...

Świadomość narzędzi public relations wśród twórców polskich startupów

by karolina-halik

on

Report

Download: 0

Comment: 0

661

views

Comments

Description

Download Świadomość narzędzi public relations wśród twórców polskich startupów

Transcript

  1. 1. Spis treści O badaniu Podsumowanie Wyniki badania Czym według startupowców zajmuje się PR Czy warto prowadzić działania PR w startupie Jakie narzędzia PR wybierają polscy przedsiębiorcy PR a reklama i marketing okiem startupowców 3 4 6 7 8 11 12
  2. 2. Cel badania Sprawdzenie znajomości narzędzi public relations wśród twórców polskich startupów Metodologia badania • metoda: ankieta internetowa • próba: 99 wywiadów • czas realizacji: 31 marca – 30 kwietnia 2014 roku
  3. 3. Podsumowanie • 95,12% startupowców zadeklarowało znajomość terminu „public relations”, • Respondenci poproszeni w o wymienienie znanych narzędzi PR najczęściej odpowiadali „social media”. Drugą w kolejności były „media relations” oraz „artykuły i informacje prasowe”, • W firmach blisko 70% badanych prowadzi się działania PR, • Atutem startupowców jest umiejętność płynnego rozróżniania public relations od reklamy i marketingu, • U respondentów widoczny jest brak konsekwencji - za ważne uznają zainteresowanie mediów i klientów oraz komunikację z otoczeniem, ale niewielu z nich korzysta z informacji prasowych, mailingu czy nawet mediów społecznościowych.
  4. 4. Podsumowanie - metryczka Najliczniejsze grupy wiekowe badanych to 18-25 lat – 48,78% oraz 26-35 lat – 41,46%. Po dwóch respondentów zadeklarowało przynależność do grup wiekowych poniżej 18 lat i do grupy 36-45 lat. Najwięcej respondentów posiada wykształcenie wyższe – 51,22%. Drugą w kolejności grupą są osoby z wykształceniem średnim – 43,90%. Po jednej osobie przyznało, że posiadają wykształcenie podstawowe i zawodowe. Grupy zawodowe, które wypełniły ankietę, to: kadry zarządzające, założyciele, programiści oraz osoby odpowiedzialne za marketing i komunikację.
  5. 5. Czym według startupowców zajmuje się PR? 95% ankietowanych uznało, że PR jest promowaniem pozytywnego wizerunku organizacji lub osoby. Drugą w kolejności najczęściej wybieraną odpowiedzią (89%) jest „reprezentowanie organizacji wobec otoczenia zewnętrznego (klientów, mediów)”. Rzadziej wybierane odpowiedzi to "szukanie znajomości i dobrych kontaktów z dziennikarzami", "komunikowanie się z pracownikami", "reklamowanie" i "lobbowanie".
  6. 6. Czy warto prowadzić działania PR w startupie? 88% badanych zadeklarowało, że działania PR ich zdaniem są bardzo istotne lub dość istotne. Swoje odpowiedzi umotywowali tym, że służy on rozwojowi firmy, współdziała z marketingiem, sprzyja budowaniu wizerunku, pomaga w sprzedaży, stanowi reklamę oraz nadaje firmie wiarygodności.
  7. 7. Czy warto prowadzić działania PR w startupie? Według startupowców warto prowadzić długofalowe działania w zakresie public relations. Twierdzi tak 95% badanych. Jako uzasadnienie takiego wyboru ankietowani podawali różne przyczyny. Najbardziej popularnymi odpowiedziami były zainteresowanie mediów, zainteresowanie klientów, kreowanie wizerunku, komunikacja z otoczeniem, wzrost sprzedaży, budzenie świadomości marki i reklama.
  8. 8. Czy warto prowadzić działania PR w startupie? Na pytanie „Czy w firmie powinna być osoba odpowiedzialna za prowadzenie działań z zakresu PR?”. 92% ankietowanych odpowiedziało, że tak. 20 z nich dodało, że za public relations powinien być odpowiedzialny specjalista, 5 że każdy w startupie, 4 przypisało taką funkcję do działu marketingu, 3 do właściciela, a po jednym głosie przyznano twórcy treści w social mediach, managerowi i działowi obsługi klienta. Pozostali ankietowani uznali, że za PR powinna być odpowiedzialna agencja.
  9. 9. Jakie narzędzia PR wybierają polscy przedsiębiorcy? Startupowcy jako najważniejsze dla swojej organizacji uznają media społecznościowe, networking, stronę internetową, mailing i relacje z mediami oraz dziennikarzami. Co wydaje się zaskakujące – chociaż startupy to w znacznej części przedsiębiorstwa internetowe, to jedynie 5 respondentów uważa stronę internetową za istotny element dla swojej działalności.
  10. 10. PR a reklama i marketing okiem startupowców Uwagę przyciąga stwierdzenie pojawiające się w większości wypowiedzi, że PR różni się od marketingu i reklamy tym, że nie jest płatny. Respondenci skupiali się na tym, że w marketingu klient jest zalewany informacjami, a „PR to rozmowa z ludźmi na temat produktu i jednoczesne wsłuchiwanie się w wymagania potencjalnego klienta”. Część badanych uważa, że działania PR, w przeciwieństwie do marketingu, nie przekładają się bezpośrednio na sprzedaż. Niektórzy respondenci uważają, że PR jest uczciwą informacją, a marketing i reklama nie zawsze przekazują prawdę.
Fly UP