...

Krolowie Polscy

by guest2ce05ac

on

Report

Category:

Technology

Download: 1

Comment: 0

17,581

views

Comments

Description

Download Krolowie Polscy

Transcript

 • 1. Królowie Polscy
 • 2. Spis królów Polski <ul><li>Mieszko I (935 – 992) </li></ul><ul><li>Bolesław I Chrobry (967 – 1025) </li></ul><ul><li>Bolesław II Śmiały (1040 – 1081) </li></ul><ul><li>Bolesław III Krzywousty (1085 – 1138) </li></ul><ul><li>Kazimierz II Sprawiedliwy (1138 – 1194) </li></ul><ul><li>Henryk I Brodaty (1165 – 1238) </li></ul><ul><li>Konrad I Mazowiecki (1187 – 1247) </li></ul><ul><li>Przemysł II (1257 – 1296) </li></ul><ul><li>Władysław I Łokietek (1260 – 1333) </li></ul><ul><li>Kazimierz III Wielki (1310 – 1370) </li></ul><ul><li>Ludwik Węgierski (1326 – 1382) </li></ul><ul><li>Władysław II Jagiełło (1351 – 1434) </li></ul><ul><li>Władysław III Warneńczyk (1424 – 1444) </li></ul><ul><li>Kazimierz IV Jagiellończyk (1427 – 1492) </li></ul><ul><li>Jan I Olbracht (1459 – 1501) </li></ul><ul><li>Zygmunt I Stary (1467 – 1548) </li></ul><ul><li>Zygmunt II August (1520 – 1572) </li></ul><ul><li>Henryk Walezy (1551 – 1589) </li></ul><ul><li>Stefan Batory (1533 – 1586) </li></ul><ul><li>Zygmunt III Waza (1566 – 1632) </li></ul><ul><li>Władysław IV (1595 – 1648) </li></ul><ul><li>Jan II Kazimierz (1609 – 1672) </li></ul><ul><li>Jan III Sobieski (1629 – 1696) </li></ul><ul><li>August II Mocny (1670 – 1733) </li></ul><ul><li>Stanisław Leszczyński (1677 – 1766) </li></ul><ul><li>Stanisław August Poniatowski (1732 – 1789) </li></ul>Dalej Statystyki
 • 3. Mieszko I (935 – 992) <ul><li>Mieszko I był pierwszym (poświadczonym źródłowo) królem Polski. Należał do dynastii Piastów. Objął władzę ok. roku 960. Był ojcemBolesława I Chrobrego . Ożenił się z Dobrawą w 965 roku. Najbardziej znany jest z przyjęcia chrztu Polski, dzięki czemu nasz kraj został włączony w krąg cywilizacji zachodniej, co dało korzyści polityczne i kulturalne. Zdobył wiele ważnych ziem dla Polski, m.in. Śląsk, Małopolskę i Pomorze. W 972 r. odparł w bitwie pod Cedynią natarcie margrabiego Hodona. Po śmierci żony w 977 roku ożenił się z mniszką, Odą (ok. 979 roku). Przed swoją śmiercią podzielił kraj pomiędzy Bolesława i małoletnich synów drugiego małżeństwa.</li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 4. Bolesław Chrobry (967 – 1025) <ul><li>Bolesław Chrobry był synemMieszka I . Należał do dynastii Piastów. Został królem Polski po śmierci swojego ojca (w 992 roku). Jego żoną była m.in. Emnilda, z którą miał trzy córki i dwóch synów, Mieszka II i Ottona. Najważniejszym z wydarzeń podczas jego panowania było spotkanie z cesarzem Ottonem III w Gnieźnie w 1000 roku. Wtedy otrzymał zgodę na utworzenie tam arcybiskupstwa. W 1003 r. rozszerzył swoje panowanie na Czechy i Morawy. W 1018 roku wyjechał do Rosji i zdobył Kijów i Grody Czerwieńskie. Tuż przed śmiercią, koronował się na pierwszego króla Polski, w 1025 roku.</li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 5. Bolesław II Śmiały (1040 – 1081) <ul><li>Bolesław II Śmiały był kolejnym królem Polski z dynastii Piastów. Władał od 1076 roku. Był żonaty z księżniczką ruską Wiaczesławą. Toczył wiele wojen zCzechami, Rosjanami i Węgrami. Popierał zbuntowanych Sasów, czyli dawny lud germański. Skazał biskupa ze Szczepanowa, Stanisława, na śmierć za zdradę, gdyż był przewodniczącym opozycji przeciw jego rządom. Później wybuchło powstanie, przez które musiał uciekać z kraju. Schronił się na Węgrzech, gdzie dwa lata później zmarł. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 6. Bolesław III Krzywousty (1085 – 1138) <ul><li>Od 1102 roku Bolesław III Krzywousty był władcą Polski. W 1099 roku jego ojciec, Władysław I Herman musiał podzielić państwo pomiędzy dwóch synów, Bolesława i Zbigniewa. Ożenił się zcórką księcia kijowskiego, Zbysławą, później córką hrabiego Henryka, Salomeą.Krzywousty otrzymał wtedy Śląsk i Małopolskę. W latach 1106-1108 doszło do konfliktu pomiędzy braćmi, w wyniku czego Bolesław zajął tereny Zbigniewa. Później wywalczył Pomorze. Przed śmiercią, zapobiegając rozbiciu Polski, podzielił ją na pięć dzielnic (bo tyle miał synów), w tym jedną senioralną. