...

Serwisy społecznościowe w Polsce

by d-link-eastern-europe

on

Report

Category:

Technology

Download: 0

Comment: 0

18,258

views

Comments

Description

Badania popularności serwisów społecznościowych wśród polskich internautów
Download Serwisy społecznościowe w Polsce

Transcript

 • 1. Serwisy społecznościowe – 2009 Wyniki badania
 • 2. Cel i metodologia badawcza
  • Cele badania:
  • Zbadanie znajomości i korzystania z portali społecznościowych
  • Zbadanie świadomości zagrożeń z korzystania z serwisów społecznościowych związanych z udostępnianiem informacji na swój temat i postaw odnośnie tych zagrożeń
  • Zbadanie aktywności Internautów w zakresie samodzielnego tworzenia treści w Internecie
 • 3. Cel i metodologia badawcza
  • Rodzaj badania
  • Niniejszy Raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego za pomocą sondażu Capibus, przeprowadzonego przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC na zamówienie firmy D-Link w ramach projektu badawczego D-Link Technology Trend.
  • Sondaż Capibus przeprowadza się za pomocą bezpośrednich wywiadów ankieterskich prowadzonych w domach respondentów, w oparciu o standardowy komputerowy kwestionariusz, z zastosowaniem metody CAPI ( Computer Assisted Personal Interview ).
  • Badanie przeprowadzono na analogicznej próbie i za pomocą tej samej metodologii, których użyto przy realizacji badania w marcu i w maju 2008 roku, co pozwala na porównanie wyników tej fali badania z falami poprzednimi.
  • Badanie przeprowadzono w maju 2009 roku.
  • Charakter próby
  • ogólnopolska, losowo-kwotowa, imienna próba osób, reprezentatywna dla dorosłej (15-75 lat) populacji Polaków (~30,160 tys. osób)
  • wielkość próby N = 1013
 • 4. Korzystanie z Internetu (2009 rok) Q1. Czy korzysta Pan(i) z Internetu? Podstawa – wszyscy respondenci N=1013
 • 5. Korzystanie z Internetu (porównanie lat 2008 i 2009) Q1. Czy korzysta Pan(i) z Internetu? Podstawa – wszyscy respondenci
 • 6. Znajomość spontaniczna serwisów społecznościowych (2009 rok) Q2. Proszę wymienić znane Panu(i) choćby ze słyszenia internetowe serwisy społecznościowe.
 • 7. Znajomość wspomagana serwisów społecznościowych (2009 rok) Q3. Czy zna Pan(i) choćby ze słyszenia wymienione na tej liście internetowe serwisy społecznościowe?
 • 8. Korzystanie z serwisów społecznościowych (2009 rok) Q4. Z którego z nich chociaż raz Pan(i) skorzystał(a) w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
 • 9. Znajomość spontaniczna serwisów społecznościowych (porównanie lat 2008 i 2009) Q2. Proszę wymienić znane Panu(i) choćby ze słyszenia internetowe serwisy społecznościowe.
 • 10. Znajomość wspomagana serwisów społecznościowych (porównanie lat 2008 i 2009) Q3. Czy zna Pan(i) choćby ze słyszenia wymienione na tej liście internetowe serwisy społecznościowe?
 • 11. Korzystanie z serwisów społecznościowych (porównanie lat 2008 i 2009) Q4. Z którego z nich chociaż raz Pan(i) skorzystał(a) w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
 • 12. Znajomość i korzystanie z serwisów społecznościowych – internauci (2009 rok) Q2. Proszę wymienić znane Panu(i) choćby ze słyszenia internetowe serwisy społecznościowe. Q3. Czy zna Pan(i) choćby ze słyszenia wymienione na tej liście internetowe serwisy społecznościowe? Q4. Z którego z nich chociaż raz Pan(i) skorzystał(a) w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
 • 13. Znajomość i korzystanie z serwisów społecznościowych – ogółem (2009 rok) Q2. Proszę wymienić znane Panu(i) choćby ze słyszenia internetowe serwisy społecznościowe. Q3. Czy zna Pan(i) choćby ze słyszenia wymienione na tej liście internetowe serwisy społecznościowe? Q4. Z którego z nich chociaż raz Pan(i) skorzystał(a) w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
 • 14. Cel odwiedzania serwisów społecznościowych (2009 rok) Q5. W jakim celu odwiedza Pan(i) serwisy społecznościowe? Podstawa – respondenci, którzy korzystają z serwisów społecznościowych N=392
 • 15. Cel odwiedzania serwisów społecznościowych (porównanie lat 2008 i 2009) Q5. W jakim celu odwiedza Pan(i) serwisy społecznościowe? Podstawa – respondenci, którzy korzystają z serwisów społecznościowych
 • 16. Tworzenie treści w Internecie (2009 rok) Q6. Czy tworzy Pan(i) jakieś z wymienionych na liście treści w Internecie? Podstawa – respondenci, którzy korzystają z Internetu N=480 tworzy jakieś treści w Internecie 37%
 • 17. Tworzenie treści w Internecie (porównanie lat 2008 i 2009) Q6. Czy tworzy Pan(i) jakieś z wymienionych na liście treści w Internecie? Podstawa – respondenci, którzy korzystają z Internetu
 • 18. Częstotliwość tworzenia treści w Internecie (2009 rok) Q7. Jak często tworzy Pan(i) tego typu treści w Internecie? Podstawa – respondenci, którzy tworzą treści w Internecie N=176
 • 19. Częstotliwość tworzenia treści w Internecie (porównanie lat 2008 i 2009) Q7. Jak często tworzy Pan(i) tego typu treści w Internecie? Podstawa – respondenci, którzy tworzą treści w Internecie
 • 20. Najciekawsze treści w Internecie (2009 rok) Q8. Proszę wskazać, które treści tworzone w Internecie są dla Pana(i) najciekawsze? Podstawa – respondenci, którzy korzystają z Internetu N=480
 • 21. Najciekawsze treści w Internecie (porównanie lat 2008 i 2009) Q8. Proszę wskazać, które treści tworzone w Internecie są dla Pana(i) najciekawsze? Podstawa – respondenci, którzy korzystają z Internetu
 • 22. Atrakcyjność Internetu a serwisy społecznościowe (2009 rok) Q9. Proszę odpowiedzieć, czy gdyby w sieci nie istniały serwisy społecznościowe to sam Internet z Twojej perspektywy… Podstawa – respondenci, którzy korzystają z Internetu N=480
 • 23. Materiał prasowy przygotowany przez D-Link (Polska) Sp. z o.o.
  • Warunki publikacji:
  • Publikując wyniki badania należy podać nazwę projektu badawczego (D-Link Technology Trend) oraz wykonawcę (Millward Brown SMG/KRC)
  • Osoby odpowiedzialne:
  • D-Link: Mariusz Piaseczny, PR Menedżer
  • Millward Brown: Kuba Antoszewski, PR Menedżer
  • Fleishman-Hillard: Andrzej Jędrzejczak
Fly UP