...

Git nie dla początkujących

by tomek-borek

on

Report

Category:

Software

Download: 0

Comment: 0

831

views

Comments

Description

Git not for beginners. Confitura talk, in Polish. Describes detached head, commit, repository, SHA1, various ways of ignoring files, interactivity and more.
Download Git nie dla początkujących

Transcript

 • 1. Git nie dla początkujących http://lafkblogs.wordpress.com/rate-my-talk
 • 2. GeeCON w Pradze – 23-24 X
 • 3. Dziś... 1 2 3 5 4
 • 4. Repozytorium (ang. repository) Surowe - zwykłe Baza wersji - wersjonowane treści
 • 5. Repozytorium (ang. repository) . `-- .git |-- HEAD |-- objects `-- refs `-- heads
 • 6. Pełne repo zatem?
 • 7. Ignorowanie  Lokalnie  Globalnie  „Poza” repo: `-- .git [...] |-- info `-- exclude  ZSH gi
 • 8. Zatwierdzenie (ang. commit)  Blob  Drzewo  Commit  SHA1
 • 9. +filename +mode subdir commit - message Dyskretny początek +filename +mode subdir TREE BLOB TREE BLOB BLOB Git for Computer Scientists - BANZAI!
 • 10. Commit, refs, HEAD, SHA1 + SHA1
 • 11. SHA1  Funkcja skrótu  1995 rok  Secure Hash Algorithm (kolizje)  Obecnie SHA3 (2012)
 • 12. SHA1 a nazwa pliku  Litwa  Łotwa  Madagaskar
 • 13. Niebezpieczne?  NIST i rok 2010  Skrót skrótu i kernel  Niebezpieczne kolizje?  Rola człowieka  Wydajność / rozmiar (20 vs 32)  Kompatybilność wstecz  Co znaczy to samo SHA1?
 • 14. Git a SVN czyli delta vs migawka To samo SHA1 to nie problem.
 • 15. Głowica, znacznik (ang. HEAD, tag)  Głowica przypięta do gałązki  Mamy gałązkę!  git symbolic-ref HEAD  Tag = wyróżnienie  Nazwa  Komunikat
 • 16. Detached head (odpięta głowica)
 • 17. Gałąź bez nazwy?
 • 18. Pojęciowniczek  Repozytorium (ang. repository)  Migawka, przyrost, delta  Zatwierdzony stan (ang. commit)  Głowica (ang. head)  Hasz, funkcja skrótu (ang. hash, tu: SHA1)  Gałąź (ang. Branch)?  Graf skierowany acykliczny (ang. DAG, Directed Acyclic Graph)
 • 19. Interaktywność  Add  Patch  Commit  Add  Rebase  Squash
 • 20. Wisienka na torcie  Instaweb  Daemon
 • 21. Pytania? http://lafkblogs.wordpress.com/rate-my-talk
 • Fly UP