...

Finansowanie startupu czyli gdzie, jak i czy w ogóle jest sens

by pawel-dobrzanski

on

Report

Download: 0

Comment: 0

559

views

Comments

Description

Jak sfinansować swój startup? Skąd czerpać fundusze na rozwinięcie swojego biznesu? W prezentacji zebrałem najciekawsze (moim zdaniem) metody i zaprezentowałem pokrótce sukcesy kilku polskich projektów. Zapraszam!
Download Finansowanie startupu czyli gdzie, jak i czy w ogóle jest sens

Transcript

 • 1. Finansowanie startupu, czyli gdzie, jak i czy w ogóle jest sens Paweł Dobrzański read again @ paweldobrzanski.pl Prezentacja przygotowana do zajęć na Politechnice Rzeszowskiej, 05.2014
 • 2. Czym NIE jest startup Firma, która ma krótką historię, jest w fazie rozwojowej, aktywnie poszukuje nowych rynków i modeli biznesowych. - Wikipedia
 • 3. Czym jest startup Startup to ludzka instytucja stworzona z myślą o budowaniu nowych produktów lub usług w warunkach skrajnej niepewności. - The lean startup, Eric Ries
 • 4. Dlaczego chcesz inwestycji? • Gotówka? • Know-how? • Motywacja? • Potencjalny rynek zbytu? • Kontakty? • Prestiż?
 • 5. Jaki projekt uzyska finansowanie? 1. Silny zespół, najlepiej z doświadczeniem w branży 2. Projekt oparty na solidnych fundamentach biznesowych 3. Jasne perspektywy wyjścia (sell or go public) 4. Finansowanie - czy faktycznie konieczne ...ale to wcale nie daje gwarancji!
 • 6. Co wpływa na wycenę startupów internetowych? (1) CO STARTUP JUŻ MA Pomysł? Prototyp? Pierwszych użytkowników? Pierwszych płacących klientów?
 • 7. Co wpływa na wycenę startupów internetowych? (2) ILE (TO OCZYWISTE) I NA CZYM reklamy, abonamenty, prowizje ... ZARABIA I PLANUJE ZARABIAĆ
 • 8. Co wpływa na wycenę startupów internetowych? (3) CO I NA JAKIM RYNKU ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ Będzie liderem w Polsce? Globalnym graczem? Jednym z wielu? Stworzy własny rynek, którego jeszcze w ogóle nie ma?
 • 9. Co wpływa na wycenę startupów internetowych? (4) JAK MOCNY JEST STOJĄCY ZA NIM ZESPÓŁ (najważniejszy element wyceny)
 • 10. Skąd zebrać kapitał • Własny kapitał • Rodzina, znajomi • Kredyt • Konkursy • Crowdfunding • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości AIP • Akceleratory • Business Angels • Fundusze Venture Capitals • Fundusze inwestycyjne • Programy unijne i rządowe i inne…
 • 11. Pierwszy pomysł • Własny kapitał • Rodzina • Znajomi
 • 12. Kredyt Garstka charakterystyk różnych banków i ich produktów: http://pierwszymilion.forbes.pl/kredyty-na-start-od-tysiaca-zlotych-do-pozyczek-z-szescioma-zerami,artykuly,164296,1,1.html
 • 13. Konkursy 24k PLN + nagrody 50k PLN + 100k na reklamę 2 tygodnie w Dolinie Krzemowej! + nagrody
 • 14. Crowdfunding – finansowanie społecznościowe Crowdfunding jest legalny w Polsce! - Osoba zbierająca środki obiecuje w zamian dostarczyć wspierającym konkretną wartość. Może mieć ona charakter materialny (produkt, usługa, udziały w spółce) lub niematerialny (spotkanie, wstęp na zamknięty event) - To nie są zbiórki publiczne i ustawa je regulująca nie jest jego podstawą - Wymaga przygotowania od strony prawnej i podatkowej
 • 15. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości AIP
 • 16. Akcelerator - AIP Seed Capital - największy fundusz zalążkowy w Polsce - zakłada dokapitalizowanie nawet do 100 startupów - kwota dofinansowania startupu ma pozwalać na ukończenie i walidację produktu lub usługi.
 • 17. Akcelerator - Orange Fab
 • 18. Business Angels • Zamożna osoba, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. • Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do Venture Capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych członków kapitału zgromadzonych w profesjonalnym funduszu. • Ekstremalnie wysokie ryzyko, dlatego wymagają bardzo wysokich stóp zwrotu.
 • 19. Business Angels (BA) Zalety • Niższe kwoty – większa skłonność do ryzyka • Elastyczność i decyzyjność • Osobiste zaangażowanie • Bliższe relacje interpersonalne Wady • Małe kwoty, nie starczy na rozwój • Niższa przewidywalność • Osobiste interesy • Ryzyko chęci dominacji
 • 20. Fundusze Venture Capitals • Venture capital to średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny charakteryzujący się dużym stopniem ryzyka, ale mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski. • Jest to forma finansowania innowacyjnych (a przez to obarczonych ryzykiem) projektów inwestycyjnych.
 • 21. Fundusze Venture Capitals Zalety • Raczej duże projekty i duże kwoty • Profesjonalne procedury • Doświadczony zespół zarządzający Wady • Ograniczona decyzyjność • Duży formalizm, długi czas • Raczej nie europejskie startupy
