...

Imas 1010 z_czym_kojarzy_sie_pomorze

by omnibus-onlinepl-imas-international

on

Report

Category:

Technology

Download: 0

Comment: 0

558

views

Comments

Description

 
Download Imas 1010 z_czym_kojarzy_sie_pomorze

Transcript

  • 1. Raport Pomorze?Z czym kojarzy się Pomorze?IMAS International w październiku 2010 w badaniu Omnibus-Online zapytał Internautów, z czymkojarzy im się Pomorze.IMAS International Sp. z o.o.Instytut Badania Rynku i Opinii SpołecznejData przygotowania raportu: listopad 2010 r.Data przeprowadzenia badania: 14-18 października 2010 r.IMAS International Sp. z o.o. tel. +48 (71) 77 10 800 www.imas.plInstytut Badania Rynku i Opinii Społecznej www.omnibus-online.pl51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156 email: omnibus-online@imas.pl
  • 2. Pomorze wywołuje konkretne skojarzenia. To przede wszystkim Bałtyk oraz inne walory przyrodnicze regionu.Prawie wszystkim internautom (96%) Pomorze z czymś się kojarzy. Zdecydowana większość z tych osób wymienia cośspecyficznego (np. konkretne miejsca, obiekty). Odpowiedzi, które mogłyby dotyczyć równie innych miejsc w Polsce (np. „mojakoleżanka”, „byłem tam”) pojawiały się sporadycznie, łącznie tylko 4% internautów ma takie skojarzenia. Pomorze przywodzi namyśl przede wszystkim Morze Bałtyckie, pla ę oraz ogólnie - wypoczynek. Co piąty ankietowany (20%) na myśl o Pomorzuprzywoływał pojedyncze, trudne do skategoryzowania skojarzenia, wymieniane przez mniej ni 1% ogółu badanych.Pomorze to morze, pla a, jeziora, woda…Najsilniejszy obszar tematyczny, z którym kojarzy się Pomorze to jego walory przyrodnicze. Prawie połowa ankietowanych (45%)kojarzy region z morzem. Co siódma osoba (14%) z pla ą lub piaskiem. Inne skojarzenia z tej kategorii to m.in. jeziora, słońce,piękne krajobrazy. Łącznie 57% internautów kojarzy Pomorze z jakimś walorem natury (zaś łączne odsetki skojarzeń: 45%(morze/Bałtyk) + 14% (pla a/piasek) + 5% (jeziora) itd. dają sumę 76% co wynika z faktu, e część internautów ma po kilkaskojarzeń dotyczących przyrody). Walory przyrodnicze Morze / Bałtyk 45% Pla a / piasek 14% Jeziora 5% Woda 3% Świe e / czyste powietrze / jod 2% Słońce 2% Piękne krajobrazy 2% Lasy / tereny zielone 2% Fale / szum fal / szum morza 1% jedziemyNa Pomorze jedziemy wypoczywać, zwiedzać.Silny związek regionu z morzem i pla ą pociąga za sobą kolejne skojarzenia – wypoczynek (14%), wakacje, urlop, wczasy (łącznie13%), atrakcje turystyczne, przede wszystkim sopockie molo (3%). Łącznie, co trzeci (32%) internauta wymienia skojarzenia dot.wypoczynku lub turystyki. Wypoczynek, turystyka Wypoczynek 14% Wakacje / urlop / wczasy 13% Molo w Sopocie / molo 3% Inne miejsca: Wyspa Wolin, uraw, Sea Towers… 3% aglowiec "Dar Pomorza" 1% Kurorty / uzdrowiska / ośrodki wypoczynkowe 1% imprezy / koncerty / wesołe miasteczko 1% Heineken Opener Festiwal 1% Lato 1% Turystyka 1%Gdańsk najbardziej kojarzonym miastem regionu.IMAS International Sp. z o.o. tel. +48 (71) 77 10 800 www.imas.plInstytut Badania Rynku i Opinii Społecznej www.omnibus-online.pl51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156 email: omnibus-online@imas.pl
  • 3. Co czwarty internauta (23%) kojarzy Pomorze z jakimś miastem le ącym w województwie zachodniopomorskim lub pomorskim.Najczęściej wymienianą miejscowością jest Gdańsk (11% internautów) i całe Trójmiasto (9%). Kolejne miasta to Sopot oraz Hel (po3%). Miasta Gdańsk 11% Trójmiasto 9% Sopot 3% Hel 3% Gdynia 1% Kołobrzeg 1% Szczecin 1% Inne miejscowości regionu 2%Kolebka „Solidarności”Pośród spontanicznie wymienianych skojarzeń z Pomorzem znalazły się równie te dotyczące historii „Solidarności”. Internauciwymieniają Stocznię Gdańską (5%), Lecha Wałęsę (3%), strajki (1%) oraz sam związek zawodowy (3%). Skojarzenia takie ma 8%ankietowanych. "Solidarność" i jej symbole Stocznia Gdańska / Stocznie 5% "Solidarność" 3% Lech Wałęsa 3% Strajki 1%Tutaj łowi i jada się ryby.Jeśli szukać regionalnej potrawy z którą kojarzone jest Pomorze, będzie nią sma ona ryba. Niewielka część ankietowanych (łącznie7%) kojarzy Pomorze z jej połowem i przetwórstwem. Rybołóstwo Ryby/ rybacy / rybołóstwo 3% Statki / okręty / kutry / łodzie 3% Wędzone, sma one ryby / sma alnie 2%Pozostałe skojarzeniaInne, sporadyczne skojarzenia dotyczą wielu ró norodnych tematów: Kaszub (5%), osobistych odniesień ankietowanych (4%),Neptuna (2%), przeszłości regionu czy jego cech geograficznych. Inne Kaszuby / Kaszubi / język kaszubski 5% Osobiste odniesienia - dom, rodzina, znajomi… 4% Neptun 2% Historia / kraina hist/ II Wojna Św / B. Krzywousty / 2% Krzy acy / zamki krzy ackie 1% Donald Tusk 1% Region / kraina geograficzna 1% pozostałości polodowcowe / moreny / pofałdowania 1% Pogoda ogólnie / gorąco / deszczowo 1%IMAS International Sp. z o.o. tel. +48 (71) 77 10 800 www.imas.plInstytut Badania Rynku i Opinii Społecznej www.omnibus-online.pl51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156 email: omnibus-online@imas.pl
