73/154 73 154 3055 1,55; 11 09234 01SBE76/122 76 122 3054 1,55; 11 09334 01SBE76/152 76 152 3055 1,55; 11 09237 01SBE80/120 80 120 3054 1,55; 11 09337 01SBE80/150 80 150 3055 1,55; 11 09340 01SBE90/145 90 145 3055 1,55; 11 09343 01SBE98/141 98 141 3055 1,55; 11 09346 01SBE100/140 100 140 3055 1,55; 11 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Wszystkie wymiary w mm.5
 • 5. Wspornik belki BSD Art. No.A BC D T ∅BSD100/240100 240 5252 2,05; 13BSD120/240120 240 5252 2,05; 13BSD140/220140 220 5252 2,05; 13BSD140/240140 240 5252 2,05; 13BSD160/160160 160 5252 2,05; 13BSD160/200160 200 5252 2,05; 13BSD160/240160 240 5252 2,05; 13BSD160/280160 280 5252 2,05; 13BSD160/300160 300 5252 2,05; 13BSD160/320160 320 5252 2,05; 13BSD180/180180 180 5252 2,05; 13BSD180/220180 220 5252 2,05; 13BSD180/280180 280 5252 2,05; 13BSD200/200200 200 5252 2,05; 13BSD200/240200 240 5252 2,05; 13 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0Wspornik belki BSDIArt. No. A BC D T ∅BSDI100/240 100 240 5252 2,05; 13BSDI120/240 120 240 5252 2,05; 13BSDI140/240 140 240 5252 2,05; 13BSDI160/160 160 160 5252 2,05; 13BSDI160/200 160 200 5252 2,05; 13BSDI180/220 180 220 5252 2,05; 13BSDI200/200 200 200 5252 2,05; 13BSDI200/240 200 240 5252 2,05; 13Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08 Wspornik belki ILArt. No. Typ A B C D T ∅ 06200 01 90x195 IL90 1954260 2,05 06202 0090x235 IL 90 2354260 2,05 06206 01100x190 IL 100 1904260 2,05 06210 01100x230 IL 100 2304260 2,05 06204 01115x223 IL 115 2234260 2,05 06208 01120x180 IL 120 1804260 2,05 06212 01120x220 IL 120 2204260 2,05Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Wspornik belki dzielony Art. No. TypABC DT∅ SDEG 300 30 x120 30 120 40842,0 SDED 300 30 x120 30 120 40842,0 SDEG 340 30 x140 30 140 40842,0 SDED 340 30 x140 30 140 40842,0 SDEG 380 30 x160 30 160 40842,0 SDED 380 30 x160 30 160 40842,0 SDEG 440 30 x190 30 190 40842,0 SDED 440 30 x190 30 190 40842,0 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Wspornik belki ATFArt. No. TypAB T∅ 34751 0055x110 55110 5,0 5* 34755 0055x150 55150 5,0 5* 34759 0055x190 55190 5,0 5* 34775 0075x150 75150 5,0 5* 34779 0075x190 75190 5,0 5* Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 * Wskazane wyfrezowanie gniazda Wszystkie wymiary w mm. 6
 • 6. Wspornik belki - 2 rzêdy otworówArt. No. Typ ABCD T∅ 34090 00 90 90103 466,0 3,0 5; 8,5 34120 00120120103 466,0 3,0 5; 13 34160 00160160103 466,0 3,0 5; 13 34200 00200200103 466,0 3,0 5; 13 34240 00240240103 466,0 3,0 5; 13 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki stalowe 8,0; 12,0Wspornik belki - 4 rzêdy otworówArt. No. Typ A B CD T∅ 34409 00 90 - 4 90 103626,0 3,0 5; 8,5 34412 00120 - 4120 103626,0 3,0 5; 13 34416 00160 - 4160 103626,0 3,0 5; 13 34420 00200 - 4200 103626,0 3,0 5; 13 34424 00240 - 4240 103626,0 3,0 5; 13 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki stalowe 8,0; 12,0 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Wspornik belki ALUArt. No. TypABC DT ∅ 34509 00 90 ALU86103 62 6,06,0 5 34512 00 120 ALU116103 62 6,06,0 5 34516 00 160 ALU156103 62 6,06,0 5 34520 00 200 ALU196103 62 6,06,0 5 34524 00 240 ALU236103 62 6,06,0 5 34503 00 3000 mm ALU 3000103 62 6,06,0 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki stalowe 8,0; 12,0Wspornik belki JANE - TUArt. No.TypA BC T ∅ 34312 00JANE-TU 129698,3 40 6,05; 8,5 34316 00JANE-TU 16 134104,860 8,5 5; 12,5 34320 00JANE-TU 20 174104,860 8,5 5; 12,5 34324 00JANE-TU 24 214104,860 8,5 5; 12,5 34328 00JANE-TU 28 254104,860 8,5 5; 12,5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki stalowe 8,0; 12,0Wspornik belki JANE - TU/SArt. No. TypA BCT ∅ 34312 30JANE-TU/S 12 9698,3 406,0 5; 8,5 34316 30JANE-TU/S 16134104,8608,5 5; 12,5 34320 30JANE-TU/S 20174104,8608,5 5; 12,5 34324 30JANE-TU/S 24214104,8608,5 5; 12,5 34328 30JANE-TU/S 28254104,8608,5 5; 12,5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki stalowe 8,0; 12,0 Dla k¹ta od 30° do 90° .Wszystkie wymiary w mm.7
 • 7. Z³¹cze pasowane ET Art. No. TypA BC DT∅34709 00 ET 90 9060 5869 10 5,4*; 534712 00 ET 120 12160 8595 10 5,4*; 534716 00 ET 160 16660 95 130 10 5,4*; 534719 00 ET 190 19575138 165 10 5,4*; 534723 00 ET 230 23075138 200 10 5,4*; 5Mocowanie:Wkrêty SPAX-S 5,0; GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 * Dla ukrycia z³¹cza konieczne wyfrezowanie gniazdaSzablon do monta¿u z³¹cza ET Art. No. Typ34903 00ET Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08 Wspornik belki EL Art. No.TypAB C T ∅34803 00 EL 3030 55 120 10,0 5,4*;934804 00 EL 4040 55 120 10,0 5,4*;934806 00 EL 6060 55 120 10,0 5,4*;934808 00 EL 8080 55 120 10,0 5,4*;934810 00 EL 100100 55 120 10,0 5,4*;9Mocowanie:Wkrêty SPAX-S 5,0; GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0* Dla ukrycia z³¹cza konieczne wyfrezowanie gniazdaWspornik belki EL-S Art. No.TypAB T ∅34823 00 EL-S 3030178 10,05,4*; 534824 00 EL-S 4040178 10,05,4*; 5;934826 00 EL-S 6060178 10,05,4*; 5;934828 00 EL-S 8080178 10,05,4*; 5;934830 00 EL-S 100100178 10,05,4*; 5;9Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0* Dla ukrycia z³¹cza konieczne wyfrezowanie gniazda Szablon do monta¿u z³¹czy EL i EL-S Art. No. Typ34904 00EL Wszystkie wymiary w mm. 8
