...

Informacja Turystyczna

by nesira

on

Report

Category:

Travel

Download: 0

Comment: 0

4,753

views

Comments

Description

 
Download Informacja Turystyczna

Transcript

 • 1. Informacja turystyczna Przekaz informacji i zespół innych działań przyczyniających się do sprawnego przemiesz cz ania się turystów w czasie i przestrzeni i zapewniających im możliwość pełniejszego poznania i wykorzystania istniejących walorów turystycznych oraz elementów bazy turystycznej i paraturystycznej.
 • 2. Punkt informacji turystycznej G romadzi i udostępnia informacje dotyczące obiektów turystycznych na danym terenie. Celem takiego działania jest promocja regionu i rozwój turystyki. Z reguły są to placówki, w których udzielanie informacji jest zadaniem dodatkowym, a osoby ich udzielające pracują w zawodach , np. recepcjonisty hotelu czy właśnie bibliotekarza.
 • 3. Źródła informacji turystycznej (1)
  • Literatura turystyczna , w tym: - przewodniki - informatory - encyklopedie i słowniki - czasopisma turystyczne i krajoznawcze, np. Podróże , Voyage
 • 4. Źródła informacji turystycznej (2)
  • Kartografia turystyczna - mapy turystyczne - atlasy
  • Źródła informacji naukowej o turystyce - czasopisma naukowe, np. polskie Turyzm (od1990 r. – Acta Universitatis Lodziensis ), Problemy Turystyki czy amerykański Annals of Tourism Research
 • 5. Źródła informacji turystycznej (3)
  • Internet
  • Targi turystyczne o zasięgu : - międzynarodowym - krajowym - regionalnym
 • 6. Rodzaje oferowanych usług
  • Informacje o:
  • bazie turystycznej miasta i okolicy
  • atrakcjach turystycznych miasta
  • miejscach noclegowych
  • najważniejszych imprezach kulturalnych i sportowych
  • sprzedaż wydawnictw turystycznych (m.in. map, folderów, przewodników, książek), pamiątek , widokówek
  • komunikacji miejskiej
  • punktach gastronomii
 • 7. Odbiorcy informacji turystycznej
  • Turyści
  • Mieszkańcy regionu
  • A nimatorzy i promotorzy turystyki
  • T wórcy i potencjalni twórcy produktu turystycznego
  • P odmioty zarządzające atrakcjami turystycznymi (np. dyrektor muzeum)
  • P onadto mogą nimi być: hotelarze i restauratorzy, piloci wycieczek, agencje promocji, dziennikarze, samorządy
 • 8. Do zadań ośrodka informacji turystycznej należy:
  • Gromadzenie informacji turystycznej na potrzeby lokalne
  • Udostępnianie informacji turystom i społeczności lokalnej o dostępnych atrakcjach turystycznych regionu
  • Aktywna współpraca z samorządem lokalnym, gospodarczym, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie kreowania lokalnego produktu turystycznego.
  • Współpraca z lokalnymi dostawcami usług turystycznych i mediami.
  • Pośredniczenie w zakwaterowaniu gości
 • 9. Do zadań ośrodka informacji turystycznej należy:
  • 6. Przekazywanie wg określonych standardów informacji do administratora regionalnego
  • 7. Otrzymywanie i wykorzystywanie na potrzeby lokalne informacji przetworzonych przez administratora regionalnego i krajowego
  • 8. Współuczestnictwo w imprezach targowych i wystawienniczych o charakterze turystycznym
  • 9. Kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych
  • 10. Utrzymywanie kontaktów z producentami artykułów pamiątkarskich i artystycznych i ich sprzedaż
  • (na podstawie: zadań Centrum Informacji Turystyczne przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Śremie)
 • 10. Bibliografia:
  • Czerwieński J.: Podstawy turystyki . Legnica 2007, s. 126-139
  • Davidson R.: Turystyka . 1996, s. 107-128.
  • Gaworecki W.: Turystyka . Warszawa 2007, s. 273-277
  • Łazarkowie M. i R.: Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia . Warszawa 2002, s. 76-82
  • Obsługa ruchu turystycznego . Pod red. B. Meyer. Warszawa 2007, s. 95-106
  • Oleksiuk A.: Marketing usług turystycznych . Warszawa 2007, s. 225-260
  • Panasiuk A.: Marketing usług turystycznych . Warszawa 2007 s.31-38
  • Turystyka . Pod red. W. Kurka. Warszawa 2007, s.181-185, 483-509
Fly UP