System is processing data
Please download to view
...

Benchmarking praktycznie - zastosowanie w PM i FM

by zbigniew-mazurek

on

Report

Category:

Services

Download: 0

Comment: 0

425

views

Comments

Description

Download Benchmarking praktycznie - zastosowanie w PM i FM

Transcript

 • Benchmarking Zastosowanie w PM i w FM
 • Historia benchmarkingu 1945 1970 1990 2012
 • … praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie (Wikipedia) Benchmarking - definicja … ciągły proces, w którym porównywane są produkty, usługi, a przede wszystkim procesy i metody funkcjonowania wielu firm…. …Porównywanie należy przeprowadzić z przedsiębiorstwami, które są wiodące w badanych metodach i procesach… (R.C. Camp, 1989) … to jednoczesne przyglądanie się funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i obserwowanie lepszych od siebie w poszukiwaniu rozwiązań, które można od nich zapożyczyć (T. Bendell, R. Boulter, 2000) … proces, za pomocą którego firma uczy się, jak być najlepszym w wielu obszarach działalności poprzez analizę i porównanie praktyk innych firm działających w tych obszarach (G. Dessler, 2004) … proces porównywania strategii, procesów, parametrów i/lub innych podmiotów z praktykami tego samego charakteru, w tych samych okolicznościach i według podobnych miar (PN-EN 15221)
 • … praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie (Wikipedia) Benchmarking - definicja … ciągły proces, w którym porównywane są produkty, usługi, a przede wszystkim procesy i metody funkcjonowania wielu firm…. …Porównywanie należy przeprowadzić z przedsiębiorstwami, które są wiodące w badanych metodach i procesach… (R.C. Camp, 1989) … to jednoczesne przyglądanie się funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i obserwowanie lepszych od siebie w poszukiwaniu rozwiązań, które można od nich zapożyczyć (T. Bendell, R. Boulter, 2000) … proces, za pomocą którego firma uczy się, jak być najlepszym w wielu obszarach działalności poprzez analizę i porównanie praktyk innych firm działających w tych obszarach (G. Dessler, 2004) … proces porównywania strategii, procesów, parametrów i/lub innych podmiotów z praktykami tego samego charakteru, w tych samych okolicznościach i według podobnych miar (PN-EN 15221)
 • Typy benchmarkingu • strategia • proces • wydajność • ilościowe • jakościowe • mieszane • wewnętrzny • konkurencja • międzysektorowy • jednorazowe • cykliczne • ciągłe Przedmiot • lokalne • narodowe • międzynarodowe Układ odniesienia Miary CzęstotliwośćZakres
 • Domeny benchmarkingu Finanse Środowisko Jakość Powierzchnie Produktywność Satysfakcja
 • Cele benchmarkingu Celem benchmarkingu jest zwykle polepszenie strategii, procesów, efektywności, … Koszty Wykorzystanie powierzchni Produktywność Satysfakcja Najlepsze praktyki Słabe i mocne strony Ocena wyników
 • Proces benchmarkingu
 • Proces - Rozłożenie akcentów
 • Przykłady • Emisja CO2 całkowita • Emisja CO2 na etat • Emisja CO2 na m 2 pow. netto Środowisko • Godziny pracy FM • Punktualność • Nieobecności • Rotacja personelu Produktywność • Koszt FM na etat • Koszt FM na stanowisko pracy • Koszt FM na m2 pow. netto • Czynsz • Opłaty eksploatacyjne Finanse • Jakość FM • Jakość sprzątania • Jakość ochrony • Jakość kantyny • Jakość recepcji Jakość usług • m2 pow. netto na etat • m2 pow. netto na osobę • m2 pow. netto na stanowisko pracy • Współczynnik pow. wspólnych Dane przestrzenne
 • Przykład – wysokość czynszu Przykład prezentacji danych ogólnie dostępnych 0 5 10 15 20 25 30 35 Wysokość czynszu - euro/m2/mies.
 • Przykład – wysokość czynszu Przykład prezentacji danych dla uczestników projektu 0 5 10 15 20 25 30 35 Wysokość czynszu - euro/m2/mies. Średnia : 19,84 Mediana : 18,00 0 5 10 15 20 25 30 35 Wysokość czynszu - euro/m2/mies.
 • Zastosowanie Wykorzystywanie istniejących danych One-2-One benchmarking Dedykowany portal internetowy – projekt w przygotowaniu
 • Zastosowanie Benchmarking może być wykorzystany już w fazie przygotowania umowy na dostawę usług Facility Management. Dane o obiekcie i o najemcy (odbiorcy usług) będą istotną pomocą dla dostawcy usług w fazie opracowania oferty. Rezultaty: NFA / FTE NFA / osobę NFA / workplace NFA / GFA Miejsc park. / osobę NFA / miejsce park.
 • Warunki skutecznego benchmarkingu Co jest potrzebne? Jak to zapewnić? Zaangażowanie i aktywne poparcie dyrekcji / kierownictwa / zarządu firmy Prezentacja projektu i korzyści Zapewnienie bezpieczeństwa informacji Dwustronna umowa + Kodeks postępowania Właściwa struktura informatyczna Czas Dedykowanie odpowiednich zasobów Znajomość metody i procesu benchmarkingu Szkolenie uczestników
 • Benchmarking Zastosowanie w PM i w FM web: www.menpresa.pl tel: +48 606 189 233
Fly UP