 • 8. Wspornik belki JHMI Art. No W H ∅ JHMI200/45 20045 2-3,75 x32 JHMI240/47 24047 2-3,75 x32 JHMI300/47 30047 2-3,75 x32 JHMI200/61 20061 2-3,75 x32 JHMI240/60 24060 2-3,75 x32 JHMI300/60 30060 2-3,75 x32 JHMI200/90 20090 2-3,75 x32 JHMI240/90 24090 2-3,75 x32 JHMI300/91 30091 2-3,75 x32Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; ∅ 3,75Wspornik belki IUT i HU Atr. NoA BCT ∅IUT IUT 9 46 235 511,2 4,3; 3,8x5,5 IUT 11 46 286 511,2 4,3; 3,8x5,5 IUT 14 46 349 511,2 4,3; 3,8x5,5 IUT 3510 60 235 511,2 4,3; 3,8x5,5 IUT 3512 60 286 511,2 4,3; 3,8x5,5 IUT 3514 60 349 511,2 4,3; 3,8x5,5IUT 410 90 235 511,2 4,3; 3,8x5,5IUT 412 90 286 641,2 4,3; 3,8x5,5IUT 414 90 349 511,2 4,3; 3,8x5,5HU 41091 219 512,0 4,3; 5,5HUHU 41691 346 512,0 4,3; 5,5 Mocowanie:SST gwoŸdzie ∅ 3,8; gwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 3,7 Wspornik belki MIT i ITTArt. NoABCD ET∅ Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08 MIT 9.5 46241 64 64591,54,3; 4,3x5,5 MIT 11.88 46302 64 64591,54,3; 4,3x5,5 MIT 1.81/14 46356 64 64591,54,3; 4,3x5,5 MIT 3511.88 60302 64 64591,54,3; 4,3x5,5 MIT 351460356 64 64591,54,3; 4,3x5,5MIT 49.5 90241 64 64591,54,3; 4,3x5,5MIT 411.88 90302 64 64591,54,3; 4,3x5,5MIT 41490356 64 64591,54,3; 4,3x5,5 MIT 1.81/16 46406 64 64591,54,3; 4,3x5,5 MIT 351660406 64 64591,54,3; 4,3x5,5MIT 41690406 64 64591,54,3; 4,3x5,5 ITT 359.5 60241 51 58351,24,3; 3,8x5,5 ITT 3511.88 60302 51 58351,24,3; 3,8x5,5ITT 29.5 40240 51 58351,24,3; 3,8x5,5ITT 9.545240 51 58351,24,3; 3,8x5,5 ITT 11.88 46300 51 58351,24,3; 3,8x5,5 ITT 351460354 51 58351,24,3; 3,8x5,5Mocowanie:ITT 49.5 90240 51 58351,24,3; 3,8x5,5SST gwoŸdzie ∅ 3,8; gwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 3,7ITT 411.88 90300 51 58351,24,3; 3,8x5,5 ITT 414 90354 51 58351,24,3; 3,8x5,5 Wspornik krokwiowy VPA Art. NoA B C T ∅VPA 2 38 12562 1,2 4,3; 4,3x5,5VPA 2546 13362 1,2 4,3; 4,3x5,5VPA 3559 14662 1,2 4,3; 4,3x5,5VPA 4 91 18462 1,2 4,3; 4,3x5,5 Mocowanie: SST gwoŸdzie ∅ 3,8; wkrêty ∅ 3,7 Wspornik kalenicowy LSSUI i LSSUArt. NoABCT∅ LSSUI 25461272161,24,0x6,3 LSSUI 35591462161,24,0x6,3LSSU 4210382162161,5 4x6,3 LSSU 410902302161,55x8 Mocowanie: SST gwoŸdzie ∅ 3,8; gwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 3,7Wszystkie wymiary w mm.9
 • 9. Wspornik belki SFJCArt. No. S H SFJC 225/50 50 225SFJC305/50 do 50305 SFJC 305/100do 100 305 Mocowanie: Obmurowanie materia³em œciennymUniwersalne z³¹cze MIDIArt. No.TypABC D T∅ 01100 00 MIDI 130 lewe 13061,5 62,5 58 2,5 5 01101 00 MIDI 130 prawe13061,5 62,5 58 2,5 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Uniwersalne z³¹cze MAXICopyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Art. No. Typ ABC D T∅ 01000 00 MAXI 190 lewe 19249,5 49,5 96 2,0 5 01002 00 MAXI 190 prawe19249,5 49,5 96 2,0 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0;wkrêty ∅ 5,0 Z³¹cze krokwiowo-p³atwioweArt. No.Typ A B T ∅ 02170 00170 lewe170 34,52,05 02171 00170 prawe 170 34,52,05 02172 00170 r/l 170 34,52,05 02210 00210 lewe210 34,52,05 02211 00210 prawe 210 34,52,05 02212 00210 r/l 210 34,52,05 02250 00250 lewe250 34,52,05 02251 00250 prawe 250 34,52,05 02290 00290 lewe290 34,52,05 02291 00290 prawe 290 34,52,05 02330 00330 lewe330 34,52,05 02331 00330 prawe 330 34,52,05 02370 00370 lewe370 34,52,05 02371 00370 prawe 370 34,52,05 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Z³¹cze krokwiowo-p³atwiowe UNIArt. No.Typ ABT ∅ 32570 00 170170 322,05 32610 00 210210 322,05 32650 00 250250 322,05 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Wszystkie wymiary w mm. 10
 • 10. Wspornik krokwiowy HArt. No.Typ ABC T∅ 23080 00H 8084 300140 2,5 5 23100 00H 100 104280140 2,5 5 23120 00H 120 124260140 2,5 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Z³¹cze Gerbera typu WArt. No. TypA B C T∅ 28090 00 90 W90 14020 2,0 5 28120 00120 W 120 18020 2,0 5 28140 00140 W 140 18020 2,0 5 28160 00160 W 160 18020 2,0 5 28180 00180 W 180 18020 2,0 5 28200 00200 W 200 18020 2,0 5 28220 00220 W 220 18020 2,0 5 28240 00240 W 240 18020 2,0 5 28260 00260 W 260 18020 2,0 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Wspornik deski Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08 Art. No.TypABC T 14095 20 x 9520 95 26 1,5 14096 23 x 9523 95 24 1,5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Z³¹cze k¹towe do balaArt. No. Typ A B CT∅ 07995 0060 80 80561,5 5 07996 0080 125 125741,5 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Z³¹cze krokwiowo-p³atwiowe „Motyl” Art. No.TypABT∅2570 170 lewe 591492,0 52571170 prawe 591492,0 52610 210 lewe 641882,0 52611210 prawe 641882,0 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Wszystkie wymiary w mm. 11