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 7. Kazimierz II Sprawiedliwy (1138 – 1194) <ul><li>Kazimierz II Sprawiedliwy był najmłodszym synemBolesława Krzywoustego . Od 1166 roku rządził na Wiślicy, od 1177 w Krakowie, od 1186 na Mazowszu i Kujawach. Był głównym królem Polski od 1177 roku. Ożenił się z czeską księżniczką Heleną. Od śmierci matki (1144 rok) opiekował się nim Bolesław Kędzierzawy. W 1191 roku Mieszko Stary pozbawił chwilowo Kazimierza władzy, jednak ten odzyskał ją przy pomocy sił rosyjskich. Zmarł podczas uczty. Podejrzewano wtedy otrucie.</li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 8. Henryk I Brodaty (1165 – 1238) <ul><li>Henryk I Brodaty był synem Bolesława Wysokiego. Poślubił córkę hrabiego, Jadwigę, z którą miał siedmioro dzieci. Oddał ziemie lubuskie Władysławowi Laskonogiemu, w zamian za ziemie kaliskie. W roku 1228 doszło do wojny między Henrykiem aKonradem Mazowieckim . Porwano wtedy Brodatego, lecz żona, Jadwiga, wstawiła się za nim i zabrała go za to, że zrzeknie się władzy nad Krakowem. Henryk uzyskał jednak zgodę na unieważnienie przysięgi, dostał to miasto w 1232 roku. Po śmierci Władysława Laskonogiego zajął połowę Wielkopolski. Ostatecznie władał na Śląsku, w Krakowie, Ziemią Lubuską, połową Wielkopolskii księstwem opolskim. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 9. Konrad I Mazowiecki (1187 – 1247) <ul><li>Konrad I Mazowiecki rządził Kujawami i Mazowszem w 1202 roku. Walczył z Rosjanami, Prusakami i Władysławem Laskonogim. Zajął Kraków w 1229 roku przez porwanieHenryka Brodatego , jednak ten odebrał mu go dwa lata później. Ponownie odzyskał miasto w 1241 roku, po śmierci Henryka i najeździe tatarskim. I znowu, rok później, został wypędzony. W 1243 roku stracił Mazowsze na rzecz Bolesława Wstydliwego. Konrad I Mazowiecki cieszył się opinią okrutnego człowieka. Skazał na oślepienie wojewodę mazowieckiego, a duchowego płockiego wydał na męki i powiesił go. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 10. Przemysł II (1257 – 1296) <ul><li>Przemysł II był jedynym synem księcia wielkopolskiego Przemysła I i Elżbiety.Po śmierci rodziców wychowywał go stryj Bolesław Pobożny. W 1273 roku uciekł od niego i zawarł przymierze z Henrykiem IV Probusem. Polegało ono na wspólnym niesieniu sobie pomocy. W 1279 roku Przemysł II został panem Wielkopolski. Później, w 1290 dostał w spadku Małopolskę, a w 1294 Pomorze. W 1295 roku dostał zgodę na koronację. Rok później (w 1296 roku) napadli na niego ludzie, którzy mieli go porwać, ale w walce zabili go. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 11. Władysław I Łokietek (1260 – 1333) <ul><li>Władysław I Łokietek od 1320 roku był królem Polski. Wcześniej panował nad Kujawami, Sieradzem, Wielkopolską, Pomorzem, Krakowem i Sandomierzem. Zaczął jednoczyć Polskę, zjednoczył Wielkopolskę i Małopolskę. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to został wybrany wbrew testamentowi swojego poprzednika, Przemysła II. Toczył wojny z Henrykiem IV Probusem i Wacławem II. Jednak nie mógł pokonać Wacława II i przez to stracił tron wielkopolski w 1300 roku. Schronił się na Węgrzech. Po 1304 roku po śmierci Wacława II i III opanował Sandomierz, Kraków i Pomorze. W ostatnich latach swojego życia prowadził walki z krzyżakami. