...

Jestem Trzeci

by akademickie-spotkania-biblijne

on

Report

Category:

Spiritual

Download: 0

Comment: 0

4,923

views

Comments

Description

www.k5n.pl
Download Jestem Trzeci

Transcript

 • 1. I AM THIRD – JESTEM TRZECI List do Efezjan 5:21-6:9
 • 2. LIST DO EFEZJAN 5:21-6:9Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swymmężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus Głową Kościoła – On jest ZbawcąCiała. Toteż jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów, wewszystkim.Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał zaniego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciałprzez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tymrodzaju, ale święty, niczym nie skalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony – tak,jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała niema w nienawiści, raczej je karmi i chroni – tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiemczłonkami Jego Ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żonąi będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica – odnoszę to do Chrystusa i Kościoła.Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego mężama w poszanowaniu.
 • 3. LIST DO EFEZJAN 5:21-6:9Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swojegoojca i matkę – tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą: aby ci się dobrze działo i abyśdługo żył na ziemi.Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je wedługwyraźnych reguł oraz wskazań Pana.Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom. Odnoście się do nich z szacunkiem,traktujcie poważnie i służcie im w prostocie serca, jak Chrystusowi. Czyńcie to nie na pokaz,jak ci, którzy chcą się im przypodobać, lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełniący wolęBoga z całej duszy. Służcie chętnie, tak jak Panu, a nie ludziom. Bądźcie przy tym świadomi,że każdy – jeśli uczyni coś dobrego – otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jestsługą, czy człowiekiem wolnym.A wy, panowie, podobnie postępujcie względem nich. Poniechajcie gróźb. Wiedzcie, żepodobnie jak oni, wy też macie Pana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości.
 • 4. CO TO ZNACZY BYĆ NA TRZECIM MIEJSCU?„Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dlaChrystusa” Efezjan 5:21
 • 5. CO TO ZNACZY BYĆ NA TRZECIM MIEJSCU? „Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, ajednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie.”Rzymian 6:111. BÓG
 • 6. CO TO ZNACZY BYĆ NA TRZECIM MIEJSCU?„Jak możemy się spodziewać, że Bóg udzieli nam swojego błogosławieństwa i ochroninas, skoro my żądamy, aby On zostawił nas w spokoju? (...) Ktoś powiedział, że lepiej bybyło, aby nauczyciele i wychowawcy nie karali naszych dzieci, kiedy się źle zachowują...A my powiedzieliśmy TAK.Następnie ktoś powiedział - pozwólmy naszym córkom na aborcje - jeśli chcą. Nawet niemuszą o tym mówić swoim rodzicom. A my powiedzieliśmy TAK (...)Przemysł rozrywkowy rozpoczął produkcje widowisk TV i filmów promujących przemoc,profanacje, zakazany seks. Rozpoczął nagrania muzyki zachęcającej do gwałtu,narkotyków, zabójstwa, samobójstwa, oraz satanistycznej. My powiedzieliśmy, że to tylkorozrywka, to nie ma żadnych szkodliwych skutków.Teraz pytamy siebie, dlaczego nasze dzieci nie maja sumienia, dlaczego nie wiedzą, cojest dobre, a co złe, i dlaczego nie martwi ich zabijanie obcych, kolegów z klasy orazsamych siebie.Myślę, że "ZBIERAMY TO, CO ZASIALIŚMY"; od wielu już lat mówimy Bogu, żebywyniósł się z naszych szkół, z naszych rządów oraz z naszego życia. I On to zrobił.”
 • 7. CO TO ZNACZY BYĆ NA TRZECIM MIEJSCU?„Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dlaChrystusa” Efezjan 5:211. BÓG 2. LUDZIE
 • 8. CO TO ZNACZY BYĆ NA TRZECIM MIEJSCU?„On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, abybyć Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi ibył jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się takdalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci nakrzyżu.”List do Filipian 2:6-8
 • 9. CO TO ZNACZY BYĆ NA TRZECIM MIEJSCU?„Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dlaChrystusa” Efezjan 5:211. BÓG 2. LUDZIE 3. JA
 • 10. ULEGŁOŚĆ W MAŁŻEŃSTWIE„Żony ulegajcie mężom swoim jak Panu” Efezjan 5:22„Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystusukochał Kościół. (…)” Efezjan 5:25
 • 11. ULEGŁOŚĆ W RODZINIE„ Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jestrzecz właściwa” Efezjan 6:1„ (…) Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazańPana.” Efezjan 6:4
 • 12. ULEGŁOŚĆ W RELACJACH PRZEŁOŻONY-PODWŁADNY„ Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom. Odnoście siędo nich z szacunkiem, traktujcie poważnie i służcie im w prostocieserca, jak Chrystusowi. ” Efezjan 6:5„ A wy, panowie, podobnie postępujcie względem nich.Poniechajcie gróźb. Wiedzcie, że podobnie jak oni, wy też maciePana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości.” Efezjan 6:9
 • 13. CO TO ZNACZY BYĆ NA TRZECIM MIEJSCU? 1. JA
 • 14. CO TO ZNACZY BYĆ NA TRZECIM MIEJSCU?1. LUDZIE2. JA
 • 15. CO TO ZNACZY BYĆ NA TRZECIM MIEJSCU? 1. BÓG2. LUDZIE3. JA
 • 16. CO TO ZNACZY BYĆ NA TRZECIM MIEJSCU?1. W małżeństwie2. W rodzinie3. W pracy / służbie
 • 17. CO TO ZNACZY BYĆ NA TRZECIM MIEJSCU?1. Przypominaj sobie Ewangelię2. Módl się3. Działaj
 • Fly UP