 • 11. Taœma perforowana szer. 20-25 mm Art. No.Typ ABT∅27103 00 20x1,0 3 m203m 1,04; 6,525x2,027110 00 20x1,0 10 m 20 10 m1,04; 6,527210 00 20x1,0 25 m 20 25 m1,04; 6,527115 00 20x1,5 10 m 20 10 m1,54; 6,527215 00 20x1,5 25 m 20 25 m1,54; 6,527120 00 25x2,0 10 m 25 10 m2,0 527252 00 25x2,0 25 m 25 25 m2,0 5 20x1,0 20x1,5 Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 3,1 i 4,0; wkrêty ∅ 4,0 i 5,0; ko³ki rozporowe staloweTaœma monta¿owaAR 12Art. No. Typ A BT ∅27128 00AR 12 ocynk 12 10 m 0,8527128 90AR 12 czarna12 10 m 0,8 4,327128 91AR 12 bia³a 12 10 m 0,8 4,3AR 1727128 92AR 12 czerwona12 10 m 0,8 4,327168 00PR 16 ocynk 16 10 m 0,8 6,4; 3,327168 90PR 16 czarna16 10 m 0,8 5,7; 2,427168 91PR 16 bia³a 16 10 m 0,8 5,7; 2,4AR 2627168 92PR 16czerwona 16 10 m 0,8 5,7; 2,427178 00AR 17 ocynk 17 10 m 0,8727179 00AR 17 25 m17 25 m 0,8727261 00AR 26 ocynk 26 10 m 1,2 8,6 PR 16 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Taœma perforowana szer. 40-80 mm Art. No. Typ A B T ∅27414 0040x1,5 25 m 40 25 m1,5527415 0040x1,5 50 m 40 50 m1,5527419 0040x2,0 25 m 40 25 m2,0527420 0040x2,0 50 m 40 50 m2,0527430 0040x3,0 50 m 40 50 m3,0527620 0060x2,0 50 m 60 50 m2,0527820 0080x2,0 25 m 80 25 m2,05Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Naci¹garki tasmy perforowanej Art. No. Typ 270020027000 00Naci¹garka27002 00Naci¹garka typu S2700000 Wszystkie wymiary w mm. 12
 • 12. Z³¹czki do taœmy szr. 25 - 80 mm80 Art. No.TypA BC ∅6027025 00 25 (1)265-30530 255; 6,527040 00 40 (2)300-35040 28 54027060 00 60 (3)300-35060 35 5 2527080 00 80 (4)300-35080 355; 21(1)dla taœmy 25x2,0; 20x1,5; 20x1,0(2)dla taœmy 40x2,0 i 40x3,0 i 4,0 x 1,5(3)dla taœmy 60x2,0(4)dla taœmy 80x2,0Wózek do taœmy perforowanej Art. No. Typ27001 00 Wózek bez urzadzenia prostuj¹cego27004 00 Wózek z urzadzeniem prostuj¹cym Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08System stê¿enia wiatrowego 25 Art. No.Typ27920 00Koñcówka taœmy F 25 lewa/prawa27923 00Koñcówka taœmy G 25 lewa/prawa27926 00Koñcówka taœmy K 2527929 00Z³¹czka, komplet ze œrubami, bolcem i zatyczk¹27030 00Œci¹gacz B25 ∅ 12, komplet ze œrubami, bolcem i zatyczk¹27025 00Z³¹czka taœmy szer. 25 mm Œruby mocuj¹ce w komplecie System stê¿enia wiatrowego 40/60 Art. No.Typ27946 27940 00Koñcówka taœmy F 40 lewa/prawa27943 00Koñcówka taœmy G 40 lewa/prawa27946 00Koñcówka taœmy K 40/6027949 00Z³¹czka, komplet ze œrubami, bolcem i zatyczk¹27050 00Œci¹gacz B40/60 ∅ 20, komplet ze œrubami, bolcem i zatyczk¹27040 00Koñcówka taœmy szer. 40 mm27060 00Z³¹czka taœmy 60 mmMocowanie: 2794927050 GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 27940 27943 27040 27060Wszystkie wymiary w mm.13
 • 13. Pasek perforowany 2,0 mm Art. No. TypA BT∅20040 0040x1200x2,040 1200 2,0 520060 0060x1200x2,060 1200 2,0 520080 0080x1200x2,080 1200 2,0 520100 00 100x1200x2,0 100 1200 2,0 520120 00 120x1200x2,0 120 1200 2,0 520140 00 140x1200x2,0 140 1200 2,0 520160 00 160x1200x2,0 160 1200 2,0 520180 00 180x1200x2,0 180 1200 2,0 520200 00 200x1200x2,0 200 1200 2,0 520220 00 220x1200x2,0 220 1200 2,0 520240 00 240x1200x2,0 240 1200 2,0 520260 00 260x1200x2,0 260 1200 2,0 520280 00 280x1200x2,0 280 1200 2,0 520300 00 300x1200x2,0 300 1200 2,0 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Pasek perforowany 2,5 mm Art. No. TypA BT∅25040 0040x1200x2,540 1200 2,5 525060 0060x1200x2,560 1200 2,5 525080 0080x1200x2,580 1200 2,5 525100 00 100x1200x2,5 100 1200 2,5 525120 00 120x1200x2,5 120 1200 2,5 525140 00 140x1200x2,5 140 1200 2,5 525160 00 160x1200x2,5 160 1200 2,5 525180 00 180x1200x2,5 180 1200 2,5 525200 00 200x1200x2,5 200 1200 2,5 525220 00 220x1200x2,5 220 1200 2,5 525240 00 240x1200x2,5 240 1200 2,5 525260 00 260x1200x2,5 260 1200 2,5 5Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-0825280 00 280x1200x2,5 280 1200 2,5 525300 00 300x1200x2,5 300 1200 2,5 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 P³ytka perforowana 1,5 mm Art. No. Typ A B T∅15515 0140x360x1,5 40360 1,5 515525 0160x140x1,5 60140 1,5 515530 0160x160x1,5 60160 1,5 515535 0160x180x1,5 60180 1,5 515537 0160x200x1,5 60200 1,5 515534 0160x220x1,5 60220 1,5 515540 0160x300x1,5 60300 1,5 515536 0160x340x1,5 60340 1,5 515538 0160x420x1,5 60420 1,5 515539 0160x500x1,5 60500 1,5 515542 0180x100x1,5 80100 1,5 515541 0180x140x1,5 80140 1,5 515627 0180x180x1,5 80180 1,5 515545 0180x220x1,5 80220 1,5 515546 0180x240x1,5 80240 1,5 515550 0180x280x1,5 80280 1,5 515555 0180x300x1,5 80300 1,5 515560 0180x340x1,5 80340 1,5 515565 0180x380x1,5 80380 1,5 515566 0180x420x1,5 80420 1,5 515570 0180x460x1,5 80460 1,5 515567 0180x500x1,5 80500 1,5 515571 01100x140x1,5 100140 1,5 515572 01100x220x1,5 100220 1,5 515573 01100x240x1,5 100240 1,5 515574 01100x300x1,5 100300 1,5 515576 01100x340x1,5 100340 1,5 515577 01100x380x1,5 100380 1,5 515575 01120x160x1,5 120160 1,5 515580 01120x220x1,5 120220 1,5 515582 01120x260x1,5 120260 1,5 515585 01140x200x1,5 140200 1,5 515590 01140x240x1,5 140240 1,5 515655 01140x260x1,5 140260 1,5 515593 01140x300x1,5 140300 1,5 515605 01160x180x1,5 160180 1,5 515610 01160x220x1,5 160220 1,5 515615 01160x240x1,5 160240 1,5 515620 01160x260x1,5 160260 1,5 515675 01160x340x1,5 160340 1,5 515630 01180x180x1,5 180180 1,5 515631 01180x220x1,5 180220 1,5 515632 01200x220x1,5 200220 1,5 515670 01320x140x1,5 320140 1,5 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Wszystkie wymiary w mm. 14