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 12. Kazimierz III Wielki (1310 – 1370) <ul><li>Kazimierz III Wielki był synemWładysława I Łokietkai Jadwigi. „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Mówi się tak, gdyż zdecydowanie podniósł poziom kultury, nauki i gospodarki w kraju, zbudował wiele zamków. Dokończył zjednoczenia kraju, które zaczął jego ojciec. W okresie jego panowania terytorium Polski wzrosło około 2,5 raza. Ważnym krokiem było również założenie Akademii Krakowskiej w 1364 roku. Odniósł też wiele sukcesów politycznych. Zapewnił pokój za cenę rezygnacji ze Śląska i wykupienia od Czechów praw do polskiej korony, a także ugody z krzyżakami (odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską). Kazimierz III Wielki był ostatnim władcą z dynastii Piastów.</li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 13. Ludwik Węgierski (1326 – 1382) <ul><li>Ludwik Węgierski rządził w Polsce od 1370, wcześniej był królem Węgier od 1342 roku. Królem Polski został na podstawie układu zawartego przezWładysława Łokietkai ponawianego przezKazimierza Wielkiego , który mówił, że w przypadku śmierci Kazimierza, tron zajmie Ludwik, przedstawiciel dynastii Andegawenów. Jednak Węgierski wrócił na Węgry, a Polską rządził poprzez namiestników. Stracił wiele ziem, gdyż interesował się bardziej Węgrami. Ponieważ Ludwik Węgierski nie miał syna, w 1374 wydał dokument, który przyznawał rządy, po jego śmierci, córce Jadwidze. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 14. Władysław II Jagiełło (1351 – 1434) <ul><li>Władysław II Jagiełło był potężnym księciem litewskim. W Krewie, w 1385 roku, zawarto umowę, tzw. unię polsko-litewską, na mocy której Jagiełło przyjął chrzest i pojął Jadwigę za żonę. Dzięki temu został królem Polski. Był założycielem dynastii Jagiellonów. W 1410 roku jego wojska podbiły krzyżaków w słynnej bitwie pod Grunwaldem, co oddaliło zagrożenie ze strony nieprzyjaciela. Razem z Zofią Holszańską miał dwóch synów: Władysława i Kazimierza, późniejszych królów Polski. Wbrew oczekiwaniom, nie włączył Litwy do Polski. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 15. Władysław III Warneńczyk (1424 – 1444) <ul><li>Władysław III Warneńczyk został królem Polski w 1434 roku, a Węgier w 1439 roku. Był starszym synemWładysława Jagiełły . Do osiągnięcia pełnoletniości był pod opieką Zbigniewa Oleśnickiego. W 1438 roku na Śląsku udzielił poparcia kandydaturze brata na króla Czech. W 1444 roku podpisał rozejm na 10 lat z Turcją. Jednak Warneńczykpóźniej zerwał go i rozpoczął wojnę. W listopadzie 1444 roku zginął w bitwie pod Warną. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 16. Kazimierz IV Jagiellończyk (1427 – 1492) <ul><li>Kazimierz IV Jagiellończyk był księciem litewskim od 1440 roku, w Polsce rządził od 1447 roku. Był młodszym synemWładysława Jagiełły , po bracie objął władzę nad Polską.Na szczególnej uwadze miał wojsko polskie. W 1454 roku wypowiedział wojnę Krzyżakom. Wybuchła wojna 13-letnia, która trwała od 1454 do 1466 roku. Zakończyła się pokojem, jej skutkiem było włączenie do Polski Pomorza Gdańskiego i Prus Królewskich (części państwa krzyżackiego). Wcielił do Polski ziemię gostyńską, sochaczewską i rawską.</li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 17. Jan I Olbracht (1459 – 1501) <ul><li>Jan I Olbracht był synemKazimierza Jagiellończyka . Panował w Polsce od 1492 roku. Starał się o tron węgierski, jednak został pokonany przez tamtejszego magnata. Powrócił do Polski. W 1496 roku wydał przywilej, by pozyskać poparcie szlachty. Rok później wkroczył do Mołdawii i otoczył swoimi wojskami stolicę, Suczawę, jednak bez skutku. Stracił wtedy dużo wojsk. Po kolejnym roku Turcy najechali na Podole i Ruś Czerwoną. Jan Olbracht włączył Płock do Polski po śmierci Janusza II. Zmarł w trakcie przygotowań do wojny z krzyżakami. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 18. Zygmunt I Stary (1467 – 1548) <ul><li>Zygmunt I Stary królował w Polsce od 1506 roku. Jego ojcem był, podobnie jakJana Olbrachta ,Kazimierz Jagiellończyk . Ożenił się z włoszką, Boną Sforzą, z którą miał synaZygmunta , późniejszego króla Polski. Zmuszony był do prowadzenia wojen obronnych z Moskwą. Podjął działania wojenne przeciw krzyżakom, jednak zakończyły się one podpisaniem 4-letniego rozejmu. W 1256 roku wcielił do Polski Mazowsze. Popierał rozwój stylu renesansowego. Na jego rozkaz przebudowano zamek na Wawelu i Kaplicę Zygmuntowską. