...

Podsumowanie IV edycji YBP 2014-15

by przedsiebiorczosc

on

Report

Download: 0

Comment: 0

691

views

Comments

Description

Download Podsumowanie IV edycji YBP 2014-15

Transcript

  1. 1. PODSUMOWANIE IV EDYCJI PROGRAMU YBP
  2. 2. IV Edycja Programu YBP Youth Business Poland jest częścią Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Księcia Karola, która wspiera przedsiębiorczość w blisko 40 krajach świata. Youth Business Poland organizowany jest przez Fundację Inkubator Technologiczny. Współorganizatorem Programu YBP jest firma konsultingowa Coaching Center. Program Youth Business Poland to program mentoringowo-szkoleniowy, którego celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy biznesowej i wsparcia dla początkujących przedsiębiorców, tak aby poprzez uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności zminimalizować ryzyko porażki i zwiększyć ich szanse na sukces firmy. Misją YBP jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowego i skutecznego wsparcia dla młodych ludzi, aby mogli otwierać i rozwijać firmy, oraz tworzyć nowe miejsca pracy. IV edycja Programu YBP, realizowana była w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa. Dzięki wsparciu Wolontariuszy, Sektora Państwowego i Biznesu, możemy wspólnie przeciwdziałać bezrobociu wśród młodych osób, tworzyć nowe miejsca pracy. SEKTOR PAŃSTWOWY BIZNESNGO
  3. 3. IV Edycja Programu YBP Program YBP wspiera młode osoby w wieku 18-35 lat, które chcą założyć firmę, lub prowadzą ją do 3 lat i są w początkowej fazie jej rozwoju oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: W zależności od potrzeb i charakterystyki grupy docelowej, uczestnicy Programu YBP otrzymali indywidualnie dobrany rodzaj wsparcia w ramach prowadzonych przez fundację inicjatyw. OSOBY BEZROBOTNE I W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ INNOWACYJNE POLSKIE POMYSŁY PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE MŁODE FIRMY, KTÓRE TWORZĄ NOWE MIEJSCA PRACY Mentoring YBP. Indywidualne, 6-miesięczne wsparcie młodego przedsiębiorcy przez doświadczonego mentora. Program zakłada objęcie mentoringiem co najmniej 80 młodych przedsiębiorców rocznie. Mentorzy YBP są wolontariuszami, posiadają wieloletnie doświadczenie biznesowe i przechodzą profesjonalne szkolenia. Projekt Katalizator Rozwoju Firmy. Stworzony na podstawie najlepszych praktyk YBP, YBI i Cambridge Judge Business School. Kompleksowe wsparcie w postaci mentoringu indywidualnego i szkoleń Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie grupy 25 osób do prowadzenia firmy. Szkolenia Kompas Przedsiębiorczości. Celem Kompasu Przedsiębiorczości jest wskazywanie kierunków rozwoju, możliwych ścieżek, którymi może podążyć osoba przedsiębiorcza oraz bycie drogowskazem w zakresie wykorzystania wiedzy biznesowej.
  4. 4. Efekty IV Edycji Programu YBP IV Edycja Programu Youth Business Poland w liczbach Godzin mentoringu o łącznej wartości 700 000 zł w Polsce Uczestników szkoleń podniosło swoje kompetencje przedsiębiorcze Stworzonych miejsc pracy w YBP w 2014r. Mentorów w całej Polsce Uczestników wzięło udział w 6-miesięcznym procesie mentoringu Firm stworzonych w ramach działalności YBP w 2014r. 110 189 92 1000 57 112
  5. 5. Efekty IV Edycji Programu YBP Patroni YBP Główni Partnerzy YBP
Fly UP