 • 14. P³ytka perforowana 2,0 mmArt. No.Typ ABT∅ 20525 01 40x120x2,040120 2,0 5 20530 01 40x160x2,040160 2,0 5 20535 01 50x200x2,050200 2,0 5 20540 01 60x140x2,060140 2,0 5 20545 01 60x200x2,060200 2,0 5 20550 01 60x240x2,060240 2,0 5 20555 01 80x200x2,080200 2,0 5 20560 01 80x240x2,080240 2,0 5 20565 01 80x300x2,080300 2,0 5 20570 01 100x140x2,0100 140 2,05 20575 01 100x200x2,0100 200 2,05 20580 01 100x240x2,0100 240 2,05 20585 01 100x260x2,0100 260 2,05 20590 01 100x300x2,0100 300 2,05 20592 01 100x400x2,0100 400 2,05 20594 01 100x500x2,0100 500 2,05 20595 01 120x200x2,0120 200 2,05 20600 01 120x240x2,0120 240 2,05 20605 01 120x260x2,0120 260 2,05 20610 01 120x300x2,0120 300 2,05 20614 01 120x400x2,0120 400 2,05 20615 01 140x400x2,0140 400 2,05 20612 01 160x300x2,0160 300 2,05 20617 01 160x400x2,0160 400 2,05 20620 01 200x300x2,0200 300 2,05 20625 01 350x40x2,0 350 40 2,0 5Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty∅ 5,0 P³ytka perforowana FLV TypABT∅FLV40/100 401002,5 5; 11 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08FLV55/135 551352,0 5; 8,5FLV40/180 401803,0 5; 11Z³¹cze krokwiowo-p³atwioweArt. No.Typ AB C DT ∅ 13001 00Standard17738,552,5 138,5 2,55 13002 00Maxi260 91 72,51692,55 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Z³¹cze krokwiowo-p³atwiowe H i HMArt. No.TypABC DET∅ 13003 00 H 27015945 60 272,0 5 13004 00 HM27014010875 502,0 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Z³¹cze krokwiowo-p³atwiowe HSArt. No. Typ A B CDET ∅ 13005 00HS 260 140 108 75 503,05 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Wszystkie wymiary w mm.15
 • 15. Z³¹cze k¹towe 90 wzmocnione Art. No.TypAB C T∅07090 01 90 wzmocn. 90 9065 2,55; 11Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Z³¹cze k¹towe 90 Art. No.TypAB C T∅07091 01 90 88 8865 2,55; 11Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe staloweCopyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Z³¹cze k¹towe 105 wzmocnione Art. No. Typ A BC T∅07105 01105 wzmocn.105 105 90 3,05; 11Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cze k¹towe 105 Art. No.TypA BC T∅07106 01 105 103 103 90 3,05; 11Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cze k¹towe 70 wzmocnione Art. No.TypAB C T ∅07070 01 70 wzmocn. 70 7055 2,0 5; 9Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Wszystkie wymiary w mm. 16
 • 16. Z³¹cze k¹towe 70Art. No.TypAB C T ∅ 07071 01 70 70 7055 2,0 5; 9 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cze k¹towe 150 wzmocnione Art. No. TypA BC T∅ 9/2,5150 150 65 2,55; 11 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe staloweZ³¹cze k¹towe wzmocnione ABR 9015 Art. No. TypAB C T ∅ Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08ABR 9015 90 9065 1,55; 13 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cze k¹towe wzmocnione ABR 9020 Art. No. TypAB C T∅ABR 9020 90 9065 2,05; 11 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cze k¹towe E 19/3 Art. No. TypA BC T ∅ E19/3 75 150 50 3,05; 11; 15 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe staloweZ³¹cze k¹towe wzmocnione E 20/3 Art. No. TypA BC T ∅ E20/3105 165 95 3,05; 10 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Wszystkie wymiary w mm. 17
 • 17. Z³¹cze k¹towe E 5/1,5/135Art. No. TypAB C T ∅ E 5/1,5/13565 7548 1,55; 11x22Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cze k¹towe E 5/2Art. No. TypAB C T ∅E 5/2 65 7548 2,05; 11x22Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe staloweCopyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Tutaj mo¿esz nas odwiedziæWszystkie wymiary w mm. 18
 • 18. Z³¹cze k¹towe regulowane 6090 - 6191Art. No.TypAB C T ∅ 07690 00609090 6060 2,55; 12 07691 00619190 6060 2,5 5; 10,5x40 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cze k¹towe regulowane 6292Art. No.TypAB C T ∅ 07692 00629290 6060 2,5 5; 5x30; 10,5x20 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Z³¹cze k¹towe regulowane 6035Art. No.TypAB C T ∅ 07635 00603560 3560 2,5 5; 12; 10x29 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cze k¹towe 60280 wzmocnioneArt. No. Typ AB C T ∅ 07680 00 6028083 6240 2,05 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Z³¹cze k¹towe 40390Art. No. Typ AB C T ∅ 07390 00 4039093 9340 3,05 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Wszystkie wymiary w mm.19