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 19. Zygmunt II August (1520 – 1572) <ul><li>Zygmunt II August panował w Polsce od 1529 roku. W 1549 roku zawarł przymierze z Habsburgami, które miało na celu niesienie pomocy wobec buntu poddanych. Pragnąc uniknąć starcia ze szlachtą, Zygmunt August nie zwoływał przez cztery lata sejmu w  okresie 1559-1562. Doprowadziło to do poddania Inflant Polsce i Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, co spowodowało wybuch wojny z Moskwą. Zakończyła się ona 3- letnim zawieszeniem broni. W 1569 roku uchwalono unię lubelską, tworząc z Polski i Litwy Rzeczpospolite Obojga Narodów. Zygmunt II August był ostatnim władcą z dynastii Jagiellonów.</li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 20. Henryk Walezy (1551 – 1589) <ul><li>Henryk Walezy był pierwszym królem elekcyjnym, czyli wybranym przez szlachtę. Królował od 1573 roku. Niemal od początku swego panowania Henryk oskarżany był przez szlachtę o marnowanie czasu na całonocnych ucztach. Mimo tego Walezy dążył do wielu reform w państwie. Jednak kiedy otrzymał wiadomość o śmierci króla Francji, potajemnie wymknął się z Wawelu, szybko przybył do Francji i zdobył jej tron. Poddani chcieli, żeby Henryk Walezy oddał tron Polski, jednak ten tego nie zrobił i do końca życia zachował tytuł króla Polski. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 21. Stefan Batory (1533 – 1586) <ul><li>Stefan Batory był królem Polski od 1576 roku. Ożenił się z Anną Jagiellonką, córkąZygmunta Starego . Stał na czele pokojowego poselstwa mającego na celu zakończenie wojny domowej na Węgrzech. Starał się o tron węgierski, jednak poniósł klęskę. Później szukał poparcia w Polsce, Skutkiem tego było zajęcie tronu polskiego. Dokonał reform polskiego wojska. Przeprowadził trzy zwycięskie kampanie przeciwko Moskwie (lata 1579, 1580, 1581), Zdobył prawie całe Inflanty. Wojna z Rosją zakończyła się rozejmem. Stefan Batory uznawany jest za największego z królów elekcyjnych. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 22. Zygmunt III Waza (1566 – 1632) <ul><li>Zygmunt III Waza był synem króla Szwecji, Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, córkiZygmunta Starego . Utracił koronę szwedzką i bezskutecznie próbował ją odzyskać. W Polsce rządził od 1587 roku. Wybrano go, gdyż mógł zawrzeć sojusz ze Szwecją przeciwko Rosji. Zyskał tron szwedzki w 1593 roku i przez to utworzona została unia personalna (Polska ze Szwecją). Jednak przetrwała ona tylko kilka lat. Zygmunt III Waza został wypędzony ze Szwecji. Włączył Estonię do Polski, co spowodowało wojnę ze Szwecją. Z dwu małżeństw (po śmierci Anny poślubił jej siostrę Katarzynę w 1605 r.) Zygmunt miał czterech synów, z których dwóch ( Władysławi JanKazimierz ) zasiadło później na tronie polskim. Zapoczątkował panowanie dynastii Wazów. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 23. Władysław IV (1595 – 1648) <ul><li>Władysław IV był królem Polski od 1632 roku. Jako jedyny kandydował do tego stanowiska. Podobnie jakZygmunt IIIpróbował odzyskać tron szwedzki. W młodości wiele się uczył w Polsce i w obcych krajach. W 1635 roku zwarł rozejm ze Szwecją, który dał Polsce dwadzieścia lat pokoju na północnej granicy. Z powodzeniem walczył z Moskwą, co również zakończyło się pokojem. Pod koniec jego panowania narastał problem z krzyżakami. Zginął podczas wybuchu powstania Chmielnickiego.