 • 22. http://www.slideshare.net/Netcamp/netcamp-8-finansowanie-startupw-w-polsce-presentation
 • 23. Programy unijne i rządowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka • Działanie 8.1 • Działanie 8.2 • Działanie 1.4
 • 24. Programy unijne i rządowe – 8.1 • Dotacja jest przyznawana na e-usługę w całości zautomatyzowaną, w której to zadaniem pracowników jest wyłącznie czuwanie nad poprawnym działaniem e-usługi i nad jej rozwojem. Jest ona udzielana w wysokości od 20k zł do 700k zł. • Z działania tego mogą skorzystać wszystkie mikro i małe firmy działające na rynku nie dłużej niż 1 rok (e-startup). • Dotacja refunduje maksymalnie do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych (np. usługi informatyczne, sprzęt komputerowy, licencje oprogramowania, koszty najmu, promocja, wynagrodzenie). • Firma nie może funkcjonować na rynku dłużej niż rok.
 • 25. Programy unijne i rządowe – 8.2 • Przeznaczone jest dla firm, które chcą w sposób informatyczny, organizacyjny, bądź technologiczny zautomatyzować przekazywanie informacji potrzebnych do realizacji procesów typu B2B (standard 50 – 70%). Sklepy internetowe! • Wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. wydatków kwalifikowalnych. Dotychczasowy wkład własny Wnioskodawcy (15 proc.) nie będzie już wymagany. • Refundacja wynosi od 20k zł do 800k zł i jest zależna od miejsca oraz rodzaju firmy. • Można ją wykorzystać np. na zakup licencji i patentów, oprogramowania, usług doradczych, informatycznych i innych oraz sprzęt elektroniczny. • Firma nie może funkcjonować na rynku dłużej niż rok.
 • 26. Programy unijne i rządowe – 1.4 • Wzrost innowacyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu • Min / max wartość projektu: mikroprzedsiębiorcy - min. 30 tys. zł; małe i średnie przeds. - min. 100 tys. Max. wartość wydatków - bez ograniczeń • Max kwota wsparcia: mikroprzeds. max 500 tys zł.; małe i średnie przeds. - max kwota wsparcia 4 mln zł. • Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikacja produkcji przedsiębiorca poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
 • 27. Październik 2012 - 700 tysięcy złotych – Innovation Nest Październik 2013 - 700 tysięcy dolarów od takich funduszy jak: Andreessen Horowitz (Groupon, Skype, Zynga, Instagram, Oculus VR), IDG Ventures, Mansour Salame (anioł biznesu), Innovation Nest. Luty 2014 - 1,6 miliona dolarów zainwestował Freestyle Capital z udziałem wcześniejszych inwestorów: Andreessen Horowitz i IDG Ventures Komu już się udało? UXPin
 • 28. Komu już się udało? UXPin Według różny źródeł UXPin ma 1400 do 3000 klientów płacących miesięcznie per użytkownika 14,99 US (02.2014) Wśród nich takie firmy jak Microsoft, USA Today, NBC and Red Bull itp.
 • 29. Komu już się udało? Base III runda finansowania: 15 milionów USD I + II runda: prawie 8 mln USD
 • 30. Komu już się udało? Base • Zarządzanie bazą kontaktów, monitoring, raporty sprzedaży • 70% pochodzi od klientów z USA, a 20% z krajów anglojęzycznych • Skokowy wzrost przychodów – aż o 700 proc. w roku 2013
 • 31. Komu już się udało? Brand24 • Początkowa faza finansowana samodzielnie przez twórców • Dla szybszego rozwoju współpraca z CAM Media – posiadają >50% udziałów (za >420k PLN)
 • 32. Komu już się udało? Brand24 • Przeszło 400 stałych klientów (05.2014) • Obecne rynki: Polska, USA, Indonezja
 • 33. Pytania?
 • 34. Bibliografia • http://www.biznes-firma.pl/dofinansowanie-dla-startupow-z-aip/26319 • http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,124933,10772821,Nowy_sposob_finansowania_startupo w.html • http://www.signum.org.pl/81-e-uslugi/ • http://www.signum.org.pl/82-lektorniczny-biznes-typu-b2b/ • http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/obszary-wsparcia/dzialanie-1-4--wsparcie-inwestycyjne- przedsiebiorstw.html • http://crowdfunding.pl/2012/09/27/crowdfunding-w-polsce-jest-legalny/ • http://blog.kurasinski.com/2013/09/marcin-szelag-innovation-nest-zamiast-na-biznes-planie- skupiamy-sie-na-budowaniu-biznes-modelu-ktory-ma-szanse-byc-powtarzalny-i-skalowalny/ !!! • http://www.biztok.pl/tech/takiej-rundy-jeszcze-nie-bylo-polska-firma-dostaje-15-mln-dol-od- inwestorow_a15649 • http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/450242,cam_media._po_zakupie_pakiet u_kontrolnego_w_brand_24._planuje_kolejne_przejecia • http://paulgraham.com/startupfunding.html !!! • http://www.slideshare.net/Netcamp/netcamp-8-finansowanie-startupw-w-polsce-presentation !!!
Fly UP