  • 4. O badaniu skojarzeńSonda jest częścią własnego projektu IMAS dotyczącego skojarzeń Polaków z polskimi regionami. Pomorze to dziewiątyprzebadany w ramach tego projektu region. Kolejnym będzie Ziemia Świętokrzyska.Notka metodologicznaBadanie Omnibus-Online (www.omnibus-online.pl) przeprowadzone zostało przez IMAS International w dniach 14-18 października2010 roku techniką ankiety internetowej CAWI, na reprezentatywnej dla u ytkowników Internetu, wa onej próbie n= 510 osóbw wieku 18 – 54 lat. Dobór do próby losowo-kwotowy.O IMAS InternationalNasza firma działa na rynku polskim od 1994 roku, w pierwszej 20 firm badawczych w kraju. Prowadzimy badania rynkowe i opiniispołecznej zarówno w Polsce, jak te za granicą – w Europie, Azji, Ameryce, Afryce. Nasi klienci – producenci, sprzedawcy, instytutybadawcze, media, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe - doceniają w nas profesjonalizm, skuteczność i dopasowywanieoferty do ich mo liwości i potrzeb. Oferujemy pełen zakres metod i technik, prowadzimy badania face to face, CATI, CAPI, CAWI,zarówno jakościowe jak ilościowe. Więcej informacji mo na uzyskać na: www.imas.plIMAS International Sp. z o.o. tel. +48 (71) 77 10 800 www.imas.plInstytut Badania Rynku i Opinii Społecznej www.omnibus-online.pl51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156 email: omnibus-online@imas.pl
  • 5. Omnibus-O badaniu Omnibus-Online IMAS International Sp. zIMAS International prowadzi badania wśród u ytkowników Internetu w Polsce. Zachęcamy Państwa do o.o. (www.imas.pl) - działazamieszczenia swoich pytań w wielotematycznym badaniu Omnibus-Online. na rynku polskim od 1994 roku, w pierwszej 20 firm badawczych w kraju. Omnibus-Czym jest Omnibus-Online?Omnibus to zwyczajowa nazwa na wielotematyczne badanie, w którym respondentom zadawane są Prowadzimy badaniapytania przygotowane przez ró nych klientów . Omnibus-Online realizowany jest przez Internet, wśród rynkowe i opinii społecznejzarejestrowanych uczestników panelu IMAS OnLine ( www.imasonline.pl). Badanie prowadzone jest zarówno w Polsce, jak teka dorazowo na reprezentatywnej próbie 500 u ytkowników Internetu w wieku od 18 do 54 lat. za granicą – w Europie, Azji, Ameryce, Afryce. Omnibus-Dlaczego Omnibus-Online? Nasi klienci – producenci, • minimalne koszty - a jednocześnie bez rezygnacji z jakości, które daje badanie na du ych, sprzedawcy, instytuty reprezentatywnych próbach, badawcze, media, • szybkość - dane są gotowe ju po tygodniu od uruchomienia badania, instytucje publiczne, • mo liwość załączania elementów audio i video, organizacje pozarządowe - • realizowany co miesiąc pozwala na obserwowanie zmian zachodzących w czasie. doceniają w nas profesjonalizm, skuteczność iPrzykładowe zastosowania dopasowywanie oferty do • sprawdzenie stopnia zainteresowania produktem, ich mo liwości i potrzeb. • pozyskanie opinii na temat własnych produktów i porównanie ich do konkurencji, • szybki test pomysłu na produkt we wczesnej fazie projektowania, a potem sprawdzanie w Oferujemy pełen zakres kolejnych etapach przygotowania. metod i technik, prowadzimy badania face to face, CATI, CAPI, CAWI,Badanie Omnibus-Online pozwala na szybki wgląd w problem, natomiast do pogłębionej analizy zarówno jakościowe jakwymagane jest przygotowanie kompleksowego projektu pod potrzeby klienta. ilościowe.Badanie realizowane jest raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram znajduje się poni ej. Potrzebujesz więcej informacji? Styczeń - grudzień 2010 Zamknięcie kwestionariusza (ostateczny Drugi poniedziałek Aby otrzymać pomoc w termin przesyłania pytań *) miesiąca do godz.12:00 ustaleniu warunków badania, terminów i Programowanie kwestionariusza i kosztów skontaktuj się z wtorek-środa przygotowanie próby respondentów Marcinem Piwowarczykiem: Realizacja badania czwartek-poniedziałek marcin.piwowarczyk@ima Wyniki (dane) środa do końca dnia s.pl +48 71 77 10 814*) pytania przesyłane na adres omnibus-online@imas.pl Więcej o Omnibusie-Online znaleźć można na stronie: www.omnibus-online.plIMAS International Sp. z o.o. tel. +48 (71) 77 10 800 www.imas.plInstytut Badania Rynku i Opinii Społecznej www.omnibus-online.pl51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156 email: omnibus-online@imas.pl
Fly UP