</li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 24. Jan II Kazimierz (1609 – 1672) <ul><li>Jan II Kazimierz królował w Polsce od 1648 roku. Oskarżony przez Francuzów o szpiegostwo, dwa lata spędził w więzieniu (lata 1638-1640). Tron polski objął w bardzo trudnej chwili - cała Ukraina objęta była już powstaniem Chmielnickim. Trwała już wojna z kozakami, w 1654 roku zaatakowała Rosja, a w 1655 roku rozpoczął się potop szwedzki. Uciekł wówczas na Śląsk. Próby reform, szczególnie pomysł wyboru króla za życia poprzednika, spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem szlachty. Król, nie widząc możliwości porozumienia się ze swymi poddanymi, abdykował 1668 roku. Jan Kazimierz przeniósł się do Francji, gdzie później zmarł. Był ostatnim z polskich Wazów. </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 25. Jan III Sobieski (1629 – 1696) <ul><li>Jan III Sobieski był synem Stefana Żółkiewskiego, bohatera wojny z Rosją. Panował w Polsce od 1674 roku. Zdobył tron dzięki wygranym wojnom z Turcją i Tatarami. W młodości studiował na Akademii Krakowskiej i  podróżował po Europie Zachodniej (Francja, Niemcy, Holandia i Anglia). W  1668 r. otrzymał hetmaństwo wielkie koronne. W 183 roku odniósł wielkie zwycięstwo pod Wiedniem. Pomógł wtedy osaczonej przez Turcję Austrii. Za panowania Sobieskiego zawarto ostateczny pokój z Rosją (1686 r.). Czasy rządów Sobieskiego są uważane za okres najświetniejszego rozwoju kultury sarmackiej.</li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 26. August II Mocny (1670 – 1733) <ul><li>August II Mocny był przedstawicielem, rządzącej na Saksonii, dynastii Wettinów. Dlatego też przez koronację w 1697 roku związał Polskę z Saksonią unią personalną. We wrześniu 1699 r. August przystąpił do koalicji duńsko-rosyjskiej wymierzonejw Szwecję. August liczył, że odzyskanie Inflant umocni jego władzę w Polsce. Jednak odniósł bolesną klęskę. Musiał zrzec się korony polskiej, jednakpóźniej odzyskał ją. W momencie śmierci Augusta Polska była coraz bardziej zależna od swego wschodniego sąsiada.</li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 27. Stanisław Leszczyński (1677 – 1766) <ul><li>Stanisław Leszczyński był królem Polski w okresie lat 1704 – 1709. 1705 zawarł przymierze z królem szwedzkim zezwalające Karolowi XII na utrzymywanie wojska w Polsce oraz na werbunek żołnierzy. W kraju wybuchła wojna domowa pomiędzy zwolennikamiAugusta II Mocnegoi Stanisława Leszczyńskiego. Po szwedzkiej klęsce pod Połtawą emigrował do Francji. Po śmierciAugusta IIponownie został wybrany na króla, lecz na skutek opozycji magnatów, szlachty i interwencji wojskowej musiał oddać tronAugustowi III . </li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 28. Stanisław August Poniatowski (1732 – 1789) <ul><li>Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski. Rządził od 1764. Przeprowadził reformę w armii, zastępując kawalerię piechotą i innymi rodzajami broni. 1765 z inicjatywy króla powołano Szkołę Rycerską. Jednak przez te zmiany nastąpił I rozbiór Polski (w 1772 roku). Później królowi udało się powołać Komisję Edukacji Narodowej. Jego największym sukcesem było uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. 1792 po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Polski Stanisław August przystąpił do konfederacji targowickiej, jednak zostało ocenione to negatywnie przez społeczeństwo i przyniosło królowi miano „zdrajcy narodu”. Abdykował w 1795 roku. Był wielkim mecenasem sztuki.</li></ul>Dalej Powrót Powrót do spisu królów Polski
 • 29. Statystyki <ul><li>Lata panowania </li></ul><ul><ul><li>Dynastia Piastów </li></ul></ul><ul><li>Lata życia </li></ul><ul><ul><li>Dynastia Piastów </li></ul></ul>Dalej Powrót
 • 30. Statystyki <ul><li>Lata panowania </li></ul><ul><ul><li>Dynastia Jagiellonów </li></ul></ul><ul><li>Lata życia </li></ul><ul><ul><li>Dynastia Jagiellonów </li></ul></ul>Dalej Powrót
 • 31. Statystyki <ul><li>Lata życia </li></ul><ul><ul><li>Królowie elekcyjni </li></ul></ul><ul><li>Lata panowania </li></ul><ul><ul><li>Królowie elekcyjni </li></ul></ul>Powrót Dalej
 • Fly UP