 • 19. Z³¹cza k¹towe 35350 i 55365 Art. NoAB C T∅AC 3535050 5035 2,55; 90736501 65 6555 3,05; 9Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cza k¹towe 90x48x3,0x48 / 76 / 116 Art. No. Typ ABC T∅07048 0090x48x3,0x4890 48 48 3,0 5; 1307076 0090x48x3,0x7690 48 76 3,0 5; 1307116 0090x48x3,0x116 90 48116 3,0 5; 13Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Z³¹cze k¹towe 90265 Art. No. Typ AB C T∅07265 00 9026567 6790 2,0 5Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Z³¹cza k¹towe 40312 - 40412 - 40314 - 40414 Art. No. TypA B C T∅07312 00 403121199140 3,0 5; 11; 8,507412 00 404121209240 4,0 5; 11; 8,507314 00 403141419140 3,0 5; 11; 8,507414 01 404141429240 4,0 5; 11; 8,5Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowePodk³adka Art. No. Typ ABT∅07001 0040x40x1040 40 10,0 13,507002 0040x50x1040 50 10,013,5x2507003 0050x50x8 50 508,01807006 0060x60x6 60 606,014T Wszystkie wymiary w mm. 20
 • 20. Z³¹cze k¹towe 90x35x2,5x40 Art. No. Typ A BC T ∅07035 0090x35x2,5x409035 40 2,5 5; 9Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cze k¹towe 160x50x3,0x40 Art. No. TypABC T ∅07050 00 160x50x3,0x40160 50 40 3,05; 13Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Z³¹cze k¹towe 190 / 290x50x2,0x40 Art. No. TypABC T ∅07051 00 190x50x2,0x40190 50 40 2,05; 1307052 00 290x50x2,0x40290 50 40 2,05; 13Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe staloweZ podk³adk¹Z³¹cze k¹towe 60416 - 80416 - 99416 Art. No. TypAB C T∅07060 00 60416164 84 60 4,0507080 00 80416164 84 80 4,0507099 00 99416164 84 100 4,0 5Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Z³¹cza k¹towe 40x40x2,0x25 / 40x60x2,0x25 / 60x60x2,0x25 Art. No. Typ A BC T ∅30001 0040x40x2,0x254040 25 2,0530003 0040x60x2,0x254060 25 2,0530005 0060x60x2,0x256060 25 2,05Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Wszystkie wymiary w mm.21
 • 21. Z³¹cze k¹towe z blachy perforowanej 2,0 mm Art. No. Typ A B CT∅30444 0040x40x2,0x404040402,0 530446 0040x40x2,0x604040602,0 530664 0060x60x2,0x406060402,0 530665 0060x60x2,0x506060502,0 530666 0060x60x2,0x606060602,0 530668 0060x60x2,0x806060802,0 530886 0080x80x2,0x608080602,0 530888 0080x80x2,0x808080802,0 5Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Z³¹cze k¹towe z blachy perforowanej 2,5 mm Art. No. TypABC T∅08444 00 40x40x2,5x4040 40 40 2,5 508446 00 40x40x2,5x6040 40 60 2,5 508664 00 60x60x2,5x4060 60 40 2,5 508665 00 60x60x2,5x5060 60 50 2,5 508666 00 60x60x2,5x6060 60 60 2,5 508668 00 60x60x2,5x8060 60 80 2,5 508661 00 60x60x2,5x100 60 60100 2,5 508886 00 80x80x2,5x6080 80 60 2,5 508888 00 80x80x2,5x8080 80 80 2,5 508881 00 80x80x2,5x100 80 80100 2,5 508118 00 100x100x2,5x80 100 10080 2,5 508111 00 100x100x2,5x100 100 100100 2,5 508121 00 100x200x2,5x100 100 200100 2,5 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Z³¹cze k¹towe KR 95 i KR 95 L Art. No. Typ A B CT ∅10050 00 KR 959585654,0 5; 11; 13,510055 00 KR 95 L9585654,0 5; 11; 13,5x25Mocowanie:L GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cze k¹towe KR 135 i KR 135 L Art. No. TypAB CT ∅10060 00 KR 135 135 85654,0 5; 11; 13,510065 00 KR 135 L 135 85654,0 5; 11; 13,5x25Mocowanie:L GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe stalowe Z³¹cze k¹towe KR 285 i KR 285 L Art. No. TypAB CT∅10080 00 KR 285 285 85654,05; 11; 13,510085 00 KR 285 L 285 85654,0 5; 11; 13.5: 13,5x25Mocowanie:L GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe staloweWszystkie wymiary w mm. 22
 • 22. K¹townik do betonuArt. No. TypAB CT ∅ 10010 00P 75x75x6x50 ∅-1475 75506,014; 14x38 10030 00P 100x75x8x60 ∅-14100 75608,014; 14x38 10040 00P 150x75x8x60 ∅-14150 75608,014; 14x38 10041 00P 150x75x8x60 ∅-17,5150 75608,017,5; 17,5x38 10020 00S 100x50x8x50 ∅-11100 50508,0 11; 11x26,5 10021 00S 100x50x8x50 ∅-14100 50508,0 14; 14x26,5 Mocowanie: Ko³ki rozporowe staloweWspornik KNAGAArt. No.TypA B C T∅ 19090 009090 90 65 2,0 5 19130 00 130 125 125 802,0 5 19170 00 170 160 160 952,0 5 19210 00 210 200 200 100 2,0 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Kotew do betonuArt. No. TypA B CT∅ 17200 00 200 40 180202,0 5 17300 00 300 40 280202,0 5 17400 00 400 40 380202,0 5 17500 00 500 40 480202,0 5 17600 00 600 40 580202,0 5 17204 00 200 t=4,0 40 180204,0 5 17304 00 300 t=4,0 40 280204,0 5 17404 00 400 t=4,0 40 380204,0 5 17504 00 500 t=4,0 40 480204,0 5 17604 00 600 t=4,0 40 580204,0 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Z³¹cze katowe w¹skie ECTyp ABCT∅EC 30/2 30x30 30 30 2,0EC 40/2 40x40 40402,0EC 50/2 50x50 50 50 2,0EC 60/2 60x60 60602,0EC 70/2,5 70x70 70 70 2,5 EC 80/2,5 80x8080802,5 EC 90/390x90 90 90 3,0 EC 100/3 100x100100100 3,0 EC 120/3 120x120120120 3,0 EC 140/3 140x140140140 3,0Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 Wszystkie wymiary w mm.23
