...

Wzorzec MVC w JavaScript

by functionite

on

Report

Category:

Technology

Download: 0

Comment: 0

14,389

views

Comments

Description

Prezentacja na temat wzorca Smalltalk MVC w JavaScript.
Download Wzorzec MVC w JavaScript

Transcript

 • 1. MVC
 • 2. ModelViewController
 • 3. MV*?
 • 4. Backbone.js
 • 5. Ember.js
 • 6. i tak dalej
 • 7. http://todomvc.com/
 • 8. Smalltalk MVC
 • 9. widok odpowiada za UI (wdomyśle - DOM)
 • 10. var view = function(model, controller) {// widok wie o kontrolerze i modelu};
 • 11. model reprezentuje warstwędanych - np. item w TodoLiście lub całą listę TODO
 • 12. var model = function() {var data = {title: "foobar"};// model nie wie o kontrolerze i widoku};
 • 13. kontroler decyduje oprzepływie danych w aplikacji
 • 14. var controller = function(model) {return {setNewTitle : function(val) {}};};
 • 15. sterowanie odbywa się poprzez kontroler (wzorzec Strategy)
 • 16. widok wydaje komunikaty dla modelu przez kontroler
 • 17. var view = function(model, controller) {controller.setNewTitle($("input.title").val());};
 • 18. widok obserwuje zmiany wmodelu
 • 19. widok wie o zmianach wmodelu dzięki implementacji wzorca Observer w modelu
 • 20. jednym słowem mającreferencję do modelu możemy nasłuchiwać na zdarzenia,które on emituje
 • 21. var view = function(model, controller) {model.addEventListener("updated", function() {console.log("cos sie zmienilo w modelu");});};
 • 22. widok może mieć podwidoki (wzorzec Composite)
 • 23. widok korzysta z danych modelu
 • 24. var view = function(model, controller) {var items = model.getItems();};
 • 25. widok tworzy lub „dostaje”kontroler
 • 26. var view = function(model, controller) {var controller = controller || makeMyController();};
 • 27. model musi udostępniać coś w rodzaju addEventListener
 • 28. np. w ten sposób:var model = function() {var data = {title: "foobar"}; return { addEventListener : function() {//... } };};
 • 29. jak widok daje znać, że coś sięzmieniło i należy uaktualnić dane w modelu?
 • 30. var view = function(model, controller) {controller.setNewTitle($("input.title").val());};var controller = function(model) {return {setNewTitle : function(val) { if (val !== "") { model.set("title", val); } else { throw new Error("validation error"); }}};};
 • 31. w uproszczeniu...
 • 32. var view = function(model, controller) {controller.setNewTitle($("input.title").val());model.addEventListener("title:changed", function(data) {$("input.title").val(data.value);});};var model = function() {var data = {title: "foobar"},observer = makeObserver();return {set: function(key, val) { data[key] = val; observer.trigger(key + ":changed");},addEventListener: observer.addEventListener};};var controller = function(model) {return {setNewTitle : function(val) { if (val !== "") { model.set("title", val); } else { throw new Error("validation error"); }}};};
 • 33. krok po kroku w przypadku TODO List
 • 34. 1. umożliwiamy dodanienowego itemu TODO w widoku- np. nasłuchując na kliknięcieprzycisku dodaj
 • 35. 1. dodajemy item TODO wwidoku2. widok przekazuje nazwę (np.„zrób zakupy”) tego itemu dokontrolera
 • 36. 1. dodajemy item TODO w widoku2. widok przekazuje nazwę tego itemu dokontrolera3. kontroler sprawdza, czy dana wartośćjest poprawna i tworzy model itemu(itemModel) po czym dodaje go do listylistModel
 • 37. 1. dodajemy item TODO w widoku2. widok przekazuje nazwę tego itemu dokontrolera3. kontroler sprawdza, czy dana wartośćjest poprawna i tworzy model itemu(itemModel) po czym dodaje go do listylistModel4. Model listModel dodaje nowy item iemituje zdarzenie „itemAdded”
 • 38. 1. dodajemy item TODO w widoku2. widok przekazuje nazwę tego itemu do kontrolera3. kontroler sprawdza, czy dana wartość jest poprawna i tworzymodel itemu (itemModel) po czym dodaje go do listy listModel4. Model listModel dodaje nowy item i emituje zdarzenie„itemAdded”5. widok odpowiedzialny za wyświetlanie listy itemównasłuchuje na zdarzenie „itemAdded” i odpowiednio reagujeczyszcząc dotychczasową listę itemów i aktualizując ją o dane zlistModel - np. var items = listModel.getItems();
 • Fly UP