...

Ekstraklasa jako spółka

by ekstraklasa

on

Report

Category:

Sports

Download: 0

Comment: 0

12,711

views

Comments

Description

Struktura spółki Ekstraklasa S.A.
Download Ekstraklasa jako spółka

Transcript

  • 1. Ekstraklasa jako spółka
  • 2. Spółka Ekstraklasa S.A.Walne Zgromadzenie AkcjonariuszyEKSTRAKLASĘ S.A. TWORZY 17 AKCJONARIUSZY, KTÓRYMI SĄ KLUBY ORAZ PZPN. SPOSÓB OBJĘCIA AKCJI PRZEZ ZAŁOŻYCIELI OKREŚLA STATUT SPÓŁKI.16 KLUBÓWWALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZYKażdy z 16 Klubów posiada 5,8% udziałówPZPN posiada 7,2 % udziałów2
  • 3. Spółka Ekstraklasa S.A.Rada NadzorczaRADA NADZORCZA EKSTRAKLASY SPRAWUJE STAŁY NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI. ZASADY POWOŁYWANIA JEJ SKŁADU REGULUJE STATUT SPÓŁKI. RADA NADZORCZA SPÓŁKI EKSTRAKLASA S.A. Mechanizm wyboru:CZTERECH przedstawicieli najlepszych Klubów z poprzedniego sezonuDWÓCH przedstawicieli Klubów z wyboru 12 pozostałych KlubówJEDEN przedstawiciel PZPN3
  • 4. Spółka Ekstraklasa S.A.Rada NadzorczaCZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ EKSTRAKLASY S.A. TO PRZEDSTAWICIELE KLUBÓW I POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. RADA NADZORCZA OBECNEJ KADENCJI ZOSTAŁA POWOŁANA W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 ROKU. BOGUSŁAW LEŚNODORSKIANDRZEJ PADEWSKIGRZEGORZ JAWORSKIREPREZENTANT LEGII WARSZAWAREPREZENTANT ŚLĄSKA WROCŁAWREPREZENTANT PIASTA GLIWICEMACIEJ WANDZEL REPREZENTANT LECHA POZNAOTOMASZ MŁYNARCZYK GÓRNIK ZABRZE (Z WYBORU)ZBIGNIEW BONIEKBARTOSZ SARNOWSKIREPREZENTANT PZPNLECHIA GDAOSK (Z WYBORU)4
  • 5. Spółka Ekstraklasa S.A.Rada NadzorczaKADENCJA RADY NADZORCZEJ TRWA 1 ROK. MANDAT CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ WYGASA Z DNIEM ODBYCIA SIĘ ZWYKŁEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, KTÓRE ROZPATRUJE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI.Aktualne gremium Rady Nadzorczej kadencja 2013/2014Aktualne Gremium Rady Nadzorczej 1. M. Wandzel – Przewodniczący RN 2. G. Jaworski – Wiceprzewodniczący RN 3. T. Młynarczyk – Sekretarz RN 4. Z. Boniek – Członek RN 5. B. Leśnodorski – Członek RN 6. A. Padewski– Członek RN 7. B. Sarnowski – Członek RN5
  • 6. Spółka Ekstraklasa S.AZarządOD WRZEŚNIA 2012 ROKU EKSTRAKLASA POSIADA 2-OSOBOWY ZARZĄD, KTÓRY ODPOWIADA ZA BIEŻĄCE DZIAŁANIA SPÓŁKI, PODLEGA BEZPOŚREDNIO RADZIE NADZORCZEJ EKSTRAKLASY. BOGUSŁAW BISZOFMARCIN ANIMUCKI MARCIN ANIMUCKIPREZES ZARZĄDU EKSTRAKLASY S.A.WICEPREZES ZARZĄDU EKSTRAKLASY S.A. WICEPREZES ZARZĄDU EKSTRAKLASY S.A.członek kadry kierowniczej Heineken, Kompania Piwowarska i Telekomunikacja Polskaprawnik, prezes Fundacji Ekstraklasy, b. prezes Widzewa Łódź6
  • 7. Spółka Ekstraklasa S.AStruktura spółkiEKSTRAKLASA PODZIELONA JEST NA 5 ZESPOŁÓW FUNKCJONALNYCH SKUPIONYCH WOKÓŁ OBSZARÓW, W KTÓRYCH DZIAŁA SPÓŁKA.5 ZESPOŁÓW FUNKCJONALNYCH: Prezes zarządu funduszu inwestycyjnego Black Lion, reprezentant Lecha Poznao w RN ESA S.A.Marketing i SprzedażPublic RelationsM. STEFAOSKIŁ. ŁAZAREWICZW. GOJTOWSKIK. BAUZAA.SYKAŁADYREKTOR LOGISTYKI ROZGRYWEKDYREKTOR MARKETINGU I SPRZEDAŻYMANAGER KOMUNIKACJI I PRDYREKTOR FINANSOWYDYREKTOR BIURA ZARZĄDULogistyka RozgrywekFinanse & HRBiuro Zarządu7
  • 8. Spółka Ekstraklasa S.A.Struktura spółkiEKSTRAKLASA S.A. JEST 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI LIVE PARK - NAJWIĘKSZEGO PRODUCENTA WYDARZEO PIŁKARSKICH LIVE W POLSCE. W SWOJEJ STRUKTURZE POSIADA RÓWNIEŻ ORGAN DYSCYPLINARNY: KOMISJĘ LIGI, KTÓRA PODEJMUJE DECYZJE JURYSDYKCYJNE W I INSTANCJI. KOMISJA LIGI JEST CIAŁEM NIEZALEŻNYM OD ZARZĄDU EKSTRAKLASY.EKSTRAKLASA S.A.KOMISJA LIGIWalne Zgromadzenie AkcjonariuszyRada NadzorczaZarząd5 Zespołów funkcjonalnychWłaścicielem 100% udziałów LIVE PARK jest Ekstraklasa LIVE PARK jest największym producentem wydarzeo piłkarskich LIVE w Polsce. Na co dzieo produkuje WSZYSTKIE mecze EkstraklasyJest organem dyscyplinarnym I instancji, jest niezależna i nie podlega Zarządowi Spółki Ekstraklasa Powoływana jest przez Radę Nadzorczą Ekstraklasy na 2-letnia kadencję. Obecna kooczy się wraz z zakooczeniem rozgrywek sezonu 2013/14 8
  • 9. Spółka Ekstraklasa S.A.Otoczenie biznesoweSPÓŁKA PROWADZI BIEŻĄCE RELACJE Z CAŁYM SWOIM OTOCZENIEM BIZNESOWYM, W TYM WŁADZAMI MIAST I WOJEWÓDZTW ORAZ LIGAMI ZAGRANICZNYMI, Z KTÓRYMI NAWIĄZALIŚMY STAŁE KONTAKTY. Komeda Główna Policji, Komendy WojewódzkieEPFLPrzedstawiciele miastSejmowa Komisja KFSiTPartnerzy medialni Ligi zawodoweMedia OgólnopolskiePrace w Zarządzie i Komisjach PZPN9
  • Fly UP