 • 23. Kotew do betonu z nak³adk¹Art. No. Typ A B CDT ∅ 10405 00 340 - M12 340 18240 152,0 5,0; 14 10410 00 400 - M16 400 12340 153,0 5,0; 18 10415 00 420 - M16 420 22260 202,0 5,0; 18 10420 00 420 - M20 420 10260 202,0 5,0; 22 10425 00 480 - M20 480 12360 202,5 5,0; 22 T Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0; ko³ki rozporowe staloweKotew do betonu HTTArt. No. TypAB C T ∅ 80340 00 HTT16406 6170 3,0 4,7; 17 80345 00 HTT22559 6170 3,0 4,7; 17 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; ko³ki rozporowe staloweCopyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Kotew do betonu LTT Art. No AB CT ∅ LTT20B 502 70512,7 4,7; 14; 21 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; ko³ki rozporowe stalowe Kotew do betonu dwuczêœciowaArt. No.Typ AB C T∅ 10430 00 2-czêœciowy40022060 2,05; 6; 18 T Mocowanie: Wkrêty 5,5x22 mm GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; ko³ki rozporowe staloweWszystkie wymiary w mm. 24
 • 24. Wspornik s³upa DKS i DKBArt. No.TypAB CDE T∅ 41248 01DKS 48x40 48 40 88,5 334-4084,09; 11 41298 01DKS 98x60 98 60 88,5 334-4084,09; 11 41348 01DKB 48x40 48 40 88,5 169-234 90 4,09; 11 41398 01DKB 98x60 98 60 88,5 169-234 90 4,09; 11 Mocowanie: Wkrêty ∅ 8,0; ko³ki rozporowe Regulowana wysokoœæ Wspornik s³upa JPS i JPBArt. No.TypABCDT∅ 43010 01 JPB80120163-213 20 8; 10 6,5; 13 43011 01 JPS80 155-205 20 10,06,5 Mocowanie: Wkrêty SPAX-S ∅ 6,0; ko³ki rozporowe Regulowana wysokoœæ Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Wspornik s³upa JIB i JISArt. No.TypA B C DE T ∅ 43000 01 JIB70 110 163-213 120 90 8 8,5; 13 43001 01 JIS70 110 355-405 90 8 8,5 Mocowanie: Ko³ki stalowe ocynk.-ogniowo ∅ 8; ko³ki rozporowe stalowe Regulowana wysokoœæ Wspornik s³upa EB i ESArt. No. Typ AB CD E T ∅ 44080 01EB 80x6080 60 88,5 167-217 120 4; 8 9; 11; 13 44081 01ES 80x6080 60 88,5 369-419 4,09; 11 44100 01EB 100x60100 60 88,5 167-217 120 4; 8 9; 11; 13 44101 01ES 100x60100 60 88,5 369-419 4,09; 11 44120 01EB 120x60120 60 88,5 167-217 120 4; 8 9; 11; 13 44121 01ES 120x60120 60 88,5 369-419 4,09; 11 44140 01EB 140x60140 60 88,5 167-217 120 4; 8 9; 11; 13 44141 01ES 140x60140 60 88,5 369-419 4,09; 11Mocowanie: Wkrêty ∅ 8; ko³ki rozporowe stalowe Regulowana wysokoœæ Wspornik s³upa ERB i ERSArt. No.Typ A B CDE T ∅ 44030 01 ERB12040 171-221120 20 8,08; 13 44031 01 ERS12040 373-42320 8,08 Mocowanie: Wkrêty ∅ 8; ko³ki rozporowe stalowe Regulowana wysokoœæWszystkie wymiary w mm. 25
 • 25. Wspornik s³upa DArt. No. TypA BC DET ∅ 26484 01D 48x404840126 250 165,0 5; 13,5 26504 01D 50x405040125 250 165,0 5; 13,5 26734 01D 73x407340126 250 165,0 5; 13,5 26804 00D 80x408040123 250 165,0 5; 13,5 26104 01D 100x4010040125 250 165,0 5; 13,5 26986 01D 98x609860127 250 165,0 5; 13,5 26737 01D 73x707370130 250 165,0 5; 13,5 26757 01D 75x707570129 250 165,0 5; 13,5 26807 00D 80x708070126 250 165,0 5; 13,5 26107 01D 100x7010070126 250 165,0 5; 13,5 26909 01D 90x909090141 250 205,0 5; 13,5 26109 01D 100x9010090136 250 205,0 5; 13,5 26115 01D 115x9011590129 250 205,0 5; 13,5 26120 00D 120x9012090126 250 205,0 5; 13,5 26123 01D 123x9012390125 250 205,0 5; 13,5 26125 00D 125x9012590124 250 205,0 5; 13,5 26140 01D 140x9014090126 250 205,0 5; 13,5 26148 01D 148x9014890122 250 205,0 5; 13,5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; stalowe wkrêty ciesielskie ∅ 12 Wspornik s³upa typu DKArt. No.TypA B C D E T∅ 41446 01DK 46x40464094 20016 4,05; 9 41448 01DK 48x40484093 20016 4,05; 9 41450 00DK 50x40504092 20016 4,05; 9 41471 01DK 71x40714094 20016 4,05; 9 41473 01DK 73x40734093 20016 4,05; 9 41475 00DK 75x40754092 20016 4,05; 9 41070 00DK 70x60706097 20016 4,09; 11 41080 00DK 80x60806092 20016 4,09; 11 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08 41090 00DK 90x60906097 20016 4,09; 11 41096 01DK 96x60966094 20016 4,09; 11 41098 01DK 98x60986093 20016 4,09; 11 41100 00DK 100x601006092 20016 4,09; 11 41120 00DK 120x6012060 102 20016 4,09; 11 41140 00DK 140x601406092 20016 4,09; 11 42205 00DL 75x60756094 45016 4,09; 11 42210 00DL 100x601006092 45016 4,09; 11 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; stalowe wkrêty ciesielskie ∅ 8, ∅ 10 Wspornik s³upa typu IT Art. No.Typ A BC DET∅ 26000 00I9070110 260 208,08,5 Mocowanie: Ko³ki stalowe ocynk.-ogniowo ∅ 8 Stopka PB 70 i PB 75Art. No.TypA B C DT∅ 40600 01PB 70 70 105 90 16 65,5; 11 40603 01PB 75 80979020 8 9; 11 40605 01PB 80 80 132 100x14020 8 9; 11 Mocowanie: Wkrêty ∅ 5; stalowe ko³ki rozporoweWszystkie wymiary w mm. 26
