...

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2014 2020

by marcingermanek

on

Report

Download: 1

Comment: 0

505

views

Comments

Description

Download Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2014 2020

Transcript

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Perspektywa 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Formy wsparcia: doradztwo, szkolenia mające na celu uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacja w wysokości do 50 tys. zł na wydatki inwestycyjne związane z rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, jego okres i wysokość zależy od liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia; poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; szkolenia, kursy, studia podyplomowe; staże, praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia; bon na zasiedlenie; wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. PO Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne) wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Kwota dotacji: 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie 22 686 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 1.Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników) – 100 000 zł 2. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Restrukturyzacja małych gospodarstw) – 60 000 zł. 3.Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) – 100 000 zł 4. Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych - do 500 000 zł Inne możliwości - pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: PoŻyczymy ci sukcesu: http://www.funduszsilesia.pl/pl/Page/Show/64,2,Rozpocznij-dzialalnosc-PoZyczymy-Ci-sukcesu Fundusz pożyczkowy dla kobiet: www.parp.gov.pl/index/index/2866 Wsparcie w starcie II: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/ Więcej informacji na stronie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: http://frsp.eu/ Kontakt: biuro@frsp.eu Tel. 516 788 590
Fly UP