...

Outsourcing inwentaryzacji

by smartmedia-sp-z-oo

on

Report

Category:

Services

Download: 0

Comment: 0

102

views

Comments

Description

Zakłócenia w pracy, błędy, demotywacja i sporo zmarnowanego czasu - tak zazwyczaj wyglądają okresowe inwentaryzacje. Aby uniknąć tych problemów, organizacje coraz częściej decydują się powierzyć to zadanie specjalistom z zewnątrz.
Download Outsourcing inwentaryzacji

Transcript

  • 1. Outsourcing inwentaryzacji
  • 2. Kiedy zlecać inwentaryzację firmie zewnętrznej? 2 | SmartMedia Większość organizacji przeprowadza inwentaryzację swoimi wewnętrznymi siłami. Jeżeli jednak organizacja nie może pozwolić sobie na oddelegowanie pracowników do przeprowadzenia spisu lub nie posiada w swoich szeregach wymaganej kadry, w grę wchodzi jeszcze jedno rozwiązanie – wynajęcie firmy, która przeprowadzi spis za nią.
  • 3. Zalety outsourcingu inwentaryzacji 3 | SmartMedia Inwentaryzacja dokonywana przez pracowników wyspecjalizowanych firm, posiadających doświadczenie w inwentaryzowaniu różnych typów organizacji przebiega znacznie sprawniej i szybciej. Gwarantuje także dokładność i obiektywność, bowiem pracownicy zewnętrzni nie mają interesu w przekazaniu nieprawdziwych danych na temat majątku organizacji. Biegłe wykorzystanie przez nich nowoczesnych technologii w postaci specjalistycznego oprogramowania i kolektorów danych również minimalizuje czas poświęcony na spis. Wszystko to sprawia, że nowoczesny outsourcing inwentaryzacyjny stał się alternatywą dla czasochłonnych i niewydajnych metod tradycyjnych. Nic więc dziwnego, że w obliczu takich zalet coraz więcej organizacji decyduje się powierzyć przeprowadzenie inwentaryzacji zewnętrznym specjalistom.
  • 4. Jak wygląda inwentaryzacja prowadzona przez zewnętrzną firmę? 4 | SmartMedia Inwentaryzacja fizyczna dokonywana jest przez zespół specjalistów na podstawie bazy danych lub ksiąg klienta. Podczas spisu wykorzystywane są procedury dostosowywane do specyfiki funkcjonowania konkretnego klienta. Cały projekt inwentaryzacji rozpoczyna się analizą organizacji. Podczas tej analizy weryfikowane są wewnętrze procedury, zakres spisu oraz ustalany jest harmonogram. Następnie wykonawcy spisu podczas przeszkolenia zapoznają się ze specyfiką majątku i ustalonymi procedurami inwentaryzacyjnymi. Wyznaczone zespoły spisowe kolejno inwentaryzują poszczególne pola spisowe, wykorzystując terminale mobilne. Na koniec klient otrzymuje gotowy raport, dokładnie obrazujący stan majątku organizacji.
  • 5. Korzyści z outsourcingu inwentaryzacji 5 | SmartMedia  Spis trwa znacznie krócej, a organizacja otrzymuje uporządkowane i aktualne informacje o stanie swojego majątku  Brak konieczności angażowania pracowników organizacji w prace podczas spisu  Duża oszczędność czasu  Obniżenie kosztów związanych z logistyką projektu inwentaryzacji  Rzetelnie przeprowadzony spis dzięki doświadczonym specjalistom
  • 6. Proces inwentaryzacji fizycznej – model outsourcingowy 6 | SmartMedia Proces inwentaryzacji fizycznej w modelu outsourcingowym składa się z 6 etapów: I. Analiza wstępna:  konsultacje na temat potrzeb klienta w zakresie inwentaryzacji fizycznej,  zaplanowanie prac zespołu inwentaryzacyjnego tak, aby proces zakończył się jak najszybciej, a zarazem absorbował jak najmniej czasu pracowników firmy, której inwentaryzacja dotyczy. II. Przygotowanie elektronicznej bazy danych składników majątku oraz miejsc ich użytkowania na podstawie dokumentów klienta, np. ksiąg inwentarzowych, arkuszy spisu z natury lub plików z danymi.
  • 7. Proces inwentaryzacji fizycznej – model outsourcingowy 7 | SmartMedia III. Zaprojektowanie i wydruk etykiet z kodem kreskowym - przygotowywanie etykiet składników, miejsc użytkowania. IV. Spis z natury - zaewidencjonowanie majątku będącego w posiadaniu danej organizacji według ustalonych, ściśle przestrzeganych w trakcie spisu zasad. V. Przesłanie informacji o odczytanych składnikach do aplikacji (np.: STOCK):  porównanie danych z dotychczas prowadzoną ewidencją,  możliwość przesyłania informacji do aplikacji z każdego miejsca i w każdym momencie,  monitorowanie postępu inwentaryzacji możliwe w czasie rzeczywistym. VI. Analiza wyników i przygotowanie raportów poinwentaryzacyjnych. W skład przygotowywanej dokumentacji wchodzą m. in.: arkusz spisu, wykaz niedoborów, nadwyżek, różnic oraz podsumowanie inwentaryzacji
  • 8. www.smartmedia.com.pl
  • Fly UP