...

BRM & AGILE

by jaroslaw-lojewski

on

Report

Category:

Software

Download: 0

Comment: 0

2,195

views

Comments

Description

Prezentacja ze spotkania Agile3M.pl - "Współpracować sprytniej – jak Agile może usprawnić współpracę IT z biznesem" 26 marca 2014
Download BRM & AGILE

Transcript

  • 1. Ki diabeł? W gąszczu procedur Balansowanie na linie Pracowad sprytniej Szansa na sukces Business relationship manager materiał ze spotkania dn. 26 marca 2014
  • 2. Ki diabeł? rola i zadania BRM-a  Pierwszy punkt kontaktu dla wszystkich nowych inicjatyw oraz niestandardowych potrzeb  Dostarcza konsultacji IT na potrzeby biznesu  Selekcjonuje pomysły biznesowe na podstawie strategii organizacji, zasobów oraz analizy kosztów i zysków  Doradza biznesowi i IT przy projektach i usprawnianiu procesów  Zapewnia komunikację między IT i biznesem na temat planowanych działao (projekty i in.)  Nadzoruje realizację zobowiązao IT wobec biznesu w zakresie rozwoju systemów informatycznych
  • 3. LEO, WHY? -For Money….  Pomaga w zrozumieniu wpływu pomysłów biznesowych na organizację (koszt, czas realizacji, wpływ na systemy IT, inne inicjatywy, usługi itp.)  Pełni rolę „adwokata” biznesu w IT, ułatwiając komunikację, wspierając realizację potrzeb biznesowych i pomagając w trudnych sytuacjach  Wspiera cykl realizacji projektów, w szczególności początkowe fazy  Doradza jak można wykorzystad istniejące rozwiązania w nowych pomysłach biznesowych  Wspiera usprawnienia procesów biznesowych i IT
  • 4. LEO, WHY? -For Money….  Wcześnie informuje o nowych pomysłach biznesowych, które mogą mied wpływ na różne obszary IT  Daje możliwośd wczesnego proponowania rozwiązao  Pomaga w dyskusjach o lukach, skomplikowaniu, ograniczeniach, możliwościa ch i szansach  Wspiera efektywne planowanie zasobów  Wspiera współpracę wewnątrz IT oraz między IT i biznesem
  • 5. W Labiryncie procedur Define Analysis Design Building Testing Deployment Maintain Działania BRM w wyróżnionych fazach: • wstępna analiza i konsultacja celu i zakresu inicjatywy • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji projektowej (project charter, cost & benefits analysis) • pozyskanie zasobów IT • wsparcie w przygotowaniu wymagao biznesowych • pomoc w określeniu ogólnych parametrów SLA • pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów Na wszystkich etapach: eskalacje, pomoc w pokonywaniu przeszkód i w problemach z komunikacją, itp.
  • 6. Balansowanie na linie
  • 7. PracowaC sprytniej • Wykorzystanie zwinnych metodyk prowadzenia projektów • Fastwork & Lean • minimum viable product (MVP) • Większe zaangażowanie biznesu w prowadzenie projektu • Budowanie prototypów i interfejsów przez biznes • Środowiska rapid development ,
  • 8. Szansa na sukces
  • 9. DziEKUJE…, , Produkował sie Jarek Łojewski
  • Fly UP