 • 26. Wspornik s³upa typu L i ILArt. No. Typ A BCD ET∅ 31807 00 80x70 L80701265005,0 5;13,5 31107 00 100x70 L 80701265005,0 5;13,5 31909 00 90x90 L90901415005,0 5;13,5 31109 00 100x90 L100901365005,0 5;13,5 31120 00 120x90 L120901265005,0 5;13,5 31140 00 140x90 L140901265005,0 5;13,5 31000 00 IL 9060110510 70 8,08,5Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; ko³ki rozporowe staloweKo³ki stalowe ocynk.-ogniowo ∅ 8 Wspornik s³upa IS i ISBArt. No.Typ A B C DET ∅ 31965 00 IS 10080 31370 708,0 8,5 31960 00 ISB10080 168 1001608,0 8,5 31970 00 ISB 26010080 168 1002608,0 8,5; 13Mocowanie:Ko³ki rozporowe stalowe; ko³ki stalowe ocynk.-ogniowo ∅ 8 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Wspornik s³upa IS Maxi i ISB MaxiArt. No.TypAB CDET∅ 31975 00 IS Maxi 120120 323 90 908,0 13 31980 00 ISB Maxi120120 1482002008,0 13; 17Mocowanie:Ko³ki stalowe ocynk.-ogniowo ∅ 12; ko³ki rozporowe staloweWspornik s³upa Vario regulowany Art. No.TypA BCDET∅31950 00D 80 80-120120 70248-2981605,05; 13,531948 00D 120120-160 120 70248-2981605,05; 13,531951 00DB 8080-120120 70136-1861605,05; 13,5; 1131949 00DB 120 120-160 120 70136-1861605,05; 13,5; 1131952 00I90110 60232-282 8,08,531953 00IB 90110 60120-170 8,0 8,5;11 Mocowanie:Ko³ki rozporowe stalowe; gwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0Ko³ki stalowe ocynk.-ogniowo ∅ 8Regulowana wysokoœæ (i szerokoœæ przy typie D i DB)Wspornik s³upa typu H i HBArt. No.TypAB C DT ∅ 49009 01 H 90 91 60 6006,011 49010 01 H 100 101 60 6006,011 49012 01 H 120 121 60 6006,011 49107 01 HB 7071 50 206 2005,0; 6,0 11 49109 01 HB 9091 50 206 2005,0; 6,0 11 49110 01 HB 100101 50 206 2005,0; 6,0 11 49112 01 HB 120121 50 206 2005,0; 6,0 11Wkrêty ciesielskie, ko³ki rozporowe stalowe Wszystkie wymiary w mm.27
 • 27. Wspornik s³upa PPRCArt. No A C DEH∅PPRC 100 100 1301301006; 5x50; 11Mocowanie:Wkrêty ∅ 5, M 10; ko³ki rozporowe staloweRegulowana wysokoœæ Wspornik s³upa EGB i EGS Art. No. Typ A BC D E T∅44040 01EGB 80 120185-235 12020 8,0 1344041 01EGS 80 120387-43720 8,0Mocowanie:Ko³ki rozporowe staloweRegulowana wysokoœæ Kotew U Art. No.TypA BCT ∅ Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-0829045 00 45x127 (US)46 127 703,0 5; 929900 00 42x27 (BP) 4227 703,029050 00 50x125 (US)51 125 703,0 5; 929905 00 47x25 (BP) 4725 703,029060 00 60x120 (US)61 120 703,0 5; 929910 00 57x20 (BP) 5720 703,029070 00 70x115 (US)71 115 703,0 5; 929915 00 67x25 (BP) 6725 703,029080 00 80x110 (US)81 110 703,0 5; 929950 00 77x20 (BP) 7720 70 329090 00 90x115 (US)91 115 703,0 5; 929960 00 87x25 (BP) 8725 70 329100 00 100x110 (US)101 110 703,0 5; 929970 00 97x20 (BP) 9720 70 329120 00 120x110 (US)121 110 703,0 5; 929990 00 117x20 (BP) 11720 70 3 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; ko³kirozporowe staloweWspornik s³upa wbijany Art. No. Typ A BCD T∅49305 0150x50x750 505015075021149307 0150x75x750 507515075021149310 0150x100x75050 10015075021149375 0170x70x750 707015075021149320 0175x75x750 757515075021149391 0190x90x750 909015075021149330 01100x100x750100 10015075021149038 0138x380381503772Mocowanie:Wkrêty M 10 Wspornik s³upa PPMINI i PPA Art. No.Typ AB CD E T∅40805 01 PPMINI5070 5090 7090 4,0940807 01 PPMINI7070 7090 7090 4,0940808 01 PPMINI8070 8090 7090 4,0940810 01 PPA100 100100 100130 130 4,0 1340815 01 PPA150 100150 100130 130 4,0 13Mocowanie:Wkrêty M 10,12 Wszystkie wymiary w mm. 28
 • 28. Z³¹cze do schodów Art. No. A B T∅TA921041 2,5 7 TA1026041 2,5 7 Mocowanie: Wkrêty M6 Klips tarasowy DBT1T Art. No. A B C T∅ DBT1T413430 1,23,8 Zawartoœæ pude³ka - 100 szt. + gwoŸdzie do mocowania. Wydajnoœæ: ok. 6,5 m2 pomostu, podestu, itp.Z³¹cze 3D RTCH Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Art. No. TypA BT ∅ 50200 01 RTCH40651,05 Mocowanie: Wkrêty ∅ 5,0Kotew HEArt. No.Typ A BCDT∅ 16001 00 17517540 30 154,0 5; 13 16002 00 13513540 30 154,0 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Wspornik kalenicowyArt. No. Typ A B CDE T∅ 02840 001/40 2535740 20 23 1,5 5 02850 001/50 2485751 20 23 1,5 5 Mocowanie: GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0Wszystkie wymiary w mm.29
 • 29. P³ytka kolcowa dwustronna - BULLDOGArt. No.TypA B∅ 80200 00D 50 A-VZ 5017 80201 00D 62 A-VZ 6221 80202 00D 75 A-VZ 7526 80210 00D 50 ∅ 17 4817 80220 00D 62 ∅ 21 6221 80230 00D 75 ∅ 26 7526 80240 00D 95 ∅ 33 9533 80250 00D 117 ∅ 48 11748 80260 00D 100x100100 100 40x40 80270 00D 130x130130 130 52x52 80280 00D 73x13073 13026 80290 00D 140 ∅ 60∅14060 80295 00D 165 ∅ 70∅16570P³ytka kolcowa jednostronna - BULLDOGArt. No.Typ AB∅Art. No.Typ AB ∅ 80005 00E 50 M 10501080081 00E 95 M 2095 20 80010 00E 50 M 12501280082 00E 95 M 2295 22 80020 00E 50 M 16501680083 00E 95 M 2495 24 80025 00E 50 M 20502080084 00E 95 M 2695 26 80030 00E 62 M 12621280090 00E 117 M 16117 16 80040 00E 62 M 16621680100 00E 117 M 20117 20 80050 00E 62 M 20622080105 00E 117 M 22117 22 80055 00E 75 M 12751280110 00E 117 M 24117 24 80060 00E 75 M 16751680115 00E 117 M 26117 26 80070 00E 75 M 20752080120 00E 117 M 27117 27 80071 00E 75 M 22752280125 00E 117 M 30117 30 80072 00E 75 M 24752480130 00E 73x130 M 1673 130 16 80073 00E 75 M 26752680140 00E 73x130 M 2273 130 22 80080 00E 95 M 16951680145 00E 73x130 M 2473 130 2480150 00E 73x130 M 2673 130 26 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Pierœcieñ GEKA - jedno i dwustronnyArt. No. Typ AT∅ 80402 00TE 50 M 12503,412,2 80404 00TE 65 M 16654,516,2 80406 00TE 80 M 20805,520,2 80408 00TE 95 M 24956,924,2 80410 00TE 115 M 241158,624,2 80412 00TD 50 50 3 80414 00TD 65 65 3 80416 00TD 80 80 3 80418 00TD 95 95 3 80420 00TD 115 115 3Pierœcieñ APPEL dwustronnyArt. No. Typ A∅ 80460 00 AD 0 65 80461 00 AD I 80 80462 00 AD II95 80463 00AD III 126 80464 00AD IIIa128 80465 00AD IV160 80466 00 AD V190 Wszystkie wymiary w mm. 30
 • 30. Z³¹cze typu TArt. No A B SC66 T 150 125 2,0 38 Mocowanie: 3,1 x 40 Otwory ∅ 4,0 Z³¹cze typu LAtr. No A B SC55 L 125 125 1,5 3266 L 150 150 2,0 38 Mocowanie: 3,1 x 40 Otwory ∅ 4,0 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Z³¹cze giête A35Art. No. A BS C A 3535351,2 115 Mocowanie: 3,1 x 40 Otwory ∅ 4,0 Z³¹cze giête LSArt. No. A BS CLS 3055551,285 LS 50 55551,2 120LS 7055551,2 160 Mocowanie: 3,1 x 40 Otwory ∅ 4,0 Wszystkie wymiary w mm. 31
 • 31. GwoŸdzie pierœcieniowe Art. No.Typ A B98435 20 4,0x35 4,03598440 20 4,0x40 4,04098450 20 4,0x50 4,05098460 20 4,0x60 4,06098475 20 4,0x75 4,07599410 20 4,0x1004,0 10099660 2060x60 6,06099680 2060x80 6,08099610 20 6,0x1006,0 100GwoŸdzie krokwiowe Art. No. Typ AB96680 206,0x80 6,0 8096611 206,0x1106,011096615 206,0x1506,015096618 206,0x1806,018096621 206,0x2106,021096623 206,0x2306,023096626 206,0x2606,026096628 206,0x2806,028096630 206,0x3006,030096633 206,0x3306,033096636 206,0x3606,0360Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Wkrêty do betonu SBS Art. No. Typ ABC D95654 00SBS5x42 42 37 4995684 00SBS8x43 43 37 8 1395685 00SBS8x63 63 57 8 13Wkrêty do z³¹cz - TORX (20) Art. No. TypABT95425 00 5,0x25 250 St./VE5,0 25 2095535 00 5,0x35 250 St./VE5,0 35 2095540 00 5,0x45 250 St./VE5,0 40 2095550 00 5,0x50 250 St./VE5,0 50 20GwoŸdzie do belek dwuteowych Art. No. Typ AB99932 003,75x32 3,75 3299938 003,8x38 3,8 38Wszystkie wymiary w mm. 32
 • 32. Ko³ek stalowy ocynkowany galwanicznieArt. No. TypA B 33040 006x66666 33045 008x45845 33060 008x60860 33065 008x65865 33070 008x70870 33080 008x80880 33090 008x90890 33100 008x100 8 100 33115 008x1158115 33120 008x120 8 120 33140 008x140 8 140 33142 008x160 8 160 33150 0010x901090 33151 0010x100 10 100 33152 0010x120 10 120 33153 0010x140 10 140 33195 0012x601260 33200 0012x651265 33202 0012x801280 33205 0012x901290 33207 0012x100 12 100 33208 0012x110 12 110 33210 0012x115 12 115 33212 0012x120 12 120 33213 0012x130 12 130 33215 0012x140 12 140 33220 0012x160 12 160 33230 0012x180 12 180 33235 0012x200 12 200 33310 0016x120 16 120 33315 0016x140 16 140 33320 0016x150 16 150 33325 0016x160 16 160 Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08 33328 0016x180 16 180 33330 0016x200 16 200 33340 0016x250 16 250 33430 0020x200 20 200 33440 0020x250 20 250Ko³ek stalowy ocynkowany ogniowoArt. No. Typ A B 33045 60 8x45845 33065 60 8x65865 33080 60 8x80880 33090 60 8x90890 33100 60 8x100 8 100 33115 60 8x115 8 115 33120 60 8x120 8 120 33140 608x1408 140 33200 60 12x651265 33202 6012x80 1280 33205 60 12x901290 33207 6012x10012 100 33210 6012x11512 115 33212 6012x12012 120 33215 6012x14012 140 Wszystkie wymiary w mm.33
 • 33. Z³¹cze k¹towe Art. No.Typ07070 80R 70 wzmocnione (1)07071 80R 70 bez wzmocnienia (4)07090 80R 90 wzmocnione (2)07091 80R 90 bez wzmocnienia (5) (1)07105 80R 105 wzmocnione (3) (2) PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ (3)(4) (5) 07106 80R 105 bez wzmocnienia (6)07350 80R 35350 (7)07365 80R 55365 (9)07390 80R 40390 (8)08666 80R 60x60x2,5x60 (10)(6)Mocowanie: (7) (8) (9)(10)GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 ze stali nierdzewnejKo³ki rozporowe ze stali nierdzewnej Taœma perforowana 40 x 2,0 Art. No. TypAB T ∅27419 80 R 40x2,0 - 25 m 4025 m2,05Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 ze stali nierdzewnej Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08Z³¹cze krokwiowe-p³atwiowe Art. No.TypA B T∅02170 80 R 170 links 170 34,52,0 502171 80 R 170 rechts170 34,52,0 502210 80 R 210 links 210 34,52,0 502211 80 R 210 rechts210 34,52,0 5Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 ze stali nierdzewnej Taœma perforowana 20 x 1,0 Art. No. Typ A BT∅27110 8020x1,0 - 10 m 20 10 m 1,0 4; 6,5Mocowanie:GwoŸdzie pierœcieniowe ∅ 4,0; wkrêty ∅ 5,0 ze stali nierdzewnejGwoŸdzie pierœcieniowe ANCHOR Art. No. Typ A B99440 80R 4,0x40 4,04099450 80R 4,0x50 4,05099460 80R 4,0x60 4,06099660 80R 6,0x60 6,060 Wkrêty do z³¹cz - TORX (20) Art. No. Typ AB95525 80R 5,0x25 5,0 2595535 80R 5,0x35 5,0 3595540 80R 5,0x40 5,0 40 Wszystkie wymiary w mm. 34
 • 34. Copyright: © 2008 Simpson Strong-Tie® A4-PL-08 35
 • Fly UP